Managementinsanatate.ro

B E S T P R A C T I C E
Interventii si strategii pentru
renuntarea la fumat1
This Best Practice Information Sheet has been derived from a commissioned
review undertaken by The Joanna Briggs Institute. This review sought to identify
existing systematic reviews on smoking cessation interventions and strategies. Fifteen
systematic reviews were identified that met the inclusion criteria and were assessed as
Rick Wiechula, Craig Lockwood – The being of sufficient methodological quality. Reviews specific to paediatric and
Joanna Briggs Institute – Australia obstetric patients were not included in this review.
Assisting patients to quit smoking is complex and requires a systematic and
multifaceted approach. The benefits of promoting smoking cessation particularly
amongst hospital in-patients are well recognised not only for the individual
concerned but the whole community. There are a range of interventions and strategy
alternatives that are supported by quality research based evidence. Although they
INTRODUCERE
may be effective in isolation, a program of multiple interventions including
appropriate pharmacotherapy with advice and support tailored to the individual, are
more likely to achieve success. These interventions can only be effectively applied if
cele mai bune practici (Best Practice there are systems in place to screen, assess and follow up patients who wish to quit
Information Sheet) are la baza o sinteza smoking.
realizata de The Joanna Briggs Institute(1).
Keywords: smoking cessation, intervention, strategies, background, screening,
advice to quit, treatment formats, follow-up, assessment, procedures,
recommendations
ficarea sintezelor sistematice existente indomeniul interventiilor si strategiilorprivitoare la renuntarea la fumat. Au fost Ierarhia dovezilor stiintifice
identificate cincisprezece sinteze siste-matice care au intrunit criteriile de inclu- Studiile stiintifice sunt clasificate in functie de puterea dovezilor in urmatorul sistem de Nivelul I dovezile stiintifice sunt bazate pe o sinteza sistematica (systematic review) a
tuturor studiilor relevante experimentale, randomizate, controlate.
Nivelul II dovezile stiintifice sunt bazate pe cel putin un studiu experimental randomizat,
obstetricii nu au fost incluse in aceasta controlat, realizat in mod corespunzator.
Nivelul III.1 dovezile stiintifice sunt bazate pe un studiu experimental controlat,
Nivelul III.2 dovezile stiintifice sunt bazate pe un studiu bine realizat, de cohorta sau
pagina 28. Dovezile din sintezele originale caz-control, studii analitice provenite, de preferinta, din mai multe centre de cercetare.
au folosit diferite sisteme de clasificare a Nivelul III.3 dovezile stiintifice sunt bazate pe mai multe serii temporale, cu sau fara
interventie; rezultate deosebite in experimente necontrolate.
ment, am adoptat un sistem de clasificare Nivelul IV dovezile stiintifice sunt bazate pe opinia autoritatilor in domeniu, bazata pe
experienta clinica, sau pe studiile descriptive sau rapoartele comitetelor de experti.
populatiei si a presiunii pentru reducerea fumatorilor activi si pasivi, deopotriva.
bolilor si ale mortalitatii evitabile (2). In 1 Articolul original a apãrut în Best Practice. Evidence Based Practice Information Sheets for Health Professionals, volume 5, Issue 3, 2001, page 1-6. Traducerea în limba românã ºi publicarea în revista Management în sãnãtate s-au fãcut cu acordul domnuluiprofesor Alan Pearson ºi al doamnei Anthea Court de la Joanna Briggs Institute – Australia (n.r.) B E S T P R A C T I C E
la consilierea data de dentisti, farmacisti, tatia initiala mai mare de 20 de minute si/ sanatatii si in reducerea poverii bolilor psihologi, asistente, asistenti sociali si alti sau mai mult decat o vizita sau furnizarea specialisti in domeniul consilierii (3).
asigurarea consilierii/interven-tiilor legate multi fumatori intra in contact cu sistemul de renuntarea la fumat, nefiind foarte clar un avantaj al uneia dintre discipline.
interventia intensiva poate avea un efect furnizori, din diferite discipline, au fost Terapia prin aversiune
identificarea celor mai importante dovezi profesionistii din domeniul serviciilor de disponibile cu privire la acesta problema.
sanatate din toate disciplinele pot promova furnizarea unor stimuli neplacuti pentrucontracararea efectelor placute ale SCREENINGUL PRIVIND
UTILIZAREA TUTUNULUI
FORME DE TRATAMENT
Tratament prin autoajutorare
prin aversiune este fumatul rapid, in care identificati pacientii care fumeaza.
asistenta din partea profesionistilor din programelor de screening asupra initierii sanatate. Strategiile de autoajutorare pot une (9,10), studiile sunt de calitate slaba interventiilor clinice si asupra renuntarii si rezultatele ar trebui tratate cu precautie.
Nu exista dovezi ca alte forme de terapieprin aversiune au fost eficace.
telefonice dedicate (hotlines). Materialele screening sunt strategii eficace care con- duc la punerea in practica a interventiilor populatii, ca diferite grupuri de varsta sau Terapiile alternative
grupuri etnice, sau pentru caracteristici Impactul asupra renuntarii pe termen lung individuale ale fumatorilor. S-a constatat terapie individualizata si ca adjuvant la alte interventii in vederea renuntarii la fumat usor mai eficace decat lipsa interventiei, si mai eficace atunci cand materialele au CONSILIEREA IN VEDEREA
RENUNTARII LA FUMAT
Consilierea individuala si
renuntarii la fumat in timpul consultatiilor terapia de grup
propriu-zisa, presoacupunctura si electro- tiparite. S-a constatat ca activitatea de realizate in vederea analizarii celor doua consiliere efectuata de catre medici a avut un efect pozitiv asupra ratei renuntarii la lierea individuala si terapia de grup (7,8).
Ambele forme de consiliere au fost foarteeficace si au adus beneficii egale intrebarea care dintre discipline(profesionisti) sunt eficace in asigurarea Farmacoterapia
consilierii in vederea renuntarii la fumat.
Intensitatea
Rice and Stead (4) au mentionat sfaturile vedere al utilizarii resurselor este nivelul reduce efectele adverse ale abstinentei la intensitatii cererii de sfaturi si consiliere acetatul de argint, care au fost folosite in cu lipsa interventiei. Consilierea initiata terapia prin aversiune. Cea mai raspandita de asistente ar putea fi considerata terapie de prima linie. Aceasta sustine rezultatele substitutie cu nicotina, sub diferitele ei urmata de cel putin o vizita), versus nici un sfat, si interventiile intensive (consul- B E S T P R A C T I C E
Te r a p i a d e s u b s t i t u t i e c u
relevanta informatiei, riscurile, beneficiile nicotina
creste eficacitatea terapiei de substitutie pacientului trebuie sa fie relevanta pentru este folosita intr-o serie de forme, care starea sa de boala, grijile cu privire la Cresterea intensitatii suportului a dus la sanatatea sa si situatia sa sociala. Trebuie cresterea efectului plasturilor si al gumei accentuate riscurile imediate si pe termen nasal, dispozitivele inhalante si tableta lung asupra pacientului si asupra mediului in care altii traiesc. Beneficiile imbuna- dozaj si durata a administrarii pe zi. Durata Alte medicamente
totala a tratamentului variaza, de aseme- cresterea sentimentului de bunastare, mai nea, si poate include terapii concurente; buna sanatate a partenerului si copiilor, Clonidina, poate reduce simptomele de totusi, intr-o sinteza vasta s-a constatat sevraj legate de diferite dependente.
asemenea subliniate. Strategiile de moti- placebo sau lipsa terapiei de substitutie vare trebuie repetate la fiecare vizita de adverse (14). Lobeline a fost pe larg folosit in renuntarea la fumat, totusi, cand de mestecat cu nicotina si a constatat ca identificate studii a caror calitate sa le Prevenirea recaderii
interventiilor disponibile pentru fumatori, accentuata. S-a constatat ca folosierea a presive au fost testate in vederea stabilirii rata renuntarii pe termen lung este mica.
eficacitatii lor in renuntarea la fumat (16).
Dintre acestea, doar Bupropion a fost produce cel mai frecvent in primele 3 luni de la renuntare (3); totusi, recaderea poate faptul ca este eficace in reducerea dorintei sa apara si multi ani dupa data renuntarii EVALUARE SI PROCEDURI IN
minimale includ felicitari, incurajari si toletanta al purtatorului. Sinteza constata URMARIREA PACIENTILOR
angajarea pacientului in discutii care sunt ca plasturii purtati 16 ore (in timpul zilei) centrate pe aspectele pozitive ale renun- sunt la fel de eficace ca plasturii purtati durata si riscului de recadere in timp, este tarii la fumat. De asemenea, trebuie luate 24 de ore. In plus, a fost analizata durata importanta urmarirea pacientilor. In plus, in considerare strategiile de rezolvare a totala a tratamentului si s-a constatat ca varietatea terapiilor disponibile sugereaza adverse ale renuntarii la fumat, cum ar fi ca strategiile de urmarire sunt considerate de substitutie cu nicotina nu exista dife- Populatiile si grupurile
renta intre efectele terapiei prin renun- Strategii de motivare
specifice
tiile de renuntare la fumat, trebuie luat in dedicate renuntarii la fumat sunt la fel de consideratie rolul motivarii personale.
eficace in randul celor doua sexe (3). In eficacitatea diferitelor forme de terapie Desi beneficiile renuntarii la fumat sunt de substitutie oferite in cadrul diferitelor considerabile, nivelul hotararii si angaja- randul grupurilor etnice si rasiale, depen- institutii. Aceasta a demonstrat ca folosi- denta de nicotina si dorinta de a renunta, cel mai putin eficace in spital. In cazul plasturilor, rezultatele au fost mai asema- natoare intre institutii (13). Aceasta presu- Pacientii spitalizati
pune ca plasturii ar putea fi mai potriviti parte, riscurile aditionale ale 21
B E S T P R A C T I C E
CONCLUZII BAZATE PE CONSENS (NIVELUL IV)
rarea lor ca bolnavi si, pe de alta parte,oportunitati de renuntare la fumat datorita Recomandãrile bazate pe Nivelul I al dovezilor sunt menþionate la pagina 29. În interventiilor si disponibilitatii crescute a plus, existã un numãr de recomandãri enumerate în continuare ºi care provin din clinicienilor (3). Interventiile din spitale sintezele identificate care sunt obþinute din dovezi de Nivel IV, opinii ale experþilor.
Grupuri specifice
Aceleasi interventii pot fi oferite indi- ferent de grup: de gen, rasial sau etnic.
Pacientii cu tulburari mintale
culturale sa fie luate in consideratie in pacientului si acest risc trebuie luat in in domeniul sanatatii mintale ar trebui sa consideratie in planificarea strategiilor de le fie oferite interventii dupa o evaluare renuntare la fumat. Acesti pacienti au, de comorbiditatii in urma interventiei.
Fumatorii trebuie avertizati ca o anumita crestere in greutate este probabila,urmare a renuntarii la fumat, si trebuie sa Cresterea in greutate
Fostilor fumatori care au beneficiatde un program de renuntare la li se reaminteasca beneficiile pe care le strict si alte incercari de a preveni creste- de renuntare la fumat, totusi, folosireaterapiei de substitutie cu guma de REFERENCES
The Joanna Briggs Institute, Smoking Cessation Interventions and Strategies for Hospitalised Patients: An Evidence Based Integrative Review. Health Promotion Unit, Royal Adelaide Hospital;2000. (unpublished) NHMRC. National Health Policy on Tobacco in Australia and Examples of Strategies for CONCLUZII
Implementation: National Health and Medical Research Council; 1991.
Agency-for-Health-Care-Policy-and-Research. Smoking cessation: clinical practice guideline: USDEPT HHS PUBL Public Health Serv; 1996.
Silagy C. Physician advice for smoking cessation. In: The Cochrane Library. Issue 2, Update Software, online or CD ROM, updated quarterly ed; 2000.
Rice VH, Stead LF. Nursing interventions for smoking cessation. The Cochrane Library 2000(2).
renuntarii la fumat, in special in randul Lancaster T, Stead L. Self-help interventions for smoking cessation (Cochrane Review). The Cochrane Library, Issue 2, 2000. Oxford: Update Software. 2000.
Lancaster T, Stead L. Individual behavioural counselling for smoking cessation (Cochrane Review).
individual, dar si al intregii comunitati.
The Cochrane Library, Issue 2, 2000. Oxford: Update Software. 2000.
Stead LF, Lancaster T. Group behaviour therapy programmes for smoking cessation. The Cochrane strategii alternative care sunt sustinute Hajek P, Stead LF. Aversive smoking for smoking cessation. The Cochrane Library 2000(2).
10. Lancaster T, Stead LF. Silver acetate for smoking cessation. The Cochrane Library 2000(2).
11. Abbot NC, Stead LF, White AR, Barnes J, Ernst E. Hypnotherapy for smoking cessation. The 12. White AR, Rampes H, Ernst E. Acupuncture for smoking cessation. The Cochrane Library 13. Silagy C, Mant D, Fowler G, Lancaster T. Nicotine replacement therapy for smoking cessation.
14. Gourlay SG, Stead LF, Benowitz NL. Clonidine for smoking cessation. The Cochrane Library 15. Stead LF, Hughes JR. Lobeline for smoking cessation. The Cochrane Library 2000(2).
16. Hughes JR, Stead LF, Lancaster T. Anxiolytics and antidepressants for smoking cessation. The 17. Lancaster T, Stead LF. Mecamylamine (a nicotine antagonist) for smoking cessation. The Cochrane B E S T P R A C T I C E
RECOMANDÃRI
Recomandari legate de strategiile de screening in domeniul Deciziile cu privire la formele de tratament de fumatului si de interventii in vederea renuntarii la fumat substitutie care ar trebui folosite trebuie sa fie luate infunctie de nevoile/preferintele pacientului, tolerantaacestuia si in functie de costurile implicate. Plasturii Screeningul privind folosirea tutunului
sunt mai eficace in unitatile spitalicesti (Nivelul I).
Toti pacientii trebuie intrebati daca fumeaza, iar Plasturii cu nicotina trebuie purtati numai in timpul zilei statutul de fumator trebuie inregistrat (Nivelul I).
(16 ore pe zi), iar durata mai mare de 8 saptamani atratamentului cu plasturi nu creste sansele de renuntare Forme de tratament
(Nivelul I).
Tuturor pacientilor care fumeaza trebuie sa le fie oferite 10. Acolo unde este folosita guma de mestecat cu nicotina de catre medicul lor sfaturi in vederea renuntarii la ca terapie de substitutie, fumatorilor cu dependenta fumat (Nivelul I).
crescuta trebuie sa li se prescrie 4 mg, iar fumatorilor Toate disciplinele din sanatate trebuie sa ofere sfaturi/ cu dependenta mai mica, 2 mg (Nivelul I).
interventii pacientilor, in masura resurselor disponibile Terapia de substitutie trebuie sa fie insotita de (Nivelul I).
sfaturi cu privire la alte interventii din domeniul Consilierea individuala si terapia de grup sunt, in egala renuntarii la fumat (Nivelul I).
masura, metode eficace de promovare a renuntarii la 12. Clonidina poate fi folosita cu precautie in renuntarea fumat (Nivelul I).
la fumat. Datorita incidentei crescute a efectelor Pacientilor care aleg programele de autoajutorare, ar adverse, aceasta terapie trebuie luata in consideratie trebui sa li se ofere suport adaptat nevoilor lor (Nivelul
ca a doua linie de tratament, atunci cand terapiile alternative au esuat (Nivelul I).
Atunci cand resursele permit, pot fi utilizate interventii 13. Bupropion reprezinta o alternativa viabila acolo unde multiple (Nivelul I).
terapiile de substitutie au esuat (Nivelul I).
Pacientilor ar trebui sa li se ofere ca terapie de prima 14. Acolo unde cresterea in greutate reprezinta o linie Terapia de substitutie cu nicotina (Nivelul I).
ingrijorare speciala, clinicianul poate recomanda
guma cu nicotina (Nivelul I).
Traducere: Bibl. Luminita Barbu, Revizuire: Cercet. St. Dr. Cãtãlin Tufanaru • The Joanna Briggs Institute for Evidence Based Acknowledgments
Building, Royal Adelaide Hospital, North Terrace, multidisciplinary panel and in particular

Source: http://www.managementinsanatate.ro/pdf/Revista_nr_2_2007_pdf/ro/5_Interventii%20si%20strategii%20pentru%20renuntarea%20la%20fumat.pdf

preciousorganics.com.au

d e B r i e f i n g s SCIENTISTS PROTEST FDA'S SOY PROTEIN RULING Our publication of "Tragedy and Hype", an article by SallyPublic Health Service Food and Drug AdministrationFallon and Mary Enig on the politics and health implica-National Center For Toxicological Researchtions of soy products (see NEXUS 7/03, April–May 2000),had quite an impact on readers, particularly those

Microsoft word - travel questionnaire.doc

Patient Travel Questionnaire Please complete this questionnaire and return it as soon as possible. You may need travel vaccinations depending on the country or countries you intend to visit. Asthe vaccines are not immediately effective, please ask about them as soon as you havebooked, ideally at least 4 weeks before travelling. Please fill in this form and hand it in to thereceptionist. Afte

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf