Octobre 1996

ALGEMEEN KADER VAN DE LIJST 2012
De lijst van de geneesmiddelen die niet door het RIZIV worden terugbetaald maar ten laste worden genomen door de OCMW’s van de Conferentie van de 19 OCMW’s van het Brussels Gewest, wordt opgemaakt volgens dit algemeen kader opgesteld door de Commissie voor Geneesmiddelen.
Opgelet: Wijzigingen van CNK, van verpakkingsgrootte , van naam, nieuwe
doseringen en nieuwe generieken van toegelaten producten worden pas ten laste
genomen op het moment dat ze op de lijst staan.
Elke wijziging kan voorgedragen worden aan de personen die gemachtigd zijn om de lijst
aan te passen via volgende email-adressen:
EN
Het
geneesmiddelenrepertorium » van het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische
Informatie . Enkele andere producten die toegestaan zijn buiten compendium
worden eveneens onder die hoofdstukken vermeld.
1) HYPOTENSIE
Toegelaten : EFFORTIL
Niet toegelaten : EPIPEN onderworpen aan een requisitorium OCMW dat
regelmatig moet vernieuwd worden, want korte vervaldatum.
Geschrapt : REGULTON want is uit handel.
2) VAATSTOORNISSEN
Toegelaten :
Cinnarizine generieken alle vormen en doseringen, en Piracetam
generieken alle vormen en doseringen.
Geschrapt :IBEXONE en PRAXILENE .
3) VENO- EN CAPILLAROTROPICA
Admis : Enkel VEINOFYTOL 40 capsules en 98 capsules.
4) HEMOSTATICA
Ajouté : DICYNONE alle vormen en doseringen.
5) ANTIACIDA
Toegelaten
: Enkel GAVISCON poeder, GAVISCON suspensie baby bananensmaak,
GASTRIPHAR vloeibaar klein en groot formaat, en MAGLID.
Geschrapt : MAALOX tabletten en vloeibaar en RIOPAN , wegens hun prijs.
6) SPASMOLYTICA
Toegelaten
: BUSCOPAN alle vormen en doseringen.
7) LEVERSTOORNISSEN
Toegevoegd :
CANTABILINE.
8) ANTI-EMETICA
DOMPERIDONE :
Toegelaten
: enkel MOTILIUM suppo's, siroop volwassenen en siroop kinderen,
Domperidone generieken alle vormen en doseringen, en OROPERIDYS et ZILIUM.
Geschrapt : MOTILIUM INSTANT en MOTILIUM tabletten.

METOCLOPRAMIDE :
Behouden : PRIMPERAN suppo's volwassenen, amp, tabletten en siroop volwassenen
want er bestaat geen generisch equivalent voor de suppo's.
Toegelaten : Métoclopramide generieken alle vormen en doseringen (docmetoclo sir,
metoclopramide EG tabl).
Geschrapt :PRIMPERAN suppo's kinderen is geschrapt (uit handel).

9) LAXATIVA
Toegelaten :
FLEET en MICROLAX 4 tuben, rectale laxativa, NORMACOL en
SPAGHULAX, ook de vormen monodosis, en COLOFIBER, DULCOLAX suppo's, Lactulose
generieken, ook de vormen monodosis , PRUNASINE, en bisacodyl generieken, WYLAXINE
en FRUCTINE (picosulfaat).
Toegevoegd : LAXIDO, MOLAXOLE, MACROGOL SANDOZ, CURAPEG JUNIOR en
VOLWASSENE, MOVIPREP, MOVOLAX, TRANSIPEG, KLEAN-PREP, PREPACOL en
FLEET PHOSPHOSODA.
Toegevoegd : SUPPO'S GLYCERINE VOLWASSENEN, KINDEREN EN ZUIGELINGEN
10 suppos voor de forfaitaire prijs van 2€ per 10 stuks.
Geschrapt : LAXOBERON, MOVICOL volwassenen en junior, en DULCOLAX
BISACODYL ten gunste van de generieken.
10) ANTIDIARRHEICA
Toegelaten : BAREXAL (frequent gebruik in pediatrie), Loperamide generieken, alleen
kleine verpakkingen, O.R.S (ORISEL), GASTROLYTE en SOPARYX, NORIT capsules et
tabletten.
Toegevoegd : NORIT CARBOMIX.
Geschrapt : DIACLO en ENTERIPHAR, kortom, alle probiotica worden geschrapt
wegens weinig wetenschappellijk bewijs van werkzaamheid.
11) AAMBEIEN
Geschrapt
: ANUSOL, PROCTO-SYNALAR, SCHERIPROCT, en TRIANAL, suppo's en
zalf ten gunste van de magistrale bereidingen.
Toegevoegd : de creme op basis van ISOSORBIDE DINITRAAT wordt ten laste
genomen, ook al is ze niet terugbetaald door het RIZIV. Aan de prijs van 18,50 € voor 50 g,
recipiënt inbegrepen.
12) URO-GENITAAL SYSTEEM
Toegelaten
: de tamsulosine generieken (behalve Yamanouchi), PROSTA-URGENIN en
URGENIN druppels.
Niet toegelaten : TAMSULOSINE YAMANOUCHI, wegens de prijs.
13) ANTITUSSIVA, MUCOLYTICA EN EXPECTORANTIA

De narcotische antitussiva.
Toegelaten
: PARACODINE alleen tabletten en siroop .
Geschrapt :ACEDICONE is geschrapt want uit handel, COTRANE siroop .
De niet-narcotische antitussiva.
Toegelaten : enkel TOUXIUM capsules, DEXTROMETHORPHANE TEVA siroop,
BALSOCLASE DEXTROMETHORPHANE siroop, TOUX-SAN siroop dextromethorphane
normaal, TOUX-SAN siroop dextromethorphane kinderen, LYSOTOSSIL en SEKIN.
Geschrapt : ACTIFED tabl en siroop, BALSOCLASE ANTITUSSIVUM alle vormen,
BRONCHOSEDAL DEXTOMETORPHANE, DEXIR volwassenen en kinderen, EUPHON
siroop
NOSCAMEREPRINE, ROMILAR, SINECOD, SOLUDRIL, TUSSIPECT, TUSSO RHINATHIOL sir kind en volwassene en tabletten, VICKS VAPOSYRUP ANTITUSSIF .
Toegevoegd : STODAL.
Volgende mucolytica:
Toegelaten : Acetylcysteïne enkel generieken 200 mg in zakjes (andere zijn terugbetaald
door het RIZIV), BISOLVON en bromhexine generieken, FLUIMUCIL ANTIBIOTIC 3
AMPULLEN, voor aërosoltherapie.
Geschrapt : MUCO RHINATHIOL siroop, kinderen en volwassenen.
en, van de associaties:
Toegelaten : EUCALYPTINE LEBRUN, EUCALYPTINE LE BRUN PHOLCODINE,
Geschrapt : ACATAR.
14) RHINITIS ET SINUSITIS

Orale vormen :
Toegestaan : CLARINASE, CLARINASE ONCE DAILY, RHINATHIOL ANTIRHINITIS.
Toegevoegd : REACTINE PLUS PSEUDOEFEDRINE.
Geschrapt : ACTIFED tabletten en siroop, CIRRUS, en SINUTAB.
Nasale vormen vloeibaar en spray's :

Zoutoplossingen:
Toegelaten
: PHYSIODOSE SERUM PHYSIO (GILBERT), de spray's PHYSIODOSE
ISO- en HYPERTONISCH en PHYSIOMER soft, normaal et strong. Toegevoegd : PHYSIOMER sinus.
Vasoconstrictoren :
Toegelaten :
NESIVINE (alle vormen en doseringen) want bestaat zonder conservans en voor kinderen, SOFRAMYCINE, en XYLOMETAZOLINE EG. Geschrapt : ENDRINE, PRICIASOL, VASOCEDINE, VICKS SINEX, RHINOSPRAY,
NASA-RHINATIOL, NASA-SINUTAB, NUSO-SAN, OTRIVINE, DELTARHINOL MONO,
NEUSINOL, SOFRALINE en SOFRASOLONE om associaties te vermijden.
Varia: Toegelaten: INHALO-RHINATHIOL inhalatie.
15) ANALGESICA EN ANTIPYRETICA EN ONTSTEKINGSREMMERS

PARACETAMOL zuiver:
Toegelaten : 500 mg MAXIMUM, ENKEL KLEINE VERPAKKINGEN, ALLE VORMEN
die voorkomen OP DE LIJST VAN TERUGBETAALBARE PIJNSTILLERS VAN HET RIZIV VOOR CHRONISCHE PIJN, DAFALGAN suppo's en de pediatrische oplossing, PERDOLAN suppo's et siroop. Niet toegelaten : paracetamol met dosering boven de 500 mg wordt niet hernomen,
deze zijn logischerwijze terugbetaald in het kader van de chronische pijn mits attest van de adviserend geneesheer. Niet toegelaten : PANADOL Zapp, PANADOL retard, DOLPRONE en PERDOLAN

SALICYLATEN:
Toegelaten : tabletten en zakjes. ASPEGIC 250, 500 en 1000 in zakjes, ASPIRINE
Geschrapt : de doseringen 100 mg (ten gunste van andere die door het RIZIV
terugbetaald zijn) ASPIRINE 100 mg en ASPEGIC 100 mg, en de bruisvormen (wegens de prijs) ASPIRINE 500mg BRUIS, SEDERGINE BRUIS, ALKA SELTZER . Ook DISPRIL 300 mg wordt geschrapt want uit handel. ASSOCIATIES paracetamol+codéine :
Toegelaten : enkel PARACOD MYLAN (vervangt DOCPARACOD dat niet meer bestaat).

IBUPROFEN :
Toegelaten : Ibuprofen generieken in siroop et MALAFENE siroop.
Niet toegelaten : NUROFEN .

COLCHICINE. Toegelaten.
16) HYPNOTICA, SEDATIVA EN ANXIOLYTICA

Hypnotica, sedativa en anxiolytica :
Toegelaten : alle generieken , behalve BROMAZEPAM 12 mg en DIAZEPAM 10 mg
groot model. ZOLPIDEM generieken maximum 30 tabletten. Van de andere geneesmiddelen
enkel de vormen en doseringen die geen generisch equivalent hebben, en EPSIPAM .
Niet toegelaten
: de specialiteiten FLUNITRAZEPAM .
Geschrapt
: LYSANXIA (alle vormen en doseringen) want er bestaat nu een generische
vorm . RIVOTRIL 2 mg klein en groot model.
Varia:
Toegelaten
: RELAXINE dragees et SEDANXIO klein model, SEDINAL druppels 30 ml.
Toegevoegd : SEDISTRESS (enkel klein model).
Geschrapt : SEDINAL druppels 100ml (enkel 30 ml toegelaten, om het voorschrijven van
de magistrale bereiding te stimuleren, maar toch een alternatief te hebben in noodgevallen).
17) ANTIMIGRAINE
Toegelaten
: CAFERGOT tabletten en suppos, enkel kleine modellen.

18) GESLACHTSHORMONEN
De noodzaak aan een vrije familiale planning en aan AIDS-preventie verantwoorden het
toestaan van alle contraceptiva, zowel hormonale, chemische als mechanische,
onafhankelijk van de leeftijd van de gebruiker, en alle formaten (modellen van 3, 6 en
13 maand). We nemen dus op de lijst alle contraceptiva die niet terugbetaald zijn, of
alleen terugbetaald zijn in categorie J(ong). Uitzondering: Diane (niet toegelaten)

Estro-progestativa voor contraceptief gebruik:
Toegelaten : MICROGYNON 20, MICROGYNON 30, ELEONOR, LOWETTE,
NORANELLE, STEDIRIL 30, FEMODENE, HARMONETTE, MARVELON, MELIANE,
MERCILON, MINULET, MIRELLE, ARMUNIA 20, ARMUNIA 30, DROSPIBEL, HELEN,
RHONYA, YASMINE, YASMINELLE, YAZ, ZOELY, GRACIAL, TRINORDIOL, QLAIRA,
EVRA PATCHES, NUVARING.
Bij de volgende evaluatie zullen we kijken of YASMINE en YASMINELLE niet kunnen
geschrapt worden en vervangen worden door hun generieken.
Geschrapt : DESO 20, DESO 30 worden geschrapt van de lijst want terugbetaald door
het RIZIV voor elke leeftijd.
Progestativa voor contraceptief gebruik:
Toegelaten
: CERAZETTE, SAYANA, MIRENA, IMPLANON
Noodcontraceptie :
Toegelaten : NORLEVO, POSTINOR, ELLAONE

Anti-androgenen (cyproteron + ethinylestradiol) :
Toegelaten
: GRATIELLA (de andere zijn terugbetaalbaar RIZIV)
Niet toegelaten : DIANE.
Menopause et hormonale substitutie :
Toegelaten : LIVIAL, HERIA : alle modellen.
Varia :
Toegelaten
:
- De SPIRAALTJES : GYNEFIX, MITHRA, MULTI-LOAD, NOVA T.
- De CONDOMEN : DUREX SILVER et FEMIDOM (DUREX BENELUX is uit handel).
- De PESSARIA PORTEX.
- DOSTINEX, om de moedermelk te stoppen.
Toegevoegd : CARBERGOLINE TEVA.
19) ANTIPARASITAIRE GENEESMIDDELEN

- ANTHELMINTICA
Toegelaten: VERMOX klein model en YOMESAN.
Geschrapt : DOCMEBENDA want uit handel.
- ANTIMALARIA
Toegelaten:
NIVAQUINE, LARIAM, MALARONE en PALUDRINE.
20) ANTIVIRALE MIDDELEN
Toegelaten:
Aciclovir generieken voor oraal gebruik (behalve ACICLOVIR EG 800mg en
ACICLOVIR EG 200 mg), en ZOVIRAX suspensie.
Geschrapt: ACICLOVIR EG 800mg en ACICLOVIR EG 200 mg, wegens hun hoge prijs.

21) VACCINS:
EERST BEROEP DOEN OP DE GRATIS VACCINATIE !
ANTI-VIRALE VACCINS:
Toegelaten:
IMOVAX POLIO, ENGERIX-B, FSME IMMUN, HAVRIX, EPAXAL en
TWINRIX.
Toegevoegd:
Niet toegelaten: FENDRIX en HB VAXPRO .
Geschrapt : CERVARIX, GARDASIL want ze zijn terugbetaalbaar voor jonge vrouwen
beneden de 19 jaar.
ANTIGRIEP VACCINS:
Toegelaten: de terugbetaalbare, zonder limiet voor leeftijd of pathologie:
ALPHARIX, INFLUVAC S, VAXIGRIP, AGGRIPPAL, INFLEXAL V.
Toegevoegd: INTANZA toe die nog niet op de lijst stond.

Injecteerbare ANTIBACTERIELE VACCINS :
Toegelaten
: BOOSTRIX , INFANRIX IPV , INFANRIX HEXA, PREVENAR , PREVENAR
13, REVAXIS, TETRAVAC, TEDIVAX, MENINGITEC, MENJUGATE, NEISVAC-C,
MENCEVAX, MENVEO, PNEUMO 23, zonder leeftijdslimiet, TUBERCULINE 2 UI,
TYPHERIX, VIVOTIF BERNA en TYPHIM.
Geschrapt: de ANTI-ALLERGISCHE VACCINS STALLERGENES . Dit type vaccins
moet doelbewust gebruikt worden en is nooit dringend op een week na (onderworpen aan
requisitorium).

22) MINERALEN, VITAMINEN ET TONICA


Calcium : Niet toegelaten, ten gunste van de magistrale bereiding, die terugbetaald is.
Ijzer :
Toegelaten: alle geregistreerde specialiteiten op basis van ijzer: LOSFERRON,
FERRICURE, FEROGRAD, FERO-GRADUMET, GESTIFEROL, FERCAYL. Geschrapt: FER-IN-SOL druppels en B-FER die geen geregistreerde geneesmiddelen
zijn.

Fluor:
Toegelaten
: FLUOR S.M.B. druppels.
Magnésium : We schrappen alle specialiteiten op basis van Magnesium.
Geschrapt : MAGNESPASMYL en ULTRA MG .
Vitaminen B :
Toegelaten: de rubrieken thiamine (BENERVA, BETAMINE, VIT B1 STEROP) en
pyridoxine (PYRIDOXINE, VIT B6 STEROP), VIT B12 amp, en de associaties van vitaminen B : BEFACT FORTE en TRIBVIT.
Foliumzuur : We schrappen foliumzuur ten gunste van de magistrale bereiding.
Geschrapt : FOLAVIT 0,4 Mg en 4 Mg worden dus geschrapt.
Vitamine D :
Toegelaten: D-CURE druppels en ampullen .
Vitamine K :
Toegelaten
: VITAMON K .
Toegevoegd: KONAKION
Multivitamines : de vitamine-complexen worden geschrapt omwille van het hoog bedrag dat
hieraan besteed wordt en omdat het gebruik van multi-vitamines slechts zelden aangewezen is. Enkel één specialiteit voor zwangere vrouwen blijft op de lijst. Toegelaten: OMNIBIONTA PRONATAL METAFOLIN. AD CURE blijft op de lijst.
Geschrapt: OLAMINE, ALVITYL SIROP, PROTOVIT, OMNIBIONTA JUNIOR SIROP en
MULTI-WILL.
23) GENEESMIDDLEN VOOR DERMATOLOGISCH GEBRUIK

- ANTISEPTICA EN ONTSMETTINGSMIDDELEN
Chlorhexidine en associaties met chlorhexidine :
Toegelaten
: ASTREXINE, CEDIUM CHLORHEXIDINE, HANSAMEDIC, HIBIDIL,
HIBISCRUB, MEFREN, MEDISEPTA, CETAVLEX, HAC SOL, HACDIL S.
Tosylchloramide natrium :
Toegelaten
: enkel CHLORONGUENT en CLONAZONE.
Gejodeerd povidone :
Toegelaten: BRAUNODERM, BRAUNOL, IODEX en ISOBETADINE DERMIQUE, GEL,
TULLE, GYNECO en ISOBETADINE GERMICIDE ZEEP behalve zeep groot model 500 ml.
Geschrapt: ISOBETADINE vaginale applicator, BRAUNODINE (uit handel).
Van de rest :
Toegelaten: CEDIUM BENZALKONIUM, FURACINE, HEXOMEDINE en
- ANTIBIOTICA
Toegelaten: BACTROBAN, CHLORAMFENICOL, FUCIDIN en GEOMYCINE.
- SULFAMIDEN
Toegelaten: FLAMIGEL 50 g en SEDOFLAME.
Geschrapt : FLAMMAZINE 50 g, AG-sulfadiazine EG en SULFASIL (uit handel).
- ANTIMYCOTICA
Toegelaten: SELSUN shampooing, en DAKTOZIN .
Geschrapt : DAKTARIN creme wordt geschrapt ten gunste van de terugbetaalde
magistrale bereidingen.
- ANTIVIRALE MIDDELEN
Toegelaten : De generieke cremes ACICLOVIR 2 g MAXIMUM.
Niet toegelaten
: VIRATOP (3 g) .
- MEDICAMENTS TEGEN SCHURFT EN LUIZEN
Toegelaten : PRIODERM lotion 100ml (goedkoper dan Radikal).
Toegevoegd: SILIKOM lotion 100ml (cnk 2316958), de luizenkam KAPILL’AIR
(cnk 1634450)
Geschrapt : RADIKAL, EURAX, NIX, PARA en PARA PLUS. ZALVOR wordt geschrapt
ten gunste van de magistrale bereiding permethrine 5% hydrofiele creme MTF 100 g die
minder duur is en die nu integraal ten laste genomen wordt door her OCMW (niet
terugbetaald door het RIZIV) aan de forfaitaire prijs van 22,00 € recipiënt inbegrepen.
- LOKALE ANESTHETICA:
Toegelaten: EMLA

- ONTSTEKINGSREMMERS ZUIVER
Toegelaten: enkel de generieken van ibuprofen gel (IBUPROFEN TEVA en KELA).
Geschrapt : FASTUM, MOBILISIN, en NIFLUGEL omwille van de aanbevelingen van
het BCFI en omwille van de prijs.

- HIRUDOID zalf en gel: Toegelaten.
- ACNE
Geschrapt : ROZEX en STIMYCINE ten gunste van de terugbetaalde magistrale
bereidingen die goedkoper zijn.
- PSORIASIS
Geschrapt : DIPROSALIC en LOCASALEN worden geschrapt ten gunste van de
terugbetaalde magistrale bereidingen.
- BESCHERMENDE OF WONDHELENDE MIDDELEN
Toegelaten: MITOSYL blijft maar we herinneren eraan dat er alternatieven bestaan in
terugbetaalde magistrale bereidingen.
Geschrapt
: INOTYOL (omwille van de prijs).
24) OPHTALMOLOGIE
Toegelaten
: ISOPTO ATROPINE, LACRYSTAT en VISINE blijven op de lijst.
Toegevoegd : CYCLOGYL.
Geschrapt : ALLERGODIL .

25) OORDRUPPELS
Toegelaten
: CERULYX, OTIPAX (cnk 2535615), OTOCALMINE (cnk 2585479),
PANOTILE, POLYDEXA.
Geschrapt: XERUMENEX.
26) ORO-PHARYNGEALE AANDOENINGEN
Toegelaten
: de mondspoelingen HEXTRIL en ISO-BETADINE BUCCAAL, de keelsprays
NEO-GOLASEPTINE en HEXOMEDINE .
Toegevoegd : ANGIOCINE 24 pastillen, MUCOANGIN, TYRO ANGIN, JUNIOR ANGIN
en SULFARLEM S25 voor xerostomie.
Geschrapt : IODEX BUCCAAL die niet meer geregistreerd is, COLLUDOL en MEDICA
SPRAY en ook de keelpastillen HIBITANE en MEDICA. Teveel misbruik.
27) DIVERSE GENEESMIDDELEN : Toegelaten:
- Kalium : CHLOROPOTASSURIL, KALIUM RETARD ,STEROPOTASSIUM, ULTRA K.
- De specialiteit DEANXIT
- De specialiteit ANTABUSE (CAMPRAL is terugbetaald door het RIZIV)
- SCOPOLAMINE amp, XYLOCAINE met en zonder adrenaline 1% en 2% amp,
en GLUCOSE HYPERTONISCH amp.
VOLGENDE PRODUCTEN WORDEN EVENEENS TEN LASTE GENOMEN DOOR
HET OCMW
- DERMATOLOGIE

1.VERBANDEN EN COMPRESSEN TERUGBETAALBAAR door het RIZIV als magistrale
bereiding (steriele compressen, niet klevende steriele compressen, kripwindels,
gaaswindels, wieken,.).

Worden slechts ten laste genomen aan hun RIZIV-prijs, niet aan handverkooptarief.
Ze worden afgeleverd aan ziekenfondsleden en rechthebbenden zonder ziekenfonds
met een persoonlijk aandeel per recipe (max 3 modulen), eigen aan ieder
OCMW
.

2. BANDEN
Toegelaten:
STEUNVERBANDEN DAUERBINDE (behalve DAUERBINDE FORT K),
MICROPORE 1,25 en 2.5 cm.
Niet toegelaten: ZETUVIT en absorberende verbanden, DAUERBINDE FORT K.
Toegevoegd: OMNIFIX 10 cm x 2.5m op rol.
Geschrapt : MEFIX 5, 10 en 15 cm, banden van 2.5 m.
3. VERBANDEN
Toegevoegd
:CURAPOR TRANSP 7x5 CM, CURAPOR TRANS 10x8 CM,
HYDROFILM PLUS 9x15 CM, SUPRASORB F 10 CMx1 M, CURAPOR 7x5 CM ,
CURAPOR 10x8 CM, COSMOPOR E 15x9 CM, COSMOPOR E 25x10 CM,
COSMOPOR E 35x10 CM , LOMATUELLE GAZE.
Geschrapt : OP-SITE, BIOGAZE, FLAMMATULE VASELINE.
4.
HYDROGELS
Geschrapt : DUODERM HYDROGEL
5. HYDROCELL FOAM DRESSINGS
Geschrapt
: ALLEVYN, BIATAIN, MEPILEX : terugbetaling mogelijk via het RIZIV voor
chronische wonden.
6. HYDROCOLLOIDES
Geschrapt
: AQUACEL,COMFEEL, DUODERM : terugbetaling mogelijk via het RIZIV
voor chronische wonden.
7. ALGINATEN
Geschrapt
: ALGISITE en SEASORB COMFEEL
8. ATOPISCH ECZEEM BIJ KINDEREN
Geschrapt
: ADERMA EXOMEGA CREME 250 ML wordt geschrapt want enorm
verbruik en voorkeur voor magistrale bereidingen.

- INWENDIGE EN ALGEMENE GENEESKUNDE
Toegelaten
: VOLUMATIC
Toegevoegd : VORTEX.
Geschrapt : BABY-HALER , ISOBETADINE VAGINALE IRRIGATOR.
EINDE VAN HET ALGEMEEN KADER

Source: http://www.conferencedes19cpas.irisnet.be/zfiles/16.pdf

Guidelines for the supply of sildenafil for erectile dysfunction

REMOTE HEALTH ATLAS – Section #: TITLE (SPACE TO RIGHT FLUSH GUIDELINES FOR THE SUPPLY OF MEDICINES FOR ERECTILE DYSFUNCTION Note: where sildenafil 20mg tablets (Revatio®) are prescribed for pulmonary hypertension please refer to th regarding use under the Highly Specialised Drugs program. Medicines (including phosphodiesterase 5 inhibitors (sildenafil, tadal

Golden rule 3-tier t1000_3

2007 Prescription Drug List Reference Guide IMPORTANT NOTICE – PLEASE READ This reference guide will help you understand CAREFULLY these choices. It will also enable you to ask your doctor or pharmacist the right questions Your Prescription Drug List (formerly known regarding your medication needs. Our goal is as Preferred Drug List) has changed. Please to provide info

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf