Thecombine.nl

In de module Design Psychology leer je de bouwstenen van design in het creatieproces te gebruiken tot een Psy • chol • successvole compositie. Je leert omgaan met plaatsing, structuur, relatie, hierarchie en balans van visueele informatie. Door empirische benadering krijg je inzicht in hoe je verschillende betekenissen in je communicatie kunt versterken door middel van je keuze voor bepaalde vormgevingsaspecten. Design is visuele communicatie, principen zijn middelen en compositie het eindproduct.
De student is visueel geletterd, hij kan: het onderwerp van een beeld (product) benoemen Psy • chol • • de betekenis van beeld begrijpen in de culturele context (omgeving, omstandigheden) waarin het werd gemaakt grammatica, stijl en compositie van beeld analyseren de kwaliteit in termen van doel en publiek evalueren; sluit de vormgeving aan op het doel en de doelgroep begrijpt de mogelijkheden en beperkingen in de De student maakt een blog aan voor deze module en Psy • chol • plaatst de opdrachten online. Stuur de link van jouw De beoordeling van deze module maakt de docent, op basis van de gemaakte opdrachten en de door de student geschreven verantwoording, in lesweek 9.
de verbinding tussen twee puntenof het pad van een bewegend punt een lijn met breedte of het padvan een bewegend lijn Punt, lijn en vlak zijn de bouwstenen van design. Uit deze elementen kunnen ontwerpers beelden, iconen, texturen, patronen, diagrammen, animaties en typografische systemen tot leven brengen.
1- Zoek van 5 films per film twee verschillende posters (10 in totaal dus).
2- Maak een omschrijving van ong. 100 woorden per poster, beschrijf de werking van de compositie in beide beelden: hoe is punt/lijn/vlak toegepast en wat is het effect qua betekenis volgens jou? Welke compositie is het meest effectief? 3- Upload elk beeld met zijn beschrijving en analyse op je blog (zie voorbeeld, formaat is A4 liggend). Plaats ook de vergelijkingen op je blog.
Naam Achternaam (0808080) Opdracht 1: Beeldanalyse Filmposter 1
TRON (1982)

Punt
Er zijn 3 aandachtspunten in deze poster, primair
aandachtspunt is de gele ‘Lightcycle’ (kleurcontrast) en
secundaire de grote ‘N’ rechtsboven en 2 ‘Recognizers’
linksboven.
Lijn
Er zijn 2 duidelijke diagonale lijnen die wat links van
het midden van de poster elkaar kruisen.
Vlak
Er zijn 2 vlakken die duidelijk door het blauwe kader
in de poster te onderscheiden zijn: achtergrond en
illustratie. Verder zijn er in de illustratie zelf nog
2 vlakken, de paarse achtergrond in de verte en de
‘Game Grid’ voor, waar alle illustraties aan gekoppeld
zijn.
Compositie
In de poster wordt gebruik gemaakt van primaire
kleuren. De aandacht in deze poster ligt in het midden
van het beeld en wordt door kleurcontrast benadrukt.
De diagonale (isometrische) lijnen van de illustratie
ondersteunen dit effect en zorgen ook voor een gevoel
van diepte.

Source: http://www.thecombine.nl/HRO/D1-Design_Psychology.pdf

Scientists identify the gene linked to autosomal recessive juvenile als

InfoFact RESEARCH UPDATE Reversible ALS-like Disorder in HIV infection Two studies published in the September issue of the journal Neurology describe an ALS- like syndrome associated with HIV that is responsive to anti-retroviral therapy. A viral mechanism for ALS has long been hypothesized the results have rekindled an interest in understanding the possible link between viruses and

cardiosleep.fr

SLEEP DISORDERED BREATHING UPDATES ABSTRACTS March 2013 Table of Contents Formatted A4, Arial 8. Search by page or Section 1. Reviews . 1 2. Physiology . 3 3. Consequences & Comorbidities . 5 4. Cardiovascular . 7 5. Diagnosis . 11 6. Applications . 13 7. Bilevel & NIV . 16 8. Computer control . 19 9. Surgery . 20 10. Oral Appliances . 22 11. Other Methods . 23 12. Obesity . 2

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf