436404.pdf

Pakkausseloste: Tietoa käyttäjälle
ASPIRIN® ZIPP 500 mg rakeet

Lue tämä pakkausseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat tämän lääkkeen käyttämisen, sillä se
sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa kuvataan tai kuin lääkäri tai
apteekkihenkilökunta on neuvonut sinulle.
-
Säilytä tämä pakkausseloste. Saatat tarvita sitä uudelleen. Kysy tarvittaessa apteekista lisätietoja ja neuvoja. Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Käänny lääkärin puoleen, ellei olosi parane 5 päivän jälkeen tai se huononee. Tässä pakkausselosteessa kerrotaan:
1.
Mitä Aspirin Zipp rakeet ovat ja mihin niitä käytetään Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Aspirin Zipp rakeita Mitä Aspirin Zipp rakeet ovat ja mihin niitä käytetään

Aspirin Zipp sisältää vaikuttavana aineena asetyylisalisyylihappoa. Sitä käytetään särky- ja
kuumelääkkeenä. Vilustumistaudeissa sitä käytetään lievittämään päänsärkyä ja kuumetta. Aspirin
Zipp rakeita voidaan myös käyttää kuukautiskipujen ja reumasairauksien hoitoon. Pienempinä
annoksina lääke vaikuttaa myös veren hyytymiseen.
Kun rakeet ovat hajonneet mahalaukussa, vaikuttava aine imeytyy nopeasti. Lääkkeen särkyä
lievittävä vaikutus alkaa nopeimmillaan 20 minuutissa, yleensä hitaammin.
Käänny lääkärin puoleen, ellet tunne oloasi paremmaksi tai jos tunnet olosi huonommaksi 5 päivän
jälkeen.
2.
Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät Aspirin Zipp rakeita

Älä käytä Aspirin Zipp rakeita
-
jos olet allerginen vaikuttavalle aineelle, tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6) tai muille samantyyppisille kipu- ja tulehduslääkkeille (salisylaateille). jos olet saanut astmakohtauksen salisylaateista tai tulehduskipulääkkeistä. jos sinulla on taipumusta verenvuotoihin (esim. pieni verihiutalemäärä tai verenvuototauti eli hemofilia). jos sinulla on / on ollut maha- tai pohjukaissuolihaava. jos sinulla on vaikea munuaisten, maksan tai sydämen vajaatoiminta. jos käytät viikossa metotreksaattia 15 mg tai enemmän. raskauden viimeisen kolmanneksen aikana.
Varoitukset ja varotoimet
-
jos käytät samanaikaisesti veren hyytymistä estäviä lääkkeitä (esim. varfariinia ja muuta kumariinijohdosta tai hepariinia); näiden lääkkeiden vaikutukset voivat voimistua. jos sinulla on todettu maksa- tai munuaissairauksia tai verenkiertohäiriöitä (kuten munuaisverisuonisairaus, ahtauttava sydämen vajaatoiminta, nestevajaus, suurehko leikkaus, verenmyrkytys tai vakava verenvuoto), sillä asetyylisalisyylihappo voi lisätä munuaisten toimintahäiriön tai äkillisen munuaisten vajaatoiminnan riskiä. Muiden tulehduskipulääkkeiden tavoin valmiste voi lisätä turvotustaipumusta sydämen tai munuaisten toiminnanvajauspotilailla. jos sinulla on pitkäaikaisia tai usein toistuvia ruoansulatuskanavan sairauksia. jos olet saanut allergisia oireita (esim. astmakohtauksen, ihottumia, nuhaa) muista tulehduskipu- tai reumalääkkeistä. jos sinulla on / on ollut astma tai pitkäaikaisia hengitystiesairauksia. jos sinulla on harvinainen glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin puutos tai fenyyliketonuria. jos yrität tulla raskaaksi. Valmiste kuuluu tulehduskipulääkkeiden lääkeryhmään, joka voi vaikeuttaa raskaaksi tulemista. Tämä vaikutus kumoutuu lääkkeen käytön lopettamisen jälkeen. jos olet raskaana tai imetät. Kahden ensimmäisen raskauskolmanneksen aikana valmistetta on käytettävä varoen ja valmisteen käyttö on kielletty viimeisen raskauskolmanneksen aikana (ks. kohta ”Raskaus, imetys ja suvunjatkamiskyky” jäljempänä). Lääkkeen käyttö joudutaan ehkä lopettamaan useita päiviä ennen suunniteltua leikkausta.
Asetyylisalisyylihappo saattaa pieninä annoksina laukaista kihtikohtauksen, jos sinulla on
kihtitaipumus.
Keskustele lääkärin tai apteekkihenkilökunnan kanssa ennen kuin käytät Aspirin Zipp rakeita.
Lapset ja nuoret
Asetyylisalisyylihappovalmisteita ei suositella lapsille eikä nuorille kuumeisten tai kuumeettomien
virusinfektioiden hoitoon ilman lääkärin määräystä, koska ne saattavat lisätä vakavan Reyen
oireyhtymän vaaraa erityisesti influenssa A:n, influenssa B:n ja vesirokon yhteydessä. Sen ensioireita
on mm. pitkään jatkuva oksentelu.
Muut lääkevalmisteet ja Aspirin Zipp rakeet
Lääkehoidon vaikutukset tai teho voivat muuttua, jos Aspirin Zipp rakeita käytetään samanaikaisesti
tiettyjen toisten lääkkeiden kanssa. Neuvottele hoitavan lääkärin kanssa ennen kuin käytät Aspirin
Zipp rakeita seuraavien lääkkeiden kanssa:
-
veren hyytymistä estävät lääkkeet (esim. varfariini ja muut kumariinijohdokset tai hepariini) suun kautta tai ruiskeena annosteltavat kortisonivalmisteet. Aspirin Zipp rakeiden ja kortisonivalmisteen samanaikainen käyttö voi lisätä ruoansulatuskanavan verenvuodon vaaraa. muut samankaltaiset tulehduskipulääkkeet tietyt diabeteslääkkeet (esim. insuliini, glibenklamidi, glipitsidi) metotreksaatti (käytetään mm. nivelreumassa ja tietyissä kasvainsairauksissa) sulfonamideja (sulfaa) sisältävät antibioottivalmisteet barbituraatit (esim. epilepsialääke fenobarbitaali) litiumia sisältävät lääkkeet (käytetään mm. mielialahäiriöiden hoidossa) nesteenpoistossa käytettävät lääkkeet (esim. spironolaktoni, furosemidi) virtsahapon eritystä lisäävät kihtilääkkeet (probenesidi) tietyt verenpainelääkkeet (ACE:n estäjät ja AT II -salpaajat).
Kerro lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai
saatat joutua käyttämään muita lääkkeitä.
Aspirin Zipp rakeet ruuan, juoman ja alkoholin kanssa
-
Aspirin Zipp rakeiden ja alkoholin samanaikainen käyttö voi lisätä ruoansulatuskanavan verenvuodon vaaraa. rakeet tulisi mieluiten ottaa aterian jälkeen.
Raskaus, imetys ja suvunjatkamiskyky
Jos raskautta yrittävä nainen käyttää asetyylisalisyylihappoa, on hänen käytettävä mahdollisimman
pientä annosta mahdollisimman lyhyen aikaa.
Aspirin Zipp rakeita ei saa käyttää raskauden viimeisen kolmanneksen aikana eikä sitä muutenkaan
suositella käytettäväksi raskauden aikana. Raskaudenaikaisesta käytöstä tulisi aina neuvotella lääkärin
kanssa.
Asetyylisalisyylihappo erittyy äidinmaitoon pieninä määrinä. Vaikka satunnaisesti otettujen pienten
annosten ei ole todettu aiheuttavan haittavaikutuksia lapselle, tulisi imetyksenaikaisesta käytöstä
neuvotella lääkärin kanssa.
Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy
lääkäriltä tai apteekista neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ajaminen ja koneiden käyttö
Aspirin Zipp valmisteen ei ole todettu vaikuttavan haitallisesti ajokykyyn eikä koneiden käyttökykyyn.
Aspirin Zipp rakeet sisältävät fenyylialaniinin lähteen ja natriumia
-

Aspirin Zipp rakeet sisältävät fenyylialaniinin lähteen, mikä saattaa olla haitallista fenyyliketonuria-potilaille. Fenyyliketonuria-potilaiden ei pidä käyttää valmistetta. Aspirin Zipp rakeet sisältävät hieman suolaa (19 mg natriumia annospussia kohti), mikä on otettava huomioon vähäsuolaista ruokavaliota noudatettaessa. Miten Aspirin Zipp rakeita käytetään

Käytä tätä lääkettä juuri siten kuin tässä pakkausselosteessa on kuvattu tai kuin lääkäri tai
apteekkihenkilökunta on neuvonut. Tarkista ohjeet lääkäriltä tai apteekista, jos olet epävarma.
Tavanomainen annostus
Valmistetta ei saa käyttää yhtäjaksoisesti 3 - 5 vuorokautta pidempään ilman lääkärin määräystä. Kun
hoito on aloitettu lääkärin aloitteesta ja ohjauksessa, hoitava lääkäri päättää hoidon kestoajan.
Aikuiset: 500 mg - 1000 mg (eli 1 - 2 annospussillista) 4 - 8 tunnin välein. Enimmäisannosta 4
grammaa (8 annospussia) /vuorokaudessa ei saa ylittää.

Käyttö lapsille ja nuorille
Yli 12-vuotiaat lapset: Kerta-annos on 500 mg (eli 1 annospussillinen) tarvittaessa 4 - 8 tunnin välein,
enintään 3 kertaa vuorokaudessa. Ei suositella ensisijaiseksi kuumelääkkeeksi lapsille.
Antotapa
Annosrakeet kaadetaan suoraan kielelle. Rakeiden annetaan liueta suussa olevaan sylkeen ennen
annoksen nielemistä. Vettä ei siis tarvitse juoda lääkkeen ottamisen yhteydessä. Rakeet tulisi mieluiten
ottaa aterian jälkeen.
Jos otat enemmän Aspirin Zipp rakeita kuin sinun pitäisi
Yliannostuksen oireina voi kohdassa 4 esitettyjen haittavaikutusten lisäksi esiintyä myös huimausta ja
korvien soimista, erityisesti lapsilla ja vanhuksilla. Yliannostus- ja myrkytystapauksissa on otettava
välittömästi yhteyttä lääkäriin tai lähimpään sairaalaan tai Myrkytystietokeskukseen, puh. 09-471 977.
Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin tai apteekkihenkilökunnan
puoleen.

4.

Mahdolliset haittavaikutukset
Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa. Koska asetyylisalisyylihappo vaikuttaa veren hyytymisominaisuuksiin, haavat voivat vuotaa tavallista pitempään. Verenvuoto voi aiheuttaa raudanpuutosanemiaa. Harvinaiset haittavaikutukset (1 - 10 potilaalla kymmenestä tuhannesta): Ruoansulatuskanavan tulehdus ja haavaumat. Harvoin tai erittäin harvoin ilmaantuu hengenvaarallisia verenvuotoja. Hyvin harvinaiset haittavaikutukset (alle 1 potilaalla kymmenestätuhannesta): Verenvuoto ja reikä ruoansulatuskanavassa. Vaikeat yliherkkyysreaktiot ja vaikeat ihoreaktiot. Maksan toimintaa kuvaavien veriarvojen nousu. Verihiutaleiden (trombosyyttien) niukkuus. Vakavaa glukoosi-6-fosfaattidehydrogenaasin puutosta (G6PD) sairastavilla potilailla punasolujen hajoamista (hemolyysiä). Munuaisten toiminnan häiriöt ja äkillinen munuaisten vajaatoiminta. Esiintymistiheys ei tiedossa (esiintyvyyttä ei voida arvioida käytettävissä olevan tiedon valossa): Ruoansulatuskanavan oireita, kuten ruoansulatusvaivoja ja mahakipuja, pahoinvointia, ripulia, oksentelua. Allergisia oireita, kuten ihottumaa, nuhaa tai astmaa. Turvotuksen lisääntyminen sydämen toiminnanvajauksen yhteydessä.
Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai apteekkihenkilökunnalle. Tämä koskee
myös kaikkia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa.

5.

Aspirin Zipp rakeiden säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.
Älä käytä tätä lääkettä pakkauksessa mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän jälkeen. Viimeinen
käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.
Säilytä alle 25 °C.
Älä käytä tätä lääkettä, jos huomaat näkyviä muutoksia lääkevalmisteen ulkonäössä.
Lääkkeitä ei tule heittää viemäriin eikä hävittää talousjätteiden mukana. Kysy käyttämättömien
lääkkeiden hävittämisestä apteekista. Näin menetellen suojelet luontoa.
6.
Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä Aspirin Zipp rakeet sisältävät

-
Vaikuttava aine on asetyylisalisyylihappo 500 mg. Muut aineet ovat mannitoli, natriumvetykarbonaatti, mononatriumdivetysitraatti, askorbiinihappo, kola-aromi (arabikumi, maltodekstriini), appelsiiniaromi (arabikumi, maltodekstriini), vedetön sitruunahappo, aspartaami (E951, fenyylialaniinin lähde).
Lääkevalmisteen kuvaus ja pakkauskoko
Valkoiset rakeet.
Pakkaukset: 10 ja 20 annospussia pahvikotelossa.
Myyntiluvan haltija
Bayer Oy, Pansiontie 47, 20210 Turku, Suomi
Valmistaja
Catalent Germany Schorndorf GmbH, Schorndorf, Saksa tai
Bayer Bitterfeld GmbH, Bitterfeld-Wolfen, Saksa.

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen
edustaja:

Bayer Oy, Consumer Care, Keilaranta 12, 02150 Espoo. Puhelin 020 78521, faksi 020 785 8214.
Tämä pakkausseloste on tarkistettu viimeksi 23.5.2013

Bipacksedeln: Information till användaren
ASPIRIN® ZIPP 500 mg granulat

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller
information som är viktig för dig.

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar
från din läkare eller apotekspersonal.
-
Spara denna information, du kan behöva läsa den igen. Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd. Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 5 dagar
I denna bipacksedel finns information om följande:
1.
Vad Aspirin Zipp granulat är och vad det används för Vad du behöver veta innan du använder Aspirin Zipp granulat Förpackningens innehåll och övriga upplysningar Vad Aspirin Zipp granulat är och vad det används för

Det verksamma ämnet i Aspirin Zipp 500 mg granulat är acetylsalicylsyra. Medicinen används vid
värk och feber. Vid förkylningar används Aspirin Zipp för att lindra huvudvärk och feber. Läkemedlet
lämpar sig också för behandling av menstruationssmärtor och reumatiska sjukdomar. I mindre doser
påverkar medicinen blodets koagulationsförmåga.
När granulaten har sönderfallit i magsäcken, absorberas det verksamma ämnet snabbt. Den
smärtstillande effekten startar som snabbast inom 20 minuter, men vanligen långsammare.
Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 5 dagar.
2.
Vad du behöver veta innan du använder Aspirin Zipp granulat

Ta inte Aspirin Zipp granulat
-
om du är allergisk mot acetylsalicylsyra, något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6) eller andra likartade smärtstillande och anti-inflammatoriska läkemedel (salicylater). om du fått astma-anfall då du använt salicylat eller andra anti-inflammatoriska läkemedel om du har ökad blödningsbenägenhet (t.ex. lågt antal blodplättar (trombocyter) i blodet eller blödarsjuka, dvs. hemofili). om du har / har haft magsår eller sår i tolvfingertarmen. om du har svår njur-, lever- eller hjärtsvikt. om du använder 15 mg eller mer metotrexat per vecka. under de tre sista graviditetsmånaderna.
Varningar och försiktighet
-
om du samtidigt använder läkemedel som hämmar blodets koagulationsförmåga (t.ex. warfarin, andra kumarinderivat eller heparin); effekterna av dessa läkemedel kan förstärkas. om du har konstaterats lida av någon njur- eller leversjukdom eller cirkulationsrubbningar (såsom sjukdom i njurens blodkärl, obstruktiv hjärtsvikt, vätskebrist, större operation, blodförgiftning eller allvarlig blödning), eftersom acetylsalicylsyra kan öka risken för rubbningar i njurfunktionen eller akut njursvikt. Liksom andra anti-inflammatoriska läkemedel, kan detta läkemedel öka benägenheten för svullnader hos patienter med hjärt- eller njursvikt. om du har haft långvariga eller ofta återkommande sjukdomar i matsmältningskanalen. om du har fått allergiska symtom (t.ex. astma-anfall, eksem, snuva) av andra anti-inflammatoriska eller antireumatiska läkemedel. om du har / har haft astma eller långvariga luftvägssjukdomar. om du har någotdera av de sällsynta tillstånden glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist eller fenylketonuri. om du försöker bli gravid. Preparatet hör till gruppen icke-steroidala anti-inflammatoriska läkemedel som kan försvåra möjligheten att bli gravid. Verkan går om, då användningen av läkemedlet avslutas. om du är gravid eller ammar. Under graviditetens två första trimesterier ska läkemedlet användas med försiktighet och under graviditetens sista trimester är användning av läkemedlet förbjudet (se avsnittet ”Graviditet, amning och fertilitet” senare).
Användningen av medicinen måste eventuellt avbrytas flera dagar före planerad operation.
I låga doser kan acetylsalicylsyra utlösa giktanfall, om du har benägenhet för gikt.
Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Aspirin Zipp granulat.
Barn och ungdomar
Barn och ungdomar rekommenderas inte att ta preparat som innehåller acetylsalicylsyra utan
läkarordination vid behandling av virusinfektioner med eller utan feber, eftersom dessa läkemedel kan
öka risken för Reyes syndrom (som är ett allvarligt tillstånd) speciellt i samband med influensa A,
influensa B och vattkoppor. Tidiga symtom på detta syndrom är bl.a. långvariga kräkningar.
Andra läkemedel och Aspirin Zipp granulat
Verkningen eller effekten av andra mediciner kan påverkas av samtidigt intag av Aspirin Zipp
granulat. Fråga din läkare innan du tar Aspirin Zipp granulat tillsammans med:
-
läkemedel som hämmar blodets koagulationsförmåga (t.ex. warfarin och andra kumarinderivat eller heparin) kortisonpreparat som tas genom munnen eller ges som injektion. Samtidig användning av Aspirin Zipp och kortison kan öka risken för blödning i matsmältningskanalen andra liknande anti-inflammatoriska läkemedel vissa diabetesmedel (t.ex. insulin, glibenklamid, glipizid) metotrexat (används bl.a.vid ledgångsreumatism och vissa tumörsjukdomar) antibiotika som innehåller sulfonamider (sulfa) barbiturater (t.ex. fenobarbital som används mot epilepsi) läkemedel som innehåller litium (används bl.a. vid lynnesstörningar) urindrivande medel (t.ex. spironolakton, furosemid) giktmediciner som ökar utsöndringen av urinsyra (probenecid) en del blodtrycksmediciner (ACE- och AT II-hämmare). Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Aspirin Zipp granulat med mat, dryck och alkohol
-
Aspirin Zipp granulat i kombination med alkohol kan öka risken för blödning i mag-tarm-kanalen.
Graviditet, amning och fertilitet
Dosen bör vara så liten som möjligt under en så kort tid som möjligt om en kvinna, som försöker bli
gravid, använder acetylsalicylsyra.

Aspirin Zipp får inte användas under de sista tre graviditetsmånaderna (trimester). Överhuvudtaget bör
medicinen inte användas under graviditet. Rådgör alltid med läkare innan du tänker använda Aspirin
Zipp under gravidet.
Acetylsalicylsyra utsöndras i små mängder i modersmjölken. Trots att små doser som intagits tillfälligt
inte visat sig medföra några biverkningar på barnet, ska du rådgöra med läkare om du tänker använda
medicinen under amning.

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn,
rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.
Körförmåga och användning av maskiner

Aspirin Zipp har inte konstaterats påverka skadligt körförmågan eller användingen av maskiner.
Aspirin Zipp granulat innehåller en källa för fenylalanin och natrium
-
Aspirin Zipp utgör en källa för fenylalanin och kan därför vara skadligt för personer med fenylketonuri. Aspirin Zipp granulat innehåller natrium (19 mg natrium per dospåse), vilket bör beaktas av dem som använder en saltfattig kost. Hur du använder Aspirin Zipp granulat

Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar
från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Vanlig dosering
Läkemedlet får inte användas längre än 3 - 5 dygn i streck utan läkarordination. Då behandlingen
påbörjas och övervakas av en läkare, ordinerar läkaren behandlingstiden.

Vuxna:
500 mg - 1000 mg (dvs 1 - 2 dospåsar) med 4 - 8 timmars intervall. Den maximala dosen är 4
gram (8 dospåsar) per dygn och denna dos får inte överskrivas.
Användning för barn och ungdomar
Barn över 12 år: Dosen är 500 mg (dvs 1 dospåse) åt gången vid behov med 4-8 timmars intervall,
högst 3 gånger per dygn. Rekommenderas inte i första hand för behandling av feber hos barn.
Administrationssätt
Dosgranulatet hälls direkt på tungan. Granulatet får sedan smälta i saliven innan det sväljs. Det är
alltså inte nödvändigt att dricka vatten då man tar medicinen. Granulatet skall helst tas efter måltid.

Om du har tagit för stor mängd av Aspirin Zipp granulat
Överdoseringssymtomen kan bestå förutom av de biverkningar som presenteras i avsnitt 4 av yrsel och
öronsus eller öronringningar, särskilt hos barn och åldringar. I fall av överdosering och förgiftning ska
läkare, närmaste sjukhus eller Giftinformationscentralen (telefon 09-471 977) kontaktas.
Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.
4.
Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få
dem.
Eftersom acetylsalicylsyra påverkar blodets koagulationsförmåga (levring) kan sår blöda längre än vanligt. Blödning kan orsaka blodbrist (järnbristanemi). Sällsynta biverkningar (hos 1-10 patienter av tusen): - Inflammation och sår i matsmältningskanalen. I sällsynta eller mycket sällsynta fall förekommer livshotande blödningar i matsmältnings-kanalen. Mycket sällsynta biverkningar (hos färre än 1 patient av tiotusen): - Blödning och perforation i matsmältningskanalen. Svåra överkänslighets- och hudreaktioner. Nedbrytning av röda blodkroppar (hemolys) hos patienter med allvarlig glukos-6-fosfatdehydrogenasbrist (G6PD-brist). Njurfunktionsstörningar och akut njursvikt. Ingen känd frekvens (förekomsten kan inte bedömas på basis av tillgänglig information): - Symtom i matsmältningskanalen, bl.a. dyspepsibesvär, magsmärtor, illamående, diarré och kräkningar. Allergiska symtom, t.ex. hudutslag, snuva eller astma. Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella
biverkningar som inte nämns i denna information.
5.
Hur Aspirin Zipp granulat ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i
angiven månad.
Förvaras vid högst 25 °C.
Använd inte detta läkemedel om de synbart förändrats.
Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör
sig av med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.
6.
Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration
-
Den aktiva substansen är acetylsalicylsyra 500 mg. Övriga innehållsämnen är mannitol, natriumvätekarbonat, mononatriumdivätecitrat, askorbinsyra, kola-arom (gummi arabicum, maltodextrin), apelsinarom (gummi arabicum, maltodextrin), vattenfri citronsyra, aspartam (E951, fenylalaninkälla).
Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
Vitt granulat.
Förpackningar: 10 och 20 dospåsar i pappkartong.

Innehavare av godkännande för försäljning
Bayer Oy, Pansiovägen 47, 20210 Åbo, Finland

Tillverkare
Catalent Germany Schorndorf GmbH, Schorndorf, Tyskland eller
Bayer Bitterfeld GmbH, Bitterfeld-Wolfen, Tyskland.
För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av
godkännandet för försäljning:
Bayer Oy, Consumer Care, Kägelstranden 12, 02150 Esbo. Telefon 020 78521, fax 020 785 8214.

Denna bipacksedel ändrades senast 23.5.2013

Source: http://aspirin.fi/html/pdf/Aspirin%20ZIPP%20PIL.pdf

Microsoft word - gen selecto definitivo

CYP2D6 El citocromo CYP2D6 es un miembro del complejo enzimático P450. Interviene en metabolismo de aproximadamente el 25% de los fármacos que actualmente se encuentran en el mercado. 1. Ejemplos de sustratos del CYP2D6 Inhibidores del CYP2D6:Antihistamínicos: Clorfenamida, Difenidramina Antipsicóticos: Clorpromazina, Haloperidol Inhibidores selectivos de la recaptación d

courses.bio.unc.edu

Chloroquine Transport via the Malaria Parasite’s Chloroquine Resistance Transporter The following resources related to this article are available online at www.sciencemag.org (this information is current as of December 25, 2009 ): including high-resolution figures, can be found in the online Updated information and services, version of this article at: Supporting Online Materia

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf