Tentamensarkiv.hv.se

Institutionen för omvårdnad, hälsa och kultur
Lars Skeppstedt
TENTAMEN I LÄKEMEDELSRÄKNING 2
Tisdagen den 26/3 2013 Kl. 08.30-11.30
Kurskod: OSB150
Examinator: Ina Berntsson
För in svaren på bifogad svarsblankett. Bifoga beräkningar.
Glöm inte att skriva namn och personnummer på det material som du vill ska
bedömas/rättas.
OBS! Där inte annat anges skall du avrunda till heltal. OBS!
Uppgift 1.
Injektionslösning Gensumycin 40 mg/ml i ampull á 2 ml. Den ordinerade mängden
Gensumycin skall tillsättas till 250 ml fysiologisk koksaltlösning.
Ordination: 600 mg Gensumycin i.v. Infusionen skall gå in på 30 min.
A. Hur många ampuller behöver du ta?
B. Vilken blir den totala volymen som du skall ge till patienten?
C. Vilken infusionstakt i ml/tim skall du ställa in på en infusionspump?
Uppgift 2.
Injektion Arterenol 1 mg/ml. 3 ml av läkemedlet blandas med 47 ml fysiologisk
koksaltlösning.
Ordination: Injektion Arterenol 0,03 µg/kg/min. Patienten väger 90 kg.
A. Vilken styrka, i µg/ml, får läkemedlet efter spädning?
B. Vilken infusionstakt, i ml/tim, ska du ställa in på din volymstyrda infusionspump? Svara
med en decimal

Uppgift 3.
Injektion Novorapid 100 E/ml. 0,5 ml Novorapid blandas med 49,5 ml fysiologisk
koksaltlösning.
Ordination: 6 E Novorapid skall ges via injektionspump per timme.
A. Vilken koncentration får din lösning i E/ml efter tillsats av fysiologisk koksaltslösning?
B. Hur många ml/tim skall du ställa in injektionspumpen på?
C. Hur många timmar räcker innehållet i injektionspumpen?
Uppgift 4. För postoperativ smärtlindring via epiduralkateter används en Deltecpump. I infusionspåsen har man blandat Marcainadrenalin 2,5 mg/ml totalt 220 ml, Fentanyl 50 g/ml totalt 22 ml, samt 308 ml fysiologisk koksaltslösning. Totalt innehåller alltså kassetten 550 ml. Ordination: Infusionen pågår från onsdag kl. 07.00 med 12 ml/tim till kl.18.00, då dosen sänks till 10 ml/tim. Infusionen pågår sedan med den hastigheten till torsdag morgon. På torsdag morgon kl. 07.00 dokumenteras läkemedelstillförseln. A. Hur många mg Marcainadrenalin har patienten fått kl. 07.00 torsdag morgon? B. En infusion med samma blandningsförhållanden startas på en fredag kl.07.00. Infusionen går med 10 ml/tim. När är infusionen slut? Uppgift 5. Injektionslösning Doxorubicin 2 mg/ml. Ordination: 60 mg/m2. Patientens kroppsyta är 1,5 m2 Den ordinerade mängden av läkemedlet blandas med 250 ml fysiologisk koksaltlösning. Infusionstiden skall vara totalt 1 tim. Blandningen utförs av apotekspersonal. A. Hur många mg Doxorubicin innehåller infusionen? B. Hur många ml har man tagit av det ursprungliga koncentratet 2 mg/ml? C. Vilken koncentration i mg/ml får den spädda lösningen? Avrunda till en decimal. D. Vilken dropptakt i drp./min. skall du ställa in på en droppräknare?
Uppgift 6.
Du skall planera för parenteral nutrition med start kl. 07.00. Patienten skall erhålla 1500 ml
Glucos (50 mg/ml) under 8 timmar. Tillsätt 80 mmol Natrium per 1000 ml Glucos.
Kl. 12.00 kopplar du parallellt infusion Kabiven 1400 kJ/1540ml. Denna infusion ges via
CVK under 16 timmar.
A. Hur många mmol Natrium erhåller patienten ur Glucoslösningen?
B. Vilken dropptakt/min skall du ställa in på Glucosinfusionen?
C. Hur många kJ av Kabiveninfusionen har patienten fått kl. 21.00? Svara med heltal.
D. Hur stor volym vätska får patienten mellan kl. 12.00 – 22.00? Svara med heltal
Uppgift 7.
En patient skall få palliativ smärtlindring via en injektionspump. Till en 10 ml spruta tillsätts
20 mg Morfin av styrkan 10 mg/ml samt 1 mg Haldol av styrkan 5 mg/ml. Resterande volym
skall vara fysiologisk koksaltlösning. Blandningen skall ges s.c. på 12 tim.
A. Hur många ml Haldol skall du ta? Svara med en decimal.
B. Hur många ml fysiologisk koksaltlösning skall du ta? Svara med en decimal.
C. Hur många mg Morfin får patienten/tim?

Namn:_________________________Pers.nr:____________
Svarsblankett tentamen i läkemedelsberäkning 2 OSB 150 130326. 1A. 1B. 1C. 2A. 2B. 3A. 3B. 3C. 4A. 4B. 5A. 5B. 5C. 5D. 6A. 6B. 6C. 6D. 7A. 7B. 7C.

Source: https://tentamensarkiv.hv.se/files/OSB150-130326.pdf

Emergency sterile medical kit for travellers

HEALTHY TRAVEL INFORMATION on their own. Your GP or Practice Nurse wil advise you if anti-malarial tablets are needed (i.e. Being wel prepared before you travel wil ensure in high-risk areas) and which tablets are that you minimise the risk of preventable il health appropriate. Again you wil find clear advice about whilst abroad. Exposure to these risks wil depend on where you are travel

bionet.github.io

Modeling the Architecture of the Olfactory System ∗Modeling the Architecture of the Drosophila Ol-factory SystemThe object of this paper is to present a model of the architecture of the olfactory systemof the Drosophila. Our initial model of the fly olfactory system (see Figure 1) consists of four cascadedbuilding blocks (networks). Each block models a transduction, information representa-tio

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf