Cv1312

Tore Eliasson
Curriculum vitae

!!!Examen, legitimation, specialistkompetens
b. Läkarlegitimation 1986-11-28 c. Specialistkompetens i al män internmedicin 1991-06-03 d. Specialistkompetens i hjärtsjukdomar/kardiologi 1995-03-17 e. Specialistkompetens i smärtlindring (pain medicine) 1997-10-30 !!!Medicine doktorsexamen
!Med dr, Hjärt-lunginstitutionen, Göteborgs universitet, 1994-02-11 !!!Docentur
!Docent, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, 1998-09-24 !!!Lektorat
Adjungerad universitetslektor i neurokardiologi, Sahlgrenska akademin, Göteborgs Universitet from 20050101-20071231 !Tjänstgöringsmeriter
!a.Före läkarexamen
1. Tf underläkare, långvårdsmedicin, Vasa sjukhus, Göteborg 830801-28, 840424-30 2. Tf distriktsläkare, Vårdcentralen, Vislanda, Kronobergs läns landsting, 840625- !!!b.Allmäntjänstgöring
AT-underläkare, Vänersborgs lasarett, Östra klinikerna samt Torpa vårdcentral i Vänersborg, 850211-861123. !!!c.Efter legitimation
1. Underläkare, med klin, Vänersborgs lasarett, 861124-870131 2. Underläkare, med klin, Östra sjukhuset, Göteborg, 870201-900430 3. Underläkare, psyk klin, Hisingen, Lil hagens sjukhus, Göteborg, 900501901031. 4. Underläkare, med klin, Östra sjukhuset, Göteborg, 901101-910101. 5. Avdelningsläkare, med klin, Östra sjukhuset, Göteborg, 910101-910930 6. Avdelningsläkare, klin fys lab, Östra sjukhuset, Göteborg, 911001-920331 7. Avdelningsläkare, med klin, Östra sjukhuset, Göteborg, 920401-930228 8. Klinisk amanuens, Hjärt-lunginstitutionen, Med fak, Göteborgs universitet, 930301- 9. Avdelningsläkare, med klin, Östra sjukhuset, Göteborg, 930501 – 980831 10. Överläkare med klin Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra 980901- 080131. 11. Medicinskt ledningsansvarig och överläkare Kompetenscentrum för långvarig smärta 12. Överläkare Smärtenheten SU/Mölndal 050101-080131 13.Verksamhetschef, överläkare Smärtcentrum Angereds närsjukhus 080201-120930. 14.Överläkare, medicinsk ledningsansvarig Smärtcentrum Angereds Närsjukhus !
Ledningsuppdrag
1. Medicinskt ledningsanvarig för medicinintaget, akutmottagningen, Sahlgrenska
universitetssjukhuset/Östra 980601-991231. 2. Medicinsk ledningsansvarig (völ, verksamhetsöverläkare) för akutmottagningen Sahlgrenska universitetssjukhuset/Östra 010101-010930. 3. Medicinskt ledningsansvarig och överläkare Kompetenscentrum för långvarig smärta 4. Verksamhetschef Smärtcentrum Angereds närsjukhus 080201-120930. 5. Ledamot av ledningsgrupp Angereds Närsjukhus 080201-120930. !!!Övriga uppdrag
1. Sekreterare i European Society of Cardiology ´s Study Group on Refractory Angina Pectoris. Publikation i European Heart Journal 2002 se publ lista 2. Sekreterare i Svenska Smärtläkarföreningen, specialistförening för läkare med specialitet i smärtbehandling) Dec 2000-Dec 2002. 3. Vetenskaplig sekreterare i Svenska Smärtläkarföreningen Dec 2001- Nov 2007. ! 4. Vetenskaplig sekreterare i Svenskt smärtforum sept 05-sep 08 5. Advisory Board Pfizer AB 6. Advisory board Lil y AB 7. Ledamot Terapigrupp smärta Läkemedelskomitteen Västra Götaland 0804-1009 8. Advisory board Botox Allergan AB 9. Vetenskaplig redaktör Framingham Neuropathic Pain juni 2010-ff 10. Ledamot styrgrupp Smärtrådet Västra Götalandsregionen – uppdrag från hälso – och sjukvårdsdirektören VGR att se över smärtvården i regionen och kommam med ett betänkande för utveckling och förbättring 2009-fortf. !
!Prövare i randomiserade kontrollerade GCP (good clinical practice) studier
1. POPP studien. gabapentin vid neuropatisk smärta, Pfizer 1997-1999 2. EPONA -pregabalin vs pregabalin + reboxetin vid neuropatisk smärta, Pfizer 2006- !
!Ledarskapsutbildning
UGL -Försvarshögskolans ledarskapskurs (Utveckling Grupp Ledare) 080609-13 i arrangemang av Göteborgs Arbetspsykologi. !
!Pedagogiska meriter
1. Klinisk amanuens, Hjärt-lunginstitutionen, Med fak, Göteborgs universitet, 930301- 2. Kurssekreterare, kursledare och föreläsare SK-kurs ”Behandling av kronisk smärta” (B02), Multidisciplinärt smärtcentrum, Östra sjukhuset, Göteborgs universitet. 3 kurstil fäl en: 941010-941013, 951023-951026, 971027-971030 !4.Kurssekreterare, kursledare och föreläsare vid kurs i klinisk algologi (smärtlära) vid Göteborgs universitet, grundkurs 10 poäng + påbyggnadskurs 10 poäng med start VT 1995, HT 1995, VT 1996, HT 1997, HT 1998, HT 1999; HT 2000-2007 (13 kurstil fäl en) 5. Kursledare och handledare vid forskarutbildningskurs i algologi/smärtlära VT 6. Medlem i styrelsen för ECMT (European Continous Medical training) Bryssel, 7. Kursledare för kurs ”Spinal Cord Stimulation In Angina Pectoris ” arrangerad av
ECMT .Deltagare från hela Europa. Kursen genomförd november 1998, mars 1999, november 1999, mars 2000, november 2000, mars 2001, nov 2001, vår o höst 2002- 2004, vår 2005, höst 2006 höst 2007 dvs 15 til fäl en. !
! Utmärkelser
!1. Svenska cardiologföreningens abstractpris 1989, 1996, 2000. 2. The ICESS award 1994. Unga forskarepris. The Second International Congress of the International Neuromodulation Society, Göteborg 940601940604. !Publikationslista
!1.Avhandling
!1.1 Spinal Cord Stimulation in Angina Pectoris. Hjärt-lung institutionen, Göteborgs 2. Avhandlingens delarbeten
!2.1.Eliasson T , Jern S, Augustinssson L-E, Mannheimer C; Safety aspects of spinal cord stimulation in severe angina pectoris. Coronary Artery Disease 1994;5:845-850. !2.2.Kujacic V, Eliasson T, Mannheimer C, Augustinsson L-E, Jablonskiene D, Emanuelsson H; Assessment of the influence of spinal cord stimulation (SCS) on left ventricular function in patients with severe angina pectoris: an echocardiographic study. Eur Heart J 1993;14:1238-1244. !2.3.de Landsherre C, Mannheimer C, Habets A, Guilame M, Bourgeois I, Augustinsson L-E, Eliasson T, Lamotte D, Kulbertus H, Rigo P; Effect of spinal cord stimulation on regional myocardial perfusion assessed by positron emission tomography. Am J Cardiol 1992;69:1143-1149. 2.4.Mannheimer C, Eliasson T, Andersson B, Berg C-H, Augustinsson L-E, Emanuelsson H, Waagstein F ; Effects of spinal cord stimulation in angina pectoris induced by pacing and possible mechanisms of action. Br Med J 1993; !!!2.5.Eliasson T, Albertsson P, Hårdhammar P, Emanuelsson H, Augustinsson LE, Mannheimer C; Spinal cord stimulation in angina pectoris with normal coronary arteriograms. Coronary Artery Disease 1993; 4: 819-827 !!!!!3.Originalarbeten efter disputation
!3.1 Eliasson T, Mannheimer C, Waagstein F, Andersson B, Berg C-H, Augustinsson L- E, Larsson G; 1 Myocardial turnover of endogenous opioids and calcitonin gene-related peptide in the human heart and the effects of spinal cord stimulation on paciung- induced angina pectoris. Cardiology 1998:89;170-177 !2. Börjesson M, Eriksson P, Delborg M, Eliasson T, Mannheimer C; Transcutaneous electrical nerve stimulation in unstable angina pectoris. Coronary Artery Disease 1997:8;543-550. !3. Norsel H, Eliasson T, Mannheimer C, Augustinsson L-E,, Andersson B, Bergh C-H , Waagstein F , Friberg P; Effects of pacing induced myocardial stress and spinal cord stimulation on whole body and cardiac norepinephrine spil over. Eur Heart J 1997:18: 1890-1896. !4. Mannheimer C, Eliasson T, Augustinsson L-E, Blomstrand C, EmanuelssonH, Larsson S, Norrsel H, Hjalmarsson Å: Electrical stimulation versus coronary artery bypass surgery in severe angina pectoris: the ESBY study Circulation 1998;97:1157- 1163. !5. Mannheimer C, Eliasson T, Linder L-E, Sundelin M, Sulivan M: The magic of single contacts in an outpatient pain service. The Pain Clinic 1994;7:215-222. !6. Ben-Menachem, E, Ben-Menachem, M, Eliasson T, Sulivan, L, Mannheimer C; A sociopsychological survey of Swedish pain patients. The Pain Clinic 1995:8;307-313. !7. Währborg P, Eliasson T, Edvardsson N, Ekman R, Mannheimer C, Hedner T. Acute ischemic chest pain is not associated with increased calcitonin gene-related peptide (CGRP) levels in peripheral plasma nor in the coronary circulation. Scand Cardiovasc J 1999;33:295-299 !!!8 TenVaarwerk IA, Jessurun GAJ, Hautvast R, Andersen C, Mannheimer C, Eliasson T, Tadema W, DeJongste MJL: Mortality and morbidity in patients treated with spinal cord stimulation for intractable angina pectoris. Heart 1999:82;82-88. !!8. Börjesson M, Pilhal M, Eliasson T, Norrsel H, Mannheimer C, Rolny P. Esophageal visceral pain sensitivity -effects of TENS and correlation with manometric findings. Dig Dis Sci 1998;43:1621-1628. !9. Norrsel H, Eliasson T, Albertsson P, Augustinsson L-E, Emanuelsson H, Eriksson P, Mannheimer C. The effects of spinal cord stimulation on coronary blood flow velocity. Coronary Artery Disease 1998;9:273-278. !10. Börjesson M, Albertsson P, Delborg M, Eliasson T, Pilhal M, Rolny P, Mannheimer C: Esophageal dysfunction in Syndrome X. Am J Cardiol 1998;82:1187-1191:. !11. Norrsell H, Pilhal M, Eliasson T, Mannheimer C. Effects of spinal cord stimulation and coronary artery bypass grafting on myocardial ischemia and heart rate variability: further results from the ESBY study. Cardiology 2000;94:12 !!13. "Ekre O, Eliasson T, Norrsel H, Währborg P, Mannheimer C. Long-term effects of spinal cord stimulation and coronary artery bypass grafting on quality of life and survival in the ESBY study. Eur Heart J 2002 Dec; 23/24:1938-45." !14. Andrél P, Ekre O, Eliasson T, Blomstrans C, Börjesson M, Nilsson M, Mannheimer C. Cost-Effectivness of Spinal Cord Stimulation versus Coronary Artery Bypass Grafting in patients with Severe Angina Pectoris - Long-term Results from the ESBY Study. Cardiology. 2003;99(1):20-4. !15. Ekre O, Börjesson M, Edvardsson N, Eliasson T, Mannheimer C. Feasibility of spinal cord stimulation in angina pectoris in patients with chronic pacemaker treatment for cardiac arrhythmias. Pacing Clin Electrophysiol. 2003 Nov;26(11):2134- 41. !16. Ekre O, Norrsel H, Wahrborg P, Eliasson T, Mannheimer C. Temporary cessation of spinal cord stimulation in angina pectoris-effects on symptoms and evaluation of long-term effect determinants. Coron Artery Dis. 2003 Jun;14(4):323-7. !3.17. Doteval L, Eliasson T, Hagberg L, Mannheimer C. Pain as presenting symptom in Lyme neuroborreliosis. Eur J of Pain 2003, vol 7, issue 3, sid. 235-9. !18. Andrél P, Jensen C, Norrsel H, Ekre O, Ekholm S, Norrsel U, Eliasson T, Mannheimer C, Blomstrand C. White Matter Disease in Magnetic Resonance Imaging Predicts Cerebral Complications after Coronary Artery Bypass Grafting. Ann Thorac Surg 2005:79(1):74-9. !!19. Paulin Andrél, Olof Ekre, Lars Grip, Peter Währborg, Per Albertsson, Tore Eliasson, Anders Jeppsson, Clas Mannheimer; Fatality, morbidity and quality of life in patients with refractory angina pectoris. Int J Cardiol. 2011 Mar 17;147(3):377-82 !!20. Krupic F, Eislet T, Eliasson T, Garelick G, Gordon M, Kärrholm J: No influence of immigrant background on the outcome of total hip replacement 140 299 patients born in Sweden and 11 539 immigrants in the swedish hip arthroplasty register Acta Ortopedica 2013;84:18-24 !21. Krupic F, Gordon M, Eliasson T, Garelick G, Kärrholm J: Health-related quality of life (EQ-5D) in swedish and immigrant patients based on the swedish hip arthroplasty register. A study of the swedish hip arthroplasty register. Acta Ortopedica (in press) Krupic F, Rolfson O, Eliasson T, Garel ick G, Kärrholm J: Postoperative information provided to Swedish and immigrant patients before total hip replacement ( In manuscript) 23. Krupic F, Eisler T, Seffo N, Kemal Grbic, Eliasson, T :Perioperative Communication in patients with dementiaPerioperative Communication in patients with dementiaPerioperative Communication in patients with dementia (Scandinavian Journal of Caring Sciences ; in press ) !!!!4.Översiktsartiklar, monografier, kapitel i böcker
!4.1.Eliasson T, Augustinsson L-E, Mannheimer C; Spinal cord stimulation in severe angina pectoris -presentation of current studies, indications and clinical experience. Pain 1996:65;169-179. !4.2.Eliasson T: Spinal cord stimulation in angina pectoris and ischemic heart disease -a topical overview. Acta Chir Austriaca 2000:32;61-65 !4.3.Mannheimer C, Augustinsson, L-E, Eliasson T: Ryggmärgsstimulering vid svår angina pectoris -minskad ischemi och ökad livskvalitet. Läkartidningen 1994;91: 3257-3261. !4.4.Augustinsson, L-E, Linderoth, B, Mannheimer, C, Eliasson, T; Spinal cord stimulation in cardiovascular disease. Neurosurgery Clinics of North America 1995;6:157-165. !4.5.Eliasson T; Ryggmärgsstimulering vid angina pectoris. Svensk Cardiologi nr 2, !4.6.Augustinsson, L-E, Linderoth, B, Eliasson, T, Mannheimer, C; Spinal cord stimulation in peripheral vascular disease and angina pectoris. In : Gildenberg, P, Tasker, J (eds); Textbook of Functional and Stereotactic Neurosurgery !4.7.Eliasson T, Mannheimer C, Augustinsson L-E: Pain modulation by spinal cord stimulation in patients with symptomatic coronary artery disease not accesible to surgical reconstruction. In Spinal Cord Stimulation II: 181-184. Steinkopff- Darmstadt-Springer Verlag, 1995. !4.8.Mannheimer C, Eliasson T: Spinal cord stimulation in severe angina pectoris - presentation of current studies, indications and practical experience. In Spinal Cord Stimulation II, s 165-173 Dietrich Steinkopff Verlag, Darmstadt 1995. !4.9.Hedner, N, Milsom, I, Mannheimer, C, Eliasson, T; TENS bra vid smärtsam mens, 4.10 Norrsel , H, Eliasson, T, Augustinsson, LE; Mannheimer, C: Ryggmärgsstimulering vid angina pectoris -var står vi idag? Läkartidningen 1999: 96; 1430-7 !4.11. Norrsel H, Pilhal M, Eliasson T, Mannheimer C. Coronary Artery Bypass Grafting Versus Spinal Cord Stimulation in Severe Angina Pectoris: Further Results from the ESBY Study. In: Proceedings of the 9th World Congress on Pain. Progress in Pain Research and Management. Vol 16, edited by M. Devor, M.C. Rowbotham, and Z. Wiesenfeld-Hallin, IASP Press, Seattle, 2000, p 9991004. !4.12 Mannheimer C, Eliasson T, Camici P, Chester M, Folath F, Herlitz J, Lüscher T, Pasic M. The Problem Of Refractory Angina Pectoris Report from the Joint Study Group on the Treatment of Refractory Angina within the European Society of Cardiology. Commission by European Society of Cardiology. Eur Heart J 2002;23(5):355-70. !!12. Eliasson T, Mannheimer C: Nu finns riktlinjer för behandling av refraktär angina pectoris. Terapimetoderna har varierat från beteendeterapi til hjärttransplantation Läkartidningen 2001:46;5170-7 !13. Eliasson T, De Jongste MJL, Mannheimer, C: Neuromodulation for refractory angina pectoris. In Pain Research and Clinical Management vol 15: Electrical timulation and the Relief of Pain, Brian Simpson editor, Elsevier 2003. !14. Eliasson T: Behandlingsmetoder vid refraktär angina pectoris – exklusive neuromodulationsteknik. Incitament 2003:2:97f !15. Paulin Andrél, Tore Eliasson, Clas Mannheimer: Refraktär Angina pectoris – Kliniska synpunkter. Incitament 2007:3:193 f !Medicinsk kommentar, recensioner och korrespondens i Läkartidningen
!2005 nr 50 sid 3864-6 Ärftlighet och psykologi styr resultat av diskbråckskirurgi 2004 nr 11 sid 1033-4 Strang Peter. Cancerrelaterad smärta. Onkologiska och pal iativa aspekter 2002 nr 6 sid 553 Finns verksam behandling vid refraktär angina pectoris? 2001 nr 51 sid 5885-6 Intensiv rehabilitering kan förbättra funktionen hos patienter med kronisk ryggsmärta men inte minska smärtan. Kort rapport 2001 nr 46 sid 5170-7 Nu finns riktlinjer för behandling av refraktär angina pectoris. Terapimetoderna har varierat från beteendeterapi til hjärttransplantation [summary] 2001 nr 26 sid 3169 Smärtbehandling i livets slutskede 1999 nr 12 sid 1430-7 Ryggmärgsstimulering vid angina -var står vi idag? [summary] 1996 nr 13 sid 1219-22 TENS bra vid smärtsam mens 1995 nr 46 sid 4339-44 Neuroborrelios -viktig differentialdiagnos vid radikulär smärta 1995 nr 35 sid 3086 En avdelningsläkares funderingar inför avtalsrörelsen (kor) 1995 nr 32 sid 2894-6 Mjältruptur vid subklinisk mononukleos. Överväg konservativ behandling! 1994 nr 37 sid 3257-61 Ryggmärgsstimulering vid svår angina pectoris. Minskad ischemi och ökad livskvalitet 1991 sid 2498 Uteslut »intygsläkarna!» (jämte) Kommentar av Red (dk) 2006 nr 24 sid 1926-9 Sexuel dysfunktion vanligt bland patienter med refraktär angina pectoris. Men förvånansvärt många i denna patientgrupp är sexuel t aktiva [summary] 5. Fallbeskrivningar
! 5.1.Doteval L, Eliasson T, Mannheimer C: Neuroborrelios -viktig differentialdiagnos vid radikulär smärta. Läkartidningen 1995:92;4339-4344. ! 1. Börjesson M, Jakobsson F, Eliasson T, Mannheimer C: Mjältruptur vid subklinisk mononukleos -överväg konservativ behandling! Läkartidningen1995;92:2894-2896 !!!2. Abstracts
! 1. Eliasson T, Augustinsson L-E, Jern S, Mannheimer C; Antischemisk effekt av epidural spinal elektrisk stimulering -en fal beskrivning. Abstract, poster, Svenska Läkaresäl skapets riksstämma 1988. ! 2. Eliasson T, Mannheimer C; Långtidseffekter av epidural spinal elektrisk stimulering (ESES) vid angina pectoris. Abstract, slidepresentation, Svenska läkaresäl skapets riksstämma 1988. ! 3. Eliasson T, Augustinsson L-E, Jern S, Leijon M, Mannheimer C; Arytmi-och ischemiförekomst hos angina pectorispatienter behandlade med epidural spinal elektrisk stimulering (ESES). Abstract, poster, Svenska läkaresäl skapets riksstämma 1989. ! 4. de Landsherre C, Habets A, Mannheimer C, Guilame M, Bourgeois I, Augustinsson L-E, Lamotte D, Eliasson T,Kulbertus H, Rigo P; Epidural spinal electrical stimulation (ESES) in angina pectoris -any effect on regional myocardial perfusion? Circulation 1988;78; suppl II; 322. ! 5. Eliasson T, Jern S, Leijon M, Augustinsson L-E, Mannheimer C, Rigo P, de Landsherre C, Habets A, Kulbertus H; Clinical effects of epidural spinal electrical stimulation (ESES) in angina pectoris -effects on arrythmia, myocardial perfusion and clinical long term effects. Pain 1990; suppl 5; S243. 6. Mannheimer C, Augustinsson L-E, Eliasson T, Emanuelsson H, Larsson G, Waagstein F; Myocardial release of endogenous opioids in human heart and the effect of epidural spinal electrical stimulation (ESES) in pacing-induced angina pectoris. J Am Col Cardiol 1991; 17; 107A. !7. Eliasson T, Augustinsson L-E, Emanuelsson H, Jablonskiene D, Kujacic V, Mannheimer C; Effekten av ryggmärgsstimulering på adenosininducerad myokardischemi hos patienter med svår angina pectoris. Abstract, Svenska läkaresäl skapets riksstämma 1991. !8. Kujacic V, Albertsson P, Emanuelsson H, Eliasson T, Mannheimer C, Augustinsson L-E, Jablonskiene D; Effects of spinal cord stimulation on left ventricular function in patients with severe angina pectoris. J Am Col Cardiol 1992;19;3;241A. !9. Eliasson T, Albertsson P, Hårdhammar P, Emanuelsson H, Augustinsson LE, Mannheimer C; Spinal cord stimulation in syndrome X. Abstract, poster, 1st Congress of the International Neuromodulation Society, Rom, 3-6/5 1992. Eliasson T, Albertsson P, Hårdhammar P, Emanuelsson H, Augustinsson L-E, Mannheimer C; Spinal cord stimulation in syndrome X. Eur Heart J 1992;13: abstract supplement ; 266. !11. Eliasson T, Albertsson P, Hårdhammar P, Emanuelsson H, Augustinsson L-E, Mannheimer C; Ryggmärgsstimulering vid syndroma X. Abstract Svenska läkaresäl skapets riksstämma 1992 !12. Mannheimer C, Waagstein F, Eliasson T, Emanuelsson H, Berg C-H, Andersson B, Augustinsson L-E; Effekten av ryggmärgsstimulering på pacinginducerad angina pectoris. Abstract Svenska läkaresäl skapets riksstämma 1992 !13. Mannheimer C, Eliasson T, Andersson B, Berg C-H, Augustinsson L-E, Emanuelsson H, Waagstein F; The effects of spinal cord stimulation (SCS) in pacing-induced angina pectoris. J Am Col Cardiol 1993;21.2 abstract supplement:324A !14. Mannheimer C, Eliasson T, Andersson B, Berg C-H, Augustinsson L-E, Emanuelsson H, Waagstein F; The effects of spinal cord stimulation (SCS) in pacing-induced angina pectoris. Abstract 7th World Congress on Pain, Paris 930822-27, IASP publications 1993, Congress abstracts p 185. !15. Eliasson T, Albertsson P, Hårdhammar P, Emanuelsson H, Augustinsson L-E, Mannheimer C; Spinal cord stimulation in syndrome X. Abstract 7th World Congress on Pain, Paris 930822-27.IASP publications 1993, Congress abstracts p 185. Mannheimer C, Eliasson T, Andersson B, Berg C-H, Augustinsson L-E, Emanuelsson H, Waagstein F; The effects of spinal cord stimulation (SCS) in pacing-induced angina pectoris. Eur Heart J1993;13:266. !17. Eliasson T, Jern S, Augustinssson L-E, Mannheimer C; Säkerhetsaspekter av behandling med ryggmärgsstimulering vid terapiresistent angina pectoris och svår koronarsjukdom. Abstract, Svenska läkaresäl skapets riksstämma 1994. !18. Eliasson T; Spinal cord stimulation in angina pectoris: effects on myocardial ischemia, oxygen consumption and coronary blood flow. Abstract, The second international congress of the International Neuromodulation Society Göteborg 940601- 940604. !19. Mannheimer C, Augustinsson L-E, Eliasson T, Emanuelsson H, Larsson G, Waagstein F; Myocardial release of endogenous opioids in human heart and the effect of epidural spinal electrical stimulation (ESES) in pacing-induced angina pectoris. Abstract, Scandinavian association for the study of pain, 15e årskongress, Ebeltoft, Danmark, 2-5 maj 1991. !20. Mannheimer C, Augustinsson L-E, Eliasson T, Emanuelsson H, Larsson G, Waagstein F; Lokal produktion av endogena opioider i myokardiet och effekten av epidural spinal elektrisk stimulering (ESES) på pacinginducerad angina pectoris. Abstract, slidepresentation, Svenska läkaresällskapets riksstämma 1989. (Svenska kardiologföreningens abstractpris 1989). !21. Mannheimer C, Augustinsson L-E, Eliasson T, Emanuelsson H, Larsson G, Waagstein F; Myocardial release of endogenous opioids in human heart and the effect of epidural spinal electrical stimulation (ESES) in pacing-induced angina !22. Mannheimer C, Waagstein F, Eliasson T, Andersson B, Berg C-H, Augustinsson L-E, Larsson G; Myokardiets metabolism av endogena opioider hos homo och effekterna av ryggmärgsstimulering på paciung-inducerad angina pectoris. Abstract, Svenska läkaresäl skapets riksstämma 1993. !23. Mannheimer C, Waagstein F, Eliasson T, Andersson B, Berg C-H, Augustinsson L-E, Hedner T, Larsson G; Myocardial metabolism of endogenous opioids and calcitonin gene-related peptide in the human heart and the effects of spinal cord stimulation on pacing-induced angina pectoris. Abstract, Scandinavian association for the study of pain, 18e årskongress, Lil ehammer, Norge, 23-26/3 1994. Mannheimer C, Waagstein F, Eliasson T, Andersson B, Berg C-H, Augustinsson L-E, Hedner T, Larsson G; Myocardial metabolism of endogenous opioids and calcitonin gene-related peptide in the human heart and the effects of spinal cord stimulation on pacing-induced angina pectoris. Circulation 1994 :90; I-160. !25. Mannheimer C, Eliasson T: Effects of transcutaneous electrical nerve stimulation and spinal cord stimulation on coronary hemodynamics and metabolism - clinical considerations. The Journal of Heart Failure 1995;2:1138. !26. Eliasson T, Norrsel H, Eriksson P, Emanuelsson H, Albertsson P, Augustinsson, L-E, Mannheimer C: Effects of spinal cord stimulation on coronary blood flow velocity at rest and during cardiac stress. 2nd congress of the international neuromodulation society Orlando Florida March 1996. !27. Norsel H, Eliasson T, Mannheimer C, Augustinsson L-E,, Andersson B, Bergh C- H , Waagstein F , Friberg P; Effects of spinal cord stimulation on norepinephrine kinetics during myocardial ischemia. Abstract, the 8th World Congess on Pain, Vancouver Canada Augusti 1996. IASP publications (in press) !28. Mannheimer C, Eliasson T, Norrsel H, Emanuelsson H, Larsson S,Blomstrand C, Augustinsson, L-E, Hjalmarsson Å; Coronary artery bypass grafting vs spinal cord stimulation in severe angina pectoris. J Am Col Cardiol 1997;29 suppl A:p237A. !29. Börjesson M, Eliasson T, Manheimer C, Nortsel H, Pilhal M, Rolny P; Samband mel an peristaltik och smärta vid bal ongdistension av esofagus. Abstract, Svenska Läkaresäl skapets riksstämma 1995. !30. Börjesson M, Eliasson T, Mannheimer C, Norrsel H, Pilhal M, Rolny P; TENS och bal ongdistension av esofagus vid angina-liknande bröstsmärta av oklar genes. Abstract, Svenska Läkaresällskapets riksstämma 1995. !31. Börjesson M, Eliasson T, Manheimer C, Nortsel H, Pilhal M, Rolny P; Visceral pain sensitivity of the esophagus assessed by bal oon distention and the effects of TENS. Abstract, the 8th World Congess on Pain, Vancouver Canada Augusti 1996. IASP publications. !32. Hedner N, Eliason T, Mannheimer C, Milsom I; The effects and clinical efficacy of transcutaneous electrical nerve stimulation on menstrual pain in women with primary dysmenorrhea. Abstract, the 8th World Congess on Pain, Vancouver Canada Augusti 1996. IASP publications. !33. Milsom I, Eliasson T, Hedner N, Mannheimer C; Effekterna av transkutan elektrisk nervstimulering (TENS) och naproxen på intrauterint tryck och smärta vid primär dysmennore -en jämförande studie. Abstract, Svenska läkaresäl skapets riksstämma 1993. Nyberg, GF, Comerford, MB, Hjelmdahl, P, Eliasson, T, Lidman, K, Torfgård, K; Exercise tolerance before and one hour after intermittent nitroglycerine patch and controlled-release mononitrate treatment of angina patients Br J Clin Pharmacol. 1995;39:542P-543P. !35. Nyberg, GF, Comerford, MB, Hjelmdahl, P, Eliasson, T, Lidman, K, Torfgård, K; Is there sympathetic activation with “nitrate-free” or “nitrate-low” periods in pulsed chronic oral nitrate treatment of ß-adrenoceptor blocker treated angina patients? Br J Clin Pharmacol. 1995;39:584P. !36. Norrsel H, Eliasson T, Mannheimer C, Augustinsson L-E,, Andersson B, Bergh C-H , Waagstein F, Friberg P; Effects of pacing induced myocardial stress and spinal cord stimulation on whole body and cardiac norepinephrine spil over. Eur Heart J: abstract ECCO-mötet Stockholm augusti 1997. !37. Börjesson M, Eriksson P, Delborg M, Eliasson T, Mannheimer C; Transcutaneous electrical nerve stimulation in unstable angina pectoris. Eur Heart J: abstract ECCO-mötet Stockholm augusti 1997. !38. Mannheimer C, Eliasson T, Norrsel H, Emanuelsson H, Larsson S,Augustinsson L-E, Blomstrand C, Hjalmarsson Å; Electrical stimulation versus coronary artery bypass surgery in severe angina pectoris: the ESBY trial Eur Heart J: abstract ECCO-mötet Stockholm augusti 1997. !39. Eliasson T, Andersen C, DeJongste MJL, Hautvast R, , Jessurun GAJ, Mannheimer C, Tadema W,TenVaarwerk IA; Långtidsmortalitet och morbiditet vid behandling av svår angina pectoris med ryggmärgsstimulering. Abstract, Svenska läkaresäl skapets riksstämma 1997. !40. Norrsel H, Augustinsson L-E, Eliasson T, Mannheimer C; Akuteffekter av ryggmärgsstimulering vid myokardischemi. Abstract, Svenska läkaresällskapets riksstämma 1997. !41. Mannheimer C, Eliasson T, Norrsel H, Emanuelsson H, Larsson S,Blomstrand C, Augustinsson, L-E, Hjalmarsson Å; By-passkirurgi jämfört med ryggmärgsstimulering vid behandling av svår angina pectoris. Abstract, Svenska läkaresällskapets riksstämma 1997. Norrsel H, Albertsson P, Augustinsson L-E, Eliasson T, Emanuelsson H, Eriksson P, Mannheimer C; Efffekterna av ryggmärgsstimulering på koronar flödeshastighet. Abstract, Svenska läkaresäl skapets riksstämma 1997. !43. jesson M, Delborg M, Eliasson T, Mannheimer C, Pilhal M; Visceral hypersensitivitet vid oklar bröstsmärta. Abstract, Svenska läkaresäl skapets riksstämma 1997. !44. Eliasson T. Therapeutic options in severe angina pectoris and end- stage coronary artery disease. Symposium XXth Congress of the European Society of Cardiology, Vienna, Austria, August 22-26, 1998. !45. Börjesson M, Pilhal M, Eliasson T, Mannheimer C, Rolny P. Esofagusmanometri och visceral bröstsmärta. Abstract, Svenska Läkaresällskapets Riksstämma 1998. 6.46. Börjesson M, Pilhal M, Del borg M, Eliasson T, Rolny P, Mannheimer C. Nutcracker esofagus – vanligt fynd vid bröstsmärta. Abstract, Svenska Läkaresäl skapets Riksstämma 1998. 6.47. Börjesson M, Pilhal M, Eliasson T, Mannheimer C, Rolny P. ”Nutcracker esofagus – en diffus el er segmentel motorikrubbning? Abstract, Svenska Läkaresäl skapets Riksstämma 1998. !46. 6.48. Norrsel H, Blomstrand C, Eliasson T, Mannheimer C, Norrsel U. Neurologisk och neuropsykologisk uppföljning av ESBY studien. Abstract, Svenska Läkaresäl skapets Riksstämma 1999. !49. Eliasson T. Treatment of refractory angina pectoris using neurostimulation therapy. Clinical results: safety and efficacy. Symposium XX1st Congress of the European Society of Cardiology, Barcelona, Spain, August 28September 1, 1999. !50. Norrsel H, Pilhal M, Eliasson T, Mannheimer C. Coronary Artery Bypass Grafting Versus Spinal Cord Stimulation in Severe Angina Pectoris: Further Results from the ESBY Study. In: Proceedings of the 9th World Congress on Pain. Progress in Pain Research and Management. Vol 16, edited by M. Devor, M.C. Rowbotham, and Z. Wiesenfeld-Hallin, IASP Press, Seattle, 2000, p 9991004. !51. Ekre O, Norrsel H, Währborg P, Eliasson T, Mannheimer C. Spinal Cord Stimulation and Coronary Artery Bypass Grafting Provide Equal Improvement in Quality of Life – Data from the ESBY Study. Circulation (suppl), Vol 102, No 18, II-432, October 31, 2000. 6.52. Ekre O, Norrsel H, Währborg P, Eliasson T, Mannheimer C. Spinal cord stimulation and coronary artery bypass grafting provide equal improvement in quality of life – Data from the ESBY study. Circulation (suppl) Vol 102, No 18, II-432, October 31, 2000. Mannheimer C, Del borg M, Eliasson T, Norrsel H, Richter A, Thulin L, Tygesen H. Minisymposium til riksstämman: Refraktär angina – definition, utredning och nya behandlingsmetoder. Abstract, Svenska Läkaresäl skapets Riksstämma 2000. !54. Ekre O, Eliasson T, Mannheimer C, Norrsel H, Währborg P. Långtidseffekter på livskvalitet och mortalitet vid svår angina pectoris efter behandling med ryggmärgsstimulering respektive koronar bypass-operation – Data från ESBY- studien. Abstract, Svenska Läkaresäl skapets Riksstämma 2000. 6.55. Eliasson T, Schultz T, Norrsel H, Börjesson M, Mannheimer C. Refraktär angina pectoris – en algologisk angelägenhet. Abtract, Svenska Läkaresäl skapets Riksstämma 2000. !6.56 Mannheimer C, Delborg M, Eliasson T, Norrsel H, Richter A, Thulin L, Tygesen H. Minisymposium til riksstämman. Refraktär angina - definition, utredning och nya behandlingsmetoder. Abstract, Svenska Läkarsäl skapets Riksstämma 2000. ! 6.57 Andrél P, Börjesson M, Edvardsson N, Ekre O, Mannheimer C. Ryggmärgsstimulering och Pacemaker i kombination erfarenheter från 15 patienter. Abstract presenterades på SLAF:s (Svenska Läkares Algolog Förening) årsmöte vid Svenska Läkaresäl skapets rikstämma 2001-11-30. !58. Andrel P, Ekre O, Währborg P, Eliasson T, Mannheimer C. Refractory angina pectoris -A pain disorder including severely impaired quality of life. A report from an epidemiologic study in Western Sweden. Abstract 667-P301. 10th World Congress on Pain, San Diego, California, USA. August 17-22, !59. Eliasson T, Mannheimer C: Refractory angina pectoris – definition and treatment options, Abstract . 10th World Congress on Pain, San Diego, California, USA. August 17-22, 2002 !60. Ekre O, Andrél P, Eliasson T, Mannhemier C, Währborg P. Smärtan avgörande för livskvaliteten ved angina pectoris. Abstractet presenterades vid Svenska Läkaresäl skapets rikstämma den 26-28 november 2003, Stockholm, Sverige. !61. Ekre O, Andrél P. Börjesson M, Eliasson T, Mannheimer C. Behandlingskostnad per dag för ryggmärgsstimulering vid angina pectoris. Abstractet presenterades vid Svenska Läkaresäl skapets rikstämma den 26-28 november 2003, Stockholm, Sverige

Source: http://eliasson-nuland.se/FHAB_files/CV1312.pdf

Lay_titel_atosnews_2003

Orale Cortisonstufentherapie zur Behandlung der Frozen shoulder Ein neues stadiengerechtes konservatives Therapieschema von Peter Habermeyer, Sven-Oliver Dietz und Petra Magosch Frozen shoulder unter dem Begriff „peri-arthritis scapulo-humerale”. 1934 definier-immer nicht bekannt. Sie wird häufig beidas Liegen auf der betroffenen Seite ver-hormonelle Einflüsse schließen lä�

Microsoft word - terapia_antiemetica.rtf

Linee Guida AIOM “Terapia Antiemetica” Coordinatore: Fausto Roila Estensore: Carlo Le linee-guida AIOM: la storia continua A partire dagli anni Ottanta, in ambito clinico, si è iniziato a parlare di raccomandazioni di comportamento basate su evidenze mediche dichiarate, ovvero “…raccomandazioni sviluppate in modo sistematico per assistere medici e pazienti nella decisione sugli

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf