Microsoft word - media homeopathie vaccinatie.doc

Wat moet u doen als het griepseizoen weer begonnen is? Alternative Medicine komt met de eenvoudigste oplossing: ziek worden. ‘Uit het oogpunt van de alternatieve geneeskunde is het misschien helemaal niet zo slecht om griep te krijgen – als u tenminste redelijk gezond bent – want op die manier hebt u op latere leeftijd meer weerstand tegen de ziekte. Ook krijgt het lichaam tijdens griep de gelegenheid te ontgiften.’ Voor wie minder gezond is – en bijvoorbeeld suikerziekte, een longaandoening als astma, een of andere longziekte, emfyseem, veelvuldig longontsteking of een verlaagde weerstand heeft – zijn er minder agressieve en natuurlijker manieren om griep te bestrijden. En soms leveren de eenvoudigste preventieve maatregelen de snelste resultaten op: was uw handen, slaap voldoende, eet groenten en fruit, zorg voor voldoende lichaamsbeweging en pas op voor te veel stress. WHO, Europa en lidstaten bekritiseerd voor aanpak pandemische griep
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) ligt onder vuur nadat journalisten van de British Medical Journal vaststelden dat de WHO niet eerlijk is geweest over de belangen vermengingen bij het opstellen van de richtlijnen rond de H1N1(2009), de fameuze griepepidemie. De WHO en Europese instellingen voor gezondheidszorg waren niet bereid om de namen en mogelijke banden met de industrie vrij te geven van de leden van de raadgevende comités die de aanbevelingen voor de grieppandemie opstelden. Nochtans waren er niet alleen twee vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie aanwezig op een cruciale vergadering van de WHO, ook enkele van de wetenschappers waren betaald door producenten van vaccins en antivirale middelen. Al in 2004 werd gewerkt aan richtlijnen voor het massaal opslaan van antivirale middelen. De drie artsen die toen de WHO adviseerden, hadden alle drie banden met de makers van die geneesmiddelen. Sindsdien is er 10 miljard dollar uitgegeven aan Tamiflu® (van Roche) en 2 miljard dollar aan Relenza® (GlaxoSmithKline). De WHO en de betrokken wetenschappers reageren dat de experts nu eenmaal de beste in de wereld zijn, en dat de organisatie ze nodig heeft om het beste advies te krijgen. Nochtans is de belangenverstrengeling tegen de eigen regels van de WHO. Volgens Fiona Godlee, hoofdredacteur van de British Medical Journal (BMJ), is een zekere interactie tussen de farmaceutische industrie en de instanties voor volksgezondheid nuttig en nodig, maar gaat de belangenvermenging in dit geval veel te ver. De WHO is een intern onderzoek gestart, maar de resultaten daarvan worden maar verwacht
tegen 2011.
Verspild geld
De Raad van Europa heeft nu ook een bijzonder kritisch rapport voorbereid over de aanpak van de WHO, de Europese Unie en de Europese lidstaten. Deze aanpak heeft volgens het rapport geleid tot "het verspillen van grote sommen geld van de belastingbetaler, en onterechte paniek en angst over de gezondheidsrisico's voor de Europese burgers." "Gezien de enorme overheidskosten en winsten voor de firma's door de pandemische griep, is het bestaan van deze belangenvermengingen een ernstige zaak, des te meer omdat de WHO er niet transparant over geweest is", zei de hoofdredacteur van de BMJ, op een vergadering van het comité van de Europese Raad in Parijs. Volgens haar is de geloofwaardigheid van de WHO nu sterk beschadigd en is het herstellen ervan cruciaal als de WHO nog dienst moet doen als adviesorgaan over de wereldgezondheidszorg. Het rapport van de Raad onderzocht de aanpak van de griep in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Polen. In het VK schatte het ministerie van Gezondheidszorg initieel dat er 65.000 doden zouden vallen; tegen januari 2010 werden er slechts 360 vastgesteld. Frankrijk bestelde 94 miljoen dosissen van het griepvaccin. Gelukkig kon het 50 miljoen dosissen annuleren, maar toch werden er tot maart 2010 maar 5,7 miljoen mensen gevaccineerd. Kostenplaatje: 365 miljoen euro. Polen is een van de weinige Europese landen die nu lof krijgt omdat het niet massaal vaccins aankocht uit schrik voor veiligheidsproblemen en wantrouwen in de farmaceutische firma's. Michaël Laurent
Michaël Laurent (°1984) is afgestudeerd als arts (KU Leuven) in 2009 en specialiseerd zich momenteel in Inwendige Ziekten. Suggesties voor (veilige) Homeopathische middelen, ook voor zwangeren, die we kunnen
gebruiken voor de griep.

Verschijnselen van maagsymptomen (braken, misselijkheid), hoesten, koorts, zijn bekend als
meest voorkomende klachten. Middelen als Baptisia, Bryonia, Gelsemium, Arsenic-album
Eupatorium perfolatum en Ipecacunha worden met name succesvol gebruikt. Ze kunnen ook
worden ingezet als *profylaxe. Daarnaast worden door de homeopaat ook de jaarlijks
verstrekte griepvaccins in homeopatische dosering gebruikt. De vaccins kunnen ook ingezet
worden wanneer u besloten heeft u wel te laten vaccineren. Deze zijn bij uw homeopaat te
verkrijgen. Vraag advies of roep hulp in wanneer u zelf geen verbetering ziet optreden na
een á twee dagen.
*profylaxe wil zeggen ter voorkoming van.
Hierbij is vooral van belang: neem rust, geen koortsonderdrukking, wel extra vit C,
voldoende vocht, gezonde voeding of een á twee dagen enkel fruit. Bouillon van kip.

Meer informatie over homeopathische griepmiddelen:
www.homeopathic.com/articles/using_h/flu.php.
Waarom Homeopathie?
Homeopathie was erg succesvol toen de grieppandemie uitbrak in 1918-1919. De
geschiedschrijver Julian Winston schreef hierover:
The Journal of the American Institute for Homeopathy, May, 1921, schreef een lang artikel
over het gebruik van homeopathie tijdens de griepepidemie van 1918.

Korte fragmenten hieruit, (vertaald): Dr. T A McCann, from Dayton, Ohio, rapporteerde dat een
aantal van 24,000 mensen met griep die met allopathie behandeld waren een sterftecijfer had
van 28.2 % terwijl bij de groep mensen die waren behandeld met homeopathie er een
sterftecijfer bekend was van 1.05 %! In totaal waren er 26,795 behandelingen met
homeopathie.
Het meest gebruikte middel dat geregistreerd werd was Gelsemium, met af en toe het gebruik
van Bryonia en Eupatorium Perfolatum. Dr. Herbert A. Roberts uit Derby, CT, melde dat 30
artsen die gebruik maakten van homeopathie hadden gereageerd om deze getallen weer te
kunnen geven. Ook uit Connecticut kwamen aantallen: 6,602 gevallen van griep met slechts 55
doden, dat is minder dan 1%. Zo ook Dr. Roberts die werkte als arts op een marineschip tijdens
de eerste wereldoorlog. Hij zag 81 man met griep onderweg naar Europa. Hij schreef,
"Iedereen herstelde en kwam gezond aan land met een homeopatische behandeling, een ander
schip verloor 31 man onderweg met een andere behandelmethode." bron:
http://www.hpathy.com/papersnew/winston-homeopathy-epidemics.asp

Gevallen Mexicaanse griep niet meer te tellen
Hierbij een goed artikel over de Mexicaanse griep en vaccinatie uit tijdschrift "de Tijd" in
Belgie, geschreven door een epidemioloog:
Een dodelijk belachelijke griep.
Het staat nu vast, de Mexicaanse griep is een varkensgriep, zegt Nature. Hoe dan ook, wat op ons afkomt, is een banale, milde griep. De ernst van een grieppandemie is goed te zien aan de sterfte bij voorheen gezonde volwassenen. Bij een normale griep is die zeer laag, minder dan één per honderdduizend gevallen. De sterfte in Mexico was relatief hoog bij kinderen, maar enkel de ernstigste gevallen werden opgepikt en de Mexicaanse kindersterfte is sowieso 5 procent: kinderen zijn er minder gezond. Er zijn meer jongeren met griep, maar zieken en kwetsbare bejaarden reizen nu eenmaal minder. De in het ziekenhuis opgenomen patiënten zijn mensen met astma, dikke mensen en zwangere vrouwen. Wat op ons afkomt, is voorts triviaal, een banale griep. Voordien gezonde volwassenen of kinderen zijn één of twee dagen mild ziek, zelden langer. De recente geschiedenis toont wat iedereen kon weten. Het preventief toedienen van neuraminidase-inhibitoren (NAI) zoals Tamiflu tegen vaak weinig symptomatische griep brengt enkel de producenten op. Als er een spat bewijs geleverd wordt dat toedienen van NAI de epidemie een dag vertraagd heeft, zal het wel in de virtuele wereld van een duister computermodel zijn. De effectiviteit van NAI in een behandeling blijft dubieus. Een door Roche gefinancierde studie beschreef de vermindering van complicaties door Tamiflu. Bij bevestigde griep in bekende risicogroepen was het aantal mensen dat je moet behandelen om één door griep gerelateerde ziekenhuisopname te voorkomen 113, om één longontsteking te voorkomen 170. Maar wat baten kaars en bril als de uil geen 'evidence' zien wil. Moderne deskundigen beheren peperdure laboratoria, deel van het medisch industriële complex. Ze hebben een dikke dubbele agenda, die ze maximaal kunnen uitspelen in de flou artistique van een commissie zielsverwanten. Moderne beleidsonderzoekers, zoals het Britse NICE, zijn onderlegd in het opsporen, interpreteren en weergeven van kennis. Mede door het ondervragen van deskundigen, maar ze zijn nooit zelf inhoudsdeskundige. De Mexicaanse griep is een varkensgriep, zegt Nature nu. Moest de naamsverandering naar 'Mexicaans' de herinnering aan het vaccinatie debâcle in 1976 verhinderen? Door overhaaste vaccinatie tegen varkensgriep in de VS kregen 500 mensen (op 40 miljoen gevaccineerden) het Guillain-Barrésyndroom, waaraan 25 stierven. Bij lage risico's is iedere actieve vaccinatiestrategie riskant. Vaccinaties moeten met grote zekerheid minder schade of sterfte veroorzaken dan de ziekte waartegen ze beschermen. Bij deze griep lijken ernstige complicaties bij voorheen gezonde volwassenen of kinderen even zeldzaam als bij wintergriep. De industrie moet dus op zeer korte tijd sluitende garanties bieden dat de voorzienbare schade minder dan één per miljoen vaccins is, wil men buiten de risicogroepen gaan vaccineren. In de gezondheidseconomie is tijd geld. Verspild geld is verspilde levens: het had elders nuttig kunnen worden ingezet om ziekte en sterfte voorkomen. De varkensgriep paniek, de 'crise du jour' na de vogelgriep paniek, is dan dodelijk. Niet door het banale griepje, maar door de overdreven reacties van een op hol geslagen ambtenarij. Nieuwsbrief 3 van Steun Huisarts in Proces
20 januari 2012
Het steunfonds
Tot gisteren is er bijna 45.000 euro gestort op rekening 16.79.65.425. Sinds de uitzending van
Tros Radar op 9 januari is er 17.000 euro bijgekomen. Dat is geweldig. Het streven van 50.000
euro voor de verdediging in eerste aanleg is daarmee in zicht. Dit bedrag zal waarschijnlijk niet
toereikend zijn als de zaak lang gaat voortslepen, maar zover is het nog niet.
Sinds de vorige nieuwsbrief is er een tweede nota van de advocaat binnengekomen, over
de maand december. Die nota (4151 euro) is inmiddels betaald. De totale kosten ten laste van
het steunfonds zijn daarmee op 8987 euro gekomen (8818 euro advocaatkosten over nov/dec,
143 euro aan bankkosten en 26 euro voor de inschrijving als stichting bij de Kamer van
Koophandel). Het banksaldo was op 20 januari 2012 bijna 36.000 euro.
Naast de meer dan 1000 sympathisanten die een bijdrage hebben gegeven, blijven mensen zich
aanmelden voor deze nieuwsbrief – we hebben nu 826 lezers. Nog steeds krijgen we veel e-
mails met steunbetuigingen, informatie en suggesties.
Wij willen nogmaals alle gevers bedanken en iedereen die begaan is met deze zaak op welke
wijze dan ook. Het blijft een enorme steun voor Hans van der Linde en maakt hem zeer
gemotiveerd deze zaak tot een goed einde te brengen.
De volgende stap in de rechtszaak
Advocaat Aldert van der Bent en Hans van der Linde leggen op dit moment de laatste hand aan
de Conclusie van Antwoord - het schriftelijk verweer tegen de dagvaarding van het RIVM en
prof. Roel Coutinho. Dit document wordt maandag naar de rechtbank van Middelburg
verzonden. Daarna zal de rechtbank zich beraden of er een tweede schriftelijke ronde komt of
mondelinge behandeling.
Wij zullen de Conclusie van Antwoord samen met de dagvaarding in de komende week op de
website plaatsen.
Internationale aandacht
De zaak krijgt ook buiten Nederland aandacht. Zo heeft de Belgische griepcommissaris prof.
Marc van Ranst de dagvaarding omschreven als 'een zeer slecht idee: Het debat griepprik hoort
niet thuis voor de rechtbank.' (bron www.apache.be)
Health Action International (HAI), een non-profit organisatie op het gebied van internationale
volkgezondheid, dringt in een brief aan minister Schippers aan op stopzetting van de
rechtszaak. Volgens HAI is het onjuist dat een overheid een proces aanspant tegen een medisch
professional 'die altijd in het algemeen belang van de Nederlandse gezondheidszorg heeft
gehandeld'. U vindt de brief op onze website www.steunhuisartsinproces.nl onder de tab 'in de
media'.

Petitie

Tijdens de uitzending van het tv-programma Tros Radar op 9 januari 2012 heeft SP-Tweede
Kamerlid Henk van Gerven gemeld dat hij zich hard wil maken om het proces tegen Van der
Linde te stoppen. Van donateurs en nieuwsbrieflezers krijgen wij de suggestie een petitie op te
zetten met dit verzoek. Omdat we het belangrijk vinden ook aan de politiek een signaal af te
geven dat velen het niet eens zijn met deze rechtsgang en inperking van het open debat en de
vrijheid van meningsuiting, bereiden we nu de online petitie voor.
Mocht de minister daar inderdaad gehoor aan geven, dan kan dat betekenen dat de overheid
zich uit de zaak terugtrekt. Dan is de slotconclusie dat Hans van der Linde te hard is aangepakt
en daarmee zou de kous af zijn.
Een uitspraak van de rechter kan echter ook de katalysator zijn voor discussies over de
gevolgen van belangenverstrengeling en voor het debat over de zin van griepvaccinatie van
ouderen. Om die reden zal de advocaat van Hans van der Linde een eis in reconventie stellen
(tegeneis). In de praktijk betekent dit dat, ook als het RIVM en Coutinho zich zouden
terugtrekken uit de zaak, de rechter toch een uitspraak zal moeten over de tegeneis.
Binnenkort volgt in de nieuwsbrief nadere berichtgeving over de petitie.
Namens het bestuur,
Rien Vermeulen, voorzitter
Joop Bouma, secretaris en penningmeester

Source: http://www.ziekzijnbeterworden.nl/wp-content/uploads/2013/02/Homeopathie-Griep.pdf

Microsoft word - abn short guidelines, sept 2002

The medical management of motor neurone disease – a UK perspective of current practice The UK MND Interest group# Guidance on the management of motor neurone disease (MND), sometimes also known as amyotrophic lateral sclerosis (ALS), has previously appeared in documents including the Practice Parameter on the Care of the Patient with Amyotrophic Lateral Sclerosis [1] and the Pract

Untitled

UnitedHealthcare SignatureValueTM Offered by UnitedHealthcare of California 20/250a Performance HMO Schedule of Benefits (Benefit Package D, Network 1) These services are covered as indicated when authorized through your Primary Care Physician in your Participating Medical Group. (Only one hospital Copayment per admit is applicable. If a transfer to another facility is necessary, you are not re

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf