Microsoft word - med_dop.doc

p1/6 Liste des Produ its et Su b sta n c es In terdits - AC É B U T O L O L AL P H AR M A, AC É B U T O L O L AR R O W , AC É B U T O L O L B AY E R , AC É B U T O L O L B I O G AR AN , AC É B U T O L O L E G , AC É B U T O L O L G G AM , AC É B U T O L O L G N R , AC É B U T O L O L I R E X , AC E B U T O L O L I V AX , AC É B U T O L O L M E R C K , AC É B U T O L O L Q U AL I M E D , AC É B U T O L O L R AT I O P H AR M , AC É B U T O L O L R P G , AC É B U T O L O L S AN D O Z , AC É B U T O L O L T E V A, AC É B U T O L O L W I N T H R O P , AC É B U T O L O L Z Y D U S , AC É B U T O L O L - R AT I O P H AR M , AC I D R I N E , AC L O S O N E , AC T I F E D , AC T I F E D J O U R E T N U I T , AC T I F E D R H U M E , AC T I Q , AC T I S K E N AN , AC T R AP I D 10 0 U I /m l , AC T R AP I D H M 10 0 U I /m l , AC T R AP I D I N N O L E T 10 0 U I /m l , AC T R AP I D N O V O L E T 10 0 U I /m l , AC T R AP I D P E N F I L L 10 0 U I /m l , AC T R O N , AC U I L I X . - AD R É N AL I N E AG U E T T AN T , AD R É N AL I N E B B R AU N , AD R E N AL I N E C O O P E R , AD R É N AL I N E M E R AM , AD R É N AL I N E R E N AU D I N , AD R E X AN , - AF T AG E L . - AI R O M I R AU T O H AL E R . - AL B U M I N E H U M AI N E B AX T E R , AL B U M I N E L F B , AL D AC T AZ I N E , AL D AC T O N E , AL D AL I X , AL D Y Z I N E , AL E P S AL , AL G É S AL S U R AC T I V É , AL P H AC AÏ N E -N , AL P H AC AÏ N E -S P , AL T E I S D U O , AL T I M , AL T I Z I D E S P I R O N O L AC T O N E R P G , AL V E O P E N G A, AL V O G Y L . - AM I D AL , AM I L O R I D E H Y D R O C H L O R O T H I AZ I D E R P G , AM I L O R I D E H Y D R O C H L O R O T H I AZ I D E T E V A, AM P E C Y C L AL , AM Y G D O L , AM Y G D O S P R AY . - AN AD V I L R H U M E , AN AH E L P , AN AK I T , AN AP E N , AN D R AC T I M , AN D R O G E L , AN D R O T AR D Y L , AN G I C AL M , AN T AL Y R E , AN T I B I O -S Y N AL AR , AN T I G R I P P I N E ( à l ' a s pi r i n e é t a t g r i ppa l ) , AN T I S E P T I Q U E C AL M AN T E . - AP AC E F I M , AP H I L AN D E M AN G E AI S O N S , AP H T O R AL , AP I D R A. - AR AN E S P , AR AN E S P S U R E C L I C K , AR I M I D E X , AR K O G E L U L E S C AM I L I N E , AR K O G E L U L E S C U P AL I N E , AR K O G E L U L E S K O L A, AR K O G E L U L E S T H É V I E R G E , AR K O M E D I C A M I N C E U R , AR O M AS I N E , AR T E X , AR T H R I S O N E , AR T I C AD E N T . - AS M AB E C C L I C K H AL E R , AS M AS AL C L I C K H AL E R , AS P R O AC C E L . - AT É N O L O L AL P H AR M A, AT É N O L O L AP O T E X F R AN C E , AT É N O L O L AR R O W , AT É N O L O L B AY E R , AT É N O L O L B I O G AR AN , AT É N O L O L C O X F R AN C E , AT É N O L O L E G , AT É N O L O L G G AM , AT É N O L O L G N R , AT É N O L O L I R E X , AT É N O L O L I V AX , AT É N O L O L M E R C K , AT É N O L O L M S D , AT É N O L O L Q U AL I M E D , AT É N O L O L R AT I O P H AR M , AT É N O L O L R P G , AT É N O L O L S AN D O Z , AT É N O L O L T E V A, AT É N O L O L W I N T H R O P , AT É N O L O L Z Y D U S , AT I M O S . - AU R I C U L AR U M , AU R I G O U T T E . - AV E N O C ( po m m a d e r e c t a l e ) , AV L O C AR D Y L , AV L O C AR D Y L L P , AV O D AR T . - AZ E R T Y , AZ O P T . - B . A. L . - B AC I C O L I N E À L A B AC I T R AC I N E , B AU M E D E D E N T I T I O N T H O M AS , B AU M E M I R I G A. - B E C L O J E T , B E C L O M E T AS O N E I V AX E AS I B R E AT H E , B E C L O M E T AS O N E M E R C K , B E C L O M E T AS O N E N O R T O N , B E C L O N E . - B É C L O -R H I N O . - B E C O D I S K . - B É C O N AS E , B É C O T I D E . - B E M E D R E X E AS Y H AL E R . - B É N É M I D E . - B E N T O S , B E R O T E C . - B Ê T A-AD AL AT E . - B É T AG AN , B É T AN O L . - B E T AT O P , B E T N E S AL I C , B E T N E S O L ( c o m pr i m é e f e r v e s c e n t , i n j e c t i o n s y s t é m i q u e , s o l u t i o n r e c t a l e ) , B E T N E S O L ( c o m pr i m é e f e r v e s c e n t , s o l u t i o n i n j e c t a b l e , s o l u t i o n r e c t a l e ) , B E T N E S O L I N J E C T AB L E ( u s a g e l o c a l ) , B E T N E V AL ( c r è m e , l o t i o n , po m m a d e ) , B E T N E V AL B U C C AL ( c o m pr i m é ) , B E T N E V AL N É O M Y C I N E ( c r è m e , l o t i o n , po m m a d e ) , B E T O P T I C . - B I AC O R T , B I G O N I S T , B I O D I C AÏ N E , B I O D I C AÏ N E AD R E N AL I N E E , B I O D I C AÏ N E N O R AD R E N AL I N E E , B I O T O N E , B I P H E D R I N E AQ U E U S E , B I P R E T E R AX , B I S O P R O L O L AL P H AR M A, B I S O P R O L O L AR R O W , B I S O P R O L O L B I O G AR AN , B I S O P R O L O L B I O G L AN , B I S O P R O L O L E G , B I S O P R O L O L G G AM , B I S O P R O L O L G N R , B I S O P R O L O L H E X AL , B I S O P R O L O L I R E X , B I S O P R O L O L I V AX , B I S O P R O L O L M E R C K , B I S O P R O L O L Q U AL I M E D , B I S O P R O L O L R AT I O P H AR M , B I S O P R O L O L R P G , B I S O P R O L O L S AN D O Z , B I S O P R O L O L T E V A, B I S O P R O L O L W I N T H R O P , - B O I R O N T H É V E R T . - B R E V I B L O C , B R I AZ I D E , B R I C AN Y L 0 , 5 m g /m l ( s o l u t i o n i n j e c t a b l e ) , B R I C AN Y L 250 µ g /d o s e ( a é r o s o l d o s e u r ) , B R I C AN Y L 250 µ g /d o s e ( a é r o s o l ) , B R I C AN Y L 5 m g /2 m l ( s o l u t i o n po u r n é b u l i s e u r ) , B R I C AN Y L L P , B R I C AN Y L T U R B U H AL E R , B R O N C H O D E R M I N E , B R O N C H O D U AL , B R O N C O R I N O L É T AT S G R I P P AU X , B R O N C O R I N O L M AU X D E G O R G E , B R O N C O R I N O L R H I N I T E S ( g é l u l e ) , B R O N C O R I N O L R H U M E , B R O N I L I D E . - B U C AN E S T AD R É N AL I N É E , B U C AN E S T S AN S V AS O C O N S T R I C T E U R , B U C C AW AL T E R , B U C C O B E T , B U C C O T H Y M O L , B U D E S O N I D E AR R O W , B U D E S O N I D E B I O G AR AN , B U D E S O N I D E S AN D O Z , B U D E S O N I D E T E V A, B U P I V AC AÏ N E AD R É N AL I N E AG U E T T AN T , B U P I V AC AÏ N E AD R É N AL I N E M E R C K , B U P I V AC AÏ N E AG U E T T AN T , B U P I V AC AÏ N E AG U E T T AN T P O U R R AC H I AN E S T H É S I E , B U P I V AC AÏ N E B B R AU N , B U P I V AC AÏ N E D AK O T A P H AR M , B U P I V AC AÏ N E Q U AL I M E D , B U P R E N O R P H I N E AR R O W , B U R I N E X , B U V E N T O L E AS Y H AL E R . AG U E T T AN T , C AF É I N E C O O P E R , C AN T AL E N E , C AP T É A, C AP T O P R I L H Y D R O C H L O R O T H I AZ I D E , C AP T O P R I L H Y D R O C H L O R O T H I AZ I D E AR R O W , C AP T O P R I L H Y D R O C H L O R O T H I AZ I D E B I O G AR AN , C AP T O P R I L H Y D R O C H L O R O T H I AZ I D E G G AM , C AP T O P R I L H Y D R O C H L O R O T H I AZ I D E G N R , C AP T O P R I L H Y D R O C H L O R O T H I AZ I D E I V AX , C AP T O P R I L H Y D R O C H L O R O T H I AZ I D E M E R C K , H Y D R O C H L O R O T H I AZ I D E S AN D O Z , C AR B O C AÏ N E , C AR D E N S I E L , C AR D I O C O R , C AR P I L O , C AR T E AB AK , C AR T É O L , C AR T É O L L P , C AR V É D I L O L B I O G AR AN , C AR V É D I L O L C T R S , C AR V É D I L O L G G AM , C AR V É D I L O L M E R C K , C AU S T I N E R F AR S E N I C AL , C AU S T I N E R F S AN S AR S E N I C . - C É B É D E X AC O L , C É B É S I N E . - C E F AC I D AL I M . - C É F AL I N E H AU T H , C É F AL I N E -P Y R AZ O L É À L A N O R AM I D O P Y R I N E . p2/6 Liste des Produ its et Su b sta n c es In terdits - C E F AL O J E C T I M , C E F AZ O L I N E P AN P H AR M A I M , C E F AZ O L I N E Q U AL I M E D I M , C E F T R I AX O N E AG U E T T AN T ( I M e t S C ) , C E F T R I AX O N E AR R O W I M , C E F T R I AX O N E B AY E R I M , C E F T R I AX O N E C C L P H AR M A I M , C E F T R I AX O N E E G I M , C E F T R I AX O N E G G AM I M , C E F T R I AX O N E G N R I M , C E F T R I AX O N E I R E X I M , C E F T R I AX O N E M E R C K I M , C E F T R I AX O N E Q U AL I M E D I M . - C É L E C T O L , C É L E S T AM I N E , C É L E S T È N E ( c o m pr i m é , s o l u t i o n b u v a b l e , i n j e c t i o n s y s t é m i q u e ) , C É L E S T È N E ( u s a g e l o c a l ) , C É L E S T È N E C H R O N O D O S E ( u s a g e l o c a l ) , C É L E S T È N E C H R O N O D O S E ( u s a g e s y s t é m i q u e ) , C É L E S T O D E R M , C É L E S T O D E R M R E L AI S . - C E L I P R O L O L AG U E T T AN T , C E L I P R O L O L AL P H AR M A, C E L I P R O L O L AR R O W , C E L I P R O L O L B AY E R , C E L I P R O L O L B I O G AR AN , C E L I P R O L O L E G , C E L I P R O L O L G G AM , C E L I P R O L O L G N R , C E L I P R O L O L I R E X , C E L I P R O L O L I V AX , C E L I P R O L O L M E R C K , C E L I P R O L O L Q U AL I M E D , C E L I P R O L O L R AN B AX Y , C E L I P R O L O L R AT I O P H AR M , C E L I P R O L O L R P G , C E L I P R O L O L S AN D O Z , C E L I P R O L O L S G P H AR M A, C E L I P R O L O L S U B S T I P H AR M , C E L I P R O L O L T E V A, C E L I P R O L O L W I N T H R O P , C E L I P R O L O L Z Y D U S . - C É P H Y L , C É Q U I N Y L , C É T AF É I N E . - C H I B R O C AD R O N ( c o l y r e ) , C H I B R O C AD R O N ( c o l y r e , s o l u t i o n po u r pu l v é r i s a t i o n s n a s a l e s ) , C H I B R O C AD R O N ( s o l u t i o n po u r pu l v é r i s a t i o n s n a s a l e s ) , - C I B AD R E X , C I D E R M E X ( po m m a d e d e r m i q u e ) , C I D E R M E X ( po m m a d e d e r m i q u e , po m m a d e o ph t a l m i q u e ) , C I D E R M E X ( po m m a d e o ph t a l m i q u e ) , C I R K AN À L A P R E D N AC I N O L O N E ( s u ppo s i t o i r e ) , C I T AN E S T , C I T AN E S T 4A. - C L AF O R AN 1g I M , C L AR AD O L C AF É I N E , C L AR I N AS E R E P E T AB S , C L O M I D . - C O AP R O V E L , C O D E T R I C I N E V I T AM I N E C S AN S S U C R E , C O D O T U S S Y L M AU X D E G O R G E , C O K E N Z E N , C O L A V I N , C O L C H I M AX , C O L I C O R T , C O L L U -B L AC H E , C O L L U C T Y L , C O L L U D O L , C O L L U N I U M , C O L L U S T AN , C O L O F O AM , C O M B I G AN , C O M B I V E N T , C O N C E R T A L P , C O N G E S C O R , C O O L M E T E C , C O R AM I N E G L U C O S E , C O -R E N I T E C , C O R G AR D , C O R T AN C Y L , C O R T AP AI S Y L , C O R T E X AN F R AM Y C É T I N E , C O R T I B I O T I Q U E , C O R T I C É T I N E , C O R T I C O T U L L E L U M I È R E , C O R T I F R A, C O R T I S AL , C O R T I S E D E R M Y L , C O R T I S O N E R O U S S E L , C O S O P T , C O T AR E G , - C R E S O P H E N E ( s o l u t i o n po u r u s a g e d e n t a i r e ) . - C Y C L O T É R I AM . - D AC R Y N E , D AC R Y O B O R AL I N E , D AC R Y O S E P T I L , D AI V O B E T , D AN AT R O L . - D É B R U M Y L , D É C AD R O N , D É C AP E P T Y L . - D E C T AN C Y L ( c o m pr i m é ) , D E C T AN C Y L ( i n j e c t i o n l o c a l e ) , D E C T AN C Y L ( i n j e c t i o n s y s t é m i q u e ) , D E C T AN C Y L ( i n j e c t i o n s l o c a l e s ) , D E C T AN C Y L I N J E C T AB L E ( i n j e c t i o n s y s t é m i q u e ) , D E F I L T R AN , D E L I P R O C T ( po m m a d e ) , D E L I P R O C T ( s u ppo s i t o i r e ) , D E L I P R O C T P o m m a d e , D E L T AZ I N E AD R E N AL I N E E , D E L T AZ I N E S AN S V AS O C O N S T R I C T E U R , D E N O R AL ( c o m pr i m é ) , D E N T O B AU M E . - D É P O -M É D R O L ( u s a g e l o c a l ) , D É P O -M É D R O L ( u s a g e s y s t é m i q u e ) . - D E P R E N Y L . - D É R I N O X . - D E R M AC H R O M E , D E R M AS P R AI D D É M AN G E AI S O N ( c r è m e , s o l u t i o n po u r a ppl i c a t i o n c u t a n é e ) , D E R M O F E N AC , D E R M O V AL ( c r è m e , g e l po u r - D É S O C O R T , D É S O N I D E R P G . - D E T E N S I E L . - D É T U R G Y L O N E . - D E V I T AS O L AR S E N I C AL , D E X AG R AN E , D E X AM É T H AS O N E C H AU V I N ( c o l y r e ) , D E X AM É T H AS O N E M E R C K ( c r è m e , po m m a d e ) , D E X AM É T H AS O N E M E R C K ( u s a g e l o c a l ) , D E X AM É T H AS O N E M E R C K ( u s a g e s y s t é m i q u e ) , D E X AM É T H AS O N E Q U AL I M E D , D E X T R AN S O R B I T O L B B R AU N , D E X T R AN S O R B I T O L B I O S E D R A. - D I AB È N E , D I AM O X , D I C AG E L , D I E R G O S P R AY , D I G AO L , D I P R O L È N E ( c r è m e , po m m a d e ) , D I P R O S AL I C ( l o t i o n , po m m a d e ) , D I P R O S E P T , D I P R O S O N E ( c r è m e , l o t i o n , po m m a d e ) , D I P R O S O N E N É O M Y C I N E ( c r è m e , po m m a d e ) , D I P R O S T È N E ( u s a g e l o c a l ) , D I P R O S T È N E ( u s a g e - D O B U T AM I N E AG U E T T AN T , D O B U T AM I N E B AX T E R , D O B U T AM I N E D AK O T A P H AR M , D O B U T AM I N E F L AV E L AB , D O B U T AM I N E M E R C K , D O B U T AM I N E P AN P H AR M A, D O B U T AM I N E Q U AL I M E D , D O B U T R E X , D O L I R H U M E , D O L I D O N , D O L O D E N T , D O L O S AL , D O P AC AR D , D O P AM I N E AG U E T T AN T , D O P AM I N E F AB R E , D O P AM I N E L U C I E N , D O P AM I N E M E R C K , D O P AM I N E N AT I V E L L E , D O P AM I N E R E N AU D I N , D O P R AM , - D R AG É E S V AU B AN , D R I L L ( pa s t i l e ) , D R I L L C I T R O N M E N T H E ( pa s t i l e ) , D R I L L M AU X D E G O R G E , D R I L L M I E L R O S AT , D R I L L R H I N I T E S , D R I L L - D U AC I D AN , D U L C I D R I N E , D U O T R AV , D U R AN E S T , D U R AN E S T AD R É N AL I N E , D U R O G E S I C . - D Y N E X AN , D Y S P N É -I N H AL . - E C AZ I D E , E C O B E C . - E F F I C O R T , E F F O R T I L , E F R Y L É T AT G R I P P AL , E F R Y L R H I N I T E . - E L É N O L , E L I G AR D , E L I X I R C AF É I N E , E L I X I R P AR É G O R I Q U E G I F R E R , E L I X I R P AR É G O R I Q U E L I P H A, E L O H E S , E L U D R I L C O L L U T O I R E . - É L U S AN E S G R I P P O N Y L , É L U S AN E S M AT É , É L U S AN E S S T AR P H Y T , É L U S AN E S T H É V E R T . - E M L A, E M L AP AT C H . - E N AL AP R I L H Y D R O C H L O R O T H I AZ I D E AR R O W , E N AL AP R I L H Y D R O C H L O R O T H I AZ I D E B I O G AR AN , E N AL AP R I L H Y D R O C H L O R O T H I AZ I D E E G , E N AL AP R I L H Y D R O C H L O R O T H I AZ I D E M E R C K , E N AL AP R I L H Y D R O C H L O R O T H I AZ I D E Q U AL I M E D , E N AL AP R I L H Y D R O C H L O R O T H I AZ I D E R AT I O P H AR M , E N AL AP R I L H Y D R O C H L O R O T H I AZ I D E R P G , E N AL AP R I L H Y D R O C H L O R O T H I AZ I D E S AN D O Z , E N AL AP R I L H Y D R O C H L O R O T H I AZ I D E T E V A, E N AL AP R I L H Y D R O C H L O R O T H I AZ I D E V E N I P H AR M , E N AL AP R I L H Y D R O C H L O R O T H I AZ I D E W I N T H R O P , E N AN T O N E , E N T O C O R T , E N Z Y M I C I N E , E N Z Y M Y C I N E S P R AY . - E P H E D R I N E AG U E T T AN T , E P H E D R I N E R E N AU D I N , E P H E D R O Ï D E 3, E P I T O P I C ( c r è m e , g e l ) , E P R E X . - E R G I X M AL D E G O R G E . - E S I D R E X . - E T I L E F R I N E S E R B I V . p3/6 Liste des Produ its et Su b sta n c es In terdits - E U B I N E , E U C AR Y L , E U D Y N E , E U R E L I X L P . - E V I S T A. - E X I D O L , E X O L I S E . - F AR E S T O N , F AS L O D E X . - F E M AR A, F E N T AN Y L D AK O T A P H AR M , F E N T AN Y L J AN S S E N , F E N T AN Y L M E R C K , F E N T AN Y L P AN P H AR M A, F E N T AN Y L Q U AL I M E D , F E N T AN Y L R E N AU D I N , F E R V E X R H U M E . - F I N I D O L , F I T O N I C . - F L E X I C O N E S , F L I X O N AS E , F L I X O T I D E , F L I X O T I D E D I S K U S , F L I X O V AT E ( c r è m e e t po m m a d e ) , F L U C O N , F L U D E X , F L U D R O C O R T I S O N E AC E T AT E P C H AP H P ( c o m pr i m é ) , F L U M AC H . - F O R AD I L , F O R M O AI R , F O R T AL , F O R T Z AAR , F O S T I M O N , F O Z I R É T I C . - F R AK I D E X ( c o l y r e e t po m m a d e o ph t a l m i q u e ) , F R AK I D E X ( c o l y r e ) , F R AK I D E X ( po m m a d e o ph t a l m i q u e ) , F R AM Y C É T I N E P O L Y M Y X I N E B S Y N É P H R I N E AL C O N , F R AM Y X O N E ( s o l u t i o n po u r i n s t i l a t i o n s a u r i c u l a i r e s ) , F R AM Y X O N E ( s o l u t i o n po u r i n s t i l a t i o n s a u r i c u l a i r e s , s o l u t i o n po u r pu l v é r i s a t i o n s n a s a l e s ) , F R AM Y X O N E ( s o l u t i o n po u r pu l v é r i s a t i o n s n a s a l e s ) , F R AZ O L I N E , F R I L J E T . - F U R O S É M I D E AR R O W , F U R O S É M I D E B AY E R , F U R O S É M I D E B I O G AR AN , F U R O S É M I D E D AK O T A P H AR M , F U R O S É M I D E E G , F U R O S É M I D E E N I R E X , F U R O S É M I D E G G AM , F U R O S E M I D E G N R , F U R O S É M I D E I R E X , F U R O S É M I D E L AV O I S I E R , F U R O S É M I D E M E R C K , F U R O S É M I D E M E T AZ I R E X , F U R O S É M I D E R AT I O P H AR M , F U R O S E M I D E R E N AU D I N , F U R O S É M I D E R E N AU D I N , F U R O S É M I D E R P G , F U R O S É M I D E S AN D O Z , F U R O S É M I D E T E V A, F U R O S É M I D E T R AN Q U I R E X , F U R O S É M I D E W I N T H R O P , F U R O S É M I D E -R AT I O P H AR M . - G AO P T O L , G AR G Y L . - G E L O F U S I N E . - G É L U M AL I N E . - G E N O T O N O R M , G E N O T O N O R M AV E C C O N S E R V AT E U R , G E N O T O N O R M K AB I V I AL , G E N O T O N O R M M I N I Q U I C K , G E N T AS O N E ( c o l y r e , - G H -R H F E R R I N G . - G I N K O R F O R T , G I N K O R P R O C T O . - G L AU C AD R I N E , G L O T T Y L . - G O N AD O T R O P H I N E C H O R I O N I Q U E E N D O , G O N AL -F , G O N AP E P T Y L . - G R AN O C Y T E , G R I V AL O N . - G U R O N S AN , G U T R O N . - G Y N E R G È N E C AF É I N E . - H AE M AC C E L . - H E AF U S I N E . - H É M I P R AL O N L P , H É M O D E X . - H E P T AM I N O L R I C H AR D , H E P T -A-M Y L , H E S T E R I L , H E X AP N E U M I N E , H E X AT R I O N E ( u s a g e l o c a l ) , H E X O M É D I N E ( c o l u t o i r e ) . - H O M E O D O S E ( po m m a d e ) . - H U M AL O G 10 0 U I /m l , H U M AL O G H U M AJ E C T 10 0 U I /m l , H U M AL O G M I X ( 25 e t 50 ) 10 0 U I /m l , H U M AL O G M I X P E N ( 25 e t 50 ) 10 0 U I /m l , H U M AL O G P E N 10 0 U I /m l , H U M AL O G -H U M AJ E C T 10 0 U I /m l , H U M AL O G -P E N 10 0 U I /m l , H U M E X F O U R N I E R ( c o l u t o i r e ) , H U M E X F O U R N I E R ( g é l u l e ) , H U M E X F O U R N I E R R H U M E , H U M E X R H U M E D E S F O I N S A L A B E C L O M E T AS O N E . - H Y AL U R O R E C T AL , H Y D R AC O R T , H Y D R O C O R T AN C Y L ( c o m pr i m é ) , H Y D R O C O R T AN C Y L ( i n j e c t i o n l o c a l e ) , H Y D R O C O R T I S O N E K E R AP H AR M ( c r è m e ) , H Y D R O C O R T I S O N E L E U R Q U I N , H Y D R O C O R T I S O N E R O U S S E L ( c o m pr i m é ) , H Y D R O C O R T I S O N E R O U S S E L ( c o m pr i m é , i n j e c t i o n s y s t é m i q u e ) , H Y D R O C O R T I S O N E R O U S S E L ( i n j e c t i o n l o c a l e ) , H Y D R O C O R T I S O N E R O U S S E L i n j e c t i o n s y s t é m i q u e , H Y D R O C O R T I S O N E U P J O H N , H Y D R O L I S P , H Y P E R H E S , H Y T AC AN D , H Y Z AAR . - I B I S c r è m e . - I N D AP AM I D E B I O G AR AN , I N D AP AM I D E M E R C K , I N S P R A, I N S T I L L AG E L , I N S U L AT AR D F L E X P E N 10 0 U I /m l , I N S U L AT AR D I N N O L E T 10 0 U I /m l , I N S U L AT AR D N P H 10 0 U I /m l , I N S U L AT AR D N P H N O V O L E T 10 0 U I /m l , I N S U L AT AR D N P H N O V O L E T 30 0 U I /3m l , I N S U L AT AR D N P H P E N F I L L 10 0 U I /m l , I N S U M AN B AS AL 10 0 U I /m l , I N S U M AN B AS AL O P T I S E T 10 0 U I /m l , I N S U M AN B AS AL P O U R O P T I P E N 10 0 U I /m l , I N S U M AN C O M B ( 15, 25 e t 50 ) 10 0 U I /m l , I N S U M AN C O M B O P T I S E T ( 15, 25 e t 50 ) 10 0 U I /m l , I N S U M AN C O M B P O U R O P T I P E N ( 15, 25 e t 50 ) 10 0 U I /m l , I N S U M AN I N F U S AT P O U R P O M P E S 10 0 U I /m l , I N S U M AN R AP I D E 10 0 U I /m l , I N S U M AN R AP I D E O P T I S E T 10 0 U I /m l , I N S U M AN R AP I D E P O U R O P T I P E N 10 0 U I /m l , - I O D O P E N G H A. - I S O B AR , I S O P R É N AL I N E B . B R AU N , I S U P R E L . - K AP AN O L L P . - K E N AC O R T R E T AR D ( i n j e c t i o n l o c a l e ) , K E N AC O R T R E T AR D ( i n j e c t i o n s y s t é m i q u e ) , K E N AL C O L . - K É R AT Y L . - K E R L O N E , K E S S AR . p4/6 Liste des Produ its et Su b sta n c es In terdits - K O L A AS T I E R , K O L A B O I R O N , K O R E T I C . - K R E D E X . - L 25 L E H N I N G ( c o m pl e x e L E H N I N G N ° 25) , L 28 L E H N I N G ( c o m pl e x e L E H N I N G N ° 28 ) , L 46 L E H N I N G ( c o m pl e x e L E H N I N G N ° 46) , L 7 1 L E H N I N G ( c o m pl e x e L E H N I N G N ° 7 1) , L 9 9 L E H N I N G ( c o m pl e x e L E H N I N G N ° 9 9 ) . - L AM AL I N E , L AN T U S 10 0 U I /m l ( c a r t o u c h e , f l a c o n ) , L AN T U S O P T I S E T 10 0 U I /m l , L AS I L I X , L AS I L I X B U V AB L E , L AS I L I X F AI B L E , L AS I L I X R E T AR D , - L E L O N G I R R I T AT I O N S , L E N T AR O N , L E U C O M AX , L E V E M I R F L E X P E N 10 0 U I /m l , L E V E M I R P E N F I L L 10 0 U I /m l , L E V O B U N O L O L AL C O N . - L I D O C AÏ N E AD R É N AL I N E AG U E T T AN T , L I D O C AÏ N E AG U E T T AN T , L I D O C AÏ N E AG U E T T AN T ( s a n s c o n s e r v a t e u r ) , L I D O C AÏ N E B . B R AU N , L I D O C AÏ N E R E N AU D I N , L I D O C AR S E N , L I L L Y P E N P R O F I L ( 20 e t 30 ) 10 0 U I /m l , L I L L Y P E N P R O F I L ( 50 ) 10 0 U I /m l , L I L L Y P E N P R O T AM I N E I S O P H AN E N P H 10 0 U I /m l , L I L L Y P E N R AP I D E 10 0 U I /m l , L I S I N O P R I L H Y D R O C H L O R O T H I AZ I D E AR R O W , L I S I N O P R I L H Y D R O C H L O R O T H I AZ I D E B I O G AR AN , L I S I N O P R I L H Y D R O C H L O R O T H I AZ I D E E G , L I S I N O P R I L H Y D R O C H L O R O T H I AZ I D E M E R C K , L I S I N O P R I L H Y D R O C H L O R O T H I AZ I D E Q U AL I M E D , L I S I N O P R I L H Y D R O C H L O R O T H I AZ I D E R AN B AX Y , L I S I N O P R I L H Y D R O C H L O R O T H I AZ I D E R AT I O P H AR M , L I S I N O P R I L H Y D R O C H L O R O T H I AZ I D E R P G , L I S I N O P R I L H Y D R O C H L O R O T H I AZ I D E S AN D O Z , L I S I N O P R I L H Y D R O C H L O R O T H I AZ I D E T E V A, L I S I N O P R I L H Y D R O C H L O R O T H I AZ I D E W I N T H R O P , L I V I AL . - L O C AC O R T E N E , L O C AC O R T E N E V I O F O R M E , L O C AL O N E , L O C AP R E D , L O C AS AL E N E , L O C AT O P , L O C O I D ( c r è m e , c r è m e é pa i s s e , é m u l s i o n f l u i d e , l o t i o n , po m m a d e ) , L O C O I D E N , L O D O Z , L O G I M AX , L O G I R È N E , L O G R O T O N , L O M O L , L O P R E S S O R , L O P R E S S O R L P . - L U C I D R I L , L U C R I N , L U M I T E N S , L U T R E L E F , L U V E R I S . - L Y S O F O N ( c o m pr i m é à s u c e r ) . - M AD É C AS S O L N É O M Y C I N E H Y D R O C O R T I S O N E , M AN N I T O L ( i n j e c t a b l e ) , M AN N I T O L AG U E T T AN T , M AN N I T O L B B R AU N , M AN N I T O L B AX T E R , M AN N I T O L B I O S E D R A, M AN N I T O L F AN D R E , M AN N I T O L L AV O I S I E R , M AN N I T O L M AC O -P H AR M A, M AN N I T O L M E R AM , M AR C AÏ N E , M AR C AÏ N E AD R É N AL I N E , M AR C AÏ N E R AC H I AN E S T H É S I E , M AX AI R AU T O H AL E R , M AX I C AÏ N E , M AX I D E X , M AX I D R O L ( c o l y r e , po m m a d e o ph t a l m i q u e ) , - M E D I AT O R . - M É D R O L . - M E N O G O N , M E N O P U R , M E P AC Y L , M E R C AL M . - M É S O C AÏ N E ( i n j e c t i o n i n t r a v e i n e u s e ) , M É S O C AÏ N E ( i n j e c t i o n l o c a l e ) , M É T AS P I R I N E , M É T H AD O N E C H L O R H Y D R AT E AP -H P , M É T H Y L P R E D N I S O L O N E D AK O T A P H AR M . - M E T H Y L P R E D N I S O L O N E M E R C K , M E T H Y L P R E D N I S O L O N E Q U AL I M E D . - M É T O P R O L O L G G AM , M É T O P R O L O L R P G . - M I C AR D I P L U S , M I F L AS O N E , M I F L O N I L , M I G R AL G I N E , M I G W E L L , M I K E L AN , M I N C I F I T ( s o l u t i o n b u v a b l e ) , M I N C I F I T T I S AN E M I N C E U R , M I T O C O R T Y L D É M AN G E AI S O N S , M I X T AR D 30 10 0 U I /m l , M I X T AR D 30 I N N O L E T 10 0 U I /m l , M I X T AR D N O V O L E T ( 10 , 20 , 30 , 40 e t 50 ) 10 0 U I /m l , M I X T AR D P E N F I L L ( 10 , 20 , 30 , 40 e t 50 ) 10 0 U I /m l . - M O D AM I D E , M O D I O D AL , M O D U C R E N , M O D U R É T I C , M O N O T AR D 10 0 U I /m l , M O R P H I N E AG U E T T AN T , M O R P H I N E AG U E T T AN T S AN S C O N S E R V AT E U R , M O R P H I N E AP -H P , M O R P H I N E AP -H P S AN S C O N S E R V AT E U R , M O R P H I N E C O O P E R , M O R P H I N E C O O P E R S AN S C O N S E R V AT E U R , M O R P H I N E L AV O I S I E R S AN S C O N S E R V AT E U R , M O R P H I N E M E R AM , M O R P H I N E R E N AU D I N , M O S C O N T I N L P . - M U T E S A. - M Y C O L O G , M Y C O -U L T R AL AN . - N AL B U P H I N E M E R C K , N AL B U P H I N E Q U AL I M E D , N AL B U P H I N E R E N AU D I N , N AR O P E I N E , N AS AC O R T , N AS AL I D E , N AS O N E X . - N E B I D O , N E B I L O X , N E C R O -AZ U R . - N É O C I T R AN . - N E O C O N E S , N E O R E C O R M O N , N E O S Y N E P H R I N E AP -H P . - N É R I S AL I C ( c r è m e ) , N É R I S O N E ( c r è m e , po m m a d e ) , N É R I S O N E C ( c r è m e ) , N É R I S O N E G R AS ( po m m a d e ) . - N E S T O S Y L , N E U L AS T A, N E U P O G E N , N E X X AI R . - N I L E V AR , N I S I S C O . - N O L V AD E X , N O R AD R E N AL I N E AG U E T T AN T , N O R AD R E N AL I N E M E R C K , N O R AD R E N AL I N E T AR T R AT E AG U E T T AN T S AN S C O N S E R V AT E U R , N O R AD R É N AL I N E T AR T R AT E R E N AU D I N , N O R D I T R O P I N E , N O R D I T R O P I N E P E N S E T , N O R D I T R O P I N E S I M P L E X X , N O V É S I N E , N O V O M I X 30 F L E X P E N , N O V O M I X 30 P E N F I L L , N O V O P U L M O N N O V O L I Z E R , N O V O R AP I D 10 0 U I /m l , N O V O R AP I D F L E X P E N , N O V O R AP I D N O V O L E T , - N U B AI N , N U R O F E N R H U M E , N U T R O P I N AQ . - N Y O G E L L P , N Y O L O L . - O C T AL B I N E . - O L M I F O N . - O N C O T AM , O N C T O S E H Y D R O C O R T I S O N E . - O P H T I M , O P T AL I D O N À L A N O R AM I D O P Y R I N E , O P T I L I X , O P T R U M A. - O R AM O R P H , O R G AS U L I N E 30 /7 0 10 0 U I /m l , O R G AS U L I N E N P H 10 0 U I /m l , O R G AS U L I N E R AP I D E 10 0 U I /m l , O R I M E T E N E , O R O M É D I N E , O R O P I V AL O N E B AC I T R AC I N E ( c o m pr i m é s à s u c e r ) , O R O S E P T O L L Y S O Z Y M E . - O S M O G E L , O S M O T O L . - O T I P AX , O T O M I D E , O T O R AL G Y L À L A P H É N Y L É P H R I N E , O T R AS E L , O T Y L O L . - O V I T R E L L E . p5/6 Liste des Produ its et Su b sta n c es In terdits - O X É O L , O X I S T U R B U H AL E R , O X Y B U P R O C AÏ N E F AU R E , O X Y C O N T I N L P , O X Y N O R M . - P AN O T I L E , P AN T E S T O N E , P AR AC AM F , P AR É G O R I Q U E L AF R AN , P AR K I P AN . - P E C T I P AR , P E N T AS T AR C H , P E N T I C O R T , P E R C U T AF É I N E , P E R C U T AL G I N E ( g e l , s o l u t i o n po u r a ppl i c a t i o n c u t a n é e e n a m po u l e ) , P E R C U T AL G I N E S P R AY ( s o l u t i o n po u r v o i e pe r c u t a n é e ) , P E R G O T I M E , P E T H I D I N E R E N AU D I N , P E V I S O N E . - P H AR M AE T H Y L , P H AR Y N G I N E À L A V I T AM I N E C , P H L E B O C R E M E , P H L E B O S U P , P H Y T É L I A T O N I Q U E . - P I L O B L O Q , P I V AL O N E ( s u s pe n s i o n n a s a l e ) , P I V AL O N E N E O M Y C I N E ( s u s pe n s i o n po u r a ppl i c a t i o n e n d o -s i n u s i e n n e , s u s pe n s i o n e t pu l v é r i s a t i o n n a s a l e ) , P I V AL O N E N E O M Y C I N E ( s u s pe n s i o n po u r a ppl i c a t i o n e n d o -s i n u s i e n n e , s u s pe n s i o n po u r pu l v é r i s a t i o n n a s a l ) . - P L AS M AC AI R , P L AS M AG E L , P L AS M AG E L D E S O D E S O R B I T O L , P L AS M I O N . - P O L Y D E X A ( s o l u t i o n a u r i c u l a i r e ) , P O L Y D E X A A L A P H É N Y L É P H R I N E ( s o l u t i o n n a s a l e ) , P O L Y F R A, P O L Y P I R I N E , P O S I N E , P O S T P E N G H A. - P R AC T AZ I N , P R AC T O N , P R AD I C AÏ N E C O R B AD R I N E , P R AD I C AÏ N E S AN S V AS O C O N S T R I C T E U R , P R AX I N O R , P R É C Y C L AN , P R E D N I S O L O N E AR R O W , P R E D N I S O L O N E B AY E R , P R E D N I S O L O N E B I O G AR AN ( c o m pr i m é s ) , P R E D N I S O L O N E E G , P R E D N I S O L O N E G G AM ( c o m pr i m é s ) , P R E D N I S O L O N E G N R , P R E D N I S O L O N E I R E X ( c o m pr i m é s ) , P R E D N I S O L O N E I V AX ( c o m pr i m é s ) , P R E D N I S O L O N E M E R C K ( c o m pr i m é s ) , P R E D N I S O L O N E Q U AL I M E D ( c o m pr i m é s ) , P R E D N I S O L O N E R AT I O P H AR M , P R E D N I S O L O N E R P G ( c o m pr i m é s ) , P R E D N I S O L O N E S AN D O Z ( c o m pr i m é s ) , P R E D N I S O L O N E T E V A, P R E D N I S O L O N E W I N T H R O P ( c o m pr i m é s ) , P R E D N I S O N E AR R O W ( c o m pr i m é s ) , P R E D N I S O N E B I O G AR AN ( c o m pr i m é s ) , P R E D N I S O N E E G ( c o m pr i m é s ) , P R E D N I S O N E G G AM ( c o m pr i m é s ) , P R E D N I S O N E H E X AL ( c o m pr i m é s ) , P R E D N I S O N E I R E X ( c o m pr i m é s ) , P R E D N I S O N E I V AX ( c o m pr i m é s ) , P R E D N I S O N E M E R C K ( c o m pr i m é s ) , P R E D N I S O N E Q U AL I M E D ( c o m pr i m é s ) , P R E D N I S O N E R AT I O P H AR M ( c o m pr i m é s ) , P R E D N I S O N E R I C H AR D , P R E D N I S O N E S AN D O Z ( c o m pr i m é s ) , P R E D N I S O N E T E V A ( c o m pr i m é s ) , P R E D N I S O N E W I N T H R O P ( c o m pr i m é s ) , P R É -P AR , P R É P AR AT I O N H ( s u ppo s i t o i r e ) , P R E S S I C AÏ N E A S AN S V AS O C O N S T R I C T E U R , P R E S S I C AÏ N E F L U I D , P R E S S I C AÏ N E N , P R E S S I C AÏ N E S P , P R E S T O L E , P R E T E R AX , P R I M AC AÏ N E AD R E N AL I N E E , P R I N AC T I Z I D E , P R I N Z I D E , P R I T O R P L U S , P R O C AÏ N E AG U E T T AN T , P R O C AÏ N E B I O S T AB I L E X , P R O C AÏ N E L AV O I S I E R , P R O C AÏ N E M E R AM , P R O C T O C O R T , P R O L AI R AU T O H AL E R , P R O M I N C I L , P R O M I T , P R O N T AL G I N E , P R O P E C I A, P R O P O F AN , P R O P R AN O L O L E G , P R O P R AN O L O L E G L P , P R O P R AN O L O L -R AT I O P H AR M , P R O P R AN O L O L -R AT I O P H AR M L P , P R O P Y L O R ( po u d r e po u r u s a g e d e n t a i r e ) , P R O T H Y L . - P S O C O R T E N E . - P U L M AD O L , P U L M I C O R T ( s u s pe n s i o n po u r i n h a l a t i o n e n f l a c o n pr e s s u r i s é , s u s pe n s i o n po u r i n h a l a t i o n pa r n é b u l i s e u , P U L M I C O R T T U R B U H AL E R , P U L M O L L , P U L P AR T H R O L , P U L P E R Y L , P U L P O M Y X I N E ( pâ t e po u r u s a g e d e n t a i r e ) , P U L S T I M , P U R É G O N . - Q U I N T O N I N E , Q U O T AN E . - Q V AR AU T O H AL E R . - R 140 6. - R AP I F E N . - R E C O R M O N , R E C T O Q U O T AN E , R E C T O V AL O N E , R E L AX O D D I , R E S C U E F L O W . - R H É O M AC R O D E X C H L O R U R E S O D I Q U E , R H É O M AC R O D E X G L U C O S E , R H I N AD V I L , R H I N AM I D E , R H I N I R E X , R H I N O C O R T , R H I N O -S U L F U R Y L , R H I N U R E F L E X , R H U M AG R I P . - R I N U R E L , R I N U T AN , R I T AL I N E . - R O C É P H I N E I M ( 50 0 m g e t 1 g ) , R O C K L E S ( s o l u t i o n po u r u s a g e d e n t a i r e ) . - R U M I C I N E , R U P T O N C H R O N U L E S . - S AI Z E N , S AI Z E N C L I C K E AS Y , S AI Z E N E AS Y J E C T , S AL B U M O L ( c o m pr i m é , s o l u t i o n i n j e c t a b l e , s u ppo s i t o i r e ) , S AL B U M O L F O R T , S AL B U T AM O L AR R O W ( i n h a l a t i o n ) , S AL B U T AM O L M E R C K ( i n h a l a t i o n ) , S AL B U T AM O L M E R C K ( s o l u t i o n po u r pe r f u s i o n ) , S AN T AH E R B A, S AN T AN E 0 1 M I N C E U R , - S C AN D I C AÏ N E , S C AN D I C AÏ N E N O R AD R E N AL I N E , S C AN D I C AÏ N E S P E C I AL E . - S E B R AN E R H U M E , S E C T R AL , S E C T R AL E N F AN T S . - S É D AC O L L Y R E , S É D AP L AI E . - S E D AP U L P E . - S É D AS P I R , S É D O R R H O Ï D E ( po m m a d e , s u ppo s i t o i r e ) , S É L É G I L I N E B AY E R , S É L É G I L I N E B I O G AR AN , S É L É G I L I N E G G AM , S É L É G I L I N E L E U R Q U I N , S É L É G I L I N E M E R C K , S É L É G I L I N E Q U AL I M E D , S É L É G I L I N E R AT I O P H AR M , S É L É G I L I N E T E V A. - S E L O K E N , S E L O K E N L P , S E L O Z O K L P , S E P T AN E S T AD R E N AL I N E E , S E P T AN E S T S AN S V AS O C O N S T R I C T E U R , S E P T O M I X I N E ( pâ t e d e n t a i r e ) , S E R E T I D E , S E R E T I D E D I S K U S , S E R E V E N T ( po u d r e e t s u s pe n s i o n po u r i n h a l a t i o n ) , S E R E V E N T D I S K U S , S E V R E D O L . - S I B U T R AL . - S K E N AN L P . - S O F R AM Y C I N E H Y D R O C O R T I S O N E , S O L P R É D O N E , S O L U C O R T ( l y o ph i l i s a t e t s o l u t i o n po u r pu l v é r i s a t i o n n a s a l e ) , S O L U C O R T O P H T A ( c o l y r e ) , S O L U D AC T O N E , S O L U D É C AD R O N ( u s a g e l o c a l ) , S O L U D É C AD R O N ( u s a g e s y s t é m i q u e ) , S O L U -M É D R O L , S O L U P R E D , S O L U T I O N D E B R O M P T O N , S O L U T R I C I N E T É T R AC AÏ N E , S O P H I D O N E L P , S O P H T AL I N E , S O P R O L , S O T AL E X , S O T AL O L AR R O W , S O T AL O L B AY E R , S O T AL O L B I O G AR AN , S O T AL O L E G , S O T AL O L G G AM , S O T AL O L G N R , S O T AL O L H E X AL G G AM , S O T AL O L I R E X , S O T AL O L I V AX , S O T AL O L M E R C K , S O T AL O L R AT I O P H AR M , S O T AL O L R P G , S O T AL O L S AN D O Z , S O T AL O L T E V A, S O T AL O L W I N T H R O P . - S P AD E T H Y L , S P AS M AV É R I N E ( s u ppo s i t o i r e ) , S P I R , S P I R O C T AN , S P I R O C T AN M I C R O N I S É , S P I R O C T AZ I N E , S P I R O N O L AC T O N E AL T I Z I D E AR R O W , S P I R O N O L AC T O N E AL T I Z I D E B AY E R , S P I R O N O L AC T O N E AL T I Z I D E B I O G AR AN , S P I R O N O L AC T O N E AL T I Z I D E E G , S P I R O N O L AC T O N E AL T I Z I D E G N R , S P I R O N O L AC T O N E AL T I Z I D E I R E X , S P I R O N O L AC T O N E AL T I Z I D E I V AX , S P I R O N O L AC T O N E AL T I Z I D E M E R C K , S P I R O N O L AC T O N E AL T I Z I D E R AT I O P H AR M , S P I R O N O L AC T O N E AL T I Z I D E S AN D O Z , S P I R O N O L AC T O N E AL T I Z I D E T E V A, S P I R O N O L AC T O N E AL T I Z I D E W I N T H R O P , S P I R O N O L AC T O N E AR R O W , S P I R O N O L AC T O N E B AY E R , S P I R O N O L AC T O N E B I O G AR AN , p6/6 Liste des Produ its et Su b sta n c es In terdits S P I R O N O L AC T O N E E G , S P I R O N O L AC T O N E G G AM , S P I R O N O L AC T O N E G N R , S P I R O N O L AC T O N E I R E X , S P I R O N O L AC T O N E I V AX , S P I R O N O L AC T O N E M E R C K , S P I R O N O L AC T O N E M I C R O F I N E -R AT I O P H AR M , S P I R O N O L AC T O N E M S D , S P I R O N O L AC T O N E R AT I O P H AR M , S P I R O N O L AC T O N E R P G , S P I R O N O L AC T O N E S AN D O Z , S P I R O N O L AC T O N E T E V A, S P I R O N O L AC T O N E W I N T H R O P , S P I R O N O N E , S P I R O P H AR , - S T E R D E X , S T I M U G H , S T I M U -AC T H , S T I M U -L H , S T R E P S I L S L I D O C AÏ N E ( pa s t i l e ) , S T R E P S I L S P R AY L I D O C AÏ N E . - S U B U T E X , S U D AF E D , S U F E N T A, S U F E N T AN I L AG U E T T AN T , S U F E N T AN I L D AK O T A, S U F E N T AN I L R E N AU D I N , S U L F AG AR G Y L , S U P P O M AL I N E , S U P R E F AC T , S U P -R H I N I T E , S U R E P T I L . - S Y M B I C O R T T U R B U H AL E R , S Y N AC T H È N E , S Y N AC T H È N E R E T AR D , S Y N AL AR 0 , 0 1 po u r c e n t ( s o l u t i o n po u r a ppl i c a t i o n l o c a l e ) , S Y N AL AR 0 , 0 25 po u r c e n t ( c r è m e ) , S Y N AL AR G R AS 0 , 0 25 po u r c e n t ( po m m a d e ) , S Y N AL AR N É O M Y C I N E ( c r è m e ) , S Y N AR E L , S Y N C O R T Y L . - T AM O F È N E , T AM O X I F È N E AR R O W , T AM O X I F È N E B AY E R , T AM O X I F È N E B I O G AR AN , T AM O X I F È N E E G , T AM O X I F È N E G G AM , T AM O X I F È N E G N R , T AM O X I F È N E H E X AL , T AM O X I F È N E M E R C K , T AM O X I F È N E R AT I O P H AR M , T AM O X I F È N E R P G , T AM O X I F È N E S AN D O Z , T AM O X I F È N E T E V A, T AM O X I F È N E Z Y D U S . - T É AL I N E . - T E M E R I T , T E M G É S I C , T E N O R D AT E . - T É N O R É T I C , T É N O R M I N E . - T E N S I O N O R M E , T E N S T AT E N , T E R B U T AL I N E AR R O W ( s o l u t i o n po u r i n h a l a t i o n ) , T E S T O S T É R O N E H E P T Y L AT E T H É R AM E X , T E T R AC AÏ N E F AU R E . - T H É I N O L , T H I AL I P S , T H I O V AL O N E . - T I E N AM I M , T I M AB AK , T I M AC O R , T I M O C O M O D , T I M O L O L AL C O N , T I M O L O L B AY E R , T I M O L O L C H AU V I N , T I M O L O L G G AM , T I M O L O L T E V A, T I M O P T O L , T I M O P T O L -L P , T I M P I L O , T I T AN O R É Ï N E ( c r è m e ) . - T O B R AD E X , T O N AC T I L , T O N I Q U E V É G É T AL , T O N I S AN , T O P E X , T O P S Y N E 0 , 0 1 po u r c e n t ( po m m a d e ) , T O P S Y N E 0 , 0 5 po u r c e n t ( po m m a d e ) , T O P S Y N E AP G ( po m m a d e ) , T O P S Y N E C AP I L L AI R E ( l o t i o n ) , T O P S Y N E N E O M Y C I N E ( po m m a d e ) . - T R AN D AT E , T R AN S M E R , T R AS I C O R , T R AS I C O R R E T AR D , T R AS I T E N S I N E , T R AU M AL G Y L , T R I AM I N I C , T R I D É S O N I T , T R I N I T R I N E C AF É I N E D U B O I S , T R O N O T H AN E , T R U S O P T . - T Y R C I N E , T Y R O T H R Y C I N E D E B AR , T Y R O T R I C Y L . - U B I S T E S I N AD R É N AL I N É E . - U L T I V A, U L T R AL AN , U L T R AP R O C T ( po m m a d e ) , U L T R AP R O C T ( s u ppo s i t o i r e ) , U L T R AT AR D 10 0 U I /m l . - U M AT R O P E , U M U L I N E N P H 10 0 U I /m l , U M U L I N E N P H P E N 10 0 U I /m l , U M U L I N E P R O F I L ( 20 e t 30 ) 10 0 U I /m l , U M U L I N E P R O F I L P E N ( 20 e t 30 ) 10 0 U I /m l , U M U L I N E P R O T AM I N E I S O P H AN E 10 0 U I /m l , U M U L I N E P R O T AM I N E I S O P H AN E N P H 10 0 U I /m l , U M U L I N E R AP I D E 10 0 U I /m l , U M U L I N E Z I N C 10 0 U I /m l , U M U L I N E Z I N C C O M P O S É 10 0 U I /m l . - U N AC I M I M . - U R O M I L . - U V I C O L . - V AS O B R AL . - V É G AN I N E . - V E L O S U L I N E H M 10 0 U I /m l , V E N T E X X AI R , V E N T I L AS T I N N O V O L I Z E R , V E N T O D I S K S , V E N T O L I N E ( s i r o p, s o l u t i o n i n j e c t a b l e ) , V E N T O L I N E ( s u s pe n s i o n , s o l u t i o n po u r i n h a l a t i o n ) , V E X O L . - V I AL E B E X , V I C K S R H U M E , V I S K AL D I X , V I S K E N , V I S K E N -Q U I N Z E . - V O C AD Y S , V O L U V E N . - X AL AC O M , X AT E N . - X I G AM M A, X I P AB E T A, X I P AD I U , X I P AG AM M A, X I P AL P H A, X I P AM I D E , X I P AR E T I C , X I P AW AG . - X O G E L . - X Y L O C AÏ N E ( g e l u r é t r a l à 2% ) , X Y L O C AÏ N E ( s o l u t i o n s à 0 , 5% , 2% e t 5% ) , X Y L O C AÏ N E 5% À L A N AP H AZ O L I N E , X Y L O C AÏ N E 5% N É B U L I S E U R , X Y L O C AÏ N E AD R É N AL I N E ( 1% e t 2% ) , X Y L O C AÏ N E N O R AD R É N AL I N E , X Y L O C AÏ N E P O U R R AC H I AN E S T H É S I E , X Y L O C AÏ N E S AN S C O N S E R V AT E U R , X Y L O C AÏ N E V I S Q U E U S E , X Y L O C AR D 5% , X Y L O C AR D I N T R AV E I N E U X 10 0 m g /5 m l , X Y L O C O N T AC T , X Y L O N O R , X Y L O N O R N O R AD R E N AL I N E , X Y L O N O R S P E C I AL , X Y L O R O L L AN D AD R E N AL I N E , X Y L O R O L L AN D N O R AD R E N AL I N E , X Y L O R O L L AN D S AN S - Y R AN I C I D AR S E N I C AL , Y R AN I C I D S AN S AR S E N I C , Y R AN O L E U G E N O L E . - Y S E . - Z E S T O R E T I C . - Z I AC AÏ N E , Z I AC AÏ N E N O R AD R E N AL I N E , Z I AC AÏ N E S AN S V AS O C O N S T R I C T E U R , Z I AC AÏ N E S P E C I AL E , Z I AG E L , Z I AL , Z I N N AT 7 50 m g I M . - Z O F E N I L D U O , Z O L AD E X , Z O M AC T O N , Z O M AC T O N AV E C C O N S E R V AT E U R . - Z Y B AN L P .

Source: http://aube.athle.pagesperso-orange.fr/feuilles/docu/med_dop.pdf

varbittour.ro

Circuit ISRAEL - IORDANIA - EGIPT Date de plecare: 26.01.09 / 16.02.09 / 09.03.09 Ziua 1: Bucuresti - Tel Aviv - Jerusalem/Bethlehem Intalnire cu reprezentantul agentiei la ora 18:00 la aeroportul international Otopeni pentru cursa Tarom spreTel Aviv. Decolare la ora 20:40 si sosire la Tel Aviv la ora 23.15. Transfer la Jurusalem/ Bethlehem si cazare. Ziua 2: Jerusalem Dupa micul deju

Szmygin

Agnieszka S∏awomirska prawnikLubelski Urzàd Wojewódzki w Lublinie NIERUCHOMOÂCI ZABYTKOWE W ROZUMIENIU USTAWOWYM Po okresie dyskusji, na podstawie rzàdowego pro- Przedmiot i zakres ochrony zabytków jektu, dnia 23 lipca 2003 r. Sejm uchwali∏ ustaw´ i opieki nad zabytkami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami1 (dalej:u.o.z.o.z.), która zastàpi∏a ustaw´ z dnia 15 luteg

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf