Mozaic11.qxd

Ciocolata, mai eficientã decît Viagra Noul moºtenitor al tronului
Japoniei, “senin ºi virtuos”
Un studiu publicat de comitetul naþional din Nigeria pentru dezvoltarea produselor pe bazã de cacao susþine cã “Viagra este bunã, dar ciocolata Viitorul moºtenitor al Tronului Crizantemei ºi împãrat al este ºi mai bunã”. Studiul laudã virtuþile în domeniul Japoniei a primit numele de Hisahito, la o sãptãmînã de sexului ale preþioaselor boabe de cacao ºi sugereazã nigerienilor sã înlocuiascã faimoasa pilulã cu o ceaºcã În studiu se aminteºte cã o companie alimentarã britanicã, “Feeding your imagination” în traducere Hrãneºte-þi imaginaþia se pregãteºte sã lanseze în Marea Britanie o gamã de ºase batoane de ciocolatã energizantã conþinînd uleiuri ce contribuie la ameliorarea stãrii de spirit ºi a performanþelor sexuale.
Aceste tablete au nume precum “Dreamy”, “Beautiful”, “Fantastic”, “Lovely”, “Sexy” ºi “Sensual”.
În timp ce Viagra este dãunãtoare sãnãtãþii, putînd avea grave efecte secundare, ciocolata este beneficã.
Pe lîngã calitãþile afrodisiace, ciocolata conþine o cantitate mare de antioxidanþi, serotoninã ºi este eficace în prevenirea crizelor cardiace, în scãderea tensiunii arteriale ºi în prevenirea diabetului. Fiind un aliment extrem de bogat în magneziu, ciocolata creºte sex masculin care s-a nãscut în familia imperialã din anul 1965, Hisahito este al treilea în ordinea succesiunii la tron, dupãunchiul sãu, prinþul moºtenitor Naruhito, în vîrstã de 46 de aniºi tatãl sãu, prinþul Akishino, de 40 de ani. „ 85 de milioane
Casca bicicliºtilor predispune la mai multe accidente în trafic
care circulã cu capul descoperit.
Cercetãtorii au utilizat o bicicletã de dolari pentru evitarea
dotatã cu un senzor de distanþãultrasonic pentru a înregistra date dela peste 2.500 de ºoferi din Salisbury unui proces în SUA
ºi Bristol. Astfel s-a aflat cã ºoferiimenþineau o distanþã de douã ori maimicã faþã de bicicleta respectivãatunci cînd ciclistul purta cascã de Lufthansa a încheiat un acord cu autoritãþile din Statele Unite, privind plata sumei de 85 milioane dolari, pentru a încheia investigaþiile referitoare la acuzaþiile de fixare a preþurilor în transportul de mãrfuri. Compania aerianã a precizat cã acordul include Lufthansa Cargo ºi cercetãtorii i-au pus biciclistului-cobai Swiss International Air Lines ºi va fi supus aprobãrii o perucã cu pãr lung pentru a vedeadacã ºoferii se comportã în moddiferit faþã de femeile care circulã cubicicleta. Automobiliºtii au menþinut,în medie, o distanþã mai mare cu 14centimetri faþã de bicicletã atunci cîndprofesorul purta peruca. Acest lucruse întîmplã deoarece ºoferii cred cãfemeile sînt mai imprevizibile decîtbãrbaþii atunci cînd se aflã în trafic Bicicliºtii care poartã cascã de mai frecvent accidentaþi în trafic de sau pentru cã femeile care circulã cu bicicleta sînt mai rare ºi sînt tratate cu accidentaþi în trafic comparativ cu cei mai multã atenþie. Conform statisticilor, în 2004, în Marea Britanie au fost rãniþi peste 11.000 de bicicliºti, iar alþi 109 au Britanie. Posesorii de biciclete sînt cel poartã cascã de protecþie faþã de cei Test sangvin pentru cei care au nevoie de transfuzii frecvente
instanþei. Compania germanã a anunþat în luna februarie cãva coopera în cadrul unei investigaþii iniþiate de oficialii femeile însãrcinate ce trebuie sã îºi americani ºi europeni privind fixarea preþurilor de cãtre companiile de transport aerian de persoane ºi de mãrfuri.
sangvine ale fãtului cu Rh pozitiv intrã în Lufthansa a primit imunitate condiþionatã din partea sîngele mamei care are Rh negativ corpul Departamentului american de Justiþie, Comisiei Europene disponibil pe piaþã din luna decembrie.
reacþioneazã ca ºi cum ar fi vorba de o ºi autoritãþilor din alte state, reducînd astfel riscul unor Bloodchip va revoluþiona transfuziile de substanþã strãinã ºi va începe sã producã penalizãri viitoare. Compania a anunþat cã îºi menþine sînge ºi va veni în ajutorul pacienþilor care estimãrile privind un profit operaþional aferent acestui an de decesul fãtului sau naºterea acestuia cu grave malformaþii. Bloodchip ar putea ajuta Cele mai mari douã companii de transport aerian la la identificarea femeilor care au factorul Rh nivel mondial, American Airlines ºi United Airlines, au testate doar grupele 0, A, B ºi factorul Rh.
la limita dintre pozitiv ºi negativ. Testul a anunþat anterior cã au fost investigate în cadrul anchetei.
fost dezvoltat, pe parcursul a peste trei ani, Firma scandinavã SAS a arãtat, de asemenea, cã a fost sangvine, “Bloodchip” permite testarea a controlatã de oficiali ai Comisiei Europene, iar companiilor mai multe centre de cercetare specializate.
British Airways, Air France KLM ºi Cargolux li s-a solicitat sã mãreºte compatibilitatea dintre donor ºi Bloodchip ar trebui sã fie disponibil pe piaþã dupã ce va primi autorizaþia din De aceastã nouã tehnicã vor profita ºi Ieºiri în spaþiu
Doi astronauþi de pe naveta întreruptã de la accidentul tragic al de asamblare reprezintã structura cea navetei Columbia, pe 1 februarie 2003.
ieºire în spaþiu din cele trei prevãzute pe Astãzi va avea loc a doua ieºire în spaþiu.
parcursul acestei misiuni pentru a instala douã module de asamblare, între care ºi o antenã solarã. Astronauþii Joe Tanner ºi activãrii sistemului de rotaþie al antenei dubla puterea electricã a Staþiei.
din echipajul navetei Atlantis, au avut la metri atunci cînd este complet deschisã.
Finalizarea Staþiei Spaþiale Internaþionale dispoziþie ºase ore ºi jumãtate pentru a Vineri, astronauþii Joe Tanner ºi Heide realiza toate branºamentele electrice ale treia ºi ultima ieºire în spaþiu, pentru a realiza ultimele operaþiuni ce vor permite finalizeze construirea Staþiei pînã în reluarea construcþiei Staþiei Spaþiale, radiatorului fotovoltaic. Cele douã module

Source: http://www.telegrafonline.ro/pdf/pagini/1158094800/mozaic.pdf

Ao--_004_2006_0001_p15027

Spezial Kontaktlinsen Abbildung 2 Beispielfragen zu Symptomen (CLDEQ, Indiana University ) 5 Fragen zu TROCKENHEITSSYMPTOMEN AM AUGE: a) Wie oft fühlten sich Ihre Augen beim Kontaktlinsentragen in der vergangenen Woche an einem typischen Tag trocken an? Wenn sich Ihre Augen trocken anfühlten, wie intensiv war das Trockenheitsgefühl beim Dr. Robin Chalmers und Dr. Carolyn Beg

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf