Dorpenronde 201

Dorpenronde 2011
Verslag van het overleg met de Vereniging van Dorpsbelangen Molenrij (Rieg), gehouden op
donderdag 21 april 2011 in restaurant ’t Korensant.
Aanwezig namens de Vereniging van Dorpsbelangen (VD):
Urban Hansma, Constatin Ozbilgic, Clarina Batema en Sigrid Heeres
Aanwezig namens de gemeente:
Koos Wiersma (de burgemeester) en de wethouders Luppo Smook, Kor Berghuis en Herwil van
Gelder
Verslag: Han Bos
Gemeente algemeen
De burgemeester legt uit dat dit jaar de helft van de Verenigingen Dorpsbelangen op het gemeentehuis
worden ontvangen. De andere helft wordt bezocht. In 2012 komt Molenrij bij de gemeente op bezoek.
Rieg algemeen
Urban Hansma legt uit wat er zoal in Molenrij gebeurt.
VD was tot dusver voornamelijk tussenpersoon voor gemeentelijke zaken. Steeds meer mensen
zoeken tegenwoordig rechtstreeks contact met de gemeente. Voor overstijgende zaken wordt VD nog
wel ingeschakeld.
VD richt zich steeds meer op de samenhang in het dorp. Oude zaken spelen soms nog een rol.
Het dorp heeft een nieuwe logo met de molen Windlust als afbeelding.
Een website is er nog niet. Wellicht dat een Hyvespagina ook een bijdrage kan leveren aan een grotere
betrokkenheid. De gemeente linkt door naar de sites van de dorpen.
Het Speelbos
De jeugd heeft meerdere keren aangegeven dat een speeltuin wordt gemist.
Een dergelijke voorziening kost veel geld. Daarom is gekeken naar alternatieven. Er is nu gekozen
voor de aanleg van een natuurlijke speeltuin aan de noordzijde van het dorp.
Nico Steur beleidsambtenaar bij de gemeente fungeert als bemiddelaar.
Molenrij heeft op dit moment 27 kinderen onder de 12 jaar op een totale bevolking van plm. 150
inwoners.
Schouw
Één keer per jaar vindt er een schouw plaats door de gemeente. Samen met een delegatie van het
bestuur wordt gekeken naar praktische zaken. De geconstateerde gebreken worden in bijna alle
gevallen verholpen. Vaak betreft het zaken als achterstallig groenonderhoud, herleggen trottoirs e.d.
Grote gebreken/tekortkomingen worden teruggekoppeld naar de gemeente.
Dorpshuis
Zowel ’t Korensant als de camping van de fam.De Hoop fungeren als dorpshuis. Per activiteit wordt
bekeken wat de beste locatie is.
Krimp
De gemeente beschikt inmiddels over een krimpnota. Wethouder Van Gelder legt uit hoe een en ander
tot stand is gekomen. De geografische ontwikkelingen noodzaken tot ingrijpen van de overheid.
De volgende drie hoofdthema’s bepalen heel nadrukkelijk de inhoud van de nota:
Krimp wordt niet bestreden maar er moet wel iets mee gedaan worden Sociale samenhang + eigen kracht is bij de bevolking heel erg groot. Op dit moment is de gemeente samen met studenten van de Hanzehogeschool bezig met het opstellen
van woon- en leefbaarheidsplannen.
De gemeente houdt krimp niet tegen.
Wel is het zo dat de gemeente moet zorgen dat de kwaliteit van het wonen wordt bewaakt. De
gemeente moet inspelen op bepaalde ontwikkelingen.
Bij de inwoners zelf ligt vaak de kracht van een dorp.
Woon- en leefklimaat
Het woon- en leefklimaat is uitstekend in Molenrij. Er worden geen onveilige plekken ervaren.
Leens, 20 juni 2011
Actiepunten

Source: http://besluitvorming.demarne.nl/Vergaderingen/BW-met-dorpsverenigingen/2011/21-april/20:30/Overleg-gemeente-21-april-2011-met-Molenrij/Overleg-gemeente-met-Molenrij-21-april-2011.pdf

cosmox.nl

De weg naar het noorden (roman, 1995) Minnares van de duivel (verhalen, 2002)Em. Querido’s Uitgeverij bv, Singel 262,Omslagbeeld Crystal Cartier Photography / CorbisIk ben een Marokkaan in een vinexwijk. Een Marokkaan diehet in de ogen van andere Marokkanen heeft gemaakt, om-dat ik in een wijk woon vol blanke autochtonen. Maar dielaatsten hadden wat bezorgd gekeken toen ze zagen dat er

sjschools.org

St. Joseph Public Schools, G-778 PPO Plan Option Benefit Description In-Network Out-of-Network *Includes benefit percentage only. Does not include deductibles, in-network co-payments, prescription drug co-payments, or expenses that constitute a penalty for non-compliance, exceed the usual and customary charge, exceed the limits of the Plan, or are otherwise excluded. Annual

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf