Foxpro

Välkommen till gastroskopi – en undersökning av matstrupen,
magsäcken och tolvfingertarmen. Undersökning i NARKOS
.
Mag/tarm mottagningen - Endoskopienheten, Hötorgscity Sveavägen 13, plan 3, portkod B0035 (efter kl. 19.00 samt helger) (andra höghuset från Konserthuset, Stockholm) Viktigt: Passar inte tiden? Ring mottagningen (08-558 080 00 eller faxa 08-676 00 44)
och avboka tiden, som då kan nyttjas av annan patient. OBS! Särskilda förberedelser krävs för de personer som medicinerar med Waran liksom de som
har känd sjukdom i hjärtats klaffar. Ring mottagningen för vidare information!
Förberedelser: Om Du medicinerar med någon av följande mediciner, bör Du göra ett uppehåll
med denna en vecka före undersökning: Artonil, Famotidin, Inside, Lanzo, Losec, Nexium, Omeprazol, Pantoloc, Pariet, Pepcid/Pepcidin, Ranitidin, Rani Q, Zantac. Om Du under veckan får besvär med sveda i maggropen, halsbränna/sura uppstötningar/ bröstbränna kan Du receptfritt på apoteket köpa mixtur Gaviscon som dämpar symptomen fram till undersökningen. Du ska vara fastande minst 6 timmar före undersökningen. Detta innebär att Du inte ska dricka eller äta före undersökningen, ej heller röka eller snusa. Det går dock bra att dricka vatten fram till fyra timmar före undersökningen. Narkosen: Undersökningen kommer att ske i narkos och denna övervakas av en narkosläkare.
Narkosmedlet tillförs i blodet via en spruta. Du kommer att sova under hela undersökningstiden. Ditt
uppvaknande sker successivt under loppet av 5-10 minuter. Du är olämplig som bilförare resten av
denna dag.
Undersökningen: En mjuk styrbar slang förs ned genom matstrupe, magsäck och vidare ut i
övre tolvfingertarmen. Slemhinnan kan inspekteras med videoteknik och bilden ses på en TV-skärm.
Undersökningen tar cirka fem minuter och Du erhåller ett preliminärt resultat omedelbart efter
undersökningen. Om slemhinneprover tagits för mikroskopisk undersökning föreligger svar
efter cirka 4 veckor.
Information om Biobankslagen:
Alla prov som eventuellt tas i samband med tarmundersökning sparas. Detta för att bland annat kunna undersökas på nytt om en behandling ej givit önskad effekt, jämföras med tidigare sparade prov, kontrollera och utveckla våra metoder eller bedriva medicinsk forskning. Alla sparade prover förvaras så att obehöriga inte kan komma åt dem. Dina personuppgifter skyddas av sekretesslagen, vårdregisterlagen och personuppgiftslagen. Som patient får Du ta ställning till hur Dina prover får användas. Biobankslagen säger att Du skall få information och ge Ditt samtycke till att Dina prover sparas och vad de får användas till. Om Du samtycker till att Dina prover sparas har Du alltid rätt att när som helst ändra Ditt beslut. Det som inte går att ångra är beslutet att prov inte sparas. Meddela undersökande läkare om Du inte vill att provet skall sparas. Känner Du Dig osäker och vill tänka över Ditt beslut rekommenderar vi att Du samtycker till att spara provet tills vidare. Du kan senare när som helst ändra Ditt samtycke genom att skicka in en nej-talong som du kan få vid besöket. Info gastroskopi narkos försäkr 2010-05-02

Source: http://www.endoskopienheten.se/GastroskopiNarkosForsakringspatient.pdf

Doi:10.1016/j.jvs.2004.09.027

SPECIAL COMMUNICATION From the American Venous Forum Revision of the CEAP classification for chronicvenous disorders: Consensus statement Bo Eklöf, MD,a Robert B. Rutherford, MD,b John J. Bergan, MD,c Patrick H. Carpentier, MD,d Peter Gloviczki, MD,e Robert L. Kistner, MD,f Mark H. Meissner, MD,g Gregory L. Moneta, MD,h Kenneth Myers, MD,i Frank T. Padberg, MD,j Michel Perrin, MD,k C. Vaug

entgiftung-kompakt.de

Dieser Text stammt aus der Webseite www.toxcenter.de und wurde vom Tox Center e.V. verfasst. Diese Datei wurde von www.entgiftung-kompakt.de heruntergeladen. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Osteoporose durch Amalgam, Cadmium und Blei Die Osteoporose ist eine schwere Erkrankung, die zu Behinderung und vorzeitigem Tod

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf