Untitled

De Standaard Zaterdag 7, zondag 8 oktober 2006
ECONOMIE & FINANCIEN
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S
- - - - - - - V
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - B
- - - - - - - - -B
- - - - - - - G
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SOLVAY had begin deze men geen fabriek zou ope-
week een tweedaagse ana- nen voor 2010. Benieuwd of listenmeeting. In aanloop de explosieve vraag in Rus-naar de analistendag ging het land de zaken kan versnel-aandeel mooi hoger doordat len. Wie meer wil weten, kaneen aantal marktpartijen er- de presentatie terugvindenop speculeerden dat Solvay op de website www.solvay-met positief nieuws zou uit- investors.com.
pakken en de sell-adviezen van grote buitenlandse week ook met cijfers. De vele ,,Ik hou nogal van gadgets: een iPod, een digitale camera, ik wil altijd de nieuwste pc en ik droom van een plasma-tv.’’
beurshuizen opwaarts aan- bewegingen in de product- Jos Verhoogen
gepast konden worden. De portefeuille van Punch zor-eerste analistenrapporten gen voor zeer misleidende ti-wijzen daar niet onmiddel- tels in de kranten. De netto-lijk op. Niettemin kon Solvay winst daalt met 64%, werd er U W G E L D E N U W L E V E N
met enig positief nieuws uit- gekopt. Dit was correct,pakken. Gedeeltelijke testre- maar had niets te zien met desultaten van Bifeprunox operationele evolutie van hetwerden getoond. Dat middel bedrijf, wel alles met de uit-tegen schizofrenie heeft dui- zonderlijke meerwaarde van je gewicht neemt er minder voor het volledige boekjaarvan toe. Het marktpotentieel werd behouden. Dat eenin de VS bedraagt 500 mil- beursgang van de Telematix- De hardwerkende Wingenaar Wim Van den Eynde combineert drie banen, joen tot 1 miljard dollar en 1 poot er zeer waarschijnlijkmiljard euro wereldwijd. zit aan te komen, werd be- werkt zo’n zeventig uur per week en bracht bovendien zelf zijn huis in orde.
Solvay doet deze maand nog vestigd door de aanstellingeen filing bij de FDA en de van KBC om de opties ter fi- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Eerder dit jaar nam Wim een geld dat ik als portier verdien- effectieve lancering van het nanciering van de snelle uur lang in het getouw is, beginnend bedrijfje in webde- de, durfde ik de stap te zetten.
product zou dan kunnen groei te onderzoeken. Zowel houdt hij netto 70 euro over. sign over van een vriend. De flat heeft een oppervlakte ----------------------------------------------------------------------------- volgen in de tweede jaarhelft ceo Dumarey als cfo Deblau- Er zijn wellicht gemakkelijker ,,Voor 2.500 euro heb ik alle li- van 150 vierkante meter, een van 2007. De meeste analis- we komen het vandaag zelf manieren om rijk te worden. centies overgekocht, inclusief tuin van acht are en drie gara- ten gaan in hun huidige mo- uitleggen in Metropolis waar ,,Het is geen job die je voor het een aantal onderhoudscon- geboxen. Dat konden we niet dellen nog uit van een lance- de VFB de Dag van de Tips geld moet doen. Maar je komt tracten. Het is de bedoeling dat laten liggen. De lening afbeta- ringsprobabiliteit tussen 50 organiseert.
onder de mensen en je werkt in het een bijverdienste blijft. len was geen probleem omdat de uitgaanssfeer zonder zelf Momenteel zitten er zes web- mijn vriendin al werkte en ik cering zit hier dus nog wat taak zijn van Frederic Con- TOEN Wim Van den
Eynde (26) zijn gradu-aat toegepaste infor-matica aan het Leu-vense Rega-instituut geld uit te geven.’ Sinds por- sites in de pijplijn. De prijzen nog bij mijn ouders woonde.
potentieel. Daarnaast werkt vent, cfo van Option, dat na had behaald kon hij meteen tiers niet langer fooien mogen beginnen bij 1.000 euro, maar Ik had geen kosten en voldoen- Solvay aan de uitbreidingen de aankondiging van de toe- aan de slag in de IT-sector. vragen, is het vet van de soep. het wordt duurder als er toe- de inkomsten uit mijn por- van het succesvolle product treding tot de markt van In- Sinds oktober 2005 werkt hij ,,Op een fuif krijg ik bijna passingen inzitten zoals online tierswerk.’ Flink wat geld werd Tricor. Zo bevindt de opvol- tel en een omzetwaarschu- als Siebel-consultant bij Cap- nooit iets, maar in het danscafé bestellen. Mijn doel voor dit bespaard doordat ze, met de ger van Tricor zich in fase wing voor het derde kwartaal gemini. Siebel is een software- waar ik werk, stoppen klanten jaar was vier nieuwe klanten hulp van Wims schoonvader, drie en worden er combina- 60% lager dook. Dat een be- pakket dat het klantenbeheer me wel eens iets toe. Op een aantrekken, en dat is al gelukt.’ ties met finofibrate (=Tri- drijf als Euronext niet de van bedrijven volledig naar goeie avond hou ik daar zo’n Het gelijkvloerse apparte- deden. ,,Het uitgespaarde be- cor) gemaakt. Zo werd Sy- normale schorsingsregels wens stroomlijnt. Van den zestig euro extra aan over. Met ment dat Van den Eynde en drag hebben we gebruikt om nordia (vroegere Dualtis) volgt, is gewoon ongehoord. Eyndes taak bestaat erin het ge- de verbouwingen die we ge- zijn vriendin drie jaar geleden alles van de eerste keer goed te lijknamige CRM-pakket te im- daan hebben, is het toch een gekocht hebben, was een koop- doen: een mooie badkamer jaar. Het dient wel genoteerd Option-zaal want ook Icos plementeren bij de bedrijven mooie bijverdienste. Met dat je. ,,Mijn vriendin werkte toen met bubbelbad, een nieuwe dat de piekverkopen van een kan best interessant zijn. Dat geld kunnen we af en toe op al deeltijds als lerares in het la- keuken, een aangelegde tuin.
aantal producten iets terug- de markt het niet altijd be- ,,Ik zit nu al een jaar op het- restaurant gaan.’ ger onderwijs. Ik zat nog in Voor 1.500 euro zijn alle bo- gebracht zijn in vergelijking grijpt of het bedrijf het niet De combinatie van dag- en mijn voorlaatste jaar op de ho- men gerooid, is er gras gezaaid met vorig jaar. In de meer cy- voorzichtig genoeg commu- lukkig betaalt mijn werkgever nachtwerk lijkt niet vanzelf- geschool, maar dankzij het en een vijver uitgegraven.’ clische chemie en plastics di- niceert, weten ze bij Omega mijn treinabonnement, anders sprekend. ,,Soms is het lastig visie konden we noteren dat Pharma nu ook al. Dus ook stond ik elke dag in de file.’ Het dat ik rechtstreeks van mijn de vraag naar soda ash nog hier valt boeiende informa- maandloon van de consultant portierswerk naar Brussel steeds zeer goed is en de pvc- tie te verwachten. En de pre- varieert naargelang van de moet gaan of omgekeerd. Dat prijzen nog in stijgende lijn sentaties die u moet missen weekend- en avonddiensten zijn nachten met weinig of zijn. In Rusland is er een gro- zijn achteraf op dvd beschik- die hij presteert. In het drie- geen slaap, maar ik heb geluk- ■ maandelijks netto-
te vraag en dit doet de groep baar. Zo proberen wij met de koppige team waar hij deel van kig niet veel nodig.’ inkomen: 1.400 à 1.600
nadenken over een joint ven- Dag van de Tips te helpen bij euro plus 300 à 600 als
ture met een Russische partij een duidelijke communica- paraat om in te grijpen als er het bijna altijd zo geweest, ook voor het openen van een tie en dit voor 60 bedrijven.
zich een probleem voordoet in tijdens zijn studie. ,,Ik heb ■ inkomen vriendin: 800 à
nieuwe pvc-fabriek. Vorig x Xavier Vandoorne is finan- 1.200 euro
jaar werd nog gezegd dat cieel analist bij de VFB. Behalve als IT-consultant is bouwd, luchthavenvervoer ■ vastgoed: appartement
Van den Eynde ook actief als verzorgd, in een grootkeuken van 125.000 euro, lening
Maandag ● Personal Finance. Prof. Emiel Van Broekhoven, Jo Stre-
portier en webdesigner. ,,Ik gewerkt en als parkeerwachter op 25 jaar
mersch en Jos Ruysseveldt over persoonlijke financiën.
heb sinds mijn zestiende veel bij een discotheek. Ook al ■ burgerlijke staat: samen-
Dinsdag ● Het Boekenonderzoek. Experts van de Universiteit Ant-
gewerkt, onder andere bij een moest het niet van mijn ou- wonend, geen kinderen
werpen Management School (UAMS) bespreken een management- bedrijf dat evenementen orga- ders, ik wou zelfstandig zijn, de ■ wagen: bedrijfswagen
niseerde. Zo kwam ik terecht benzine voor mijn auto zelf be- VW Polo en Opel Corsa
Donderdag ● Fiscale Kroniek. Fiscale topjuristen analyseren de
bij Security Solutions in Diest, talen, net als mijn kleren en van vriendin
jongste ontwikkelingen in hun vakgebied.
een firma die instaat voor de mijn pc. Daardoor weet ik wat Vrijdag ● Centen Tellen. Luc Coppens ontleedt een aspect van de
pensioensparen: via
bewaking tijdens evenemen- de waarde van geld is, in tegen- werkgever
Zaterdag Beter Beleggen. De Vlaamse Federatie van Beleg-
gers geeft tips voor uw portefeuille.
Aan een avond als portier, thuis alles krijgen.’

Source: http://www.wimblog.be/media/artikel%20De%20Standaard.pdf

Microsoft word - coronary angiogram patient information leaflet.doc

Why do I need an angiogram? The heart is a muscle and like all muscles in the body it needs to have a good blood supply in order to work properly. Your heart gets blood from three main blood vessels called the coronary 0845 155 1000 arteries. Your doctors feel you may have a problem with the blood supply to your heart muscle and a coronary angiogram will What is a coronary angiogram?

Final copd rescue pack leaflet doxycycline v3.0 october13

Plymouth Hospitals NHS Trust Northern, Eastern and Western Devon Clinical Commissioning Group COPD Rescue Pack Information Leaflet What is my COPD Rescue Pack? Your COPD Rescue Pack contains a supply of standby medications to start if your COPD deteriorates before you are able to see your GP. Your COPD Rescue Pack contains two different medications: • Steroid table

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf