Microsoft word - numbers.doc

reg.
az előadó
a prezentáció
nr.
szám
neve
címe
P59 Fcg RIIb specifikus egyláncú ellenanyag molekula
konstrukció készítése, jellemzése és alkalmazása szisztémásautoimmun betegségek in vitro modelljében P60 A CD14, TLR2 és TLR4 expressziójának és funkciójának
változásai az SLE-s betegek monocitáin és ezek összefüggésea fertőzéses komplikációk gyakoriságával P15 Structural and functional study on Ly77 (GL7) by a scFv
E19 Dendritikus sejtek CR3 által közvetített produktív HIV-1
P24 PA HSP70-2, a TNF-α és a CD14 génpolimorfizmusok
E9 A B-sejtek domináns szerepe az egér lép fibroblast-domének
E3 A perifériás NK sejteken kifejeződő CD160 killer aktivációs
receptor szerepe az immunválasz jellegének kialakításában P21 Immunoregulatory investigations - with special regard to
suppressor activity - in patients with Hodgkin’s disease E8 Retinoidok (ATRA és 4HPR) által kiváltott kaszpáz-
független DNS fragmentáció és sejthalál humán B-lymphomasejtekben P19 Dexamethasone causes alterations of the tyrosine
phosphorylation pattern in Jurkat T-cells through a non-genomic pathway R5 Hogyan hat a glukokortikoid hormon a T sejt
E18 Módosított lipoproteinek direkt és CRP-függő komplement
P25 Az MHC régió génjeinek variáns alléljai szignifikánsan
csökkentik az ischaemiás stroke kialakulásának kockázatát P22 Detection of TT virus in patients with autoimmune rheumatic
P41 HLA DRB1 genotipus és anti-ciklikus citrullinált peptid
(CCP) autoantitest termelés kapcsolatának vizsgálatarheumatoid arthritis kórképben.
R4 T sejt reguláció és immuntolerancia
E30 Összehasonlító tanulmány a citokinek és az apoptózis
szerepéről dilatatív és hypertrophiás cardiomyopathiákban P18 The role of histamine in intracellular survival of
E21 CRP szerkezet/hatás vizsgálat endotél sejteken
E10 Bakteriofág felszínen megjelenített (phage display)
expressziós könyvtárak és alkalmazásaik az immunológiaikutatásban P20 Marginal zone macrophage subsets and their importance in
the regional tissue organisation of the mouse spleen E26 Emelkedett anti-C1q antitest és szolubilis komplement
receptor 1-hez kötött keringő immunkomplex szintek SLE-ben E15 C1q hatása humán dendritikus sejtek érésére
reg.
az előadó
a prezentáció
nr.
szám
neve
címe
P1 Inhibition of antigen-specific T-cell activation by ceramide:
E20 A humán és a szarvasmarha FcRn nehéz lánc transzkripciós
E7 A TNF reverz szignál jelátviteli molekulái
R1 Induction of tolerogenic dendritic cells
P2 Investigation of interactions between adaptor molecules of
E1 Van-e immungenom?
E27 Humorális immunválasz herediter angioneuroticus
P46 Polyarthritis-szel és mitralis valvulopathiával szövődött
szisztémás hypocomplementémiás urticaria vasculitis sikereskezelése leflunomide-dal R6 The role of regulatory T cells in allergen immunotherapy
P34 A MASP-2 proteáz enzimatikus tulajdonságainak szerkezeti
P47 AA típusú amyloid indukált szoliter ischaemiás szigmabél
P3 Functional activity of monocyte-derived dendritic cell subsets
P48 Pozitív és negatív akut fázis fehérjék szérum koncentrációja
interferon-?-val kezelt krónikus C vírus hepatitiszes betegekhosszú távú követése során. Előzetes eredmények.
R7 A regulátoros T sejtek szerepe a bőr gyulladásos
P26 A TGF- génpolimorfizmus klinikai jelentősége a
myelodysplasias syndroma refrakter anémiás csoportjábatartozó betegekben P49 Plasmacytoid dendriticus sejt lymphoma/leukaemia
E28 A terhesség hatása vese- és bőrbetegségre autoimmun
P39 Jelentős antikoleszterin antitest szint változása az
endarterectomián átesett carotis arterosclerosisban szenvedőbetegek szérumában P50 Koleszterin anyagcserét befolyásoló immunizálás terhes
P4 Lack of histamine causes increased rate of apoptosis in
histidine decarboxylase knockout (HDC-ko) mice P43 Immunkomplex-kötő receptorok expressziójának vizsgálata
rheumatoid arthritisben és szisztémás lupus erythematosusban P51 Plazmasejt markerek áramlási citometriai vizsgálata myeloma
P33 A mannan-kötő lektin polimorfizmus szerepe SLE-ben
P16 Responses of neutrophils to anti-integrin antibodies depends
on costimulation through low-affinity Fcγ-receptors: fullactivation requires both integrin and non-integrin signals P5 H4R is implicated in various effects exerted by histamine on
reg.
az előadó
a prezentáció
nr.
szám
neve
címe
P6 Cloning and characterization of the camel (Camelus
dromedarius) MHC class I related neonatal Fc receptor(FcRn) E2 Az immunválasz szabályozása ultraibolya fénnyel
P36 SHP-2 enzimaktivitást szelektíven módosító foszfopeptid
mimetikumok tervezése és funkcionális analízise P32 Tartós repopulációra képes vérképző őssejtek szaporodása
immobilizált jagged-1 és korai citokinek egyidejűjelenlétében in vitro kultúrában E24 Myelodysplasiás és myelomás betegek mesenchymalis
P52 C-reaktív protein (CRP) vizsgálata egészséges donorok
E13 A hisztamin szerepének vizsgálata Helicobacter pylori
fertőzést követő gastritis során egérben P58 Intranasalis fototerápia hatékonyan csökkenti a rhinitis
P7 Signal transduction pathways mediating the effects of
progesterone induced blocking factor (PIBF) P37 Tuftsin/formil-peptid konjugátumok kemotaktikus jellegének
vizsgálata egysejtű modell-rendszerben – A hordozómolekula módosító hatása a ligand kemotaktikus jellegére P61 Extracelluláris mátrix szekvenciák kemotaktikus és adhéziós
hatása monocita sejtvonalakban. Angiotenzinnel történtőelőkezelés hatása E23 Emberi csontvelőből izolált mesenchymális elődsejtek
chondrocyta irányú differenciálódása P27 Rage gén polimorfizmusok gyulladásos bélbetegségben:
megegyező magyar és holland eredmények P17 Chemotactic effects of formyl peptide conjugates on
E5 CD150 (SLAM) induces anti-inflammatory signals in CD40
activated, monocyte derived dendritic cells P8 Increased antigen presentation and Th1 polarisation in
P14 Correlation between the origin and functional properties of
monocyte/macrophage cells and their CD19 and CD21expression E14 IRAK-4 mutáció szelektív anti-poliszacharid antitest
P28 Új SAP mutáció X-kromoszómához kötött lymphoproliferativ
P38 Új monoklonális anti-koleszterin ellenanyagok
karakterizálása limfoid és endotél sejteken P9 The role of the Gab-associated molecular complex in the
BCR induced signaling in mouse B cell lines P55 Hajhagyma specifikus autoantitestek kimutatása – új
/ and NKT cells in normal pregnancy and pre-eclampsia reg.
az előadó
a prezentáció
nr.
szám
neve
címe
P11 A subpopulation of mouse T cells expresses type 2
E31 Citrát szintáz specifikus autoantitestek összehasonlító epitóp
P29 A CARD15/NOD2 gén három mutációjának vizsgálata
magyar Crohn betegekben és egészséges kontrollokban E35 Etika, allergia, immunológia
P56 B12 vitamin-hiány autoantitest diagnosztikája coeliákiában
E32 Az emberi 6-os B herpesvírus (HHV-6B) cytokin termelése
E16 Az MBL, hasonlóan a C1q molekulához, kötődik az endotel
sejtekhez. Az MBL szerepének vizsgálata az endotel sejtekaktiválásában E6 Hatással van-e a hisztamin 4-es típusú hisztamin receptoron
(H4R) keresztül kifejtett hatásának hiánya a hemopoiesisre?Hemopoietikus sejtek összehasonlító vizsgálata H4R-KO ésvad genotipusú egerekben E22 Az N terminálisnál levő kazein kináz 1 motívum szerepe a
transzmembrán TNF szubcelluláris lokalizációjában és aszolubilis TNF képződésében P42 Rekombinans ellenanyagok variabilis regioinak kicserelese
P23 Decreased cholesterol level with elevated concentration of C
reactive protein may predict long-term mortality in patientswith severe coronary artery disease P31 A HLA-G polimorfizmus összefüggése a habituális vetélés
P45 A Magyar Csontvelődonor Regiszter bővítésének jelentősége,
különös tekintettel az etnikai kisebbségek igényeire P44 Újabb érzékenyítő tényezők feltérképezése cöliákiában
R2 T lymphocyte responses regulated by dendritic cells
E17 A C-reaktív fehérje és a C1q kölcsönhatásának elemzése: a
kötődés térképezése és a C1 aktiváció vizsgálata P57 Trombózis kockázata szisztémás lupus erythematosusban
E4 A TGFb foszfatáz függő apoptotikus hatása humán
P40 A TGF-ß szerepe szisztémás lupus erythematosusban
E33 A kortikoszteroid kezelés hatása a protein kináz c
izoenzimekre szisztémás lupus rythematosusban szenvedőbetegek mononukleáris sejtjeiben, valamint modellsejtvonalakban E29 Hematológiai és immunológiai változások splenectomizált és
lép-autotranszplantált egerekben 2 és 8 hónappal a műtétekután P62 A CD14, TLR2 és TLR4 gének polimorfizmusainak
vizsgálata autoimmun és immunpatomechanizmusúbetegségekben P30 A CARD15/NOD2 gén három mutációjának vizsgálata
Wegener granulomatosisos betegekben és egészségeskontrollokban reg.
az előadó
a prezentáció
nr.
szám
neve
címe
E25 COMP – új lehetőség a porc-pusztulás vizsgálatára
E11 "Az L-szelektin és a CD44 szerepe korai neutrophil
extravazációban; in vivo videomikroszkópos vizsgálatokarthritises állatmodellben" E12 PPARg magreceptor aktiválása szabályozza a dendritikus
sejtek differenciálódását és a CD1 géncsalád expresszióját E34 Az erőteljes C3 felhasználás komplementaktiválódásra utal
ischaemiás strokeban és tranziens ischaemiás attackban P53 A 60 kD-os hősokkfehérjék (Hsp60) elleni autoantitestek
kialakulásának vizsgálata ischaemiás szívbetegekben P54 Porc autoantigének thymuson belüli ectopiás expressziójának
P63 Intracelluláris hisztamin inhibítorok hatása a humán cd34+
illetve monocita eredetű dendritikus sejtek érésére P12 Alimentary type I. interferons may play a role in building up
and maintaining immunological auto-tolerance R3 Regulation of the immune response by IL-10"
P35 A Toll-Like Receptor 4 Asp299Gly és Thr399Ile
polimorfizmusai spondylarthritis ankylopoeticaban P13 Gene expression profiling of mucosal mast cell homologues

Source: http://web.axelero.hu/congress/2004/mit-2004/numbers.pdf

biochem.slu.edu

Chapter 18 Combined Immunofluorescence, RNA Fluorescent In Situ Hybridization, and DNA Fluorescent In Situ Hybridization to Study Chromatin Changes, Transcriptional Activity, Nuclear Organization, and X-Chromosome Inactivation Julie Chaumeil, Sandrine Augui, Jennifer C. Chow, and Edith Heard Keywords Immunofl uorescence; Fluorescent in situ hybridization; RNA FISH; DNA FISH; Nuclear

Juegos 46

Deze puzzel is typisch een telg uit een grote spellenfamilie. De leDen van Deze familiehebben een specifieke geometrische trek gemeen: een kubus maken van onregelmatigemaar zeer uitgesproken componenten Die bestaan uit kleinere kubusjes. • Vermenigvuldiging van een eenheid De kubus De Kubus is een groot blok van 3 x 3 x 3 blok-jes. U maakt hem van zeven holle stukken diebestaan uit

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf