Protocol_mexicaanse_griep[1]

Protocol Mexicaanse griep
Van Maasdijkschool Heerenveen
November 2009

Algemeen
Hoe te handelen bij gevallen van Mexicaanse griep? De overheid (Ministerie van Onderwijs en
Wetenschap en Welzijn, Volksgezondheid en Sport) roepen bedrijfsleden en onderwijs op zich voor te
bereiden op een mogelijke uitbraak van Mexicaanse griep. Er is informatie via de site van WVS
verkregen, die nu in beknopte vorm wordt doorgegeven.
De Van Maasdijkschool zal zich in de loop van de komende weken laten informeren over maatregelen
indien er sprake is van een uitbraak.
Besluit
Er is besloten bijgaande aandachtspunten/protocol te hanteren indien er aantoonbaar sprake is van de
Mexicaanse griep op de Van Maasdijkschool.
Aandachtspunten

Ouders:

1. Ouders zijn verantwoordelijk voor de opvang van hun kind met griepverschijnselen.
2. Kind(eren) met griepverschijnselen thuishouden en diagnose laten stellen door een huisarts.
3. Hiervan melding maken aan de directeur van de school.
4. Indien een kind Tamiflu heeft gehad, dit melden aan de school, omdat er bijverschijnselen kunnen
optreden.
5. Ouders laten zich informeren door de regionale/lokale media en door informatie vanuit de school.
6. Ouders dienen hun kind bij het constateren van griepverschijnselen z.s.m. op te halen van school en
te zorgen voor opvang.
Directeur
1. De directeur doet z.s.m. melding aan de GGD indien er sprake is van Mexicaanse griep, bij één van
de leerlingen van school.
2. De directeur deelt dit terstond mee aan de algemeen directeur/bestuur.
3. De directeur belt de ouders indien het kind met griepverschijnselen op school is, waarna de ouders
z.s.m. het kind moeten ophalen en zelf voor de opvang zorgen.
4. Indien er bijeenkomsten zijn op school (vb. typlessen) en er is sprake van Mexicaanse griep dan
worden in overleg met de betrokkenen en de GGD besluiten genomen over afgelasting.
5. De directeur is verantwoordelijk voor de hygiëne op school. Hij/zij ziet erop toe dat de instructie
m.b.t. hoesten en nieshygiëne evenals handhygiëne worden uitgevoerd.
6. De directeur is er verantwoordelijk voor dat er extra maatregelen worden genomen m.b.t. de
hygiëne rond het handen wassen, afwassen en reiniging van deurklinken, toetsenborden en tafel-
en bureaubladen, aanschaf papieren handdoekjes e.d.
7. De directeur is bevoegd om leerkrachten met griepverschijnselen naar huis te sturen met het
verzoek een diagnose te laten stellen.
8. De directeur regelt de opvang van de leerlingen/groep: a. lespakket voor de eerste dag b. reguliere vervangingsprocedure
Het Ministerie heeft besloten geen groepen naar huis te sturen of scholen te sluiten. Bij
twijfels dient advies gevraagd te worden van de GGD.
Leerkracht
1. Indien er sprake is van griepverschijnselen in de sfeer van de Mexicaanse griep, dan blijft de
werknemer thuis en gaat naar de huisarts voor een diagnose.
2. Indien er sprake is van een geval van Mexicaanse griep in de directe leefomgeving van een
werknemer, dan wordt dit gemeld aan de directeur.
3. De leerkracht voert de opdracht betreffende hygiëne uit en draagt er zorg voor dat er controle is op
de leerlingen m.b.t. de voorgeschreven hygiëne in het lokaal en de toiletten.
4. Zo mogelijk worden lichte schoonmaakwerkzaamheden uitgevoerd zoals het schoonmaken van
toetsenborden,tafelbladen en deurklinken.
5. De leerkracht zorgt ervoor dat de vervangingsregels worden uitgevoerd: zie onder ‘directeur’ punt
8a. en 8b.

Source: http://vanmaasdijkschool.nl/cms/media/docs/nl/090611_110712_protocol_mexicaanse_griep1.pdf

Microsoft word - 2006-2 sp reach allergene aktuell neu.doc

List of REACH Allergens AVE e.V./KEAC Working Group ( Friedhelm Diel, Michael Fischer, John Kamsteeg, Hans Schubert, Klaus-Michael Weber ) In the following there is the draft of a insbesondere für krebserregende, mutagene further sustain increase of allergic dis-mulative) erkannt und damit eine Minimie-• Diel et al.: Criteria for allergenic build-rung der Gefahren für Mensch und Umwelt

Microsoft word - 0_pagegarde.doc

L'Institut des sciences de la communication du CNRS (ISCC) Directeur : Dominique Wolton > Création : 2006 > Conseil scientifique : 20 juin 2006 > Conseil d’administration : 30 novembre 2006 La création de l’ICSS correspond à l’un des cinq thèmes du plan stratégique (CNRS 2020) : Information, communication, connaissance, Dominique Wolton, directeur de recherch

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf