Microsoft powerpoint - a-kursus urologi kontrast 2013 - noter.ppt [kompatibilitetstilstand]

Forskel i gråtone fra et punkt i et billede til Kontraststoffer
Forskel i røntgen-attenuation fra en voxel til en nabo-voxel høj attenuation (eks. mange iodatomer)høj vandopløselighed Bindes ikke til protein, cellevægge m.m.
Ikke gennem cellevægge eller blod/hjerne Diffunderer frit gennem alle andre kapillærer til extracellulærrummet (3 liter + 12 liter) Moderate
•Senreaktioner (> 1 time efter kontrast) 30 mg Prednisolon p.o. 12 timer og 6 timer Kreatininstigning > 25% eller 44µmol/l – uden anden forklaring – inden for 3 døgn ≈ 5% ved normal nyrefunktion10-30% ved nedsat nyrefunktion Stiger eksponentielt ved kreatinin > 106 µmol/l Diabetes! proteinuri
Kontrastmængde
Uræmi hos færre end 5 % med ↓ nyrefunktion Kontrast-osmolaritet (”iso” også toxisk) DehydreringHøj alderSamtidig indgift af andre nyretoxiske stofferDirekte indgift i nyrearterier (a-grafi over nyrearterie-niveau) Jodholdig røntgenkontraststof og nefropatiUlf Nyman m.fl.
Mand, 70 år, 70 kg, diabetes, se-kreat = 200 Risiko for dialysekrævende nefropati < 5% 30 g Iod svarer til 130 ml kontrast 240mgI/ml Risiko for dialysekrævende nefropati = 2%(ikke diabetes: 0,3%) Non-ionisk dimer, iso-osmolær (Visipaque) Non-ionisk dimer, iso-osmolær (Visipaque) Acta Radiol. 2008 Jul;49(6):646-57 Visipapue formentlig bedre hos diabetikere med nedsat nyrefunktion – arteriografi (KAG) Non-ionisk dimer, iso-osmolær (Visipaque) Take home messages
Normal kreatinin-clearance: Ingen problemer Nedsat clearance: Nedsæt kontrastmængde Nedsat clearance: Stop nefrotoksisk medicin nedsat nyrefunktion – i.v. administration 4 x hyppigere senreaktioner – alvorligere Diuretika (spec. loop): Øget nefrotoksisitet Kontrastnefropati ⇒ Metformin-ophobning Normal nyrefunktion (eGFR>60 ml/min/1.73m2): eGFR ≥ 60 ml/min/1,73 m2: Ingen specielle forholdsregler Ingen problemer:Giv kontrast og fortsæt med metformin i.v.: eGFR ≥ 45 ml/min/1,73 m2: ingen forholdsregler http://ski-nephrology.org/resources/gfr-calculator Lav undersøgelsen tidligst efter 48 timer Lav undersøgelsen tidligst efter 48 timer Abnorm nyrefunktion og akut undersøgelse: og jodholdigt kontraststor bør undgås.
Overvej fordele og ulemper nøjeEfter evt. kontrastindgift:Hydrering og nøje observation Ganske lidt kontrast (”clearance-regler”) Ved tidligere svære kontraststofreaktioner: Mere nyretoksisk end lavosmolær kontrast Ulf Nyman et al.: Jodholdig røntgenkontraststof og nefropati. Skøn
over kreatinin-clearance giver bedre vurdering af nyrefunktion og
dosis.
Ugeskr Læger 2004; 2566-72
Henrik Thomsen, Finn Rasmussen: Kontraststoffer, del af
”VEJLEDNINGER VEDR. RADIOLOGISKE PROCEDURER”.
H.S. Thomsen, S.K. Morcos, B.J. Barrett: Contrast-Induced
http://www.drs.dk/guidelines/rtg/procedure.htm Nephropathy: The Wheel Has Turned 360 Degrees. Acta Radiol.
2008 Jul;49(6):646-57
http://www.esur.org/Contrast-media.51.0.html(flere kontrast-relevante guidelines) Henrik S. Thomsen et al., ESUR: Gadolinium-containing contrast
media for radiographic examinations: a position paper.
Eur Radiol
Henrik S. Thomsen et al., ESUR: Management of acute adverse
reactions to contrast media. Eur Radiol 2004; 14:476-81

Source: http://drs.dk/Urogenital%20radiologi/A-kursus%20urologi%20kontrast%202013%20-%20noter%20bw.pdf

To divide er follow-ups, referrals and new patient requests more evenly and to allow more access for patients, please indicate the topics you would be willing to take on or perform an initial workup:

Progress Note and Discharge Note Examples OB LABOR NOTE S: Comfortable with epidural” or “Breathing through contractions.” O: 1. Vitals. 2. Most recent SVE (sterile vaginal exam) performed by (RN, MD, resident) 3. Fetal tracing: baseline 140, moderate variability, accelerations, no decelerations 4. Tocometer : contractions every 4 min A/P: SIUP at 39w1d, active labor, undergoing P

Steroid responsive meningitis

KC Health Coordinator for the UK Beagle Clubs The condition is seen in other breeds of dog too but Beagles along with Bernese Mountain Dogs, Duck Tolling Retrievers and Springer Spaniels seem to be over-represented in the canine population. It is primarily a disease of the younger dog, most often being seen around 6-8months of age for the first time although it has been seen as young as 10 weeks

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf