Lsovd.nl

Cocaïnegebruik stijgt; behandeling blijft achter
Cocaïne is na cannabis de meest gebruikte drug in Europa. De
cannabisconsumptie stabiliseert, maar het gebruik van cocaïne blijft stijgen.
Vooral Spanje en Groot-Brittannië zijn grootgebruikers. Het aantal
cocaïnegebruikers dat hulp zoekt neemt toe, maar effectieve interventies zijn
nog nauwelijks voor handen.
Het jaarrapport 2008 van het European Monitoring Centre for Drugs en Drug Addiction (EMCDDA) in Lissabon laat zien dat het gebruik van cannabis in Europa stabiliseert en zelfs onder de jongste gebruikers (15 – 24 jaar) een lichte daling vertoont.
Europa is wereldwijd de grootste cannabisconsument. 23 miljoen Europeanen hebben het afgelopen jaar cannabis gebruikt. Denemarken, Tsjechië, Frankrijk en Groot-Brittannië hebben de grootste groep jonge cannabisgebruikers (15 – 24 jaar). Nederland bevindt zich al jaren net iets onder de Succesvolle partygangers
Het gebruik van cocaïne blijft toenemen in Europa. Het wordt geconsumeerd door een breed, voornamelijk mannelijk publiek, variërend van jonge, succesvolle partygangers tot gemarginaliseerde verslaafden die het naast andere middelen gebruiken. In landen waar veel amfetaminen en ecstasy worden gebruikt, meest Scandinavische en Oost-Europese landen, ligt het cocaïnegebruik beduidend lager. Groot-Brittannië is het land dat met alle soorten drugsgebruik buitengewoon hoog scoort.
Vaccin tegen cocaïneverslaving
De aanwas van nieuwe cliënten in de verslavingszorg bestaat voor een groot deel uit cocaïnegebruikers. Grootgebruiker Spanje heeft in 2007 een nationaal actieplan gelanceerd voor behandeling van cocaïneverslaving. Italië is dit jaar gestart met een grootschalige studie naar de werkzaamheid van medicijnen (aripripazole en ropinirole) tegen cocaïneverslaving. Verder wordt er onderzoek gedaan naar een vaccin tegen cocaïneverslaving. De eerste resultaten zouden bemoedigend zijn. De enige psychosociale interventie met bescheiden positieve resultaten is financiële beloning van verslaafden als ze van de cocaïne afblijven. In Nederland is daar positieve ervaring mee Doodsoorzaak
In Europa sterven jaarlijks tussen de 6.500 en 8000 drugsgebruikers. Het betreft hier een direct verband tussen drugsgebruik en doodsoorzaak. Verscheidene landen melden dat bij een flink aantal drugsgerelateerde sterfgevallen methadon een rol speelt. In de Verenigde Staten is sinds 1999 een sterke stijging sterfgevallen geregistreerd die met methadongebruik samenhangen. Niet overal wordt methadongebruik als mogelijk risico Gedetineerden
Opmerkelijk is de vaststelling dat de directe sterfte door drugs buitengewoon hoog is onder zojuist vrijgelaten gedetineerden en cliënten die hun behandeling hebben afgesloten. Een recente Britse studie wees uit dat twee weken na afloop van de detentie alle sterfgevallen bij vrouwen en 95 procent bij mannen drugsgerelateerd waren.
Oorzaak is in de meeste gevallen een overdosis. Uit een Italiaanse studie bleek dat een maand na afloop van een verslavingsbehandeling het risico om te overlijden aan een Recht op behandeling
Geconstateerd wordt dat maar weinig landen deze risico’s onderkennen en investeren in begeleiding en voorlichting. In Europa hebben zes landen het wettelijk recht op verslavingsbehandeling in de gevangenis geregeld. In België is onlangs bepaald dat gevangenen recht hebben op de zelfde behandelmogelijkheden als iedere andere

Source: http://www.lsovd.nl/plaatjes/Coca%C3%AFnegebruik%20stijgt.pdf

A rapid imethod™ test for analysis of carbamate pesticides in beverages

A Rapid iMethod™ Test for the Analysis of Tetracyclines in Meat using Manual SPE iMethod™ Test for Tetracycline Antibiotics Version 1.0 for Cliquid® Software Meat and other animal products need to be routinely monitored for veterinary drug residues that are used to fight disease and infection in animals, but are harmful to humans if present upon ingestion. However, with wide ava

kokomoperio.com

Bruce B. Wiland, D.D.S., M S.D. Board Certified • The American Board of Periodontology Specialist in Periodontics & Dental Implants   Congratulations! You have finished a very important phase of your implant treatment and now it is time to begin the healing process. It is important to understand that some discomfort, swelling and bruising is normal. Every patient is different and

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf