Microsoft word - nr 32-2011.docx

Mongolisk afton
Konsert med Hosoo & Transmongolia
Sverige - Mongoliet stiftelsen serverar piroger och visar kort film i pausen.
Tid: Fredag 21 oktober kl 20
Plats: Vita Huset, Uardavägen på Östra Torn i Lund (Bakom ICA Tornet)
Entré: 100 kr (80 kr för stud)
Arrangör: SONG i samarbete med
Sverige - Mongoliet Stiftelsen och Folkuniversitetet.
Välkomna!
Workshop med Hosoo, mongolisk strupsång blir det i Vita Huset lördag 22
oktober kl 11-15
Kostnad: 500 kr (300 kr för stud och medlemmar i SONG) inkl. lunch
Anmälan workshop till Gösta Petersen
Höstvandring
Söndagen den 23 oktober klockan 14, samling utanför Sankt Lars Vårdcentral.
Vi vandrar till Knästorp längs Järnvägsvallen och hem på Päronstigen. Dagens tema:
Framtidens Skåne. Öppna landskap med spårvägar och cykelleder mellan tätorter? Eller?
Kanske plockar vi några päron. Vandringen genomförs i alla väder.
Klostergårdens byalag
Hänt i veckan med Röda Kapellet och Mats Olsson
På lördag kl. 11–12 fortsätter Röda Kapellet sina Mårtenstorgsmöten där Mats Olsson mellan
låtarna kommenterar veckan som gått. Orkestern spelar både Penninggaloppen och
Obligationsmarschen, den senare för övrigt omdöpt till Statsobligationsmarschen med
anledning av Greklandskrisen. I Alf Henriksons ursprungliga text "vi ska spara till flera
miljoner" kan man radikalt höja potensen genom att byta ut en bokstav. Givetvis spelas också
en låt av Theodorakis för att påminna om Grekland. Vi kan inte utlova samma häftiga folkliv

Mårtens- som på Syntagmatorget men samma ämnen är aktuella här som där. Mats rör sej fritt mellan nivåerna och ämnena, världen och Lund, ekonomisk teori och ekonomisk praktik. Värt att lyssna på! Amchitka, Mururoa, Antarktis, Brent spar, Kalevala, Barents hav, Auckland, Kyoto,
Amazonas, Köpenhamn, Fukushima, Arktis.
Ett förbisett perspektiv av Gunnar Stensson
Från många håll krävs utrikesminister Carl Bildts avgång på grund av hans engagemang i
Lundin Oil, i vars styrelse han satt 2000 till 2006. 2005, medan han satt i Lundin Oils styrelse,
förbereddes engagemanget i Etiopien. 2006 togs beslutet om oljeprospektering.
Utredningar pågår beträffande det svenska oljebolagets inblandning i krigsförbrytelser och
andra övergrepp i Sudan, Kongo och nu senast i Ogaden-provinsen i Etiopien.
Rättegången mot de två svenska journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye, som
gripits i Ogaden efter att illegalt ha tagit sig dit för att undersöka det svenskägda företagets
agerande, riktar ett skarpt strälkastarljus mot Carl Bildt.
Han har uttalat att UD avrådde de två journalisterna från att besöka området och att deras
initiativ är olämpligt. Men de är alltså där för att granska brott mot de mänskliga rättigheterna
i det område där Carl Bildt medverkade i ett beslut om oljeprospektering.
Hans yttranden är kanske inte mycket värre än Juholts naiva kommentar att i Etiopien
gäller Etiopiens lagar, men till skillnad från Juholt har Bildt ekonomiska intressen i Ogaden
samtidigt som han företräder den svenska staten.
Bildt anklagas för passivitet i hanteringen av Johan Perssons och Martin Schibbyes
situation, på samma sätt som när det gäller Dawit Isaac. Blir de två journalisterna fällda för
terrorism i rättegången i Addis Abeba kommer kraven på Carl Bildts avgång att intensifieras.
Ett förbisett perspektiv är möjligheten att den etiopiske diktatorn Meles Zenawi och
utrikesminister Carl Bildt kommer till insikt om deras gemensamma intresse av att den
2 111021
fortsatta oljeprospekteringen i Ogaden får ske utan insyn skulle skadas av en fällande dom. Så länge de båda journalisterna befinner sig i etiopiskt fängelse kommer världens blickar vara riktade mot Etiopien – och mot oljeprospekteringen. Det är därför inte uteslutet att Bildt och Zenawi enas om en gemensam linje som går ut på att diskret frige de båda journalisterna för att bilägga den mediestorm – svensk och internationell – som hotar deras gemensamma projekt. En sådan utgång skulle rentav kunna stärka Carl Bildts ställning i Sverige. Framgången skulle tysta kritiken mot honom. Mot detta kan invändas att tiden kanske löpt ut för en frigivning av de båda journalisterna. Ur Zenawis synvinkel är skadan redan skedd. När rättegången inleddes den 18 oktober var ambassadörer från ett tjog viktiga länder närvarande. Meles Zenawi kan känna sig tvingad att prioritera sin och Etiopiens prestige. Men skulle Etiopien välja att frige de båda journalisterna, är det viktigt att uppmärksamheten även i framtiden riktas mot Lundin Oil. Pågående utredningar om bolagets verksamhet i Sudan och Kongo måste slutföras och det som pågår i Ogaden måste granskas. Kritiken får inte tystna. Carl Bildt bör lämna uppdraget som utrikesminister. Politisk diversehandel av Ulf Nymark
Upptaktsmöte

I veckan var det upptaktsmöte inför revideringen av LundaEko, Lunds program för ekologiskt
hållbar utveckling. Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen, var inbjuden att
hålla ett anförande. Och det gjorde han förstås med sedvanlig bravur.
Oroande var det dock att höra från de kommunala företrädarna att den nya LundaEko är
tänkt att vara enbart ett måldokument, alltså ett dokument utan redovisning av åtgärder för att
nå målen. Problemet i Lunds miljöarbete är väl inte att det saknas mål, det är ju i åtgärderna
det brister. Det finns t ex en rad åtgärder uppräknade i den s k LundaMaTs II som inte
genomförts. Men det behövs fler om t ex klimatmålet ska nås. Det är bara åtta år kvar till
2020 då utsläppen av koldioxid i kommunen ska ha halverats.
Cyklist separeras från sitt fordon?
I flera dagstidningar, bland annat Sydsvenskan, kunde vi för några dagar sedan läsa att
Trafikverket ”har börjat separera cyklister från fordon genom särskilda cykelöverfarter” i
syfte att minska olycksrisker.
Detta låter väldigt märkligt. Hur ska cykeln, skild från sin förare, transporteras över
cykelöverfarten? Hur kommer detta att påverka användandet av cykeln som transportmedel
när cyklisten ideligen måste stiga av sitt fordon och sedan stiga på den igen? Gång på gång?
För inte kan det väl vara så att Trafikverket har missat att cykeln är ett fordon?
Cykeltransport av idrottsutrustning
I Sydsvenskan kunde vi också härförliden läsa snyftande uttalande från delar av
idrottsrörelsen i Lund. Det var så synd om föräldrar och tränare för de fick betala P-avgifter
(för sina bilar) vid träningsarenorna. Det gick inte, enligt dessa talespersoner, att transportera
den tunga idrottsutrustningen på annat sätt. Kan inte Kultur- och fritidsförvaltningen upplysa
om att det finns utmärka tri- eller bicyklar för godstransporter t ex av Christianiatyp
respektive ”Long John” (Se nedan för den sistnämnda sorten!). Det finns dessutom smidiga
kärror att koppla till en ordinär persontransportcykel?
Skoldemokrati
Lars Hansson, den folkpartistiske ordföranden i skolnämnden för Lunds stad, tycker att
eleverna i stadens skolor har för mycket demokrati. ”Vi måste städa i skollag och läroplaner
så att lärarna slipper att genomföra skendemokratiska och fördummande övningar”, säjer
Hansson. Han efterlyser i stället en ”sund demokratisk fostran” i skolan. Inte vet jag vad han
menar med det. Men jag drar mej helt ofrivilligt och osökt till minnes den ”sunda
demokratiska fostran” jag och många andra fick ta del av i den gamla folkskolan: Det enda
elevinflytande som fanns i min skola var att då vi brutit mot någon av skolans många strikta
regler ibland själva fick välja bestraffningsform: örfil eller slag med pekpinne över fingrarna.
Hela vägen tillbaka till denna fostran tror jag inte att ens Hansson vill gå. Kan man hoppas.
Krönika den 20 oktober - 2011 av Stig Henriksson
(först publicerad i VLT 18 okt)
Faktoider är inte fakta
Man säger att bilder etsar sig fast. Verbet låter antyda svårigheten att ändra en bild som
liksom satt sig. Det finns många exempel på detta. T ex är det nog en allmän uppfattning att
det blivit allt vanligare med den grova brottsligheten vars yttersta uttryck är mord. Men
antalet mord har på 30 år inte förändrats utan ligger tämligen stadigt på 100 per år. Vilket är
en låg siffra om man jämför med tidigare århundraden. Vrångbilden kan bero på en något
utbyggd kriminaljournalistik, för att uttrycka det försiktigt, samt förstås krafter som har
intresse av att odla otrygghet.
En annan vanlig uppfattning är att svenskar är kollektivister och väldigt ljumma och
genomsnittliga. Sanningen är att svenskarna är extremister i sina värderingar. I internationella
jämförelser sticker vi ut som allra mest sekulära och individorienterade. Sverige är bebott av
ytterligt autonoma individer.
Idéhistorikern Peter Antman skriver ”Få välfärdsstater är lika konsekvent uppbyggda kring
idén om individuell autonomi som Sverige. Nästan alla våra välfärdssystem är kopplade till
den enskilda personen, inte till familjen eller till arbetet som är så vanligt i andra västländer.”
En annan sådan bild är högskattelandet Sverige. Det är dock inte sant längre. Vi kan titta på
inkomstskatten på riktigt höga inkomster, 100 000 dollar. Där ligger Sverige på plats 17 av 24
undersökta EU-länder. Endast 7 länder har alltså lägre. Och är ett av de få länder i krisens
Europa där höginkomsttagarna i år får sänkt skatt. De svenska medelinkomsttagarna intar en
mittenposition i de sk OECD-länderna. Bolagsskatten ligger ynka 0,4 % över OECD-snittet.
Däremot på momssidan toppar vi EU-ligan tillsammans med Danmark och Ungern.
Varför odlar vi sk faktoider, trots att riktiga fakta finns lätt tillgängliga? Ja, vissa tjänar på
myterna , det är ett svar. Men kanske också för att det är bekvämare att inte kolla, att bara
fortsätta stoppa huvudet i sanden.
PS: även det är en skröna; strutsar beter sig inte så.
"Trassla inte till saken genom att komma dragande med fakta"
Groucho Marx

The Fantastic Success of Occupy Wall Street av Gunnar Stensson
Så lyder rubriken på Immanuel Wallersteins kommentar om den nya rörelsen, publicerad den
15 oktober. Wallersteins perspektiv är framför allt amerikanskt. Han tror att rörelsen kommer
att få stor politisk och social betydelse i USA. Nedan ett sammandrag av hans analys – och
förhoppningar.
Framträdandet av Occupy Wall Street är den viktigaste politiska händelsen sedan
antikrigsrörelsen 1968, som den är en direkt arvtagare till.
Den sedan flera år pågående ekonomiska krisen plågar inte bara de allra fattigaste i USA utan
också många av ”de arbetande fattiga”, den grupp som man annars brukar kalla medelklassen.
De fattiga och de arbetande fattiga exploateras av den rikaste procenten giriga
finansspekulanter.
Varför rörelsen - för nu är Occupy Wall Street en massrörelse - framträdde just nu vet vi
inte, men den kan ha inspirerats av den arabiska våren, de chilenska studenternas aktioner och
många andra händelser det senaste året.
Gnistan som tände branden var en demonstration på Zuccotti-torget intill Wall Street för en
månad sedan. De som demonstrerade var studenter, en del äldre kvinnor och några andra
personer. Media struntade i dem.
Då kom ett brutalt polisingripande. 700 demonstranter greps. Det var en händelse som
massmedia inte kunde förtiga. Publiciteten blev omfattande. Men rörelsen beskrevs i
nedlåtande ordalag. ”Vad vet studenter och några gamla damer om ekonomi? Vad är ni ute
efter?” ”Rättvisa,” svarade en talesman för Occupy Wall Street. Det var ett svar som fick
bred resonans.
Publiciteten hade gjort rörelsen känd. Snart vann den också legitimitet. New York Times,
USA:s motsvarighet till DN, publicerade en stor artikel som fastslog att Occupy Wall Street
har ett klart budskap och tydliga politiska krav. Den extrema ojämlikheten har förvandlat
amerikansk ekonomi till en dysfunktionell spekulationsekonomi.
När flera representanter för etablissemanget som ekonomipristagaren Paul Krugman slöt
upp bakom Occupy Wall Street ökade legitimiteten.
Rörelsen blev en respektabel och betydande politisk kraft. Det innebär en risk för att
högerkrafterna samlas för att krossa den. Deras direkta våldskapacitet i USA får inte
underskattas. De har också stora medieresurser.
De senaste dagarna har de tillgripit den gamla metoden att tysta politiska motståndare
genom att anklaga dem för antisemitism. ”Ockupera Wall Street är en antisemitisk rörelse
eftersom anhängarna tror att börshajarna är judar.”
Ett annat hot är att rörelsen vinner så bred anslutning att den kommer att rymma motstridiga
intressen, vilket kan leda till att den utslätas eller splittras.
Vi vet inte om Occupy-rörelsen blir bestående eller om den kommer att blekna bort. Redan
nu har den nått viktiga resultat. USA har påverkats i riktning mot något nytt och bättre.
Medvetenheten om kapitalismens kris har vuxit och fördjupats hos det amerikanska folket. Ett
första steg mot ett nytt och bättre världssystem har tagits.
Så långt Wallerstein. Lördagen den 15 oktober, samma dag som han publicerade
kommentaren, genomfördes mer än tusen manifestationer i alla världsdelar. Occupy Wall
5 111021
Street hade blivit global.
Svenska massmedia har ägnat samma vecka åt det extremt ointressanta drevet mot Juholt.
Stop the Machine!
Det skulle kunna vara en aktion inspirerad av Alf Hornborgs bok ”Myten om maskinen”. Och
visst finns det samband.
The Machine är den maskin som styr USA och består av stora bolag, finansspekulanter och
korrumperade politiker (politiker i båda partierna är beroende av finansiering från the
Machine och måste vara lydiga för att få tillgång till resurserna).
”Stop the Machine” samverkar med ”Occupy Wall Street”. Den har ett tältläger på Freedom
Plaza i Washington. Dess politiska krav är tydligare än dem OWS hittills fört fram:
Human needs - Not corporate greed!
Stoppa maskinen - Skapa en ny värld!
Stoppa krigen - ta hem trupperna!
Beskatta de rika och bolagen!
Hälsovård åt alla!
Arbetare viktigare än profit!
”Americans Occupy for Change”
Natasha Mozgovaya, tidningen Haaretz USA-korrespondent, påpekar den 13 oktober att
trenden att protestera genom att ockupera torg startade i Tel Aviv i somras, efter inspiration
från Tahrirtorget, och att de första demonstrationerna i Washington inleddes av israeliska
fredsaktivister redan i somras.
Tältlägret i Freedom Plaza är nu en bas för fredsaktivister av alla slag. Vid en aktion inne i
senatsbyggnaden på Capitol Hill ropade demonstranterna: ”How do you fix the deficits? End
the wars! Tax the rich!” Flera av dem arresterades.
Den amerikansk-judiska rörelsen ”Code Pink” var en av arrangörerna. Deras T-shirts bär
texten ”Vi tiger inte!” på engelska och hebreiska.
”Washington är nästa hållplats efter den arabiska våren och protesterna i Israel,” framhöll
Code Pinks talesperson Ali McCracken.
”Vi kunde använda de tre miljarder dollar som vi betalar i årligt bistånd till Israel till att
skapa jobb här,” sa en annan av aktivisterna. ”Jag är säker på att israelerna och palestinierna
kunde sitta ner och reda ut sina förhållanden om de slapp denna kapprustning.”
Assymetrisk fångutväxling
Den israeliske soldaten Gilad Shalit byttes på tisdagen ut mot 1027 palestinska fångar. Det
gynnar framför allt Hamas och Netanyahu. Enligt Hamas har Israel gått med på att lätta
blockaden mot Gaza som en del av överenskommelsen. Egypten har spelat en viktig roll vid
förhandlingarna.
Kulturtips
Alla dessa hål i livet

Fem skådespelare, en kör, scenografiskt Manou Gallo & Women Band
mörker. Allt sammanfogat till en sinnlig helhetsupplevelse av en resa genom livet. MIDNATTSDOPP
Gran Milonga med Orquesta Tipica
Tangarte
Teaterrepubliken får barn
Tango Nuevo
En föreställning för vuxna - om barn och andra vuxna. På Djäkneg 7, 17 sep till 13 Teatersamtal
I Piratensalen på Grand Hotel i Lund 24 Vargens Öga
Spelas i oktober på Teater Sagohusets nya LEKVERK & LIM med Marc Ducret
På Victoriateatern 25 oktober kl 19:30. Bits and pieces of GUILT AND LOVE
POSING PROJECT B, THE ART OF
regissörer, dramatiker och skådespelare SEDUCTION - Liquid Loft
föreställning, på Bryggeriteatern 22 - 25 måste få den andre att tro att du har vad han/hon behöver utan att väcka misstanke om att du bara är beredd att ge av själviska skäl. På Dansstationen Palladium den 25- De Temps Antan
26 oktober kl 19.30 + Eftersnack den 26:e. Matkaravan med Hanna och Linda
Yasmin Levy på Moriska Paviljongen
- smaka på våra nya matkulturer. guidade CATWALK 3D
GISELLE I 3D
Inspelning från Modeveckan i Paris 2010. världens första balett i 3D, på Biograf På Biograf Spegeln 27 oktober kl 19:00. Classic Lounge: Sånger vid havet
Anna Bolena
Stjärnskotten Cornelia Beskow och Nigar
Dadascheva tolkar sångcykeln "Sånger vid
Havet" med flera verk av vår svenske tonsättare Gösta Nyström på Ribersborgs
Kallbadhus den 27 oktober, kl 19.00. Läs Lilla Asmodeus
visuell och händelserik där våra allra MACK 27/10 Anna-Lena Brundin,
viktigaste frågor tas upp - de om livet och Niklas Folkegård
kärleken. Möt djävulspojken Asmodeus, som är på tok för snäll och inte alls passar Rikard Wolff

Source: http://veckobladet.info/pdf/111021_webb.pdf

Microsoft word - comprehensive care of mr h _webpage_.doc

The basis of this comprehensive care plan is a 47-year-old Mexican man, initials F. H., who was transferred to UNC Hospital in Chapel Hill on 10/05/04 with acute renal failure. On 10/04/04 he went to Good Hope Hospital in Angiers, NC where he presented with hemoptysis, oliguria, fatigue, and bodyaches. Mr. H emigrated from Mexico illegally on 10/03/04 and spent several hours crossing the Arizo

barfers.ch

Wurzeln, Wind und bunte Blätter Aus den Träumen des Frühlings wird im Herbst Marmelade gemacht. Die Wiesen und Wegränder werden allmählich farblos und kahl, die Gartenpflanzen sehen immer müder aus, verlieren ihre Blüten und Blätter, die Wälder dagegen verwandeln sich in ein buntes Farbspektakel - der Herbst ist da! Der astronomische Herbstanfang findet mit dem Herbst-Equinox oder

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf