Callencos.se

Empty litters (or extremely small litters) from 2009 - 2011
Planned birth
breeding Notes
breeding
breeding litter
the same year with another male. Normal mating.
Two proper matings with two very willing dogs. Veterinary check before mating showed that the these two days. Mating in the end of February 2011 Herpes? Started to eat raw meat dog food during pregnancy.
with frozen semen. Sperm checked some time before 1st mating.
Mated again Autumn 2010 and got a litter of 7 together with Zinziano's grandson Deep Space Nine di Zinxavi.
ready to mate, after trying naturally the breeder did an AI instead.
Planned birth
breeding Notes
breeding
breeding litter
Tuono was known sterile after a couple of empty females from 2008 and further. He is supposed to be OK now.
Kastalia got a healthy litter in 2010 with another male.
The male damaged his cruciate ligament days before mating (symptoms about 2 weeks past injury/mating), didn't have a perfect mating, male dropped out when he got off the females back after 5 Inflammation in the ligament/knee, pain and stress over the injure? Fever? All can damage the sperm totally.
Re-mated winter 2010 and got a litter of 6.
mate. The female has a litter from before.
The male was 12 years old, semen not checked.
The female had a "silent" heat - Planned birth
breeding Notes
breeding
breeding litter
1,20% day of mating. The female almost 6 She was bred November 28, 29, 30 and December 1, 2010. An ultrasound confirmed at least 4 puppies at 28 days gestation. A few days before she was due, we had an x-ray performed which showed only 1 pup. A few days later, she went into labor but the contractions did not produce a puppy, so I took her to the emergency veterinarian who gave her oxytocin shot and we managed to get the puppy out, but it was dead.
Artificial Insemination. with fresh semen, male was 12 years old. Semen checked and in perfect condition both before insemination and at the insemination. Progesterone test taken, optimal day.
The female most probably got pregnant but had an infection, the female was 7 years old.
taken at the time for insemination, all tests normal.
Planned birth
breeding Notes
breeding
breeding litter
One proper mating, two days before the optimum date. The male was a gentleman and didn't want help. First time for both male and female.
Ultrasound showed three puppies, found, 1 died a couple of days later. Most likely because the female needed to stay at the vet for some blood transfusion after the c-section. The breeder faught for the puppies at home.
Pyometra during pregnancy, no A bit low activity on semen, checked after mating. The male was 10 at the time. The breeder chosed not to mate again.
Old male born -99. A successful mating.
Owners not really willing to check the male the first time in 2008. They checked him the second time. The vet confirmed small testicles 2,70% and probably sterile (no sperm was checked. He was fertile as a youngster, about 2 years old, and had a accidental mating. The female never gave birth, she had an abortion.)No further checkups.
Old male born -99. The male didn't Planned birth
breeding Notes
breeding
breeding litter
0,00% Only 3 puppies, 2 of them stillborn.
Tomma kullar (eller extremt små kullar) från 2009 till 2011
Inavels-
Inavels- Inavels-
Planerad födsel
Notering
grad kull
Två ordentliga hängparningar med två mycket villiga hundar. Veterinärkontroll innan parning 0,00% visade att tiken skulle paras de två dagarna som det gjordes.
Parning i slutet av februari-118 valpar, döda/avlivade. Herpes? Började med färskfoder under graviditeten.
Hanen fick en kull i Finland 2009 med insemination av fryst sperma. Sperman kollad ett tag innan 1:a parning.
Fick 7 valpar löpet efter, hösten 2010, med Zinzianos barnbarn Deep Space Nine di Zinxavi.
Endast 1 valp. Tiken inte riktigt redo för parning, efter försök till naturlig parning gjordes en insemination i stället.
Insemination. Har haft 1 kull innan.
Inavels-
Inavels- Inavels-
Planerad födsel
Notering
grad kull
Tuono var känd steril efter att ett par tikar gått tomma från 2008 och framåt. Han ska vara ok nu enligt ägarna.
Kastalia fick en frisk kull 2010 med en annan hane.
Hanen skadat korsbandsfästet ett par dagar innan parning (symtom först 2 veckor efter skada/parning), fick inte till en tillfredsställande hängning utan lossnade när hanen klev av efter 5 minuter. 0,40% Inflammation i korsbandet/knät plus ev. feber mycket trolig möjlighet till låg/noll spermaprod. hos hanen enligt Cecilia Hässler. Omparning vintern 2010 resulterade i kull med 6 valpar.
Hanen 12 år, sperman inte kolladTik i tyst löp - chansning alltså, och och optimal dag prickades.
Progtest taget - optimal dag 1,20% prickades. Tiken nästan 6 år.
Inavels-
Inavels- Inavels-
Planerad födsel
Notering
grad kull
Tiken blev parad 28, 29, 30 november och 1 december, 2010. Ett ultraljud visade minst 4 valpar, 28 dagar in i graviditeten. Några dagar innan förlossning gjordes en röntgen vilken visade endast 1 valp. Några dagar senare började förlossningen men trots värkar kom ingen valp. Tiken togs till veterinär akut som gav oxytocin spruta och man fick då ut valpen. Tyvärr dödfödd.
Insemination med färsk sperma, hanen 12 år. Sperman kollad både innan leverans och vid inseminationen. Spermakvalitén var mycket bra. Progtest taget på tiken, rätt dag. Tiken blev troligen dräktig, men fick en infektion. Tiken 7 år.
0,00% tidigare. Hanen är ej kollad.
Parad för tidigt?Började löpa om 2-3 veckor efter Inavels-
Inavels- Inavels-
Planerad födsel
Notering
grad kull
En ordentlig parning, dock 2 dagar innan optimal dag. Hanen är en gentleman och avslutade om han fick hjälp. Första gången för både hane och tik.
kejsarsnitt fanns 2 valpar men 1 dog ett par dagar senare. Förmodligen för att tiken fick ligga kvar hos veterinär pga blodförlust efter snittet. Uppfödaren kämpade hemma med valparna.
Tiken fick livmoderinflammation Lite låg aktivitet på sperman vid koll efteråt, då var hanen 10 år fyllda. Uppfödaren valde att inte para om.
Gammal hane född -99. En bra parning.
Ägarna var inte villiga att testa hanen första gången. De ställde upp på det den andra gången. Vet konstaterade att hanen hade små 2,70% testiklar och var sannolikt steril. (inget spermaprov togs Han var fertil som ung (ca 2 år) som ung (tjuvparning, tiken födde ej valparna.) Abortspruta) Vi gick ej vidare. Gammal hane

Source: http://www.callencos.se/bilder/EmptyLitters.pdf

Medizinrechtliche rechtsprechung des bgh 2. halbjahr 2008

K e l l e r & M e n n e m e y e r Herrenstraße 23 Telefon: (07 21) 1 80 58 58 Telefax: (07 21) 1 80 58 59 E-Mail: [email protected] Internet: www.bgh-anwalt.de Medizinrechtliche Rechtsprechung des BGH im 2. Halbjahr 2008 Im Anschluss an die den Berichtszeitraum 2007 und das erste Halbjahr 2008 betref-fenden Übersichten2 der medizinrechtlichen Rechtsprechung fasst dieser B

iter.ac.in

Present Research Activity and Publications (2007-continuing…) Conferences: 1. Sanghamitra Pradhan, National workshop on Nano-materials as Nano-catalyst, January 2 . Sanghamitra Pradhan, 77th National Workshop on Radiochemistry and applications of radioisotopes, 28th November – 6th December 2011, Bhubaneswar, India. 3. Sanghamitra Pradhan , Delivered a talk on Stereochemical a

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf