Soneras trådlösa kommunikationstjänster för företag

Pakethelheterna som kan väljas till Sonera Exakt-abonnemanget, från Start till Total, innehåller alltid sms och mms, samtal och videosamtal samtinternetförbindelse med maximihastighet och bruksgräns enligt paket. När ett surfpakets bruksgräns har nåtts, går det att fortsätta internetanvändningenkostnadsfritt med lägre hastighet eller köpa ett tilläggspaket för full surfhastighet. Förutom de vanliga paketen finns det specialpaket för dem som sänder storavolymer av sms eller surfar på webben med surfplatta.
Med Start-, Praktisk-, Smart-, Super- och Enorm-paketen går det att byta upp enskilda paket till följande storlek. I sådana fall ersätter det nya paketet det gamlaoch månadsavgiften för helhetspaketet ändras. Ett helhetspaket kan bytas till vilket annat Exakt-helhetspaket som helst. Det går att göra en ändring perfaktureringsperiod.
Paketens surfhastigheter är tillgängliga med en bruksgräns enligt valt paket (Start och Praktisk 1 GB; Företag 1000, Smart, Super och Textmeddelanden 10 GB;Företag 2500, Surfbräda 3G, Enorm och Total 20 GB; Surfbräda 4G 50 GB).
19.90 €/mån.
1000 minuter samtal, 1000 meddelanden och surf i 4G-nätet med hastigheten 21 Mbit/s. Priset gäller t.o.m. 31.3.2014.
29.90 €/mån.
2500 minuter samtal, 2500 meddelanden och surf i 4G-nätet med hastigheten 50 Mbit/s. Priset gäller t.o.m. 31.3.2014.
8.05 €/mån.
100 minuter samtal, 25 meddelanden och surf med hastigheten 1 Mbit/s.
10.00 €/mån.
200 minuter samtal, 25 meddelanden och surf med hastigheten 1 Mbit/s.
10.00 €/mån.
100 minuter samtal, 100 meddelanden och surf med hastigheten 1 Mbit/s.
10.00 €/mån.
100 minuter samtal, 25 meddelanden och surf med hastigheten 2 Mbit/s.
12.02 €/mån.
200 minuter samtal, 100 meddelanden och surf med hastigheten 2 Mbit/s.
14.03 €/mån.
600 minuter samtal, 100 meddelanden och surf med hastigheten 2 Mbit/s.
14.03 €/mån.
200 minuter samtal, 250 meddelanden och surf med hastigheten 2 Mbit/s.
14.03 €/mån.
200 minuter samtal, 100 meddelanden och surf med hastigheten 7 Mbit/s.
16.18 €/mån.
600 minuter samtal, 250 meddelanden och surf med hastigheten 7 Mbit/s.
20.24 €/mån.
1200 minuter samtal, 250 meddelanden och surf med hastigheten 7 Mbit/s.
20.24 €/mån.
600 minuter samtal, 1000 meddelanden och surf med hastigheten 7 Mbit/s.
20.24 €/mån.
600 minuter samtal, 250 meddelanden och surf med hastigheten 21 Mbit/s i 4G-nätet.
24.31 €/mån.
1200 minuter samtal, 1000 meddelanden och surf med hastigheten 21 Mbit/s i 4G-nätet.
28.37 €/mån.
2400 minuter samtal, 1000 meddelanden och surf med hastigheten 21 Mbit/s i 4G-nätet.
28.37 €/mån.
1200 minuter samtal, 2400 meddelanden och surf med hastigheten 21 Mbit/s i 4G-nätet.
28.37 €/mån.
1200 minuter samtal, 1000 meddelanden och surf med hastigheten 50 Mbit/s i 4G-nätet.
32.44 €/mån.
2400 minuter samtal, 2400 meddelanden och surf med hastigheten 50 Mbit/s i 4G-nätet.
36.50 €/mån.
5000 minuter samtal, 2400 meddelanden och surf med hastigheten 50 Mbit/s i 4G-nätet.
36.50 €/mån.
2400 minuter samtal, 5000 meddelanden och surf med hastigheten 50 Mbit/s i 4G-nätet.
36.50 €/mån.
2400 minuter samtal, 2400 meddelanden och surf med hastigheten 100 Mbit/s i 4G-nätet.
40.57 €/mån.
5000 minuter samtal, 5000 meddelanden och surf med hastigheten 100 Mbit/s i 4G-nätet.
16.18 €/mån.
100 minuter samtal, 2400 meddelanden och surf med hastigheten 1 Mbit/s.
14.55 €/mån.
100 minuter samtal, 100 meddelanden och surf med hastigheten 21 Mbit/s.
20.24 €/mån.
100 minuter samtal, 100 meddelanden och surf med hastigheten 50 Mbit/s i 4G-nätet.
0.00 €/samtal
Kopplingsavgift för abonnemanget som självservice Avgift för ändring av paket som självservice 0.236 €/st.
0.08 €/st.
0.08 €/påbörjad minut
1.63 €/st.
till surfhastigheterna för Start- och Praktisk-paketen 1.63 €/st.
till surfhastigheterna för Smart-, Super-, Enorm-, Total- och Surfbräda 3G-paketen 0.08 €/min
0.09 €/samtal
Sonera Bas-abonnemanget faktureras enligt användning. Det går inte att ansluta paket till abonnemanget.
1.54 €/mån.
0.065 €/min
0.00 €/samtal
0.065 €/st.
0.24 €/st.
0.32 €/st.
0.15 €/min
Pris på dataöverföring (hastigheten 1 Mbit/s) 0.65 €/påbörjad timme
1.54 €/dag
0.06 €/min
0.09 €/samtal
Inga rabatter ges på priserna.
Om ingen annan dataöverföringstjänst är aktiverad för ett företagsabonnemang,används tjänsten Sonera Data Bas för överföringen. Moms 0 % 6.48 €/abonnemang
4.00 €/mån/abonnemang
0.065 €
0.079 €/st 40)
0.08 €/min
0.09 €/samtal
0.069 €/min
Samtal till Sonera mobilabonnemang och övriga abonnemang, alla tider 0.079 €/min
0.065 €
Innehåller 300 minuter inrikes samtal 38) 21.90 €/mån 11)
Minimidebitering för trafik som överstiger minutgränsen/samtal 0.065 €
5.00 €/mån
0.079 €/medd.
0.069 €/min
Samtal till Sonera mobilabonnemang och övriga abonnemang, alla tider 0.069 €/min
0.099 €/samtal
24.11 €/mån.
16.05 €/mån.
10.40 €/mån.
7.98 €/mån.
4.03 €/mån.
4.76 €/mån.
8.06 €/mån.
Kopplingsavgift för abonnemanget som självservice Informationssäkerhetstjänsten Sonera Tietoturva 0.70 €/mån.
Tjänsten är alltid kopplad till en data paket.
1.00 €/MB
2.10 €/mån
1.90 €/mån
1.00 €/mån
0.32 €/medd.
0.08 medd. 3)
5.51 €/mån.
0.08 €/min 23)
Dessutom debiteras tjänsteleverantörens eventuella avgifter.
0.34 €/min
0.07 €/medd. 3)
0.32 €/medd.
När avtalet tecknas omvandlas ditt företags alla nuvarande mobilabonnemang kostnadsfritt till Sonera Företagsabonnemang om ingen annan abonnemangstypavtalats mellan kunden och Sonera. Min Sonera för Företag, Company Data-, Control- och Control Plus-abonnemangen förblir oförändrade. Det ger billigaremobilsamtal inom företaget. Moms 0 %.
Tjänsten E-Faktura är kostnadsfri.
Tjänsten Sonera ID är kostnadsfri.
Tjänsten Interna samtal är en abonnemangsspecifik, månadsavgiftsbelagd tillvalstjänst för företag. Samtal som rings mellan företagets tjänsteanslutnamobilabonnemang inom Finland kostar 0 euro och de förbrukar inte abonnemangets eventuella samtalspaket. Tjänsten Interna samtal kan kopplas till följande Sonera mobilabonnemang för företag: Sonera Företagsabonnemang, Sonera Exakt (Sopiva) för företag, SoneraBas (Perus) för företag och Min Sonera för företag.
1.90 €/abonnemang
Tjänsten Nätfaktura är kostnadsfri.
Tjänsten E-postfaktura är kostnadsfri.
Närmare upplysningar om andra beställningsbara faktureringstjänsterfinns i gällande Sonera Mobiltjänster-prislistan.
Närmare upplysningar om Samlingsfaktura, Nätfaktura ochOVT-EDI-faktura ger Företagskundtjänst.
- Överföring av samtalskostnad (152)- Direktbetalning- Betalarspecificerad faktura (151) - OVT-EDI -faktura- Samtalsspecificerad faktura- Nätfaktura- Saldoavtal - Samlingsfaktura- Saldoavi - Direktdebitering- Veckosaldo 6.48 €/abonnemang
6.48 €/abonnemang
1.68 €/mån
Administration av tjänsten över Internet 0.14 €/medd.
3.14 €/abonnemang
4.03 €/mån/abonnemang
För Dubbelkortsabonnemang debiteras månads- och samtalsavgifter enligt abonnemangstyp För koppling av nytt Dubbelkortsabonnemang debiteras normal kopplingsavgift Byte till Dubbelkort för ikraftvarande abonnemang 0.00 €/kortbyte
0.00 €/abonnemang/mån
Administration av tjänsten över Internet 0.14 €/medd.
Administration av tjänsten på adressen wap.surfport.fi 14) 15) 200.00 €
60.00 €/mån
0.10 €/st
0.09 €/st
0.08 €/st
Sms från mobiltelefon till tjänstens kortnummer 0.14 €/medd. 25)
0.28 €/medd. 26) 31)
0.40 €/medd. 27) 31)
Se sms-priserna för Mobilmeddelande.
20.00 €/10 abonnemang 29)
TeliaSonera Connect får du som en tillvalstjänst till ditt nuvarande abonnemang eller som ett separat abonnemang. För tjänstens egenskaper, se SoneraCompany Data -tjänsten. Till tjänsten hörande paketförmedlad trafik (gprs, edge, umts) och HomeRun-trafik faktureras enligt överförd datamängd. Moms 0 % 19.90 €/mån
- Paketförmedlad trafik (gprs, edge och umts) och HomeRun-trafik enligt principen för rimlig användning 42) (högst 3 GB/mån).
- Paketförmedlad gprs-, edge- och umts-trafik samt användning av HomeRun-tjänsten som överstiger gränsen för rimlig användning 1,00 €/MB.
Roamingtrafik i TeliaSoneras nät 41) 1,00 €/MB. Det finns ett pristak per dag för roamingtrafiken:- Paketförmedlad dataöverföring (gprs, edge och umts) högst 10,00 €/dag och HomeRun-användning högst 5,00 €/dag i enlighet med principen för rimliganvändning 42) (högst 200 MB/dag)- Paketförmedlad roamingtrafik och HomeRun-trafik i TeliaSoneras nät som överstiger gränsen för rimlig användning (trafikmängden överstiger 200MB/dag) 1,00 €/MB SMS och Snabb Data, för prisuppgifter se Company Data -tjänsten.
9.67 €/mån.
1.53 €/mån.
14.55 €/mån.
1.53 €/mån.
16.05 €/mån.
24.11 €/mån.
I månadsavgiften ingår 40 MB datatrafik under en faktureringsperioden.
3.20 €/mån
I månadsavgiften ingår 300 MB datatrafik under en faktureringsperioden.
5.66 €/mån
I månadsavgiften ingår 1 GB datatrafik under en faktureringsperioden.
8.11 €/mån
0.74 €/timme (max 5,66
€/dag)

Sonera Company Data -tjänsten fås som ett nuvarande abonnemang eller som ett separat abonnemang.
Company Data omfattar följande funktioner:- Paketförmedlad gprs-, edge- och umts-datatrafik- Utgående och inkommande kretskopplad snabb datatrafik- Sonera HomeRun- Fax-tjänstGrundtjänsten innehåller 5 MB/mån paketförmedlad inrikes gprs-, edge- och umts-trafik 3.36 €/mån
Paketförmedlad gprs-, edge- och umts-trafik som överstiger 5 MB 1.40 €/MB 8)
Sms-meddelanden till andra Sonera Mobilabonnemang 0.11 €/medd.
Sms-meddelanden till övriga mobilabonnemang 0.14 €/medd.
Innehåller Company Data-tjänsterna och 30 MB/mån. paketförmedlad gprs-, edge- och umts-trafik. 10) 6.50 €/mån
Paketförmedlad gprs-, edge- och umts- trafik, mängd som överstiger 30 MB 1.00 €/MB 8)
Innehåller Company Data-tjänsterna och 100MB/mån. paketförmedlad inrikes gprs-, edge- och umts-trafik. 10) 14.00 €/mån
Paketförmedlad gprs-, edge- och umts-trafik, mängd som överstiger 100 MB 1.00 €/MB 8)
Innehåller Company Data-tjänsterna och 300 MB/mån. paketförmedlad inrikes gprs-, edge- och umts trafik. 10) 23.90 €/mån
Paketförmedlad gprs-, edge- och umts-trafik, mängd som överstiger 300 MB 1.00 €/MB 8)
0.00 €/mån
4.909 €/MB
3.20 €/mån
Innehåller Company Data -tjänster och obegränsad mängd paketförmedlad inrikes gprs-, edge- och umts-trafik enligtprincipen för måttlig användning. 10) 12.21 €/mån
Innehåller:- Obegränsad mängd paketkopplad inrikes gprs-, edge- och umts-trafik enligt principen för måttlig användning, maximaldataöverföringshastighet 384 kbit/s 10) - Snabb utgående och inkommande kretskopplad datatrafik- Tjänsten Sonera HomeRun Månadsavgift (med Sonera Connect Lite kortet) 39.90 €/mån
Sms-meddelanden till andra Sonera Mobilabonnemang 0.11 €/medd.
Sms-meddelanden till övriga mobilabonnemang 0.14 €/medd.
4.02 €/mån
16.31 €/mån
Sonera HomeRun-tjänsten fås som tillvalstjänst till nuvarande abonnemang eller som ett separat abonnemang.
3.36 €/mån
Bruksavgift för offentligt serviceområde (hotspot) €/min 0.26 €/min
0.00 €/min
Kopplingsavgift (kostnadsfritt i samband med koppling av nytt abonnemang) Avgift för samtal till Svararen från Sonera Mobilabonnemang 0.139 €/min 2)
Avgift för samtal till Svararen från det fasta nätet vardagar mån-fre kl. 7-17 0.197 €/min
Avgift för samtal till Svararen från det fasta nätet övriga tider 0.131 €/min
För samtal till Svararen debiteras minutpris enligt samtalstyp för varje påbörjad minut samt uppkopplingsavgiften 0,040 €/samtal.
För Företagsabonnemang är debiteringen sekundbaserad och minimidebiteringen för samtal är 0,065 €/st.
58.00 €/kortnummer/mån.
330.00 € 17)
330.00 €/st. *
* Kommunikationsverket fakturerar kunden direkt årsavgiften för rätten att använda kortnummer.
Avgift för ändring av tjänsteinformation 60.00 €/st.
Sms-priser/meddelande 19) Mms-priser/meddelande Operatörsoberoende sms-förmedling (från mobilterminal till informationssystem) Avgift för koppling av operatörsoberoende nummer 170.00 €/st.
90.00 €/mån. 30)
0.03 €/medd. 32)
1.61 €/månad
9.30 €/månad
1000.00 €
0.90 €/mån
3.20 €/anknytning
Månadsavgift inkl. 120 min företagsinterna samtal 8.90 €/mån./anknytning 36)
Månadsavgift inkl. 210 min företagsinterna samtal 11.90 €/mån/anknytning 36)
Månadsavgift inkl. 600 min företagsinterna samtal 16.90 €/mån/ anknytning 36)
Företagsinterna samtal från det fasta telefonnätet till mobiltelefon (105 min) 4.50 €/mån/anknytning 36)
Administration av tjänsten över Internet 0.14 €/medd.
50.00 €
200.00 €
90.00 €
840.00 €
15.00 €/mån.
25.00 €/mån.
35.00 €/mån.
45.00 €/mån.
55.00 €/mån.
65.00 €/mån.
75.00 €/mån.
85.00 €/mån.
95.00 €/mån.
80.00 €/mån.
130.00 €/mån.
180.00 €/mån.
230.00 €/mån.
280.00 €/mån.
330.00 €/mån.
380.00 €/mån.
430.00 €/mån.
480.00 €/mån.
400.00 €/mån.
150.00 €/mån.
0.00 €/abonnemang
2.50 €/mån./abonnemang
Sonera Fakturasepareraren förutsätter ett gällande avtal om Betalarspecificerad faktura. Närmare upplysningar omBetalarspecificerad faktura och för tjänsten debiterad kopplingsavgift finns i gällande Sonera Mobiltjänster-prislistan 200.00 €
0.30 €/mån./
740.03 €
336.38 €/st.
6.48 €/abonnemang
0.84 €/mån./abonnemang
0.099 €/min
0.00 €/abonnemang
3.36 €/mån.
3.20 €/abonnemang
1.68 €/mån./abonnemang
Anknytningar 0-7: Annat nummer i fasta eller mobila nätet (max. 2 nr) 3.20 €/abonnemang
3.36 €/mån./abonnemang
Administration av tjänsten över Internet 100.00 €
4.90 €/mån/anknytning
6.48 €/abonnemang
6.48 €/gruppanropsnummer
3.36 €/gruppanropsnummer
Administration av tjänsten med mobiltelefon 0.14 €/medd.
Företagssamtalspaketet innehåller Sonera Företagsabonnemang, inrikes samtal med normalpris till en mängd av 200, 300, 500eller 750 min/mån enligt kundens val samt månadsavgiften för Mobicentrex eller Privatel. Moms 0 % Eventuell kopplingsavgift för nytt abonnemang För uppläggning och koppling av Mobicentrex och Privateldebiteras enligt normal prislista.
21.90 €/mån
26.90 €/mån
31.90 €/mån
39.90 €/mån
Samtal som överstiger Företagssamtalspaketet För samtal som överstiger Företagssamtalspaketets minutgränsdebiteras enligt prislistan för Sonera Företagsabonnemang.
0.069 €/min
Till annat Sonera mobiltelefonabonnemang och övriga telefonabonnemang alla tider 0.079 €/min
0.065 €
För koppling och ändring av tjänster via Företagsterminal debiteras, beroende på åtgärden, antingen ingen avgift eller en självbetjäningsavgift.
Självbetjäningsavgifterna är mer än 50 % förmånligare än de normala kopplings- och ändringsavgifterna.
0.00 €/abonnemang
1.50 €/mån/abonnemang
Mobilsamtal ringda 44) i Sverige, Danmark och Norge 0.32 €/min
Mobilsamtal mottagna 44) i Sverige, Danmark och Norge 0.10 €/min
Utlandssamtal från Finland till fasta telefoner i Sverige, Danmark och Norge 0.064 €/min
Utlandssamtal från Finland till mobiltelefoner i Sverige, Danmark och Norge 0.244 €/min
20.00 €
2.20 €/mån/användrare
20.00 €
2.00 €/mån/användrare
20.00 €
1.90 €/mån/användrare
20.00 €
1.80 €/mån/användrare
20.00 €
Observera: Företaget måste ha tjänsten Secure User for Corporation. Moms 0 % 10.00 €/mån
Konsultation av Soneras expert/tekniskt stöd 130.00 €
129.00 €/gång
89.00 €/månad
- en automatisk telefonist, företagsspecifika meddelanden 129.00 €/gång
39.00 €/månad
129.00 €/gång
4.00 €/månad
6.48 €/anknytning
0.00 €/anknytning
6.95 €/anknytning/månad
Växelinterna samtal via mobil eller kort nummer ingår.
Från webbgränssnittet eller telefonistbordet 0.079 €/meddelande
Från mobilanknytning till telefonistbordet 0.079 €/meddelande
129.00 €/gång
89.00 €/månad
39.00 €/nummer
29.00 €/nummer/månad
29.00 €/telefonist
19.00 €/telefonist/månad
6.48 €/grupp
4.00 €/grupp/månad
49.00 €/menystyrning
39.00
€/menystyrning/månad

6.90 €/månad
120.00 €/timme
215.00 €/timme
- utbildningen arrangeras i kundens eller Soneras lokaler 150.00 €/timme
- instruktioner för tjänsteadministratören eller inställningar som görs för tjänsteadministratörens räkning Eventuella resekostnader i samband med experttjänsterna debiteras separat utöver timavgifterna.
Uppläggningsavgift för tjänsten debiteras i samband med att tjänsten tas i bruk och vid byte av tjänstealternativ. Den företagsspecifika månadsavgiftenvarierar efter tjänstealternativ. För tjänsten debiteras även följande avgifter:- Användarspecifika kopplings- och månadsavgifter- Kopplings- och månadsavgifter för beställda tillvalstjänster- Avgifter för sms som sänds via tjänsten- Avgifter för experttjänster Den användarspecifika månadsavgiften för tjänsten inkluderar samtal inom växeln som rings med kortnummer samt Mobilväxelintegrerade mobil-,företags- eller lokalnummer i Finland. Övriga trafikavgifter bestäms enligt abonnemangsavtalet.
För idrifttagnings- och användningsstöd debiteras enligt timarbetsprislista i de fall då arbetet inte hör till standardleveransen. För stödet debiteras med enhalv timmes noggrannhet; minimidebiteringen är för en halv timme.
Tjänster och abonnemang som inte längre saluförs Abonnemangstypen för Småföretagsavtalet är Min Sonera för företag. Även abonnemangstyperna Netto, One, Max, Friends, Classic Duo, Privat Duo, CompanyData, Control och Control Plus, som inte längre säljs, kan anslutas till ett Småföretagsavtal.
I Soneras mobilabonnemang ingår flera för företag nyttiga tjänster och förutom dem kan alla Soneras trådlösa kommunikationstjänster för företag beställas tillabonnemangen. Moms 0 % 0.059 €/min 2)
0.00 €/min
Företagets interna samtalspris (mobil-mobil) i Småföretagsavtal gäller också mobilsamtal med Sonera Mobicentrex-, Sonera Privatel- och SoneraFöretagssamtal-abonnemang.
6.70 €/mån
0.089 €/st
0.10 €/min
0.09 €/samtal
0.079 €/min
Till annat Sonera mobiltelefonabonnemang och övriga telefonabonnemang alla tider 0.099 €/min
0.065 €
Sonera Company -abonnemang med enhetspris 4.00 €/mån
0.089 €/st
0.059 €/min
Till annat Sonera mobiltelefonabonnemang och övriga telefonabonnemang alla tider 0.065 €/min
0.065 €
(Inkluderar 500 minuter inrikessamtal) 38) Moms 0 % 0.08 €/st
30.80 €/mån
34.80 €/mån
36.80 €/mån
Till ett annat Sonera Mobilabonnemang och till övriga telefonabonnemang alla tider 0.099 €/min
Minimidebitering för överskjutande trafik 0.065 €/samtal
Om ingen annan dataöverföringstjänst är aktiverad för ett företagsabonnemang,används tjänsten Sonera Data Bas föröverföringen.
Om du har ett Sonera Company-abonnemang som berättigar till rabatt, får du rabatt utifrån fakturering avCompany-abonnemang.
Rabatt lämnas enligt tabell 1 per faktureringsmånad och beräknas på månadens totala mobiltelefonfakturering.* Rabatt lämnas även på sms-, data- och faxtrafik med normalpris.
Rabatten gäller inte paketkopplad gprs-, edge- och umts-datatrafik. Rabatt lämnas på den momsfria faktureringen för sms- och datatrafik per faktureringsperiodenligt tabell 2. Rabatt lämnas på sms- och datatrafik med normalpris utifrån företagets genomsnittliga fakturering per abonnemang.* Moms 0 % 50.46 €
84.09 €
117.73 €
151.37 €
252.28 €
538.20 €
639.11 €
999.9999 €
999.9999 €
999.9999 €
999.9999 €
999.9999 €
999.9999 €
999.9999 €
999.9999 €
999.9999 €
999.9999 €
999.9999 €
999.9999 €
Rabatt för sms- och data-meddelanden 10 %, fakturering 0.01 €/abonnemang
Rabatt för sms- och data-meddelanden 15 %, fakturering 3.36 €/abonnemang
Rabatt för sms- och data-meddelanden 20 %, fakturering 8.58 €/abonnemang
Rabatt för sms- och data-meddelanden 25 %, fakturering 16.99 €/abonnemang
*Rabatt lämnas inte på månadsavgifter för abonnemang eller kopplings-,månads- eller ändringsavgifter för abonnemang eller tjänster, servicesms,sms som sänds via Mobilkontortjänsten, samtal till nationella företagsnummer eller Hemsamtalsnummer eller samtal som rings till, rings i eller tas emot iutlandet, inte heller på samtal till servicenummer. Rabatt lämnas inte heller på avgifterna för Company-abonnemang med enhetspris eller SoneraFöretagsabonnemang.
6.48 €/abonnemang
0.84 €/mån/abonnemang
Pris för samtal till Företagssamtalnummer från Company-abonnemang som berättigar till rabatter 0.079 €/min
0.12 €/min
Pris för samtal till Företagssamtalsnummer från Company-abonnemang med enhetspris eller Småföretagsavtalskundersabonnemang 0.059 €/min
0.12 €/min
100.00 €
Mms, sändning av karta från tjänsten till mobiltelefon Se sms-priserna för Mobilmeddelande.
20.00 €
65.00 €/mån
150.00 €/mån
350.00 €/mån
650.00 €/mån
999.9999 €/mån
999.9999 €/mån
Positioneringar (klass 1- 5) som överstiger den mängd som ingår i klassen 0.30 €/st
Positioneringar som överstiger den mängd som ingår i klass 6 0.09 €/st
Från mobiltelefon till tjänstens kortnummer (ej sökorden MISSÄ och KARTTA) 0.14 €/st
0.28 €/st
Beställning av karta med sms (KARTTA) 27) 28) 0.40 €/st
Se sms-priserna för Mobilmeddelande.
6.48 €/abonnemang
1.50 €/mån./abonnemang
Tillägg/ändring i lista över tillåtna nummer 6.48 €/st.
Msa är samma belopp som avgiften enligt gällande allmän prislista för samtal som rings med abonnemanget till fasta nätet i Finland.
Byte av telefonnummer eller abonnemangstyp Byte av telefonnummer eller abonnemangstyp 24.38 €
24.19 €
Sändning av sms med Modemförbindelse, t.ex. med programmet Sonera Text eller med eget program (020 98 01) , 0.34 €/medd.
Se priserna för tillvalstjänster i gällande Sonera Mobiltjänsterprislistan Ägarbyte (t. ex. abonnemangets ägare blir dess användare) faktureras endast avgift för koppling av abonnemang, inte för koppling av tjänster.
Samtal ringda och mottagna utomlands samt tillvalstjänster är indelade i fyra prisklasser med ett eget standardpris oberoende av veckodag, klockslag och i deflesta fall även operatör.
Vid samtal utomlands debiteras mobilsamtalsavgift (msa) enligt abonnemangstyp samt vald operatörs utlandssamtalsavgift. Msa är lika stor som samtalsavgiften till detfasta nätet i Finland enligt vid var tid gällande allmän prislista.
7.26 €/faktura
25.00 €/kund
25.00 €/faktura
25.00 €
25.00 €/kund
Sändning av faktura och/eller specifikation till annan adress 25.00 €
Omsändning av elektroniskt faktureringsmaterial 25.00 €/faktura
Separat fakturering av enskilda företagsavtalsabonnemang 25.00 € faktureringskostnad
/ abonnemang / faktura

Framställning av skräddarsydda rapporter och/eller specifikationer 150.00 €/timme
Till fakturor till utlandet tillkommer ett faktureringstillägg på 13.03 €
0.065 €
Tjänsteprislista för Soneras företagsfakturering 9.00 €/faktura
Ändring av betalare som självbetjäning 0.00 €/faktura
9.00 €/abonnemang
Samtalsspecifikation som självbetjäning 0.00 €/abonnemang
9.00 €/abonnemang
Koppling av fortlöpande specifikation som självbetjäning 0.00 €/abonnemang
Samtalsspecifikation i samband med e-faktura 9.00 €/abonnemang
Samtalsspecifikation i samband med e-faktura som självbetjäning 0.00 €/abonnemang
9.00 €/abonnemang
Ändring av ägarförhållande som självbetjäning 0.00 €/abonnemang
9.00 €/faktura
0.00 €/faktura
9.00 €/faktura
0.00 €/faktura
25.00 €/kund
25.00 €/gång
Exempelvis omskrivning av faktura/faktura, förhandssänd faktura/faktura, ändring av faktureringsperiod/kund,skriftligt intyg om betalning av faktura/kund, sändning av faktura och/eller specifikation till annan adress,återsändning av elektroniskt faktureringsmaterial/faktura, sändning av specifikation eller tillhörande faktura tillannan än abonnemangets faktureringsadress/sändning.
Engångspostning av pappersdokument inom Finland 9.00 €/sändning
Engångspostning av pappersdokument till utlandet 25.00 €/sändning
25.00 €/rapport
150.00 €/timme
Exempelvis återsändning av elektroniskt faktureringsmaterial, specifikation av över 4 månader gamlafaktureringsuppgifter, skräddarsydda specifikationer, samfakturor och rapporter av engångskaraktär elleråterkommande karaktär som kräver personinsatser av kundtjänsten, ändringar av ägarförhållande för en störrefaktureringshelhet.
Upprättande eller redigering av avdelningsspecifik fakturering eller rapportering 150.00 €/timme
Avdelningsspecifik fakturering eller rapportering 9.00 €/mån
Gäller all delning av en standardfaktura i mindre delar t.ex. per avdelning, kostnadsställe, önskad faktureringsgrupposv.
5.00 €/abonnemang
25.00 €/rapport
Gäller även specifikation per anknytningsnummer till växelabonnemang.
Fakturor i Finland som inkluderar bredbandsfakturering 10.00 €/gång
Pappersfaktura och direktdebiteringsmeddelande ipappersform.
Fakturor i Finland som inkluderar mobiltelefonfakturering 10.00 €/gång
Paper invoice and paper direct-debit notification.
13.03 €/gång
Pappersfaktura och direktdebiteringsmeddelande ipappersform.
Priser, mervärdesskatt, betalningsvillkor och dröjsmålsränta Priserna är utan moms. Moms enligt gällande procentsats tillkommer. De tjänstespecifika priserna gäller tillsvidare. TeliaSonera Finland Oyj förbehåller sig rätten att ändra priserna. Betalningsvillkor är fjorton dagar från fakturans datum. Dröjsmålsränta enligt 4 § 1 mom.
räntelagen eller s.k. laglig dröjsmålsränta.
Om en kund som ingår ett Småföretagsavtal har utlandet, faktureras för dessa meddelanden ett giltigt Sonera Företagsavtal, ändrar Sonera utöver meddelandepriset för tjänsten Sonera I Sverige Telia, i Norge Netcom, i Danmark Telia kundens alla abonnemang till Min Sonera för företag-abonnemang, om inget annat avtalats även den valda operatörens sms-avgift enligt I TeliaSonera Connect ingår en mängd inrikes operatörens faktureringsgrunder och Soneras gprs-, edge-, umts- och HomeRun-användning enligt principen för rimlig användning (högst 3 Företagsterminal-tjänsten levereras med användarrättigheter för tio personer.
HomeRun-användningen i TeliaSoneras nät Uppkopplingsavgiften för datasamtal ringda med finns ett pristak per dag om användningen är Med vissa terminaler går det att skriva och Control-abonnemang, 0,09 €/samtal (moms 0 inom gränserna för principen för rimlig sända sms som är över 160 tecken långa. Då %), debiteras när samtalet har pågått i 30 s.
sänds meddelandena över mobilnätet i helheter Månadsavgiften för tjänsten inkluderar det för om 160 tecken. För varje helhet (160 tecken) klassen angivna antalet positioneringar. I antalet användning och övrig användning av tjänster via debiteras normal avgift för sändning av sms.
ingår positioneringar som gjorts både från TeliaSonera Connect faktureras separat enligt tjänsten och från mobiltelefon.I månadsavgiften ingår både nät- och GPS-positioneringar.
Tjänsten aktiveras i alla företagets abonnemang Månadsavgiften är tjänsterelaterad, inte Plus-abonnemang kan inte kopplas till tjänsten.
Den minsta prissättningsenheten är 1 kB för Småföretags- och Företagsavtalsrelaterade gprs-, edge- och umts- trafik. 1 megabyte (MB) rabatter lämnas inte på sms som sänds från roamingtjänster (i Sverige och Danmark Telia, i tjänsten till mobiltelefon, inte heller på Norge NetCom). Debiteringsperioden för samtal månadsavgiften för tjänsten. Småföretagar- och Företagsavtalsrelaterade rabatter lämnas dataöverföring enligt principen för skälig däremot på sms som sänds från mobiltelefon till övervakaren på tjänstens kortnummer. För faktureringsperiod. När kunden överskrider övriga sms från mobiltelefon till tjänstens denna gräns har Sonera rätt att begränsa användningen av tjänsten. Debitering av datakommunikation sker alltid om nätkapacitet upptas för kommunikation. Sonera svarar inteför tjänsteleverantörens Inkluderar beställningsmeddelande och svar system eller för att tjänsteleverantörens system (högst tre sms). Om svaret kräver mer än tre är tillgängligt endast en viss tid. Sonera svarar sms, debiteras nytt beställningspris för inte för att meddelanden inte sänts eller tagits beställning av tilläggsmeddelanden.
emot av orsaker som går att hänföra till Inkluderar beställningsmeddelande och svar användarnas terminaler eller egenska perna hos dessa eller för att de inte i övrigt kan användas.
Sonera svarar inte för information eller delar av månadsavgiftsklassen för kundens tjänst.
mottagaren eller som mottagits i förvrängd form Ändringsavgift debiteras för anslutning av nya abonnemang till tjänsten. Avgiften inkluderar Månadsavgiften för Samtalspaket debiteras anslutning av högst tio abonnemang. Avgiften utöver månadsavgiften för abonnemanget.
stiger med angivet belopp för vart tionde Datasamtal debiteras på mobilfakturan.
abonnemang debiteras två ändringsavgifter.
I månadsavgiften ingår underhåll och rätt att använda ett nummer. Månadsavgift debiteras Trafikavgiften förgprs-/edge-/umts-anslutningen Positioneringarna debiteras separat.
gprs-/edge-/umts-anslutningen enligt vald tjänst.
Avgift för förmedling av meddelande debiteras I kopplingsavgiften ingår uppkoppling av för varje meddelande som sänds till ett Content Gateway-anslutning i det tekniska operatörsoberoende sms-förmedlingsnummer, gränssnittet och rätt att använda Content även meddelanden som sänds från Soneras debiteras dessutom på mobilfakturan normal kommunikationsförbindelsen ingår inte).
abonnemangsavtalsenlig sms-avgift enligt den I månadsavgiften ingår underhåll och rätt att använda kortnummer. Månadsavgift debiteras även då ett kortnummer inte är i bruk.
För samtal som överstiger minutgränsen, Meddelandepriserna gäller sms som sänds från det fasta nätet över förbindelsen. Meddelanden I paketet ingår inrikessamtal med normalpris. I paketet ingår inte samtal till företagsnummer informationssystemet faktureras enligt det sätt mobilsamtal eller sms till och i utlandet, umts-dataöverföring. På alla andra samtal än abonnemangsprislistan eller på en Sonera normalprissatta inrikessamtal tillämpas priserna kommunikationstjänster för företag. För för tjänsten Sonera Mobilmeddelande. Byte av priskategori inverkar inte på styckepriset på faktureras det pris som operatörerna debiterar Trafikpriserna gäller samtal och sms till faktureringssätt för meddelanden som sänds till inrikesnummer med normalpris, inte företags- ett kortnummer och meddelanden sänds från

Source: http://www.sonera.fi/media/131a92b70925c2078eec3764d8216a1ac7482abb/131a92b70925c2078eec3764d8216a1ac7482abb.pdf

poderjudicial.name

DERECHOS DE USUFRUCTO, USO Y HABITACIÓN. l. DERECHO DE USUFRUCTO Concepto del Usufructo. Según la celebre definición atribuida por JUSTINIANO al jurisconsulto PAULO, usufructo es el derecho de usar y disfrutar de las cosas ajenas, salvo su sustancia; ius alienis rebus utendi fruendi salva rerum substantia (Instituciones, libro II, Título IV, De usufructu, proemio). El Códig

M5045 lantus_cmefacgde_pad

M5045 Lantus_CMEFacGde_Pad 9/27/06 1:40 PM Page 1**Tony_Weir **MacHD: Tony Weir-Jobs:Current Jobs: M5045 Lantus: Starting insulin: • It is important to monitor your blood sugars closely as you patient guide • Record your blood sugars every day before breakfast and2–3 other times every day; test before meals unless your• You and your doctor have decided that you will start • Reco

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf