Razpis slo 2013

6. Mednarodni salon fotografije
NARAVA 2013
Fotografsko društvo GRÈA Koèevje
Na razstavi lahko sodeljujejo vsi ljubiteljski in poklicni fotografi iz vsega sveta. Razstava bo SODELOVANJA
potekala skladno s pravili FZS, FIAP in PSA. Po PSA pravilih šteje salon za Who is Who in Star
rating! (definicije: in
. Z oddajo in potrditvijo prijave udeleženci sprejemajo
pravila razstave. Udeleženec mora biti avtor oddanih del. Dela se oddajo digitalno kot
JPG preko pošte na CD/DVD, preko elektronske pošte ali
preko naše internetne strani (najbolj zaželjeno).
Velikost ene fotografije ne sme presegati 1600 pik najdaljša stranica pri loèljivosti 300ppi
(OBVEZNO) in najveè 1Mb, zaradi uporabe datotek pri izdelavi kakovostnega kataloga. Z
oddajo prijave avtor soglaša in potrjuje, da lahko organizator razstave uporabi njegova
dela za promocijo razstave, objavo v katalogu, projekcijah, razstavi, èlankih, internetnih
straneh ali drugih tiskanih in elektronskih medijih brez predhodnega dovoljenja ali plaèila
avtorju. Dela, ki so bila sprejeta na predhodnih nateèajih Narava ali zelo podobna dela
niso dovoljena in bodo diskvalificirana tudi, èe bodo imela drugaèen naslov.
DEFINICIJA
Ÿ Fotografija narave je omejena na fotografiranje (prikazovanje) narave v vseh njenih vejah naravoslovja razen antropologije in arheologije, na naèin, da je dobro pouèen èlovek zmožen vfotografiji prepoznati subjekt narave in, da lahko potrdi, da je le ta pošteno prikazana. Zgodbapovedana s fotografijo ima veèjo težo kot sama tehnièna dovršenost fotografije. Èlovek in èloveškielementi na fotografiji ne smejo biti vidni, razen v redkih primerih, ko ta èloveški element izboljšazgodbo iz narave. Navzoènost s strani znanstvenikov oznaèenih živali je sprejemljiva (npr. obroèkaneptice, ovratnice za sledenje…). Fotografije umetno vzgojenih rastlin ali živali, razstavljenih rastlin inživali in oèitno nastavljenih živali samo za fotografiranje niso dovoljene. Kakršnakoli manipulacija, kibi spremenila verodostojnost fotografije ni dovoljena. Na fotografiji ne sme biti nobenih elementov,ki bi bili naknadno premaknjeni, klonirani, dodani, izbrisani, preurejeni ali združeni. Nobenamanipulacija ali modifikacija nista dovoljeni razen zmanjšanje velikosti (resizing), rezanje fotografije(cropping) minimalno selektivno osvetljevanje ali senèenje in vzpostavljanje naravnih barv (levels,curve). Nobeni posebni efekti uporabe raznih filtrov niso dovoljeni. Vsako ostrenje mora zgledatinaravno.
Ÿ A PROSTA najveè 4 fotografije
Ÿ B NARAVA najveè 4 fotografije
OZNAÈEVANJE
Ÿ Vsako delo mora biti oznaèeno z priimkom, imenom avtorja, zaporedno številko in nazivom dela. Primer: (priimek_ime_A1_naziv)
Ÿ Dela pošljite na naslov: Fotografsko društvo GRÈA Koèevje, Rožna ul. 39, 1330 Koèevje
PRISTOJBINA
Ÿ Pristojbina za sodelovanje na razstavi je 15€ za eno temo in 20€ za obe temi. Pristojbino
lahko plaèate na transakcijski raèun kluba 031131000000302 SKB Banka, nakažete preko
PayPal sistema na naslov: ali pošljete v kuverti skupaj s prijavnico in
CD/DVD. Avtorji s plaèano pristojbino prejmejo kvaliteten tiskan katalog FIAP****.
Dela prispela brez pristojbine ne bomo niti ocenjevali niti vraèali.
FIAP nagrade za vsako kategorijo
18 (zlata, srebrna in bronasta medalja in 6 trakov) x 2 temi PSA nagrade za vsako kategorijo
18 (zlata, srebrna in bronasta medalja in 6 trakov) x 2 temi FZS nagrade za vsako kategorijo
12 (zlata, srebrna in bronasta medalja in 3 diplome) x 2 temi Nagrade FD Grèa
12 (zlata, srebrna in bronasta medalja in 3 trakovi) x 2 temi Vse skupaj: 62 nagrad
6. Mednarodni salon fotografije
NARAVA 2013
Fotografsko društvo GRÈA Koèevje
Ÿ Za temo PROSTO Janez Papež, MF FZS, EFIAP ­ Slovenija Elisabeth Kodela ­ AustraliaMatej Peljhan, EFIAP ­ Slovenia Ÿ Za temo NARAVA Marjan Artnak, MF FZS, E FIAP/b ­ Slovenija Marjan Cigoj, KMF FZS, EFIAP ­ Slovenija Odloèitve žirije so dokonène in na odloèitve ni dovoljenih pritožb.
ROKOVNIK
Ÿ Rok za dostavo del
20. avgust 2013
VRAÈANJE DEL
Ÿ CD/DVD ne bomo vraèali. Digitalna dela bodo arhivirana pri organizatorju nateèaja za IN OBJAVA
obdobje enega leta nato bodo unièena. Rezultati nateèaja bodo objavljeni na naši REZULTATOV
internetni strani: najkasneje do 05. septembra2013. Vsak udeleženec prejme svoje osebne rezultate po elektronski pošti. Organizatorizjavlja, da bo z deli ravnal pazljivo. V primeru izgube ali unièenja, tako na salonu alitransportu ne more odgovarjati.
PREDSTAVITVE
Ÿ Nagrajena in sprejeta dela iz nateèaja bodo javno predstavljena 04. oktobra 2013 na IN PODELITEV
prireditvi v Šeškovem domu v Koèevju, in na internetni strani društva: Na prireditvi s spremljajoèim programom botudi sveèana podelitev nagrad! Ÿ Organizator bo ob otvoritvi razstave izdal tiskan katalog velikosti 112 strani(FIAP****), ki ga prejmejo vsi udeleženci nateèaja! Kataloge s predhodnih nateèajev si lahko ogledate vPDF obliki na internetni strani: ORGANIZATOR
Fotografsko društvo GRÈA Koèevje, Rožna ul. 39, 1332 Koèevje, Slovenija
ORGANIZACIJSKI ODBOR
Stanko Lavriè, KMF FZS, EFIAP, PSA ND Diamond Star ­ predsednik
Darko Mikuliè, AFIAP, PSA ND 5* ­ èlan POKROVITELJI
Obèina Koèevje 23/2012 FIAP 2013/086 Special Recognation 6  t  
h International Contest of Photography
NARAVA 2013
Photo Club GRÈA Koèevje, Slovenia
Photographic honours
(distinctions)

* Requierd field
Titles max 35 characters, please English letters ONLY

Source: http://www.fotodrustvo-grca.si/PDF/RazpisNARAVA2013.pdf

congreso2011.sam.org.ar

CONGRESO INTERNACIONAL DE CLINICA MEDICA- MEDICINA INTERNA 31 de Octubre al 4 de Noviembre de 2011Centro de Convenciones de la Universidad Católica ArgentinaDique 2 Puerto Madero Av. Alicia M. de Justo 1600,Buenos Aires, Argentina LUNES 31 DE OCTUBRE CURSO PRECONGRESO .00 a 18.00 HS lón: Mariano Castex Curso Internacional de Actualización en Dolor 2011 ”Manejo del Dolor A

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf