Pamffled iaith ar daith a5 4pp

04/05/12 Gwener
Paned a sgwrs (Addas i ddysgwyr o bob lefel)
Cuppa and a chat (Suitable for Welsh learners of all levels)
10.30am-12.30pm
Cyswllt/ contact: Pam Evans Hughes [email protected] / 07825 420552
Gig Coleg Glannau Dyfrdwy
Deeside College gig
12.30pm – 1.30pm
Cyswllt/ contact: Awen Williams / [email protected]
Noson Caws a Gwin
Cheese and Wine Evening

Neuadd Bentref Treuddyn
Treuddyn Village Hall
Cychwyn / starts: 7.30pm
£6.50 yn cynnwys lluniaeth
Cyswllt/ contact: Bethan Jennings / [email protected] /01352 770561
05/05/12 Sadwrn
ˆyl Gerddorol Y Ffin Music Festival
Cae Kendricks, Yr Wyddgrug / Kendrick’s Field, Mold Cychwyn / Starts: 11am.
Cyswllt/ contact: Rebecca Davies / [email protected]
28/04/12 Sadwrn
Noson gyda Chôr y Pentan a C Ciwb
Gorymdaith Cadi Ha Procession
An evening with Côr y Pentan & C Ciwb
Bws ar gael o’r Wyddgrug / Bus available from Mold Cadi Ha Procession Holywell High Street
10am – 1pm
Cychwyn / starts: 7.30pm
Cyswllt/ contact: Eirian Conlon / [email protected] / 01352 756080
Dawnsio Cadi Ha Sgwâr Caerwys
Cadi Ha Dancing Caerwys Square
02/05/12 Mercher
3pm – 5pm
Amser Stori TWF / Llyfrgell Rhosllannerchrugog
Twmpath Calan Mai Neuadd Eglwys Santes Fair, Yr Wyddgrug
TWF Story Time / Rhosllannerchrugog Library
May Day Barn Dance
11am – 12pm
Cychwyn / starts: 7.30pm
Addas ar gyfer plant dan 1 / Suitable for children under 1 Cyswllt / contact: Bryn Davies / [email protected]
Noson Lenyddol hefo Simon Thirsk a Ned Thomas
29/04/12 Sul
y ddau awdur yn trafod eu gwaith a hanes a statws yr iaith Gymraeg.
Cyfundeb yr Annibynwyr
7.30pm – 9.30pm
Capel Ebeneser, Wrecsam / Ebeneser Chapel Wrexham Rhaid cofrestru trwy e-bostio [email protected]
10am – 12pm
Cyswllt / contact: Trefor Jones-Morris / [email protected]
(This event is being held entirely through the medium of Welsh) 30/04/12 Llun
03/05/12 Iau
Sioe Bypedau ‘Byd y Creaduriaid’ gan Gwmni Vagabondi
Taith gerdded a phaned
‘Animal Tales’ puppet show by Vagabondi
Parc Gwledig Loggerheads, Ffordd Rhuthun, ger Yr Wyddgrug, CH7 5LH Cyfarfod tu allan i Gaffi Florence Addas i siaradwyr Cymraeg a cherddwyr o bob lefel Sioe Bypedau ‘Byd y Creaduriaid’ gan Vagabondi
Walking tour and a cuppa
‘Animal Tales’ puppet show by Vagabondi
Loggerheads Country Park, Ruthin Road, Nr Mold CH7 5LH Meet outside Caffi FlorenceSuitable for Welsh speakers and walkers of all levels Sali Mali yn ymweld â Cabin Crew Nursery Plus
11am – 12pm
Cyswllt/ contact: Rebecca Davies [email protected]
Gig Coleg Iâl Ffordd Parc y Gelli, Wrecsam
Noson Agored Dawnswyr Delyn Neuadd Eglwys Santes Fair, Yr Wyddgrug.
Yale College Gig Grove Park Road, Wrexham
Dawnswyr Delyn Open Evening St Mary’s Church Hall, Mold
4.30pm – 6.30pm
Cyswllt/ contact: Llinos Roberts [email protected]
8pm – 10pm
Cyswllt/ contact: Frances Jones [email protected]
01/05/12 Mawrth
Sglefrio Iâ gyda Chlybiau Gwawr a Merched y Wawr.
Canolfan Hamdden Glannau Dyfrdwy
Sali Mali yn ymweld â Meithrinfa Toy Box Coleg Glannau Dyfrdwy
Ice Skating with Clybiau Gwawr and Merched y Wawr.
Deeside Leisure Centre
Sali Mali visits the Toy Box Nursery Deeside College
£9.80
7.30pm - 10.00pm Rhaid cofrestru / You must register

Sesiynau Stori gyda Fiona Collins
Cyswllt/ contact: Bronwena Wright 01978 762243 / 07801 099786
Story telling sessions with Fiona Collins
Cyswllt/ contact: [email protected]

Source: http://mentrauiaith-gogledd.co.uk/fflint/downloads/300312.pdf

Microsoft word - ind plan english nov 6 final

PRESS RELEASE 2013-2017 INDUSTRIAL PLAN DRIVE ON PREMIUM CONTINUES: RISING TO 44% OF VOLUMES IN 2016 FROM 38% IN 2013, CONTRIBUTION TO REVENUES INCREASING TO 60% IN 2016 FROM 56% IN 2013 GOAL TO INCREASE PROFITABILITY: EBIT MARGIN > 15% IN 2017 FROM 13% IN 2013, ROI OF 28% FROM 20% TODAY NET CASH FLOW BEFORE DIVIDENDS EQUAL TO 1.6 BILLION EURO THANKS TO INVESTMENTS AL

rrwyrzp.gettysburgcollegebullets.biz

Participants listed by session and time Participants listed by session and time Music Education Teaching Portfolios - Schmucker Hall 222 Recital Hall 8.30am - 9.45am Poster Session III - Science Center 2 and 3 Lobby 8.30am - 9.45am Christina Jasion '13David Van Doren '16Elizabeth Miller '13 Poster Session IV - Science Center 2 and 3 Lobby 10.00am - 11.15am Participants listed by se

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf