Perusohje potilaan kohtaamisesta, ensiarviosta ja täsmenne…

Tarkastanut ja hyväksynyt: Jarkko Nurminen, ensihoidon Jarkko Nurminen,ensihoidon vastuulääkäri, PKKS Perustason sairaankuljetuksella tarkoitetaan potilaan hoitoa jakuljetusta, jossa on riittävät valmiudet valvoa ja huolehtia potilaastasiten, ettei hänen tilansa kuljetuksen aikana odottamatta huonone jamissä on mahdollisuus aloittaa yksinkertaiset henkeäpelastavattoimenpiteet.
Pohjois-Karjalan sairanhoitopiirin alueella perustasonsairaankuljettaja on suorittanut hyväksytysti sairaanhoitopiirinjärjestämän perustason kirjallisen kuulustelun sekä suoriutunuthyväksytysti terveyskeskuksen vastuulääkärin valvomastakäytännön kokeesta.
Perustason sairaankuljettajana voi toimia henkilö jolla onsairaankuljettajan, palomies-sairaankuljettajan, pelastajan taiterveydenhuoltoalan koulutus.
Suoritetusta perustason kokeesta sairaankuljettaja saamääräaikaiset toimintavaltuudet.
Laskimon sisäisen lääkityksen antamisen edellytyksenä onterveydenhuoltoalan perustutkinto ja hyväksytysti suoritettulääketentti, poislukien elvytyslääkkeet.
Perustason sairaankuljetusyksikkö voi toimia hoitotasonohjeistuksen mukaan, mikäli hoitajana toimiva sairaankuljettajatäyttää hoitotason sairaankuljettajalta vaadittavat kelpoisuusehdot.
Jarkko Nurminen,ensihoidon vastuulääkäri, PKKS Perusohje potilaan kohtaamisesta, ensiarviosta ja täsmennetystä
tilannearviosta perustasolle.

1. Kaikille potilaille suoritetaan ensimmäiseksi ns. ensiarvio mihin kuluu aikaa n.10-20 sek. Ensiarviossa tarkistetaan ilman apuvälineitä:- A= Hengitystie(airway)- B= Ilmavirta (breathing)- C= Verenkierto (cirkulation)- D= Tajunta (disability) A. Avataan hengitystie käsin mikäli tukossa B. Kuunnellaan ja katsotaan hengitystyötä, huomioidaan poikkeavuudet, rohinat, vinkunat, apuhengityslihasten käyttö, syanoosi ja hengitystaajuus sekä arvioidaanonko hengitys riittävää.
C. Verenkierron arvioon käytetään pelkkiä käsiä. Verenkierron arvioon kuuluu potilaan rannesykkeen voimakkuuden ja tasaisuuden tunnustelu, samalla huomioidaanpotilaan periferian lämpö (kylmä, viileä, lämmin). Kyseinen toimenpide antaanopeasti käsityksen potilaan verenkierron riittävyydestä.
D. Määritellään potilaan tajunta käyttäen Glasgown koomapisteytystä (GCS).
Ensiarvio antaa karkean käsityksen potilaan vitaalitoiminnoista ja tulee suorittaa ainaennen täsmennettyä tilanarviota. Sen tarkoituksena on tunnistaa hätätilapotilas ilmanvälineitä. Ensiarvion tulokset kirjataan kaavakkeeseen kohtaan "Tavattaessa" 2. Täsmennetty tilanarvio, tehdään heti ensiarvion jälkeen, mikäli potilaan tila ei vaadi välittömiä henkeäpelastavia hoitoja. Täsmennettyyn tilanarvioon kuuluuperustutkimukset: pulssinopeus, RR, hengitystiheys, glukoosi, SaO2(ilman lisähappeaja lisähapella) Glascown kooma pisteiden määrittely (GCS).
Liikevaste
Jarkko Nurminen,ensihoidon vastuulääkäri, PKKS Dokumentaatio ensihoidossa.
1. Tapahtumatiedot
Sairaalassa dokumentointi on sairaankuljetuksen laadun käyntikortti!Kohtaan "Tapahtumatiedot" tulee lyhyesti, mutta tarkasti kirjata se tapahtuma joka onaiheuttanut yhteydenoton hätäkeskukseen.
Ensiarvoisen tärkeää on kirjata oire ja oireen alkamisajankohta joka aiheutti yhteydenotonhätäkeskukseen.
Onko vaiva uusi vai vanha ja oliko potilaan ottamista omista lääkkeistä apua (lääkemääräkirjataan).
Tapahtumatiedoista tulee selvitä alkoiko vaiva äkisti vai pikkuhiljaa vai onko kyseessä vanhavaiva.
Vammapotilaiden kohdalla tulee vammamekanismi selvittää mahdollisimman tarkkaan (esim.
pelkkä kahden henkilöauton nokkakolari ei ole riittävä tapahtuman kuvaus).
Kaksi esimerkkiä "Tapahtumatiedoista": 53-vuotias aikaisemmin terve mies jolla autoa ajaessa klo 12.50 alkanut puristava/painavarintakipu laajalle alalle rintalastan alle, säteilee kaulalle ja vasempaan käteen. Potilas ajanutauton kotiin jonka jälkeen soittanut itse hätäkeskukseen.
21-vuotias mies joka oli henkilöauton kuljettajana turvavöissä. Törmäsi nokakkain toisenhenkilöauton kanssa 80km:n nopeusrajoitusalueella. Toisen auton nopeus törmäyshetkellä75km/h. Molemmat autot muuttaneet pahoin muotoaan. Silminnäkijä soittanut hätäkeskukseen.
Onnettomuus tapahtunut noin klo 01.00 2. Tila tavattaessa
Kohtaan tila tavattaessa tulee kirjata mahdollisimman tarkkaan potilaan tila sillä hetkellä kunsairaankuljettajat potilaan kohtaavat. Sairaankuljettajat ovat ainoita hoitoketjun jäseniä, jotkanäkevät potilaan alkutilanteen ja siksi jatkohoidonkin kannalta sairaankuljettajilla on suurivastuu tietojen oikeellisuudesta ja tarkkuudesta.
Kaksi esimerkkiä tilasta tavattaessa:
Tuolilla istuu, iho kylmänhikinen. Valittaa puristavaa laaja-alaista rintakipua rintalastan alla,joka säteilee kaulalle, kivun voimakkuus asteikolla 1-10 9:n luokkaa. Hengitystyö normaalia.
Peruselintoiminnot vakaat. Ekg:ssä sinusrytmi ja kytkennöissä V3-V6 suuret st-nousut ad. 4mm Potilas istuu kolariauton kuljettajan istuimella turvavöissä jalat puristuksissa. Hengitystietukossa, korisee, hengitystaajuus 4 krt/min, ei paikanna kipua. Vammat: Molemmissa säärissäavomurtumat, otsassa ruhje, rintakehä vasemmalta epästabiili. Ei muita ulkoisia vammoja.
Jarkko Nurminen,ensihoidon vastuulääkäri, PKKS 3. Potilaan peruselintoiminnot ja tutkimustulokset
Ensimmäiseen sarakkeeseen kohtaan tavattaessa kirjataan ensiarvion tulokset. Seuraaviinsarakkeisiin täsmennetyn tilanarvion tulokset. Potilaan tajuntaa kuvataan Glascownkoomapisteillä. Tajuttoman potilaan ensimmäinen tajunnan arvio tulee määrittäämahdollisimman tarkkaan, koska sen merkitys on jatkohoidon kannalta hyvin tärkeää.
Lämpör.
-Aina kun potilasta lääkitään tai potilaan tilassa tapahtuu muutoksia, tulee toistaa täsmennettytilanarvio ja kirjata tulokset ylös seurantakaavakkeeseen 4. Aikaisemmat sairaalahoidot ja lääkitys
Kohtaan aikaisemmat sairaalahoidot ja lääkitys kirjataan potilaan sairastamat perussairaudet jakäytössä oleva lääkitys. Mikäli lääkkeitä on paljon voidaan sairaalassa esittää potilaan lääkelistaja kirjata kaavakkeeseen ( Katso lääkelista.) Kohtaan hoito tulee kirjata mahdollisimman tarkasti annettu hoito ja kellonajat milloin hoito onsuoritettu.
Esim.
O2 maskilla 7l/min klo 14.20Dinit 1.25mg 1+1 p.o. klo 14.21Asa 250 mg pureskellen klo 14.22I.V. Ringer 500 aot klo 14.25Oxanest 3mg i.v. klo 14.27 6. Hoidon vaste
Hoidon vaste tulee määrittää, jotta tiedetään kannattaako hoitoa samoilla linjoilla jatkaa.
Erityisen tärkeää on huomioida seikat, jotka vaikuttavat potilaan peruselintoimintoihin.
Esim.
Kipu helpottaa, hikisyys häviää, peruselintoiminnot rauhoittuvat. Kipu asteikolla 1-10 2:nluokkaa.
7. Lisätietoja omaisen/ hoidosta kieltäytyjän allekirjoitus
Kyseiseen kohtaan kirjataan potilaalle mahdolliset jatkohoito/toiminta ohjeet mikäli potilas jääkotiin ja selvitetään millä perusteilla potilas jää kotihoitoon. Mikäli potilas kieltäytyy avustatulee potilaan nimikirjoitus aina löytyä tästä kohdasta. Mikäli potilas ei suostu kirjoittamaanedes nimeään, tulee asiasta olla selvä maininta sairaankuljettajien toimesta. Tällaisissatilanteissa on sairaankuljettajan huomioitava myös oma oikeusturvansa.
Kuljettamattajättämispäätös tulee yksityiskohtaisesti perustella ja luettavalla käsialallakirjoitettava konsultaatiossa käytetyn lääkärin nimi ja kellonaika.
Jarkko Nurminen,ensihoidon vastuulääkäri, PKKS Rintakipuisen potilaan hoito-ohje perustasolle
Rintakipu voi olla viaton oire tai ensi oire hengenvaarallisesta sairaudesta. Rintakipu onpetollinen oire, joka usein yllättää kokeneenkin terveydenhuoltoalan ammattilaisen.
Rintakipu voi olla oire äkillisestä sydäntapahtumasta (epästabiili angina - sydäninfarkti,angina pectoris), oire vakavasta vaskulaarisesta tapahtumasta (keuhkoembolia, aortandissekaatio), oire gastrointestinaalisesta tapahtumasta (ruokatorvi spasmi, pankreatiitti,kolekystiitti, pohjukassuolen haavauma, vatsalaukun puhkeama) tai oiretukirankaperäisestä sekä psykogeenisestä tapahtumasta (kaularanka, rintakehänseinämä, rintaranka, hyperventilaatio).
Ensihoidossa rintakivun kliininen arvio pohjautuu aikaisemmin todettuihin sairauksiin,oirekuvaan, kliinisiin ja EKG-löydöksiin. Hoito toteutetaan työdiagnoosina vaarallisinvaihtoehto.
1. Ensitoimet
- Ensiarvio A, B, C, D- Hälytä lisäapu jos potilas kylmänhikinen ja kohde kerroksessa tai jos arvioit sen muusta syystä tarpeelliseksi (toinen yksikkö tuo paarit ja avustaa siirrossa) - Potilas lepoon, puoli-istuvaan asentoon- Täsmennetty tilanarvio rytmi, RR, hengitys taajuus ja SaO2- Aloita hapenanto maskilla 8 l/min- Selvitä ja kirjaa välttämättömät esitiedot, kivun kesto, alkamisajankohta, mitä oli tekemässä, ottiko nitroja/oliko apua, sekä kivun luonne(pistävä/puristava, säteily),käytä kipuasteikkoa 1-10 - Ota 12 kanavainen ekg+V4R ja mikäli ST muutoksia lähetä filmi PKKS - Anna ASA 250mg purutabletti tai liuos jos ei vasta-aiheita ( yliherkkyys, astma, - Anna nitrosuihke 1+1, tarvittaessa toistaen jos RR systolinen yli 100- Avaa suoniyhteys Ringer 500 AOT + kolmitiehana- Ota kivuliaalta EKG -> lähetä PKKS -> konsultoi, kysy myös kipulääkke (Oxanest 3. Kuljetus
- Heti kipulääkkeen jälkeen aloita siirto- Potilas ehdottomasti levossa- Puoli-istuva asento paareilla- Jatkuva rytmin monitorointi- Matkalla tarvittaessa lisää nitraatti suihkeita mikäli RR sys. yli 100- Jatkuva happilisä vaikka saturoituisikin normaalisti- Kuljetus C/B Jarkko Nurminen,ensihoidon vastuulääkäri, PKKS Akuutin trombolyysihoitoa vaativan sydäninfarktin tunnistaminen ekg:n perusteella:
- Sydän infarktiin sopivat st-nousut- >2mm ST-nousu kahdessa tai useammassa rintakytkennässä- >1mm ST-nousu kahdessa tai useammassa raajakytkennässä- >2mm ST-lasku V2-V3 kytkennässä takaseinäinfarktin merkkinä + ST-nousu - Tuore vasen haarakatkos ja infarktille tyypillinen kipu- Käy potilaan kanssa trombolyysi-kaavake läpi Jarkko Nurminen,ensihoidon vastuulääkäri, PKKS Rytmihäiriöiden hoito-ohje perustasolle
1. Ensitoimet ja vakavuuden arviointi
- Ensiarvio A, B, C, D- Esitiedot- sekä alkamistapa ja ajankohta- Täsmennetty tilanarvio: RR, SaO2, monitorointi, onko hemodynaamisia ongelmia?- Happea maskilla- 12-kanavainen ekg mahdollisimman nopeasti- Tyypitä rytmi/rytmihäiriö- Avaa tarvittaessa suoniyhteys Ringer 500 AOT- Jos matalat paineet, nosta jalat ylös ja nesteytä 200ml:n annoksina ad. 500ml 2. Hoitoperiaatteet eri rytmihäiriöissä
Kapeakompleksiset takykardiat (>100/min) Sinustakykardia- Yleensä oire jostakin esim. kipu, hypovolemia, hapenpuute, pelkotila- Hoida perussyy nesteytyksellä, hapella, rauhoittelulla tai kipulääkkeellä Supraventrikulaarinen takykardia SVT (syke yli 150, tasainen, ei tavanomaista P-aaltoa, kapeakompleksi)- Yritä valsalvan toimenpidettä ( keuhkot täyteen - hengityksen pidätys 20-40s toistaen)- Yritä karotishierontaa (vain yhdeltä puolelta ja elvytysvalmius)- Kuljeta päivystykseen Flimmeri/Flutteri ( Epätasainen tai tasainen, ei P-aaltoa, perusviiva kuoppainen taisahalaitainen)- Mikäli potilas voi huonosti niin kuljeta päivystykseen, ota tarvittaessa EKG ja konsultoi - Jos rytmi on nopea ja potilas voi huonosti, niin rauhoita rytmiä konsultaation mukaisesti Leveäkompleksiset (>100/min) (=kammiotakykardia kunnes toisin todistetaan)- Tajuton - välitön defibrillointi 200 joulea, lapsille 2 joulea /kg- Tajuissaan - matala paineinen - nestetäyttö - jalat ylös - Lidokaiini 1 mg/kg i.v - ennakkoilmoitus - kuljetus PKKS (B) (välittömässä defibrillaatio valmiudessa) - Tajuissaan - normaalipaineinen - konsultaatio - Lidokaiini 1 mg/kg i.v (Amiodaron iv.
Jarkko Nurminen,ensihoidon vastuulääkäri, PKKS Hitaat rytmit (bradykardia <50/min)
Sinusbradykardia (hidas alle 50, P-aallot löytyy) tai junktionaalinen korvausrytmi (yleensä alle40/min, P-aalto puuttuu tai on poikkeavassa paikassa)- Jos hemodynamiikka vakaa - ei hoitoja - ota EKG ja konsultoi päivystäjää Jos epävakaa - ota EKG ja konsultoi - tarvittaessa Atropiini 0.5-1mg (0.1mg/10kg) i.v Mobiz 1 (PQ aika pitenee, kunnes johtumaton P-aalto) Mobiz 2 (joka toinen P-aallto jää johtumatta)- Jos RR hyvä ei toimenpiteitä - kuljetus - PKKS ( C ) Jos hemodynamiikka epävakaa - ota EKG ja konsultoi päivystäjää - Atropiini 0.5mg i.v -kuljetus - PKKS (B ) 3.asteen A-V katkos ( P-aallot ja QRS kompleksit tulevat omaan tahtiin, hidas kammiovaste,yleensä hätätilapotilas ja vaarana on kääntyvien kärkien kammiotakykardia)- Konsultoi ja valmistaudu kuljetukseen elvytysvalmiudessa - tarvittaessa Atropiini 0.5mg(0.1mg/10kg) i.v (harvoin apua) - ennakkoilmoitus -kuljetus PKKS (B) Jos sydänlihas on kunnossa pulssi >30/min, verenpaine normaali niin levossa ei tavallisestihemodynaamisia ongelmia Jos on hidas pulssi ja tajunnan häiriöitä - aloita sydämmen ulkoinen tahdistus Sic sinus-oireyhtymä (sairaan sinuksen oireyhtymä) Sinussolmukkeen sairaus joka ilmenee hitaanarytminä, sinustaukoina ja korvausrytminä (esim. junktionaalinen rytmi). Pitkien yli 8sek.
syketaukojen aikana tajunnan menetys kohtauksia.
- jos toistuvia pitkiä asystole episodeja ja tajunnan häiriöitä aloita tarvittaessa sydämen ulkoinentahdistus Jarkko Nurminen,ensihoidon vastuulääkäri, PKKS Elottoman aikuisen hoito-ohje perustasolle
1. Totea elottomuus (aikaa 20 sekuntia)
− Varmista elottomuus (elottoman oloinen ja näköinen) − Tajunta - ei reagoi puhelle, käsittelylle tai kivulle - avaa ilmatie − Hengitys - ei hengitä tai agonaalista hengitystä 2. Ensitoimet
− Potilas kovalle alustalle riittävästi tilaa -> jalkojen kohotus − Tarkista rytmi -> defibrilloi x 3 jos VT/VF − Jos ei käänny tai ASY/PEA -> hapeta maskilla + PPE - intuboi ja jatka elvytysohjeen mukaisesti − Selvitä tapahtumat ja elottomuuden mahdollinen kesto, onko silminnäkijää − Ensimmäisen yksikön hoitaja (tai kokenein) kirjaa ja johtaa.
Kammiovärinän ja pulssitton kammiotakykardia hoidetaan KÄYPÄHOITO-elvytysohjeenmukaisesti.
Aystole tai pulssiton rytmi hoidetaan KÄYPÄHOITO-elvytysohjeen mukaisesti.
3.Lääkitys
− Adrenaliini 1 mg i.v. on tehoelvytyksen peruslääke ja annetaan 3-4 min välein VF − Lidokaiini 100mg i.v. sydämen käynnistyttyä, mikäli sydän on värinäherkkä tai hoidetaan käsiin − Atropiini 1 mg hukuksissa/hirttäytyneenä olleelle ensimmäisen adrenaliini annoksen jälkeen.
− Nesteytys 300-500ml jos PEA ja painantapulssi reisivaltimosta heikko/ ei tunnettavissa 4. Elvytyksen lopettaminen
Jos elvytys on jatkunut ilman vastetta 30 min niin konsultoi lääkäriä elvytyksen lopettamisesta
Huonon ennusteen tilanteita.
1.Ei silminnäkijää, ei maallikkoelvytystä, asystole/PEA 2. Mikäli elottomuuden syynä vamma, myrkytys tai muu ulkoinen syy, ennuste huono.
Poissuljetaan ja hoidetaan:
− Hapenpuute -> hengityksen varmistus − Toispuoleinen hengitysääni -> jänniteilmarinta -> neulatorakosenteesi − Hypotermia -> nopea kuljetus elvyttäen Jarkko Nurminen,ensihoidon vastuulääkäri, PKKS Pidättäydy elvytyksestä jos potilaalla
− oma toive, hoitotahto tai -testamentti − tilan ennuste huono (terminaalivaiheen sairaus) − traumaperäinen sydänpysähdys (asystole) − sydänpysähdys, asystole ilman silminnäkijää eikä sydänpysähdysaika ole hahmotettavissa − epäselvissä tilanteissa aloita elvytys ja konsultoi välittömästi Jarkko Nurminen,ensihoidon vastuulääkäri, PKKS Elottoman lapsen hoito-ohje perustasolle
Lapsen elottomuuden tavallisin syy hapenpuute: kuten hukuksiin joutuminen, vierasesine,hengitysvaikeus.
Tärkeää varmistaa hyvä hapetus ja tehokas peruselvytys! 1.Totea elottomuus
2. Elvytyksen aloitus
− Aloita maskiventilaatio, muista nieluputki ja 100% happi sekä ventilointitaajuus < 30 − Aloita painantaelvytys taajuudella 100 - 120/min − Rekisteröi rytmi, joka yleensä bradykardia, Asy tai Pea harvoin VF − Jos 1minuutin tehokkaalla peruselvytyksellä ei omaa hengitystä - intuboi − Putken paksuus= potilaan pikkusormen paksuus − Mikäli defibrilloitava rytmi niin defibrilloi 2 - 2 - 4 J/kg − Jatka tehokasta peruselvytystä keskeytymättömästi − Jos suoni näkyvissä - avaa suoniyhteys (1 yritys) - jos ei onnistu niin yhteys luuytimeen − Jatka elvytystä 30-40min - jos ei pulssia, konsultoi lastenlääkäriä Lasten elvytyksessä käytettävät lääkkeet ja niiden annokset:
Adrenaliini: 1. annos 0.1mg/ 10kg
Atropiini:
0.3 mg/ 10kg kerta-annos (asystole tai Bradykardia, mikäli vagaalinen ärsyke) Lidokaiini:
Toistuvassa kammiovärinässä 1mg/kg toistaen x 3 − Intubaatioputken paikan varmistus toistaen − Oikea puhallus/painanta taajuus sekä voima − Hypotermia, hukuksissa ollut, herkästi load&go, elvyttäen − Kiinnitä intubaatioputki ja tippa huolellisesti Jarkko Nurminen,ensihoidon vastuulääkäri, PKKS Elvytetyn potilaan hoito-ohje perustasolle
Elvytetyn potilaan hoidossa on tärkeintä ehkäistä monielinvauriota, sekä mahdollisen aivovaurionpahenemista.
Toimintaohje sydämen käynnistyttyä
(tarkista intubatioputken paikka + elektrodit + monitorointi)
− Hyperventiloi n.2min (frekvenssi noin 20-25 kertaa/min) − Kohota pääpuolta n. 20 astetta, pidä pää suorassa = nenä kohti kattoa. Mittaa RR − Mikäli RR normaali / korkea = syst. yli 180 laske jalat alas − Mikäli RR hyvin matala = syst. alle 100 nesteytä 200ml:n boluksina (ad 1000 ml) − Hyperventilaation jälkeen, pyri normoventilaatioon taajuus 12-16/min / kapnometri etCO2 4-5 − Älä lämmitä potilasta aktiivisesti (pidä auton sisätilat mahd. viileänä) − Jos hengitysäänet rohisee (ime), käytä 5-10cmH20 peepiä − Ota potilaasta 12 kanavainen Ekg + V4R ja lähetä se PKKS ( ekg noin 10 min kuluttua sydämen käynnistymisestä muuten adrenaliinin ja defibrillaatioiden vaikutus sotkee) − Monitoroi potilasta koko matkan ajan, rytmi, SaO2 / kapnometri, RR 5 min välein − Ole välittömässä defibrillointivalmiudessa − Tee ennakkoilmoitus hoitajille ja sisätautipäivystäjälle − Muista varmistaa intubaatioputken paikka(syvyys) riittävän usein Elvytetyn potilaan vitaalitoimintojen tavoitetasot
RR syst. yli 100 ( hypotensio aiheuttaa potilaalle monielinvaurioita kudosten kärsiessähapenpuutteesta) Ventilointitaajuus noin 12-16 min = normoventilaatio (hyperventilaatio supistaaaivojen suonia ja näin heikentää aivojen ravinnonsaantia, hypoventilaatio laajentaa aivojen suonia janostaa kallonsisäistä painetta - molemmat tuhoavat aivokudosta tehokkaasti) Potilaan optimaalinencentraaliämpötila olisi 33 astetta.
Jarkko Nurminen,ensihoidon vastuulääkäri, PKKS Hengitysvaikeuspotilaan hoito-ohje(aikuinen) perustasolle
Ensitoimet
− Ensiarvio A, B, C, D - kiinnitä huomiota miltä potilas näyttää − Huomioi hätätilan merkit: ei jaksa puhua lauseita, syanoosi, matala RR, periferia viileä, HT yli 30 tai alle 8, vaihteleva hengityksen syvyys, tajunnan häiriö, rintakipu + hengitysvaikeus − Potilas lepoon, istuvaan/puoli-istuvaan asentoon - rauhoita potilasta - aloita happihoito varaajamaskilla (paitsi COPD viikset tai tavan maski) - hälytä tukiyksikkö, mikäli arvioitaloittavasi C-pap hoidon - tai muuten tarpeen − Täsmennetty tilanarvio, rytmi, SaO2 , hengitysäänet, RR seuranta 5 min välein (Lifepak) − Selvitä ja kirjaa esitiedot - tee lopullinen työdiagnoosi Yleishoito
Avaa suoniyhteys Ringerillä - nesteytä 200ml:n annoksina jos RR sys alle 100 − Astma - Atrodual + Ventoline Hudsonin maskilla - rauhoittuu - rauhallinen kuljetus
terveyskeskukseen - ei rauhoitu - ennakkoilmoitus - kuljetus Pkks - tarvittaessa erittäin vaikeissaastmakohtauksissa adrenaliini 0.05-0.1mg i.v - uloshengityksen avustus käsin rintakehänsivuilta - hengityspysähdyksessä - intubaatio + mekaaninen ventilaatio.
COPD - Atrodual Hudsonin maskilla - xvarovainenx hapetus - jos rauhoittuu - kuljetus
päivystykseen - jos ei rauhoitu - kokeile C-PAP hoitoa pienellä vastuksella 5cmH2O -ennakkoilmoitus - kuljetus (B) Pkks − Keuhkopöhö ja Sao2 alle 90% - C-PAP hoito 1cmH20/10kg - Sao2 yli 90% ja hengitystyö
normaalia - happihoito varaajalla - ekg + lähetys - nitrosuihke 1+1 toistaen jos RR sys yli 120 -konsultaatio + enakkoilmoitus - kipulääke (Oxanest 3-5mg i.v) - ota tarvittaessa EKG (muistainfarktin mahdollisuus!) - kuljetus (B/C) Pkks - mikäli hengityspysähdys - intuboi ja ventiloi,muista peepventtiili − Keuhkoembolia - happihoito - ennakkoilmoitus - kuljetus (B) Pkks - elvytysvalmius (muista
että diagnoosin teko vaikeaa kentällä ) − Hyperventilaatio hengitys tihentynyt (HT>25) ja SaO2 >96 - paperipussihengitys - rauhoituu
eikä ensimmäinen kerta, sekä kohtaukseen selvä syy ja RR sekä SaO2 normaalit niin silloin X-8- jos ei rauhoitu - harkitse rektaalista diatsepaamia 5mg (ei jos alkoa) - kuljeta Tkpäivystykseen. (muista että keuhkoemboliassa samoja oireita) Jarkko Nurminen,ensihoidon vastuulääkäri, PKKS Hengitysvaikeuspotilaan hoito-ohje(lapsi) perustasolle
Ensitoimet
-
Ensiarvio A, B, C, D - katso hengitystä - painuvatko kylkivälit kuopalle - onko syanoosia -tajunta - veltto/rimpuileva Aloita lisähapen anto - maski lähelle kasvoja - virtaus yli 10lmin Jos hengityksen ilmanvirtaus ei tunnu - tarkista vierasesineen mahdollisuus - poista tarvittaessaselkään läimäytyksellä, kaivamalla tai kevyellä rintakehän painelulla - aloita maskiventilaatio -muista taajuus (korkea), sekä lastenpalje Jos tilanne rauhallinen eikä potilaalla hätätilaa - rauhoita vanhempia - selvitä esitiedot - siirrykohtaan 2 Vaikeutunut astma (oireet - uloshengityksen vinkuna - pidentynyt uloshengitysvaihe)
- Happea maskilla - jos ei apua - Ventoline 0.15mg/kg=0.15ml/kg pulssitaajuutta seuraten -
jos ei apua - kuljetus Pkks (B) - ennakkoilmoitus - tarvittaessa uloshengityksen avustusvarovasti rintakehän sivuilta Laryngiitti (oireet - haukkuva yskä - sisäänhengityksen vinkuna - flunssan oireet)
- Ulos tai kosteaan ilmaan vienti(kylpyhuone) - höyryhengitys astmamaskilla(keittosuolaa
- jos ei apua - hätätilanteessa Adrenaliini (0.1mg/ml) 0.1mg/10kg lihakseen (seuraa - jos ei apua - ennakkoilmoitus suoraan lastenlääkärille - kuljetus Pkks (B) - istuva asento - jos hengitys ilmanvirtaus lakkaa tuntumasta - yritä maskiventilaatiota - tai intuboi potilas Epiglottiitti (oireet: alkavat äkisti - hengitys/puhevaikeus - kuolaaminen - korkea kuume)
- Potilassa ehdottomasti istuvassa asennossa - ei nieluun katsomista - happihoito maskilla -
nopea kuljetus Pkks - ennakkoilmoitus suoraan lastenlääkärille - jos hengityksenilmanvirtaus lakkaa tuntumasta - yritä maskiventilaatiota (intubointi yleensä mahdoton) - josmaskiventilointi ei onnistu - harkitse kirurgisen ilmatien tekoa suurella kanyylilla jamekaanista ventilaatiota.
Kirurgisen ilmatien teko lapsipotilaalle - viimeinen mahdollisuus.
Välineet: ruskea kanyyli, 2ml ruisku, nro 6 intubaatioputken yhdistäjä ja lastenpalje. Tehdäänpunktio sormusruston ja kilpiruston välistä työnnetään muovinen kanyyli trakeaan - poistetaanruiskusta mäntä, laitetaan männän tilalle yhdistäjä - kiinnitetään tämä yhdistelmä kanyyliin javentiloidaan kanyylin kautta.
Jarkko Nurminen,ensihoidon vastuulääkäri, PKKS Ilmatie-esteen hoito-ohje perustasolle
1. Ensitoimet
- Ensiarvio A, B, C, D- Lisäapu tarvittaessa- Jos potilas tajuissaan - kolme voimakasta iskua lapojen väliin- Jos ei apua Heimlichin ote- Jos potilas tajuton, käännä potilas selälleen ja katso saatko vierasesineen pois sormin, jos et niin kolme voimakasta painallusta yläviistoon pallean kohdalta.
- Mikäli näistä toimenpiteistä ei apua, siirry kohtaan 2 2. Mekaaninen poisto
- Yritä poistoa Magillin pihdeillä ja laryngoskoopilla- Mikäli vierasesine äänihuulitason alapuolella ja poistaminen mahdotonta, harkitse esineen työntämistä karalla jäykistetyllä intubaatioputkella toiseen pääkeuhkoputkeen (oikeaan) - Mikäli toimenpide ei onnistu ja ilmatie täysin tukossa, tee kirurginen ilmatie kilpiruston ja sormusruston välistä hätätrakeostomia setillä - Kiinnitä hengityspalkeeseen lisähappi ja ventiloi potilasta yhdistäjän kautta.
- Kuljeta potilas sairaalaan (B) 3. Onnistuneen vierasesineen poiston jälkeen huomioitavia asioita:
- Hyvä hapetus- Mahdollisesti syntyneet vammat- Keuhkopöhön mahdollisuus ( voi kehittyä myöhemmin)- Peruselintoimintojen seuranta- Jos hengitystie ollut täysin tukossa, niin aina pikainen kuljetus sairaalaan- Jos hengitystie ollut osittain tukossa ja potilaan vointi hyvä, voidaan harkita X-8 Jarkko Nurminen,ensihoidon vastuulääkäri, PKKS Vaikean allergisen reaktion hoito-ohje perustasolle
Tavallisimmat syyt
− Ruoka-aineet (pähkinä, kala, mausteet, omena) Ensitoimet
− Täsmennetty tilanarvio (muista kuunnella hengitysäänet ja kirjaa mahdolliset vinkunat) − Jos voimakas hengitysvaikeus tai verenpaine alle 100 sys, anna adrenaliinia lihakseen aikuiselle − Avaa suoniyhteys Ringer vaikka olisi pelkät iho-oireet − Jos paineet ei nouse nesteytä aikuista 200ml:n annoksina ad 1000ml ja lasta 20ml/kg − Tarvittaessa konsultoi ja anna metyyliprednisolonia (Solu-medrol 125mg i.v), lapselle 2mg/kg Jarkko Nurminen,ensihoidon vastuulääkäri, PKKS Tajuttoman potilaan hoito-ohje perustasolle
Muista! Tajuttoman hoidossa tärkeintä on turvata hengitys, sekä tukea verenkiertoa. Jos tajuttomallaGCS on alle 8 mutta yli 3, potilas vaatii yleensä lääkkeellisen intubaation, jonka vain hoitotasonluvat omaava voi suorittaa. Saturaatiomittarilla ei voida arvioida hengityksen riittävyyttä, vaankapnometrillä, se kertoo uloshengityksen hiilidioksidipitoisuuden. Perustasolla, kipuun täysinreagoimaton voidaan intuboida, mikäli sairaankuljettajalla on toimenpiteeseen riittävä koulutus.
1. Ensitoimet
- Ensiarvio A, B, C, D- Varmista avoin hengitystie (kylkiasento tai leuan kohotus)- Hälytä lisäapu aina jos potilas tajuton, eikä heti herää.
- Aloita hapenanto maskilla- Täsmennetty tilanarvio RR, monitori, Glukoosi, SaO2, (selvitä niskajäykkyys, sekä - Jos GCS alle 8 laita nieluputki - jos HT alle 8 avusta hengitystä maskilla- Jos GCS <6 - intuboi - normoventiloi- Selvitä ja kirjaa esitiedot (nähty/löydetty, valittiko jotain, perussairaudet, lääkitys)- Avaa suoniyhteys Ringersteril 500 - Jos RR matala nesteytä 200ml:n boluksina ad 1000ml, nosta jalat ylös- Jos RR korkea - pyri pitämään lähtötaso, (korkeat paineet viittaavat mahd. kohonneeseen kallonsisäiseen paineeseen, verenpaineen laskeminen silloin vaarallista) - Konsultoi ja tee ennakkoilmoitus( kerro tajunnantaso käyttäen koomapisteitä, sekä 3. Kuljetus
- Potilas kylkiasennossa - ellei intuboitu- Jos oma hengitys riittämätön - avusta mahdollisuuksien mukaan maskilla ja palkeella (varo aspiraatiota) - jos riittävä (ei juuri koskaan!) - happea maskilla - Huolehdi riittävästä verenpainetasosta sys yli 120- Kuljeta PKKS (B) 4. Tajuttomuuden syyt!
- V= vuoto kallon sisään- O= O2 puute- I= Intoksikaatio - I= Infektio- H= Hypoglykemia- M= Matala verenpaine- E = Epilepsia- ! = Simulaatio Jarkko Nurminen,ensihoidon vastuulääkäri, PKKS Vatsakipuisen potilaan hoito-ohje perustasolle
Muista! Äkillinen vatsakipu on korkeariskinen tehtävä. Osa kyseisistä potilaista kuolee ennensairaalaa. Yleisimmin potilaat menehtyvät verenvuotoon tai sydäninfarktiin. Jos vatsakipuisella ontavattaessa vuotosokin oireita tarvitsee potilas selviytyäkseen nopeaa leikkaushoitoa. Muista ettäsuuren riskin vatsakipuisia ovat raskaanaolevat naiset! 1. Ensitoimet
- Ensiarvio A, B, C, D- Potilas lepoon selälleen, mieluiten jalat koukussa- Jos ensiarviossa Rad + eikä sokin oireita - tee täsmennetty tilanarvio - esitiedot (sulje pois raskauden mahdollisuus, tunnustele vatsanpeitteet kovat/myötäävät, varmistu etteikeskivatsalla sykkivää massaa (aneorysma) - ota Ekg ja V4r jos ylävatsakipu tai jos epäiletsydänperäiseksi - siirry kohtaan 2 - Jos ensiarviossa Rad - ja sokin oireet - nosta jalat ylös - aloita hapenanto varaajapussillisella maskilla - avaa välittömästi kaksi suurta suoniyhteyttä kyynärtaipeisiin - aloita nestehoitoRinger + (Plasmafusin) - valmistele siirto ja lähde kuljettamaan (A) Pkks - nesteytähypovoleemisen hoito-ohjeen mukaisesti kunnes Radialis tuntuu. Tee ennakkoilmoitusmatkalla sokkisesta vatsakipuisesta kirurgian päivystäjälle.
- Avaa suoniyhteys Ringer AOT (kaikille vatsakipuisille, lapset?)- Jos potilas niin kipeä, että siirto mahdoton ja hemodynamiikka vakaa - konsultoi kipulääke ja anna ohjeen mukaan - mielellään Rapifen 0.25mg i.v (lyhyt vaikutus) - Jos Ekg:ssä iskeemisiä muutoksia - siirry rintakipuisen hoito-ohjeeseen- Valmistele siirto 3. Kuljetus
- Kuljeta paareilla, anna potilaan valita asento- Seuraa matkalla rannepulssin voimakkuutta sekä taajuutta- Kuljeta kovasti kipeät suoraan sairaalaan ja vähemmän kipeät TK-päivystykseen- Alavatsakipuiset naiset aina Pkks Jarkko Nurminen,ensihoidon vastuulääkäri, PKKS Aivohalvauspotilaan hoito-ohje perustasolle
1. Oireet ja löydökset
− Äkillisesti tai nukkuessa alkanut toispuolihalvaus tai raajan toimimattomuus − Äkillinen puheen puuroutuminen, puhumattomuus tai puheen sekavuus − Äkillinen toisen silmän näönmenetys + saman puolen pääkipu − Tajunnan alenema, mihin liittyy selkeää jäykistelyä (basillaarivaltimon tukos) − Korkeariskinen tehtävä jos aiemmin itsenäisesti toimeentulevalla kotikuntoisella 2. Ensitoimet
− Täsmennetty tilanarvio RR, SaO2, B-gluk, pupillareaktiot − Jos GCS alle 8 - nieluputki ja tarvittaessa maskiventilaatio − Jos GCS 3 ja HT alle 8 - intuboi ja normoventiloi − Mikäli pahoinvointia - anna Primperan tai Metopram 10mg i.v − Älä hoida korkeaa verenpainetta (luonnollinen kompensaatiomekanismi 4. Kuljetus
− Potilas paareilla - kyljellään jos tajunnan alenema - selällään, pääpuoli hiukan − Kuljeta Pkks (A) jos oireilun alusta alle 3 tuntia on kotona asuva ja oireet lievät − Kuljeta Pkks ( C ) jos ei A kriteerejä, herännyt halvaantuneena, ohimennyt oireilu − Kuljeta TK jos ei selkeitä oireita, eikä peruselintoiminnan häiriötä sekä laitoshoitoinen ennen halvausta apua tarvinnut potilas 5. HUOMIOI LIUOTETTAVAT AIVOHALVAUSPOTILAAT
Jarkko Nurminen,ensihoidon vastuulääkäri, PKKS Intoksikaation hoito-ohje perustasolle
1. Ensitoimet
- Ensiarvio A, B, C, D- Selvitä ja kirjaa esitiedot potilaalta tai omaiselta - hälytä lisäapu - käännä kylkiasentoon - avusta hengitystä - siirry tajuttoman hoito-ohjeeseen - jos heroiini tai puhdasbentsodiatsepiini yliannos - siirry kohtaan 2.
- Jos tajuissaan - selvitä ja kirjaa esitiedot (nautitut aineet, letaaliannos, ajankohta, oma - Tee täsmennetty tilanarvio, alkometri, RR, SaO2, B-gluk, rytmi- Juota lääkehiiltä 1 pullo aikuisille ja puoli pulloa tai vähemmän lapselle- jos kuitenkin happo tai emäs - juota potilaalle vettä tai maitoa 1-2 lasillista - Avaa suoniyhteys jos suuret lääkemäärät, heroiini, väsynyt tai matalapaineinen - jos ei siirry - Jos matalat paineet nesteytä Ringerillä- Jos heroiini tai puhdas bentsodiatsepiini myrkytys ja peruselintoiminnan ongelma - konsultoi Pkks sisätautipäivystäjää, kysy Lanexatin tai Narcantin antomahdollisuutta.
- Jos lupa lääkkeen antoon anna Narcantia 0.2 - 0.4mg tai Lanexatia 0.5mg- Avusta hengitystä kunnes herää- Valmistele siirto ja anna tarvittaessa uusi annos Narcantia tai Lanexatia 3. Kuljetus
- Kuljeta paareilla vasemmalla kyljellään- Seuraa RR, hengitys sekä rytmi- Avusta hengitystä tarvittaessa- Kuljeta suuret lääkemäärät ottaneet ja tajunnan tasoltaan laskeneet Pkks (C tai B)- - Vähän lääkkeitä ja virkeä TK ( C ) Jarkko Nurminen,ensihoidon vastuulääkäri, PKKS Kouristelevan potilaan hoito-ohje perustasolle
1. Kouristelun syyt
- Epilepsia- ”Viinakramppi”- Hypoglykemia- Myrkytykset (amfetamiini, masennuslääkkeet, epilepsialääkkeet)- Kuumekouristus- Äkkielottomuus- Kaikki kallonsisäiset prosessit (vuodot, tukokset) 2. Ensitoimet
- Ensiarvio A, B, C, D- Lisävammojen esto - potilas kylkiasentoon- Lisähappi ja saturaatioseuranta- Anna rektaalinen diatsepaami 5-10 mg- Huolehdi avoimesta hengitystiestä - Avaa suoniyhteys - mittaa verensokeri - jos matala - siirry hypoglykemian hoitoon- Jos edelleen kouristaa - anna Stesolid Novumia 5 - 10mg i.v ja lapselle - Toista tarvittaessa i.v diatsepaami hengitystä seuraten ad 20mg - jos lapsi - - Jos kouristelu jatkuu - valmistele siirto - lähde kuljettamaan (A) - tee ennakkoilmoitus - matkalla diatsepaami i.v konsultaation perusteella - Kun kouristelu loppuu, sevitä esitiedot ja tee täsmennetty tilanarvio - sulje pois kallon sisäisen prosessin mahdollisuus ja kallovamma 4. Kuljetus
- Kuljeta paareilla- Lisähappi- Diatsepaami valmiina ruiskussa- Jos kouristaa hoidoista huolimatta - kuljetus (A) Pkks - ennakkoilmoitus- Jos kouristelu ohi, eikä sille selvää syytä - kuljetus (C )Pkks- Jos kouristelu itsestään ohi, sille selvä syy, eikä ensimmäinen kerta sekä vointi ja vitaalitoiminnot ok kuljetus Tk tai X-5 konsultaation jälkeen.
Jarkko Nurminen,ensihoidon vastuulääkäri, PKKS Hypoglykemian hoito-ohje perustasolle
Muista! Tajuton hypoglykeemikko on aina A riskin tehtävä. Alhainen verensokeri tuhoaatehokkaasti aivojen soluja. Pitkittyessään hypoglykemia johtaa aivovaurioon, mikäli potilas ontajuton. Vielä tajuissaan olevalla aivovaurion vaara on pieni.
Ensitoimet
-
Mittaa verensokeri - jos sokeri alle 3.5mmol/l ja tajunnantason häiriö - tarvitsee hoitoa Jos potilas pystyy itse pitämään lasia kädessä - hoito suun kautta.
Jos potilas sekava/tajuton - avaa suoniyhteys - tiputa G10:tä 100ml-200ml - mittaa sokeri - jossokeri ja tajunta normaalit syötä pitkävaikutteista hiilihydraattia esim leipää - jos tajunta taisokeri vielä 200ml:n jälkeen matala, siirrä potilas sairaalaan, tiputa sokeria matkalla aot - jossuoniyhteys ei onnistu toisella yrittämällä tai potilas agressiivinen - anna Glukagonia lihakseen1mg Jatkotoimet
-
Kun potilas herää - uusi GCS - täsmennetty tilanarvio - esitiedot - lääkitykset Jos potilaalla insuliinihoitoinen diabetes - herää - sekä sokeri, tajunta, vitaalit normalisoituu-eikä ensimmäinen kerta - X-8 - vasta konsultaation jälkeen (Pkks sis päiv) Jos potilaalla tablettihoitoinen diabetes ja sokerit korjaantuu - kuljeta potilas tarkkailuun.
Jos potilas jää sekavaksi - huomioi vamman tai muun keskushermostosairauden mahdollisuus -tai kotiolot puutteelliset (ei valvontaa) - kuljetus joko TK tai Pkks Jos sokerit ei nouse hoidoista huolimatta - kuljetus - aina Pkks - tajuton (A) - sekava (B) -kuljetus tajuttoman hoito-ohjeen mukaan Jos joudut käyttämään Glukagonia - kuljetus sairaalaan - konsultoi ensin Muista!
-
Glukagoni vaikuttaa hitaasti noin 15min - jos sokerit olleet kauan matalalla - maksanglykogeenivarastot tyhjät - Glukagoni ei silloin nosta sokereita.
2ml/painokilo ruiskulla - voidaan toistaa kerran - sitten konsultaatio Jarkko Nurminen,ensihoidon vastuulääkäri, PKKS Korkeaenergisesti vammautuneen hoito-ohje perustasolle
1. Ensitoimet
- Selvitä vammamekanismi - jos monipotilastilanne - karkea lajittelu hiljaiset/huutavat- Ensiarvio A, B, C, D - kiinnitä erityinen huomio hengitystien avoimuuteen - sekä rannepulssin tuntumiseen - avaa tarvittaessa ilmatie nieluputken avulla - Tyrehdytä ulkoiset verenvuodot- Aloita happihoito aina ja hengityksen avustaminen tarvittaessa- Tue kaularanka kaulurilla- Hälytä riittävästi lisäapua 2. Hoito/jatkotoimet
- Avaa mahdollisuuksien mukaan 1-3 suoniyhteyttä suurilla kanyyleilla- Aloita nestehoito sokiselle Ringerillä ja Plasmafusinilla 1:1 lorona kunnes Rad+- Tutki potilas systemaattisesti:- Rintakehä: huomioi eheys - ihonalainen ilma - hengitysäänet - toispuoleinen rintakehän liike ja hengitys/hemodynaamiset ongelmat - hoida jänniteilmarinta neulatorakosenteesillä - Vatsa - onko aristuksia - pömpöttääkö- Lantio - stabiliteetti - kokeile vain kerran- Pää - poskiluut - leukaluut - nielu- Ranka - aristukset- Raajat - huomioi virheasennot - onko reponoitava- Tue potilas kuljetuskuntoon tyhjiöpatjalle - käytä kauhapaareja herkästi- Suojaa hypotermialta 3. Kuljetus
- Ota mahdollisuuksien mukaan toinen hoitaja taakse- Jos sokin oireita, matala verenpaine, takykardia, kalpeus, tajunnan lasku - nesteytä tarvittaessa plasmalla ja ringerillä, siten että radialispulssi tuntuu - kuljetus (A) - Pkks -ennakkoilmoitus - Jos hemodynamiikka vakaa - mutta suuret energiat - valmistaudu verenkierron romahtamiseen - tee ennakkoilmoitus - kuljeta Pkks - herkästi (B) - Seuraa matkalla (kaikilta) RR 5min välein, PT, lämpöraja, rytmi, SaO2, hengitystyö ja taajuus - etsi herkeämättä jänniteilmarinnan oireita: SaO2 lasku, levottomuus, takykardia,toispuoleinen hengitysääni, trakean siirtyminen sivuun - hoida tarvittaessa suurellakanyylilla toisesta kylkiluuvälistä keskisolislinjasta - Huolehdi riittävästä ventilaatiosta - avusta jos HT alle 8 - sekä verenpaineesta syst. yli 100 4. Huomattavaa
- Korkeaenergisesti vammautuneen hoidot eivät saa viivyttää kuljetusta - tee vain välttämättömät henkeäpelastavat toimet - 1 suoniyhteys kohteessa - toinen matkalla - Jos potilas lähellä sairaalaa alle 5min - hätäensiapu - ennakkoilmoitus - kuljetus Jarkko Nurminen,ensihoidon vastuulääkäri, PKKS Korkeaenergisesti päähän vammautuneiden hoidon päälinjat ja
intubaatiotarve, sekä luvat tajuttoman intubaation suorittamiseen
perustasolla

Yleishoito
-
Hengityksen ja verenkierron tukeminen, normoventilaatio 12-16/min, ventilaation synkronointipotilaan omaan hengitykseen ja RRsyst. yli 100 GCS 3 ja HT alle 8
-
Tarvitsee aina intubaation, harvoin lääkityksen Perustaso voi suorittaa, jos potilas ei reagoi laryngoskopiaan GCS 4-8 ja HT alle 8
-
Tarvitsee aina intubaation ja lääkityksen (hoitotason luvat) Perustasolla nieluputken ja maskiventilaation GCS 8-9 ja HT yli 8
-
Tarvitsee mahdollisesti intubaation ja anestesian (anestesialääkäri) Ambulanssissa verenkierron ja hengityksen tukemisen GCS 9 - 13
-
Ei intubaatiotarvetta ellei muita vammoja (rintakehä) Hyvä tietää!
-
Jos päähän vammautunut tarvitsee tavattaessa hengityksen avustusta - potilas elää yleensä vaintunteja - kallovammaisen hoidossa on väärin tuijottaa saturaatiomittaria hengityksenriittävyyden mittarina - hyvä hapetus ei takaa riittävää kaasujen vaihtoa.
Jos kallovammainen kärsii hoidon aikana hypoventilaatiosta - seuraa sekundaariaivovamma Jos kallovammaista hoidon aikana reilusti hyperventiloidaan - seuraa sekundaariaivovamma Jos kallovammainen kärsii hoidon aikana hypotensiosta - seuraa sekundaariaivovamma, sekämahdollinen monielinvaurio Lääkkeellinen intubaatio on vaativa toimenpide. Sitä ei tule suorittaa ilman asianmukaistakoulutusta Perustasolla tajuttoman hengitystie voidaan turvata intubaatiolla, mikäli potilas on täysin kipuunreagoimaton GCS 3 Muista, että jokainen intubaatioyritys ilman lääkitystä nostaa kallonsisäistä painetta, mikälipotilas reagoi laryngoskopiaan Jos potilas sietää nieluputken, niin silloin ilmatie tulisi varmistaa intubaatiolla Jarkko Nurminen,ensihoidon vastuulääkäri, PKKS Vaikean palovamman hoito-ohje perustasolle
1. Vaikean palovamman määritelmä
- Lapset yli 10% kehon pinta-alasta 2. tai 3. astetta- Aikuiset yli 20% 2. tai 3. astetta- Hengitystiepalovamma- Kasvojen alueen palovamma- asteen vamma (aina) 2. Ensitoimet
- Sammuta kytevät vaatteet ja poista ellei kiinni- Ensiarvio A, B, C, D- Jäähdytys vedellä- Arvioi vamman laajuus% - kirjaa ylös- Aloita lisähapen anto- Tee täsmennetty tilanarvio- Avaa suoniyhteys- Peitä vammat palovammasiteillä - varo hypotermiaa - avaruuslakana - Aloita nestehoito Ringerillä, nopeudella 1litra tunnissa (ei Plasmafusinia)- Jos potilas tajuissaan ja verenpaine yli 120 - konsultoi kipulääke (Rapifen)- Anna lääkettä ohjeen mukaan- Jos tajuton - siirry tajuttoman hoito-ohjeeseen- Jos epäilet hengitystie palovammaa - varaudu tulevaan ilmatieongelmaan- Valmistele siirto 4. Kuljetus
- Kuljeta paareilla- Tee ennakkoilmoitus- Aina Pkks ja lähes aina (B)- Matkalla huolehdi hengityksestä ja verenkierrosta Jarkko Nurminen,ensihoidon vastuulääkäri, PKKS Häkämyrkytyksen hoito-ohje perustasolle
Häkämyrkytystä pitää epäillä kaikilla tajunnan häiriöisillä potilailla joiden häkäaltistus onmahdollinen (tulipalot, puulämmitys, autotallista löydetyt). Häkämyrkytyksen oireet ovatepäspesifisiä ja johtuvat pääosin aivohypoksiasta (päänsärkyä, korvien soimista, pahoinvointia jaoksentelua, tajunnan häiriöitä ja kouristelua).
Ensitoimet
-
Aloita 100% hapen anto (varaajamaskilla) - myös oireettomille Tee täsmennetty tilanarvio - älä luota saturaatiolukemaan Jatka 100% hapen antoa keskeytymättömästi - tarvittaessa avusta hengitystä mekaanisesti(häkähemoglobiinin puoliintumisaika 100% hapella on 80 minuuttia) Jos tajunnan häiriö - siirry tajuttoman hoito-ohjeeseen Kuljetus
-
Kuljeta paareilla puoli-istuvassa asennossa Tarkkaile hengitystä, tajuntaa ja verenpainetta Kuljeta aina Pkks - oireiset (B) - oireettomat (C) Muista!
-
Jarkko Nurminen,ensihoidon vastuulääkäri, PKKS Hukuksiin joutuneen hoito-ohje perustasolle
Ensitoimet
-
Elottoman hoito
-
Jos ei pulssia -> siirry elottoman hoitoon -> poikkeus -> jos ei ensimmäisen adrenaliinin jälkeenpulssia -> anna atropiinia 1mg -> jatka adrenaliinilla ohjeen mukaan.
Sydämen käynnistyttyä varovainen liikuttelu -> avaruuslakana -> hoito elvytetyn hoito-ohjeenmukaan Jos sydän ei käynnisty hypotermian vuoksi -> nopea siirto jatkohoito paikkaan jossa kehonlämmitys Elossaolevan hoito
-
Jos happimaski ei nosta saturaatiota tai jos hengitys rohisevaa ja tajunta ok aloita C-pap hoito7.5cmH2O Jos GCS alle 8 ja HT alle 8 - avusta hengitystä - jos hypoterminen - ei nieluputkea (VF-vaara) Hoida matalat verenpaineet nesteytyksellä - tavoite yli 100 syst.
Kuljetus
-
Paareilla kyljellään, selällään tai puoli-istuvassa asennossa, riippuu (tajunta, paineet,hengitysvaikeus) Hengityksen ja verenkierron jatkuva seuranta Tarvittaessa hengityksen avustaminen ja verenkierron tukeminen (nesteytys) Muista!
-
Hukuksissa olleelle voi kehittyä keuhkopöhö myöhemmin, vaikka tavattaessa olisikinhyväkuntoinen Elottomalla rytmi yleensä - ASY tai PEA - jos VF - silloin se hukuksiin joutumisen syy Jarkko Nurminen,ensihoidon vastuulääkäri, PKKS Hypotermisen potilaan hoito-ohje perustasolle
Ensitoimet
-
Ensiarvio A, B, C, D, tunnustele pulssia riittävän kauan (40 sek) Lämmön kokeilu vaatetetulta iholta - märkien vaatteiden poistaminen (leikkaamalla?) Täsmennetty tilanarvio - muista B-Gluk ja korvalämpö Jos tajunnan taso laskenut - varovasti kylkiasentoon Jos potilas reagoimaton - rytmin monitorointi potilasta kääntämättä - (voi tehdä myösselänpuolelta) Jos eloton - intuboi - avaa suoniyhteys - kuljetus elvyttäen Avaa suoniyhteys Ringer AOT - lämpimät nesteet Jatkuva rytmin ja verenpaineen monitorointi Verenkierron tukeminen nesteytyksellä - muista kuitenkin että matalakin RR riittäähypotermiselle Kuljetus
-
Paareilla kyljellään - älä nosta jalkoja Vitaalitoimintojen tukeminen ja jatkuva pulssin tunnustelu - älä tuijota vain monitoria Muista!
-
Hypotermisella yleensä matala RR, bradykardia, alentunut HT - jos näin - silloinkammiovärinän riski suuri Hypotermiselle riittää vähäinenkin oma hengitys ja verenkierto Elotonta hypotermista et voi jättää elvyttämättä - jollei xumpijäässäx Pitkään sisätiloissa maannut vanhus on yleensä hypoterminen Jos ruumiinlämpö alle 28 astetta - kammiovärinä ei yleensä defibrilloidu, eikä elvytyslääkkeetvaikuta Hypotermian diagnoosi ja vaikeusasteen arviointi
-
Jos tajuissaan, asiallinen, lihasvärinät - lämpö yleensä yli 32 astetta Jos sekava, eikä lihasvärinöitä - lämpö yleensä 28-32 astetta Jos tajunnantaso selkeästi laskenut eikä lihasvärinöitä - lämpö alle 28 astetta Jos elottoman oloinen - lämpö alle 26 astetta Jarkko Nurminen,ensihoidon vastuulääkäri, PKKS Kivunhoito-ohje perustasolle
Ambulansseissa tulisi olla kivunhoitoa varten kahta vahvaa opiaattipohjaista kipulääkettä,pitkävaikutteinen Oxanest sekä lyhytvaikutteinen Rapifen. Niiden käyttö perustuuperustasolla konsultaatioon. Aina ennen lääkkeen antoa, tulee potilaasta olla selvitettynävitaalitoimintojen riittävyys. Hoitotason luvat omaava henkilö voi annostella kipulääkkeitäensihoitotilanteissa ilman lääkärin konsultaatiota, mikäli potilaan peruselintoiminnot ovatvakaat.
Kivunhoito erityyppisillä potilasryhmillä, sekä oikean lääkkeen valinta
1. Vammapotilas jolla yhden raajan vamma ja vitaalitoiminnot normaalit
- Oikea lääke Rapifen- Konsultaation jälkeen aikuiselle 0.25-0.5mg:n annoksia i.v. 10 min välein ad 1mg- Konsultaation jälkeen lapselle 0.1-0.2mg/10kg kerta-annos ei toisteta 2. Vammapotilas jolla monivamma
- Jos potilas tajuissaan, RR yli 100, syke alle 100, ei merkittävää hengitysvaikeutta - Konsultaation jälkeen Rapifen 0.25-0.5mg:n annoksina 10min välein, verenpaineita - Jos tajunnanhäiriö, vuotosokki tai vaikea rintakehävamma ja hengitysvaikeus - ei kipulääkettä - ellei intubaatioajatusta (hoitotaso) 3. Sydänperäinen rintakipu
- Oikea lääke Oxanest- Konsultaation jälkeen- Jos systolinen RR yli 110 ja- jos pulssitaajuus yli 50 3-5mg i.v tarvittaessa toistetaan kunnes kivuton- Jos pahoinvointia, anna myös Primperan / Metopram 10mg i.v, ei kuitenkaan 4. Vatsakipu
- Vatsakipuisille ei herkästi lääkettä- Jos niin kipeä, että siirto/ kuljetus vaikeaa ja vitaalitoiminnot ok - konsultaation - Rapifen 0,25-0.5mg i.v. tai lääkärin niin halutessa Oxanest 3-4mg i.v, lapselle 5. Selkäkipu
- Oikea lääke Rapifen- Konsultaation jälkeen - jos vitaalitoiminnot ok 0.25-0.5mg i.v. tarvittessa toistaen ad 1mg ja lapselle 0.1-0.2mg/10kg kerta-annos Jarkko Nurminen,ensihoidon vastuulääkäri, PKKS Nestehoito- ohje perustasolle
Ambulansseissa tulisi olla käytettävissä nestehoitoon seuraavat infuusionesteet:- Ringersteril 500ml- Natrosteril 500ml- Plasmafusin/Hemohes 500ml- Glucosteril 100mg/ml 100ml 1. Yleistä nestehoidosta!
- Kanyylin laittaminen ja aukiolotiputuksen aloittaminen ei ole nestehoitoa- Nestehoitoa on kun potilaan sairautta hoidetaan nesteellä- Ensihoidossa nestehoidosta voidaan puhua, jos vammautuneelle annetaan nesteitä verenvuodon aiheuttaman verenkiertovajeen korjaamiseksi - Myös hypoglykeemisen potilaan herättäminen glukoosiliuoksella luokitellaan 2. Tylpät vammat ja hypovolemia
Hypovoleemiselle potilaalle oikea neste on Ringerin liuos, jos potilaalla onverenvuotosokin oireita, tulee lisäksi käyttää plasmaexpanderia Plasmafusin/Hemohes.
Vammapotilaan oikea kanylointipaikka ovat kyynärtaive ja mahdollisuuksien mukaankanyylin tulisi olla valkoinen tai suurempi. Jos potilaalla on korkeaenergisiä vammojatai vuotosokin oireita, tulisi potilaalle asettaa useampia kanyyleita 2-3, jotta riittävännopea vuodonkorvaus olisi mahdollista. Vuodon määrää ei tule yrittää korvatakokonaan. Nesteytystä seurataan rannepulssin voimakkuuden muutoksella,takykardian rauhoittumisella ja lämpörajan siirtymisellä raajojen ääriosiin. Nestehoidonaloittaminen sokkiselle vammapotilaalle ei saa koskaan viivyttää kuljetuksenaloittamista, (yksi kanyyli kohteessa, toinen matkalla.) 3. Lävistävät vammat ylävartalon alueella.
Uusimpien tutkimusten mukaan lävistävän vamman saaneiden potilaiden nesteytystäennen leikkaussalia tulisi rajoittaa. Jos kyseisiä potilaita nesteytetäänensihoitovaiheessa liiaksi, niin veren viskositeetti (paksuus, juoksevuus) vähenee japotilas vuotaa entistä enemmän. On kuitenkin muistettava että kudokset tarvitsevattietyn verenpainetason ja siksi pidemmillä kuljetusmatkoilla yli 10min nesteytystoteutetaan kuten tylpissä vammoissa. Harkitse nestehoidosta pidättäytymistäkaupunkialueella. Kanyylit tulee kuitenkin asentaan jo matkalla sairaalaan.
4. Aukiolotiputus
Aukiolotiputus aloitetaan potilaalle, joka sairautensa vuoksi tarvitsee suonensisäistälääkitystä joko ensihoitovaiheessa tai myöhemmin sairaalassa. Aukiolotiputus avataanmyös potilaille jotka ovat kuivuneita ja oletettavasti tarvitsevat sairaalassasuonensisäistä nestehoitoa (ketoasidoosi, oksentelu, ripulointi). Aukiolotiputuksennesteeksi ensihoitovaiheessa valitaan joko Ringersteril tai Natrosteril. Oikeakanylointipaikka on kämmenselkä tai kyynärvarsi ja kanyyliksi riittää vihreä tai sitäpienempi kanyyli.
Jarkko Nurminen,ensihoidon vastuulääkäri, PKKS Vuodon määrä ja nestehoidon toteutus
Murtuma
Vuodon kokonaismäärä(ml)
Vuotosokin arviointi ja nestehoidon toteutus
Lievä
Keskivaikea
Vaikea
Kriittinen
Vaikeassa hypovolemiassa nestehoito toteutetaan Ringerin liuoksella japlasmalaajentajalla 1:1 Jarkko Nurminen,ensihoidon vastuulääkäri, PKKS Perustason yksikön varusteluettelo
Monitoridefibrillaattori, puoliautomaatti
Hengityksenhoitovälineet ( kassi):
• Happipullo 2 l + paineenalennin ja virtausmittari • poljettava / käsikäyttöinen imulaite sekä imukatetrit § maskit§ hapenvaraajapussi§ peep venttiili§ letku lisähapelle§ lasten ambu § tavallinen§ varaajapussilla§ lasten§ viikset§ lääkemaski § Intubaatioputket aikuisten ja lasten§ Intubaatioputken ohjaimet aikuisten ja lasten§ Laryngoskooppi + kielet§ Kanttinauhat§ Ruiskut 10ml§ Larynksmaskit aikuisten ja lasten§ Vierasesinepihdit aikuisten ja lasten Hoitovälinelaukku:
• Infuusionesteet kristalloidit + kolloidit + Glukoosi 10% • Infuusiokanyylit, staassit, kolmitiehanat, kiinnitysteipit Jarkko Nurminen,ensihoidon vastuulääkäri, PKKS • Lääkesetti + ruiskut + neulat (katso lääkkeet) Hoitotila:
§ tyhjiölastat§ tyhjiöpatja§ tukikaulukset • Kaapistoissa pieni määrä täydennystarvikkeita + oksennuspussit, kylmäpussit jne.
Ohjaamo:
• Ensihoitokaavakkeet + kansio + hoito-ohjeet + kartat Jarkko Nurminen,ensihoidon vastuulääkäri, PKKS Perustason yksikön lääkkeet
Peroraaliset
Inhaloitavat lääkkeet
− Salbutamoli + Ipratropiumbromidi (Atrodual) i.v./i.m.-annosteltavat
− Kirkkaat laskimonsisäisesti annettavat liuokset (ns. kristalloidit) − Hydroksietyylitärkkelys (ns. kolloidit) Rektaaliset

Source: http://extra.pkshp.fi/html/hoito-ohjeet/tulosteet/pdf/Perustason_hoito-ohjeet.pdf

mckenzie-pediatrics.com

What Is Molluscum? Molluscum lesions affect as many as 20 percent of children over the course of childhood. This common condition is caused by the Molluscum contagiosum virus (MCV), a highly contagious poxvirus easily passed from child to child. Mollusucm is an annoyance for many children and parents because of how long the lesions take to disappear. Left alone, molluscum lesions do disa

Microsoft word - cdc mrsa doc.rtf

CA-MRSA: Public F AQs I CDC Infection Control in HealthcareCommunity-Associated MRSA Information for the PublicThe Centers for Disease Control and Prevention (CDC) has received inquiries about infections withantibiotic-resistant Staphylococcus aureus (including methicillin-resistant S. aureus [MRSA]) amongpersons who have no apparent contact with the healthcare system. This fact sheet addres

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf