Vou_psychiatrischeurgenties_agressie_management_23okt2012 [compatibiliteitsmodus] [alleen-lezen]

U
rgentiepsy

UZ Gent – Universitaire Dienst Psychiatrie Ugent - Vakgroep Psychiatrie en Medische Psychologie Tijd nemen: gedragsstoornis is een urgentie!
• niet veroordelend• beslistheid, geen heroiek• continue uitleg geven: waarom noodzakelijk • zo mogelijk familie of vrienden bij betrekken n
tiepsyc

• duidelijk afgelijnde verantwoordelijkheid Geschiedenis van geweld = beste predictor voor geweld – in de vorige ziekte-episodes: dossier – in de huidige episode: cave! geboeide patiënt – belang van de info bij de verwijzende instantie: politie, n
tiepsychiatrie: Gewel

prioriteit = behandelen van urgente symptomen U
rgentiepsychiatrie: Gewel

iatrie: G
flexibiliteit voor overstap tussen deel-protocollen spoedopname en psychiatrische afdelingen instrument voor evaluatie van functioneren PREVENTIEVE
MANAGEMENT
AGRESSIE
ONDERZOEK
VERDER BELEID
PREVENTIEVE
MANAGEMENT
AGRESSIE
ONDERZOEK
VERDER BELEID
doel van deze formulering: veiligheidsgevoel PREVENTIEVE
MANAGEMENT
AGRESSIE
ONDERZOEK
VERDER BELEID
Informatieverzameling kan parallel gebeuren trie: Gewel
PREVENTIEVE
MANAGEMENT
AGRESSIE
ONDERZOEK
VERDER BELEID
Mr. Janssen, ik ben Dr. Peeters, spoedarts in dit ziekenhuis Misschien heeft U hulp nodig en kan ik u helpen trie: Gewel
- Interesse tonen: patiënt herhaaldelijk aanspreken s
y
c
h
iatr

U bent net binnengebracht door de 100 omdat … ie: Gewel
- Aantonen dat het affect van de patiënt door de hulpverlener wordt begrepen tiepsychiatrie: Gewel
- Als agressief gedrag verminderd is, kan hulp Misschien kunnen we u helpen als ik rustig naar u kan luisteren tiepsychiatrie: Gewel
- Vage omschrijving van het probleem, parafraseren Zoals u mij vertelt, stel ik vast dat u kwaad en verdrietig bent n
tiepsyc

- Geen concrete onmiddellijke strategieën voorstellen h
iatrie:

Misschien is het goed dat we daar morgen met uw partner Er is veel gebeurd; heeft u het gevoel dat u het wat onder Evtl: Kunt u het goed vinden dat wij u helpen om de situatie iatrie: Gewel
U
rgentiepsychiatrie: Gewel

PREVENTIEVE
MANAGEMENT
AGRESSIE
ONDERZOEK
VERDER BELEID
6. Uitvoering van noodzakelijke onderzoeken • continu uitleg geven over veranderingen “ ik zou u willen vragen deze medicatie te aanvaarden. Dit - opletten voor neurovasculaire compressie c
h
iatrie

!!!! Patiënt steeds continu uitleg geven – vb. lorazepam 1-2.5 mg PO of IM, om de 30’ – vb. DHBP, Etumine IM als sederende neuroleptica – vb. Haldol IM, Clopixol acutard IM als incisieve – vb. ?? rol voor de atypische neuroleptica (Risperdal, 6. Uitvoering van noodzakelijke onderzoeken PREVENTIEVE
MANAGEMENT
AGRESSIE
ONDERZOEK
VERDER BELEID
Lichamelijk onderzoek (KORT ! in deze fase) - stigmata van langdurig alcoholmisbruik bloedonderzoek: elektrolieten, glycemie, lever- en nierfunctie, schildklier iatrie: Gewel
- oriëntatie, aandacht, geheugen- executieve functies - tekens vitale depressie (suicidaliteit!!) - agressie bij frustratie- vb. antisocial PD - impulsieve overreactie-- vb. borderline PD of PREVENTIEVE
MANAGEMENT
AGRESSIE
ONDERZOEK
VERDER BELEID
– interventie door spoedopname is de eerste stap in – tendens in psychiatrische gezondheidszorg tot – tendens in juridisch systeem tot opgelegde y
c
h
iatrie: Ge

!! opdracht voor psychiater: geven van feedback over het verder verloop van behandeling van de patiënt

Source: http://www.besedim.be/wp-content/blogs.dir/5/files/2013/03/VOU_23okt2012_Audenaert_K_PsychiatrischeUrgenties_agressie_management_kleur.pdf

Nicola girtler

DATI PERSONALI Nicola Giovanni Girtler è nato a Genova il 14 settembre 1966. Residente in Camogli (GE) Via XX Settembre 30/7 CORSO DI STUDI 1987 Maturità TECNICA presso l’Istituto Tecnico Nautico C. Colombo di Camogli (GE) Laurea in Psicologia presso l’Università degli Studi di Padova Specializzazione in Psicologia Clinica della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’U

Premenstrual syndrome (pms)

Premenstrual syndrome (PMS) Overview Premenstrual syndrome (PMS) is a range of physical, psychological and behavioural symptoms that women can suffer up to two weeks before their period begins.1, 2 Doctors are still unsure what causes PMS but it’s been attributed to hormonal change, chemicals called neurotransmitters, hormone-like prostaglandins, diet and lifestyle.2 PMS often increa

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf