Tapiolan kilta ry pöytäkirja 5/2000

Mielipide kaavaehdotukseen, Tapiolan Kilta ry.

ASEMAKAAVAN MUUTOS, STENIUKSENKUMPU, 213600

Alue: STENIUKSENKUMPU, asemakaava, Tapiola/ osa korttelia 12131 ja katualue, SUVIKUMPU, asemakaavan muutos, Tapiola/ kortteli 12131 ja puistoalue, JOUSENPUISTO, asemakaavan muutos, Tapiola/ katu- ja puistoalueet ja TAPIOLAN RAKENNUSKAAVA T 12, asemakaavan muutos, Tapiola/ katu- ja puistoalueet, alue 213600 Koillis-Suvikumpu on kansainvälisesti arvostettu Rauli ja Reima Pietilän suunnittelema luonnonmuotojen mukaan rakennettu kerrostaloalue. Muu Suvikumpu on pääosin 1960- ja 1970-luvulla rakennettua matalaa puutarhamaista omakoti- ja rivitaloaluetta, jolla useimmat pihat liittyvät saumattomasti ja avoimesti ympäristöönsä. Tapiolamainen puutarhamaisuus on alueen keskeinen piirre. Suvikumpu on harvoja paikkoja, joita ulkomaiset turistit (mm. arkkitehtiopiskelijat) tulevat edelleen Tapiolaan katsomaan. Alue on erityisesti lapsiperheille sopiva puutarhojen sekä luonnon ja koulujen läheisyyden vuoksi. Tapiola on 1980-luvulta lähtien muuttunut ja menettänyt osan erityispiirteistään. Jäljellä olevaa Tapiolan puutarhakaupunkia tulee
Tapiolan Kilta ry toteaa, että rakennusoikeus on ylimitoitettu.
Toteutuessaan se muuttaisi Suvikummun luonnetta suuresti Heikki von Hertzenin ajatusten mukaisesta puutarhakaupunginosasta kasarmimaisen rakentamisen suuntaan, jonka vastakohdaksi von Metroasemien läheisyyteen on luonnollista rakentaa lisäasutusta. Tapiolan kohdalla lisärakentamisessa tulee kuitenkin huomioida Tapiolan erityisasema puutarhakaupunkina ja virallisena kansallismaisemana. Merituulentien varteen suunnitellut kerrostalot tulisi toteuttaa kevyempinä, jolloin ne yhdistyisivät paremmin jo rakennettuun ympäristöön sekä ympäröivään luontoon. Tapiolassa alaville paikoille on rakennettu matalia ja harjanteille korkeita taloja. Tällaista luonnonmuotoja kunnioittavaa massoittelua pidetään Pietilöiden suunnittelemien kerrostalojen ansiokkaana erityispiirteenä. Ne madaltuvat kohti Merituulentien ja Suvikummuntien risteyksessä olevaa Pietilöiden suunnittelemaa Kukkatalo Marittaa. Uusien kerrostalojen tulisi siksi olla esitettyä selvästi matalampia
Suvikummun-tien vieressä.

Sisääntuloliikenne alueelle tulisi hoitaa Merituulentien kautta,
jonne liikenne tulee luonnollisesti jättää asutuksen keskelle tuonnin sijaan. Rakennusoikeus tulee pienentää ja mitoittaa niin, että uusien kerrostalojen liityntäliikenne voidaan järjestää suoraan Merituulentieltä. Tapiolassa on Arava-säädösten perintönä liikaa pieniä huoneistoja. Suvikummun puutarhamaisuuden ja koulujen läheisyyden takia huoneistojen tulisi olla suuria, lapsiperheille sopivia ja lapsille
tulisi varata leikkipihoja.

Suvikummuntien ja Suvikummunrinteen rajaama rinne tulee jättää
rakentamatta. Sen puusto on kesäisin vehmas ja kertoo alueelle
tulijoille heti, mistä Suvikumpu-nimi tulee. Metsä on tärkeä alueen runsaalle lintukannalle. Vallihaudat tulee säilyttää. Tontilla ei ole myöskään tilaa riittäville pihoille. Rinne on kolmelta suunnalta rivi- ja omakotitalojen ympäröimä. Mikäli rinne rakennetaan, tulee talojen olla ympäröivien pientalojen tavoin matalia pientaloja. Esimerkkinä viittaamme läheiseen Suvikummun uusimpaan taloon Suvikummunpolulla. Talo on matala ja sulautuu vanhaan asuntokantaan kauniisti ollen kuitenkin moderni.
Suvikumpu on yksi jäljellä olevia Tapiolan alkuperäishengen
säilyttäneitä osia. Alueen rakentamisen tulee olla erityisen
korkeatasoista ja puutarhakaupungin arvot toteuttavaa.
Käytännössä se edellyttää keventäviä muutoksia nähtävillä
olevaan valmisteluaineistoon, erityisesti rakennusoikeuden
määrän osalta.

Source: http://www.tapiolankilta.fi/dokumentit/Mielipide_Steniuksenkumpu_04-04-2008.pdf

Conversion to everolimus monotherapy in maintenance liver transplantation: feasibility, safety, and impact on renal function

Conversion to everolimus monotherapy in maintenanceliver transplantation: feasibility, safety, and impacton renal functionPaolo De Simone,1 Paola Carrai,1 Arianna Precisi,2 Stefania Petruccelli,1 Lidiana Baldoni,1 EmanueleBalzano,1 Juri Ducci,1 Francesco Caneschi,3 Laura Coletti,1 Daniela Campani4 and Franco Filipponi11 Unita` Operativa Chirurgia Generale e Trapianti di Fegato, Azienda

Curriculum vitae

Curriculum Vitae Name : Dr Choong Siew Shean, D.V.M., M.V.Sc. Correspondance information : Address: Faculty of Veterinary Medicine, University Malaysia Kelantan, Locked Bag 36, Pengkalan Chepa, 16100 Kota Bharu, Kelantan, Malaysia. Current Address: Room B32, Academic Building, School of Veterinary Medicine and Science, University of Nottingham, Sutton Bonington Campus, Leicestershire

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf