Nl 240 ardex ca 10 d

ARDEX CA 10 D
Constructie- en montagelijm
Voor het lijmen en monteren van plinten, contactstrips, kabelkanalen, decoratie-, akoestische en warmte-isolerende platen, decoratiebalken, sierprofielen, houten en kunststof materialen, keramische tegels en andere werkstukken Telefax: + 49 (0) 23 02 /[email protected] ARDEX CA 10 D
Constructie- en montagelijm
Toepassing:
Technische gegevens
volgens ARDEX-Kwaliteitsnorm:
Voor het lijmen en monteren van plinten, contactstrips, kabel- Materiaalbasis:
kanalen, decoratie-, akoestische en warmte-isolerende platen,decoratiebalken, sierprofielen, houten en kunststof materialen, S. gewicht:
keramische tegels en andere werkstukken.
Verbruik:
ca. 30 – 40 ml / str. mca. 7,5 – 10 str. m/ patroon Samenstelling:
Huidvormingstijd/
Oplosmiddelvrije dispersielijm met hoge kleefkracht en snelle open tijd
(+20 °C/50 % rel. lv.): ca. 15 min.
Verwerkings-
temperatuur:

Voorbereiding van de ondergrond:
Belastbaar:
De ondergrond, b.v. beton, metselwerk, pleister, gipskarton, hout, piepschuim enz., moet droog, schoon, stevig en stabielzijn. Minder sterke bestanddelen en scheidingslagen op de EMICODE:
ondergrond zoals behang, vet, olieverf etc. moeten verwijderd Verpakking:
worden. Horizontale ondergronden met ARDEX vloeregalisa- tieproducten, verticale ondergronden met ARDEX R1 renova-tiepleister of ARDEX A 900 reparatie- en oppervlakteproduct ca. 12 maanden in de ongeopende originele verpakkingen in droge ruimtes Verwerking:
Patroon boven de schroefdraad opensnijden, kunststof mond-
stuk erop schroeven en op maat snijden. ARDEX CA 10 D met
het handdrukpistool in banen aanbrengen op de ondergrond of
het te lijmen materiaal. Het aandrukken moet gebeuren binnen
ca. 15 min., bij +18 °C tot 20 °C, voordat er huidvorming
optreedt. Bij puntvormig aanbrengen rekening houden met het
gewicht van de werkstukken, afstand van de lijmpunten in de
regel 25 – 30 cm.
Onder spanning staande of zware lijmstukken moet men tot deuitharding van de lijm ondersteunen, inklemmen of uit elkaartrekken.
ARDEX CA 10 D niet verwerken bij temperaturen onder +10 °Cen boven +30 °C. De uithardingssnelheid is afhankelijk van detemperatuur, de luchtvochtigheid en van het absorptievermo-gen van de ondergrond en van de werkstukken (één kant moetabsorberend zijn). Lage temperaturen en hoge luchtvochtigheidverlengen, hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid verkor-ten de tijd tot aan de huidvorming en de uitharding.
In geval van twijfel proeflijmwerkzaamheden uitvoeren.
Opmerking:
Lijmverontreinigingen in verse toestand verwijderen met water.
Niet geschikt voor volgende ondergronden: bitumen, butyleen, Epdm, gummi, polyethyleen, teer, teflon,metaal.
Instructies van de grondstof- en materiaalfabrikanten in achtnemen.
Wij bieden de garantie voor de foutloze kwaliteit van onze producten. Onze verwerkings-aanbevelingen zijn gebaseerd op proeven en praktische ervaringen; ze kunnen echterslechts algemene aanwijzingen zonder eigenschapsgarantie zijn, aangezien wij geen invloedhebben op de voorwaarden op de bouwwerf en de uitvoering van de werkzaamheden.
Specifieke regelingen per land, die op regionale normen, bowvoorschriften, verwerkings- of industrierichtlijnen berusten, kunnen leiden tot specifieke verwerkingsadviezen.

Source: http://www.ardex.nl/fileadmin/produkte/pdf_nl/NL%20240%20ARDEX%20CA%2010%20D.pdf

Takeaway english, coffee

Take Away English 随身英语 1 July 2013 Coffee's popularity 对咖啡的热爱 Vocabulary: coffee 词汇 : 咖啡 Do you drink a lot of coffee? The water boiling in the kettle, the aroma , the first mouthful from the cup in the morning – so many people see it as part of a ritual that it inspired an expression in English: 'Wake up and smell the coffee!' I read t

Public health guidance for residential institutions

Public Health guidance for planning for human infections with the Influenza A (H1N1) in residential educational institutions. Boarding schools, secondary schools with hostels, summer colleges, English language colleges, Childcare residential units, and residential centres for children with learning difficulties/special needs. These recommendations are based on current information and

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf