Plastischechirurgietiel.nl

Bovenooglidcorrectie
Met het ouder worden verslapt de huid rond de bovenoogleden. Het komt regelmatig voor dat deze huid hierdoor zo uitrekt dat hij over de ogen heen gaat hangen (blepharochalasis). Dit kan gecorrigeerd worden met behulp van plastische chirurgie. Dit noemt men ook wel blepharoplastiek (blepharo betekent ooglid en plastiek komt van plastische chirurgie). In deze folder leest u hoe deze ingreep verloopt. Soms wordt een bovenooglidcorrectie gecombineerd met een correctie van het onderooglid. Over dit onderwerp is een aparte folder beschikbaar.
De klachten
Een overhangend bovenooglid kan problemen geven bij het zien. Een
klacht die veel voorkomt is dat patiënten vinden dat ze er moe of oud
uitzien. Blepharochalasis van de bovenoogleden ontstaat doordat de
huid rondom het oog slapper wordt. Soms gaat dit samen met het
uitpuilen van vetweefsel in de oogkas, waardoor de huid naar voren
wordt geduwd en gaat plooien of er een bolling boven het oog laat
zien.
De voorbereiding
Wanneer u geneesmiddelen gebruikt moet u dat aan uw arts melden.
Bepaalde medicijnen (zoals aspirine, APC, Acetosal, Aspro, Voltaren
etc) mag u vijf dagen voor de operatie niet meer slikken. Het gebruik
van bloedverdunnende middelen zoals Acenocoumarol, Sintrom of
Marcoumar, moet in overleg met de behandelde arts worden gestopt.
Ook moet u ten minste een dag van te voren stoppen met het drinken
van alcohol.
De ingreep
Een correctie van de bovenoogleden kan zowel onder plaatselijke
verdoving als onder algehele verdoving plaatsvinden. Wanneer het
uw beide bovenoogleden betreft, worden rechts en links in één sessie
behandeld. De ingreep duurt per ooglid ongeveer twintig minuten.
Een ingreep onder plaatselijke verdoving gebeurt in de polikliniek.
Na een paar uur kunt u naar huis worden gebracht, omdat zelf autorijden wordt afgeraden. Wanneer u een algehele verdoving krijgt, wordt u een dag in het ziekenhuis opgenomen op de dagverpleging. Voor een algehele verdoving moet u van tevoren nuchter zijn. Vlak voor de operatie tekent de plastisch chirurg het huiddeel af dat weggenomen moet worden. Tijdens de operatie wordt er een snee in de plooi van het bovenooglid gemaakt. Het huidoverschot, al dan niet gecombineerd met overtollig vetweefsel, kan nu verwijderd worden. Het sneetje wordt vervolgens gehecht met een onderhuidse, fijne hechting. Het grootste deel van het litteken komt te liggen in de natuurlijke plooi van het bovenooglid. Zo’n litteken is nauwelijks zichtbaar. Hoewel de operatie met de grootste zorg wordt uitgevoerd, is het moeilijk om een totaal symmetrisch resultaat te garanderen.
Na correctie van de oogleden
Na een ooglidcorrectie kunnen de behandelde oogleden dik, blauw
en gezwollen zijn. Het komt echter bijna nooit voor dat dit zo ernstig
is dat u niets meer kunt zien. Houd u er rekening mee dat het dragen
van contactlenzen de eerste dagen tot weken lastig kan zijn. Er
wordt geen verband aangebracht, zodat u gewoon kunt wassen en
douchen. De pleistertjes die op de wond zitten blijven meestal goed
zitten als u ze voorzichtig droogdept. Het is aan te bevelen om thuis
de oogleden de eerste dag(en) te koelen met natte kompressen of
een ijsbril. De pijn en zwelling worden daarmee tegengegaan. Het
gebruik van een pijnstiller is dan meestal niet nodig. De eerste dagen
na de operatie wordt het afgeraden om te bukken, persen of zwaar te
tillen omdat dit de bloeddruk in het gezicht verhoogt.
Na ongeveer vijf tot zeven dagen worden de hechtingen verwijderd. Een week later kan het litteken eventueel met een zalf of crème worden ingesmeerd (ook make‑up is dan weer mogelijk). Het is belangrijk om het litteken zolang het rood is niet bloot te stellen aan ultraviolet licht (zon of zonnebank). Het is raadzaam om uw littekens te beschermen door middel van een zonnebril of met een sunblock (factor 20). De huid rond de ogen, met name van het onderooglid, kan nog twee tot drie weken licht gezwollen of enigszins blauw verkleurd zijn. Ook kunt u last hebben van jeuk of een trekkend gevoel rondom de ogen. Hoe snel u weer kunt gaan werken, hangt voor een belangrijk deel af van uw eigen inschatting wanneer u vindt dat u weer ‘toonbaar’ bent. Na ongeveer 12 weken zijn de littekens vrijwel verdwenen en is het eindresultaat zichtbaar. Het resultaat is meestal spectaculair en heeft een duidelijk verjongend effect op de gezichtsuitdrukking.
Risico’s en complicaties
Na bovenooglidcorrectie komt het voor dat er bloeduitstortingen
ontstaan. In de meeste gevallen is dit niet ernstig, maar het duurt
daardoor wel langer voordat de oogleden er weer normaal uitzien.
Ook kan het voorkomen dat uw ogen de eerste tijd na de operatie
niet geheel kunt openen of sluiten. Daarnaast is het mogelijk dat u
last krijgt van ‘droge’ ogen, ook dit is meestal van tijdelijke aard. Om
de ogen te behoeden voor uitdrogen kunt u via de arts oogdruppels
en zalf krijgen die het uitdrogen tegengaan. Het resultaat van een
bovenooglidcorrectie is in de meeste gevallen langdurig, maar als de
huid en de spier rondom het oog verder verslappen, kan het zijn dat
er nog een correctie plaats moet vinden. Ook wanneer de oogleden
niet geheel symmetrisch zijn, kan een nieuwe operatie noodzakelijk
zijn. Een littekenreactie heeft als gevolg dat het ooglid wat gaat
trekken. Meestal duurt dit een aantal weken tot maanden voor het
helemaal over is.
Ook kunt u last krijgen van gevoelloosheid van de oogleden of dat er
vochtophoping rond de ogen ontstaan. Na verloop van tijd verdwijnen
deze klachten vanzelf. In zeldzame gevallen kan een zogenaamde
epitheelcyste (een holte met vocht) ontstaan in het litteken. Deze
cyste wordt dan chirurgisch verwijderd.
Vergoeding
De kosten van een bovenooglidcorrectie worden alleen door de
verzekeraar vergoed als er sprake is van een medische indicatie en
wanneer u een aanvullende verzekering heeft. Het huidoverschot
van de bovenoogleden moet dan minstens tot op de wimpers reiken.
Als er geen medische redenen bestaan voor de operatie, dan zijn
de kosten voor uw eigen rekening. De plastisch chirurg kan ervoor
zorgen dat u van tevoren een opgave van de kosten krijgt.
Vragen
Bij vragen kunt u terecht bij de polikliniek Plastische Chirurgie. Tijdens
uw verblijf in het ziekenhuis zullen de verpleegkundigen en de arts
steeds toelichten wat er gaat gebeuren. Zij zijn ten alle tijden bereid
uw vragen te beantwoorden.
Eenmaal thuis kunt u voor spoedgevallen, bijvoorbeeld als u denkt dat de wond ontstoken is, overdag direct contact opnemen via het telefoonnummer van de polikliniek.
Voor spoedgevallen tussen 16.30 en 08.30 uur en in het weekend kunt u terecht bij de afdeling Spoedei sende Hulp.
Verantwoording tekst
Deze brochure geeft algemene informatie, bedoeld als aanvulling op
het gesprek met uw arts. Deze algemene informatie kan niet altijd
recht doen aan iedere individuele situatie. Hebt u na het lezen van
deze informatie nog vragen, dan zal de plastisch chirurg ze tijdens het
spreekuur graag met u doornemen. Het is handig om uw vragen van
tevoren op papier te zetten.
Deze patiënteninformatie is gebaseerd op het voorlichtingsmateriaal van de Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC). Voor overige informatie kunt u terecht op de website, www.nvpc.nl Ziekenhuis Rivierenland TielTel.: (0344) 67 49 11www.plastischechirurgietiel.nlwww.zrt.nl Plastische chirurgie polikliniek TielTel.: (0344) 67 40 81Plastische chirurgie Barbarapolikliniek CulemborgTel.: (0345) 56 56 00 Ruimte voor aantekeningen
Ziekenhuis Rivierenland Tiel
Pres. Kennedylaan 1
4002 WP Tiel
Postbus 6024
4000 HA Tiel
Tel. (0344) 67 49 11
Fax (0344) 67 44 19
Internetsite: www.zrt.nl

Source: http://www.plastischechirurgietiel.nl/wp-content/uploads/2011/08/Folders_Plastische-chirurgie_153942-11042011-Bovenooglidcorrectie-8ZRT.pdf

Schleswig-holsteinisches Ärzteblatt, ausgabe 2/2010

MITTEILUNGEN DER KASSENÄRZTLICHEN VEREINIGUNG ohne Sprechstundenbedarf festgelegt. Hierbei handeltder Kassenärztlichen Vereinigung es sich um Bruttowerte inklusive Rabatte und Zuzahlung. Schleswig-Holstein (KVSH) , Bad Segeberg Auswirkungen auf die Arzneimittelversorgung durch ge-sonderte Versorgungsverträge sind in diesen Verträ- AOK Schleswig-Holstein - Die Gesundheitskasse

safeharborvet.com

Which Flea and Tick Control Products are Safe? With the recent announcement from the EPA about the potential dangers of over the counter spot-on flea-control products, how can a person know which flea control products are safe and which to steer clear of? It is currently unclear why such a large increase in adverse events has occurred, but may be due, in part, to consumer confusion as to which p

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf