(microsoft word - svangerskabskl\370e)

Svangerskabskløe
Baggrund:
Intrahepatisk galdestase (DO266).
Utilstrækkelig metabolisering af galdesyrer og galdefarvestoffer. Genetisk prædisposition. Inci- dens 2 – 5%. Efterfølgende graviditeter vil oftest være forbundet med recidiv. Der eksisterer lille risiko for intrauterin fosterdød, formentlig som følge af toxisk virkning af gal- desyrer. Disse dødsfald optræder sædvanligvis først efter 38+0. Det er uklart om normalisering af ALAT under Ursofalk behandling eliminerer denne risiko. Kan ikke fanges ved vægtscanning, biofysisk profil eller CTG, hvorfor disse undersøgelser kan give falsk tryghed. PEP – polymorf eruption of pregnancy (tidl. PUPPP). Hudlidelse med karakteristisk urti-
carielt udslet. Incidens 0,5%. Risiko: Ingen
Symptomer ved intrahepatisk galdestase:
Udtalt kløe i håndflader og under fodsåler, som breder sig til ekstremiteter og krop. Mild gulsot (evt ingen),træthed og evt lette abdominale klager. Symptomerne starter typisk omkring 20. svan- gerskabsuge. Malabsorption af fedt kan forårsage vægttab og vitaminmangel, især vitamin K. Der
er derimod intet hududslet, fraset evt følger efter kradsning.
Symptomer på PEP: Hududslet sammen med kløe starter som regel i tredje trimester. Det urtica-
rielle, papuløse udslet begynder på abdomen (gerne i striae), men området omkring navlen bliver ikke afficeret. Kan sprede sig til femur, baller og overarme. Undersøgelser ved intrahepatisk galdestase (disse undersøges af egen læge inden evt henvisning
· ALAT forhøjelse med op til en faktor 10 (sjældent mere). Nogle gange blot øverst i normalom- rådet (f.eks. > 20). Inkonklusiv ALAT kan gentages efter 1-2 uger. · Galde syre koncentration forhøjet 10-100 fold. (Analysen ikke tilgængelig i øjeblikket) Diff. diag: Galdesten, primær biliær cirrhosis, hepatitis, scleroserende cholangit, præeclampsi. Undersøgelser ved PEP:
Ingen. Evt ALAT for at udelukke galdestase. Håndtering af intrahepatisk galdestase (sædvanligvis i svangreambulatoriet)
Egen læge henviser sædvanligvis til obstetrisk ambulatorium hvis ALAT > 35. Ved typisk klinik kan henvises ved lavere ALAT (f.eks. 20). Information om lille men relevant føtal risiko, hvis graviditeten fortsætter efter uge 38 + 0 også · Ursodeoxycholsyre (Ursofalk ) 250mg mg x 3. Præparatet ordineres på almindelig recept og der søges om enkelttilskud hos Lægemiddelstyrelsen. Hvis kløen forsvinder i løbet af 1 – 2 uger: blodprøvekontrol ikke nødvendig. Hvis kløen fortsætter: Cresc Ursofalk® til 500 mg x 3 og gentag blodprøver. Klinisk kontrol af mor og barn sædvanligvis ikke indiceret, men status inklusive blodprøver hver · K-vitamin: I tilfælde med forlænget PP-tid gives K vitamin tabletter (Menadion 20mg dagligt). Reducerer risikoen for maternel og føtal blødning. · Vigtigt: fødselsigangsætning 2 - 4 uger før termin.
· Ingen grund til kontrol af levertal under fødselsforløbet eller post partum Supplerende behandling af kløen ved galdestase:
· Antihistamin: F.eks Periactin 2-4 mg 2 gange dagligt per os eller Teldanex 60 mg 2 gange dag-
· Acetylsalisylsyre 1 g nocte
· Zink-liniment påført efter behov.
· Dexamethason: Nedsætter den føtoplacentale østrogenproduktion. 12 mg oralt dagligt
Håndtering af PEP:
· Hydrocortison kreme påført efter behov. · Zink-liniment påført efter behov. · Antihistamin: F.eks Periactin 2-4 mg 2 gange dagligt per os eller Tedanex 60 mg 2 gange dagligt. Normalområde for "levertal" i graviditeten: basiske fosfataser: 230-430 U/l; ALAT: 5-40 i
starten af graviditeten og 6-35 i sidste del. 50% stigning lige efter fødslen; Bilirubin som hos ikke- gravide (Quist et al UFL 1985;147:3391-4) 12. april 2005, VE, justeret 10-01-06 ved NU

Source: http://ki.au.dk/fileadmin/www.ki.au.dk/forskning/forskningsenheder/gyn__kologisk-obstetrisk_afd__y/logistics/udkast_til_nye_guidelines/ny_guidelines-side/svangerskabskloee.pdf

Universities evolve, looking to darwin for new medical insights

Universities evolve, looking to Darwin for new medical insights Humans are the products of mil ions of years of evolution through natural selection. Yet when But evolutionary biologist Stephen Stearns, it comes to the treatment of disease, physicians another pioneer in the field from Yale University and biomedical researchers have long neglected in New Haven, Connecticut, notes that b

North carolina medicaid pharmacy newsletter

An Information Service of the Division of Medical Assistance North Carolina Medicaid Pharmacy Newsletter Number 156 March 2008 In This Issue. Additional OTCs Added to the Over-the-Counter Medications Coverage List Deleted NDCs from CMS New Pharmacy Prior Authorization Program for Second Generation Antihistamines FORM Quarterly Letter Update Program

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf