Venticare.nl

programma donderdag 6 juni
specials
specials
inspiraties
inspiraties
expositiezaal
maurits Foyer
bedrijfsexpositie
de hemodynamisch instabiele patiënt:
eerst denken, dan doen
10.25 – 10.30
aansnijden venticare-taart
10.30 – 11.00
koffie en thee met gebak
bedrijfsexpositie
de hemodynamisch instabiele patiënt:
eerst denken, dan doen
de inspiraties in deze zaal worden verzorgd door diaree in het z
diaree in het iek
enhuis: klini
s: klini c
M.H.W.A. van den Boogaard, P.H.J. van der Voort bedrijfsexpositie
intensive care quiz – voorronde
de hemodynamisch instabiele patiënt:
eerst denken, dan doen
de intensive care quiz wordt gesponsord door expertcollege
koffie en thee
bedrijfsexpositie
intensive care quiz – finale
de hemodynamisch instabiele patiënt:
De drie beste teams uit de voorronde eerst denken, dan doen
de prijsuitreiking is om 16.30 uur
programma donderdag 6 juni
inspiraties
inspiraties
lezingen
lezingen
Beatrix Theater
manpower Foyer
simulatie in de gezondheidszorg
de hypoxische patiënt (1)
longchirurgie en drainage op de
Zuurstofaanbod, opname en gebruik J. Bakker
recovery: benauwend of bevrijdend?
Lobectomie, pneumectomie en VATS
R. van Vugt
Zonder zuurstof geen leven R.J.R. Eijk
programma volgt
Nabeademen op de recovery
Schade door te veel zuurstof E. de Jonge
simulatie in de gezondheidszorg
de hypoxische patiënt (2)
fenomenaal abdominaal
De ene asphyxie is de andere niet: verdrinking,
Vochtbeleid bij darmchirurgie
lawine, verhanging. I.A. Meynaar
Koolmonoxide-intoxicatie I.Z. Hené
EVAR: altijd een fluitje van een cent?
de inspiraties in deze zaal worden verzorgd door programma volgt
Zuurstoftoediening: een praktische benadering
Klinisch rederneren/interpreteren voor
recoveryverpleegkundigen J.M. Heins
simulatie in de gezondheidszorg
de hypoxische patiënt: patiënten-
hyperthyreoïdie: opzij, opzij!
casuïstiek (1)
Thyreoïdectomie C.F.J.M. Blanken-Peeters
Opvang en behandeling van de hypoxische
Nazorg op recovery A.H. Mulder
patiënt: een staaltje klinisch redeneren in de
programma volgt
praktijk J. Bakker
alle lezingen in deze zaal worden verzorgd door Evidence based nursing practice bij hypoxische
beroepsvereniging recovery
verpleegkundigen
patiënten J.F.M. ter Haar
simulatie in de gezondheidszorg
de hypoxische patiënt: patiënten-
agressie op de recovery:
casuïstiek (2)
actie en reactie
De patiënt die niet meer van de beademing af
Verbale agressie op de recovery J.J. Kasse,
programma volgt
kan J.G. van der Hoeven
H.A. van Baaren
De gewenste verbale patiënt op je
recovery J.J. Kasse, H.A. van Baaren
programma donderdag 6 juni
lezingen
lezingen
lezingen
lezingen
P.W.G. Elbers, J.G.M. Roersma-van Vegten A.M.J. Kuijs, Y.M.A. van der Horst het nieuwe werken (1)
blauw en koud: de circulatie
de ene ramp is de andere niet: de
comazuipen door jongeren
Zo werk ik fijn M. Hansen-Stoffer
behandeld met . (1)
patiënt .
Acute presentatie van een alcoholintoxicatie
. vasopressoren B.J.M. van der Meer
. met een explosief letsel A. Braber
Hoe communiceer ik goed met mijn patiënt
. afterload verlaging E.C. Boerma
. na een infectieuze ramp: griep I. van Stijn
Comazuipers gewoon met ontslag?
. vulling P.W.G. Elbers
. na een chemische ramp H.M. Feijen
het nieuwe werken (2)
blauw en koud: de circulatie
de ene ramp is de andere niet:
auw! kinderen met brandwonden
VMS: Veilig is heilig en anders maar niet
behandeld met . (2)
de organisatie
Verpleegkundige zorg C. Roerhorst
. de klassiekers: aldactone, ß-blokkers,
De opvang: wat zou jij doen? F. Nooteboom
De acute opvang A.M. Alders
ACE-remmers L. Jewbali
Evidence-based practice: hoe werken we op ons
Geen stroom, wat nu? W.P. Kingma
Plastisch-chirurgische aspecten A.J.M. van Trier
best? J.M. Binnekade
. de intra aortale ballonpomp L.C. Otterspoor
Hulp of hinder: het ZiROP M.H.G. Hekkert
Omgaan met familie: een nieuwe aanpak
. inotropica: dobutamine versus enoximone
J.G.M.Roersma-van Vegt, M.A. Kuiper S.J.M. Kaalberg, A. Dalhuizen-de Groot A.M.J. Kuijs, B.M. Reijmerink-Harshagen het nieuwe leren (1)
reanimatie (1)
de ic van de toekomst (1)
acuut benauwd
E-learning in de praktijk F. Klomp
Reanimeren: van A tot C M.A. Kuiper
Hoe beademen we over 10 jaar?
Maligne kinkhoest M.P. Hennus
Toetsen van voorbehouden en risicovolle
Reanimeren is teamwork! J. Bosgraaf
Hypotherm cardiac arrest bij kinderen na
handelingen S. Winkel, B. Meijer
Hoe reguleren we de circulatie over 10 jaar?
verdrinking J.K.W Kieboom
Mechanische CPR: man en machine M. Brouwer
P. Pickkers
Hoe bewaken we over 10 jaar de patiënt:
telemedicine? H. Endeman
het nieuwe leren (2)
reanimatie (2)
de ic van de toekomst (2)
kinderreanimatie
Serious gaming van de ABCDE-methodiek
Zo win ik de Nederlandse Reanimatie Competitie
Hoe ziet de IC er over 10 jaar uit? C. Ram
Interactieve sessie met quiz
B. Visser, L.M. van Ewijk-van den Bosch A.A. Korpershoek, P.M.B. van de Wakker programma donderdag 6 juni
lezingen
lezingen
lezingen
lezingen
doe iets goed voor de darm (1)
de spelregels van beademing
casuïstiek op de medium care (1)
het hoe en waarom van practitioners
Voeding: enteraal versus parenteraal
Wat je absoluut moet weten van de basis om te
Criticall illness polyneuropathie M.A. Kuiper
De ventilation practitioner R. Smit
beademen D. Gommers
De patiënt met een intoxicatie I.Z. Hené
De circulation practitioner C.W.C. Gommans
Laxeren voor gevorderden J.M.M. Verwiel
Alle beademingsvormen J. van Rosmalen
De patiënt met een astma cardiale F. Nooteboom
De renal practititioner K. de Haan
High output stoma M.A. Boermeester
Wat doe ik nou in de dagelijkse praktijk
doe iets goed voor de darm (2)
ards-beademing: wat moet nu echt?
casuïstiek op medium care (2)
de interpretatie van drukcurven
De darm als kanarie van het lichaam E.C. Boerma
Hoge of lage PEEP D. Gommers
Mobiliseren J.J. Spijkstra
op de ccu
Arterielijn, CVD, PAP en.
J.C. Jacobse, N.A. Nouri
De ischaemische darm ontdekt
Recruteren: hoe haal ik het beste resultaat?
Tracheostomazorg A.J.C. Haans
Slikstoornissen na beademing A.W.M. van Gerwen
Darmchirurgie bij IC-patiënten M.A. Boermeester
Spierverslappers D. Gommers
alle lezingen in deze zaal worden verzorgd door verzorgd door v&vn medium care
nederlandse vereniging voor hart en vaat
verpleegkundigen
verpleegkundigen
vloeistoftherapie: voor- en nadelen (1)
optimaliseren van mechanische
management (1)
de toekomst op de ccu
Vloeistof is een medicijn H. Endeman
beademing
Sturen met risicomanagement P.W. Wijnen
Renale denervatie M. Voskuil
Hoe doe ik dat? A.J.C. Haans
Cristalloïden versus colloïden P.W.G. Elbers
Vertaling van beleid naar financiën en vice versa
Regeneratie van het beschadigde hart
Monitoring patiënt-ventilator interactie:
Bloed E.C. Boerma
workshop A.J.C. Haans, G.H.E. Toenders
vloeistoftherapie: voor- en nadelen (2)
sedatie en pijnstilling tijdens
management (2)
ritmestoornissen op de ccu:
Vullen in de praktijk: klinisch redeneren
beademing
Verandermanagement: aanpak en weerstand
hoe blijf ik in het ritme?
Blijf up-to-date in termen van herkenning
programma donderdag 6 juni
lezingen
workshops
practice meets reality
drempelen van een uitwendige
Informatiebalie
Realistisch trainen van een groot incident
pacemaker
Expositiezaal
Beatrix Theater
Trainen met ketenpartners A.J. Ketelaar
Maurits Foyer
Samenwerkingsregeling ongevallenbestrijding
beperkt aantal deelnemers
Manpower Foyer > 1e verdieping
IJsselmeergebied E. Eijgenbrood, J. Hospes
Zaal 211 t/m 215 > 2e verdieping
Zaal 310 t/m 320 > 3e verdieping
Zaal 411 t/m 417 > 4e verdieping
Zaal 712 t/m 718 > 7e verdieping
innovaties, lust of last?
waar moet ik allemaal op letten bij
Mechanische hartmassage met behulp van de
het beoordelen van een thoraxfoto
Autopulse P.M. van Grunsven
Larynxmasker Suprême versus endotracheale
intubatie in de prehospitale zorg bij OHCA
beperkt aantal deelnemers
CPAP/Boussignac R.J.R. Eijk
G.A.J. Pijnenburg, G.M.T. van Meurs-Bakker windkracht 12 bft (1)
de luchtweg is van iedereen: een
ABCD-check in telefonische triage:
multidisciplinaire aanpak
uitvraagprotocol of competentie? G. Lieftinck
alle lezingen in deze zaal worden verzorgd door beperkt aantal deelnemers
v&vn ambulancezorg
windkracht 12 bft (2)
cvvh: met de handen aan de knoppen
De meldkamer en de ambulancezorg:
patiëntervaringen H. Sixma
beperkt aantal deelnemers

Source: http://www.venticare.nl/files/1913/7033/8337/Programmaoverzicht_Venticare_2013_-_Donderdag_6_juni.pdf

schultzengineering.us

This article was written to share with a friend who was designing a Trail 70 motorcycle and wanted to learn what battery to use. The assumption for this bike was that we needed to keep the batteries very light and small in size to fit on the bike. That is why batteries with a 20Ah size are used for the examples. Batteries can be put in series to increase their voltage and in parallel to increa

Erectile disturbances

Erectile disturbances As men age, they can be less assured of having a firm erection with every sexual encounter. While this is disturbing to men and may preclude sexual intercourse, it does not have to impact on their ability to give and receive sexual pleasure. The most crucial aspect of this problem is the meaning that men and their partners attribute to it. Unfortunately, in our soc

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf