Tachwedd 2012 bull bay bulletin november 2012

TACHWEDD 2012 BULL BAY BULLETIN NOVEMBER 2012
WELCOME RACHEL AND DECLAN - Croeso !
Following the recent departure of Aled Jones from his post as steward the club is
pleased to welcome Rachel King and Declan Masterson to fill the posts of steward
/ stewardess -.their appointment was confirmed by the November meeting of the
Executive Committee. The couple join the club after a successful five year period
managing at Molloys in Blackburn. This is their first venture into the golf club
business .
Declan has many years experience in the hospitality sector, from hotels to licensed
houses and Rachel prides herself in delivering good quality food.
The couple are enthusiastic to establish a successful business at the club and have
already plans in place for the coming festive season and the New Year.
Details of the special Christmas menu is available at the club and plans are well in
hand for a New Year's Eve function .
The couple would welcome the opportunity to discuss members ' catering
requirements and can be contacted at the club during usual opening hours.
The club extends a warm welcome to Declan , Rachel and their daughter Darcey.
Pleser yw cael croesawu ein Stiwardiaid newydd – sef Rachel a Declan a’u mherch
fach, Darcey. Fe fydd y ddau yn cychwyn ar eu swyddi newydd ar ddechrau Mis
Rhagfyr. Bu’r ddau yn gweithio yn Molloys, Blackburn dros y pum mlynedd
ddiwethaf, a dyma eu cyfle cyntaf i weithio mewn busnes Clwb Golff.
Mae gan y ddau brofiadau helaeth o weithio yn y sector arlwyo, ac maent yn llawn
brwdfrydedd ac egni i ddechrau busnes llwyddiannus yma ym Mhorth Llechog.
Eisioes maent wedi llunio bwydlen ar gyfer tymor y Nadolig, ac ar gyfer Dydd
Nadolig – ac mae cynlluniau ar y gweill i gynnal parti yn y Clwb ar Nos Calan. Os
oes gennych ddiddordeb mewn llogi’r Clwb ar gyfer unrhyw achlysur arbennig –
cysylltwch â Rachel neu Declan.

BAYONET SHIELD TEAM : TWO WINS OUT OF THREE –
Ennill dwywaith.
The club's Bayonet Shield team has opened its season in the top division with two
successes in the first three matches. In the opening game the team entertained
Penmaenmawr G C and recorded a 3 - 2 victory and following a postponed match
at Holyhead G C the five man team beat Nefyn G C 3.5 to 1.5 at Bull Bay In the
third match , away at St Deiniol G C , Bangor home advantage proved far too much
as the club lost 4.5 to 0.5.
Members who represented the club in the opening fixtures were Jack Carter, Sion
Thomas, David G Parry, Aled Jones, Ian Norgain and Iwan Roberts
Caernarfonshire G C , Conwy , the current champions, visit Bull Bay for the next
match on Sunday, December 9th.
Llwyddiant mewn dwy gem allan o dair oedd hanes tîm Tarian Bayonet. Enillwyd yn
erbyn Porthmadog a Nefyn, ond yn anffodus, collwyd yn erbyn St Deiniol Bangor. Yn
cynrychioli’r Clwb oedd :- Jack Carter, Sion Thomas, David G Parry, Aled Jones,
Ian Norgain ac Iwan Roberts.

2013 FIXTURE LIST FINALISED – Diweddaru llyfr chwaraeon
Details of the Centenary year fixture list have been completed .The highlight of the
year will centre on Centenary Day and a full week of competitive golf is listed for the
days before Friday,August 16th.
Following on the success of the G U W Open Youths championship staged at the
club last May Bull Bay will host the G U W Girls and Boys Inter Counties team
Championship on Friday August 30th and the North Wales Championship will be
held at the club on Sunday,September 8th .
At a recent meeting of the handicap committee in an attempt to attract more members
to play competitive golf it was agreed that there will be an increase in the number of
stableford competitions played at club level in 2013.
Llwyddwyd i orffen pennu dyddiadau ar gyfer y llyfr chwaraeon 2013. Uchafbwynt y
flwyddyn fydd Diwrnod Dathlu’r Canmlwyddiant ar Awst 16, a bydd wythnos o
weithgareddau golff yn arwain i fyny at y dyddiad hwnnw.
Fel dilyniant i lwyddiant ysgubol Pencampwriaeth Ieuenctid Agored UGC, ym
Mhorth Llechog Mis Mai eleni, bydd y clwb yn croesawu Pencampwriaeth Sirol UGC
Bechgyn a Merched ar Ddydd Gwener, Awst 30ain, a Pencampwriaeth Gogledd
Cymru ar Ddydd Sul, Medi’r 8fed.
Penderfynwyd mewn cyfarfod o’r Pwyllgor Campnod yn ddiweddar y bydd mwy o
gystadlaethau Stableford yn y flwyddyn 2013 – hyn i geisio denu mwy o gystadleuwyr.
ALLIANCE SUCCESS - Llwyddiant
Congratulations to club professional John Burns who, partnered by Sion Thomas,,
won the Pro-Am section at the recent North Wales Alliance meeting held at the
Anglesey G C Rhosneigr - Sion won the individual prize too.
Llongyfarchiadau i’r Pro John Burns a’i bartner, Siôn Thomas, ar ennill adran y
Pro-am yng Nghyngrair Gogledd Cymru yn ddiweddar yng Nghlwb Golff Rhosneigr.
Enillodd Siôn y wobr unigol hefyd.

FROM THE CENTENARY COMMITTEE
O’r Pwyllgor Canmlwyddiant
With the actual Centenary Day a little over 250 days away arrangements for the
Celebrations are going well - a full report on the recent Centenary Committee
meeting is posted on the club's main notice board.
The club has already taken delivery of two sets of Centenary pennants ( thanks to
head green keeper Andy Peel for his dealings with Tacit - the suppliers) The club's
Centenary flag has been ordered from Flying Colours in Knaresborough and is
expected to be delivered before the end of November.
An on going project is the supplying of new stone tee markers similar to the one
displayed on the seventh tee during the past season. An appeal is made to members
and local businesses who wish to sponsor the markers to either contact the office or a
member of the Centenary committee .A number of members have already paid the
£25 sponsorship fee , many thanks to them.
An evening of entertainment in the company of the Llanerchymedd choir is planned
for Friday February 1st 2013 and draw tickets for free club membership in 2013 - 14
are available from the Lady Captain (Catherine Jones) priced @ £10 each.
Dim ond prin 250 o ddyddiau sydd ar ôl tan Diwrnod dathlu’r Canmlwyddiant, ac
mae llawer o’r paratoadau ar y gweill – gweler adroddiadau cyflawn o’r cynllunio ar
yr hysbysfwrdd sydd yn y cyntedd.

Yn barod, mae’r Clwb wedi derbyn dwy set o faneri (pennonts) Canmlwyddiant
(diolch i Andy Peel) ac archebwyd Baner Canmlwyddiant arbennig i’r Clwb.
Fe gofiwch i ni arddangos carreg marcio Ti ar y seithfed dros yr Hâf ? Wel, ar hyn o
bryd gwahoddir aelodau a busnesau lleol i noddi carreg Ti tebyg ar gyfer y
Canmlwyddiant am y gost o £25. Os am noddi – cysylltwch â’r Swyddfa neu unrhyw
aelod o’r Pwyllgor Canmlwyddiant. Eisioes, mae amryw wedi noddi yn barod –
diolch yn fawr iawn iddyn nhw.
Cynhelir Noson o adloniant yng Nghwmni Côr Meibion y Foel, Llannerchymedd ar
Nos Wener, Chwefror 1af, 2013. Yn ystod y noson, byddwn yn darganfod pwy fydd
wedi ennill y Raffl fawr am Aelodaeth am ddim dros y flwyddyn 2013. Mae’r ticedi ar
werth gan Capten y Merched, Catherine Jones am £10 yr un.

FOCUS ON ANOTHER CENTENARY CLUB . Highcliffe G C
Another club celebrating its Centenary in 2013 is Highcliffe G C ,Christchurch
,Dorset. The 18 hole parkland course was opened on July 26th 1913 and currently has
a membership of 450 comprising of 350 male and 100 lady members. The course is
relatively short measuring 4798 yards ( par 64) from the yellow tees and 4841 yards (
par 68) from the ladies tees. The present full membership fee is £795 with a joining
fee of £500 .The Summer green fee is £27.50 (Monday to Friday) and £30 (at the
weekend) In Winter the green fee is reduced to £17.50 (Monday to Friday) and £20
(at the week end)
BACK IN TIME .1956
A tender for £37- 10 - 0 (£37.50) from local electrician G Baxter for installation of
electricity in the clubhouse was accepted as was a tender for £36 - 10 - 0 (£36.50)
from Mr Gough for painting work . paint was supplied at cost price by a
member of the Executive Committee!!
The tenancy fee to Mr Innes was increased to £250 per annum
Concern was expressed at the A G M that the club had debts of £268 but the Ladies
Committee donated £50 to help offset this sum.
Courtesy of the course was extended to members of the French tourist board on a
visit to North Wales
EARLY WINTER LEAGUE WINNERS
October Monthly Medal John Gore 78 - 12 - 66
October Stableford (12 holes) Terry Gilford 29pts
November Monthly Medal - Tony Lewis 82 - 17 - 65
November team competition . David G Parry , Sion Thomas, Andres Williams
and Iwan Jones 90
CENTENARY WEB SITE
Further details regarding the Centenary can be found on the web site-
www.bullbaygccentenary.co.uk . the site has already had 18,546
' hits'

Source: http://www.bullbaygc.co.uk/businessfiles/121/bulletin_november_2012.pdf

Layout

soft drinks white wines beers on tap > mineral water medium or without gas bottle 0,75 lt. 3,80 > Müller-Thurgau Kressbronner Berghalde QbA, regional, dry 0,25 lt. 4,30 > Farny Premium-Pils Oskar Farny, lager bitter > mineral water medium or without gas bottle 0,33 lt. 2,40 > tasting fresh, lively and like muscatel > L

Schedule of fees – policy and procedure

Policy and Procedure McMinnville Free Clinic PRESCRIPTION MEDICATIONS McMinnville Free Clinic (MFC) seeks to comply with federal and state regulations regarding prescription of medications. Controlled substances can be dangerous if not carefully monitored and should have more oversight than the intermittent clinics at McMinnville Free Clinic allows. Additionally, because of federa

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf