Autotechnika12-no.indd

Autorobot – visszapillantás és előretekintés esetén. Egyelőre talán az Autorobot IV- Év vége felé szokás összefoglalni eredményeinket – nem est nem érintette ez a változtatás.
nagy örömmel, de elkerülhetetlenül –, áttekinteni a siker- A 3D mérőrendszereknél teljessé vált a telenül végződött tevékenységet és előretekinteni, bízni is felvette a fejlesztés során az elekt- abban, hogy a jövő év csak jobb lehet. Ez hasonlóképpen ronikus változatok formáját és teljesen történik mindenhol, mindenkivel, nincs benne semmi kü- azonos elemekre épül, így az átalakítás lönös. A fogadkozásokat azonban jobb elkerülni, jobb a nem jelent különösebb nehézséget. Az kábeles összeköttetésen keresztül a rá- diós, a Mobic-kal kiegészített (a kezelőtől közvetlenül a központi számítógép jegy- Az Autorobot Finland Oy alapításának 35. elnyerték végleges, kiforrott formájukat zőkönyvébe kerülnek a mérési adatok).
évfordulója 2004-ben éppen a frankfurti és mindenhol – Finnországban és kül- Az egyéb tartozékokra itt nem térünk ki.
Autotechnika kiál ítás idejére esett, amit földön egyaránt – sikert és elismerést Az abszolút legsikeresebb egyértelműen a külföldről – Ausztráliából, Oroszország- eredményeztek. Az Oroszországba a B20-as húzópad kábel nélküli (rádió-) ból, Kínából, Angliából stb. – meghívott eladott húzópadok száma például meg- távirányítással működtetett változata volt, és összegyűlt importőrök körében, egy többszöröződött. A teljes gyártási terület – amit a hirdetési ismertettünk. A pad sikerét nagyban anyag szemléltet – minden pontján fel- A kiál ításon a látogatók nagy száma és mutatható volt kisebb-nagyobb fejlesz- az azt követő üzleti siker előrevetítette a tési eredmény, amit egy cikkben nem is karosszériás ágában a versenybizottság lehetséges, de egy ilyen rövid, év végi a lebonyolításra legalkalmasabbnak Így nem is csoda, hogy 2005-öt az visszatekintésben nem is érdemes min- ítélte, a cég mérőrendszerével, egyéb sebb évének fogják beírni a szakmai A korábbi típusú húzópadoknál – Micro, A jövőre nézve a gyár máris újabb fejlesz- Super Satel ite System – a legújabb B20- téseket ígér. Csak néhány példa: a meg- rehajtott fejlesztések ebben az évben as család egyes elemeinek beépítése újított Satel ite System új prospektussal, értek be igazán, a korábbi erőfeszítések jelentett korszerűsítést, pl. a húzótorony új honlap, új prospektusok az új fejlesz- tésű gépekkel, tartozékokkal, teljesen új mérőszoftver stb. És mit tehet hozzá ehhez a Pere Kft.? A finn cég segítségével folyamatosan átültetjük magyarra (sajnos összes prospektus, szettábra, műszaki ismertető stb. szövegét. Intenzívebb pi- ackutatást, személyes jelenlétet ígérünk régi és új Partnereinknek, hogy a lehető legtöbb információt nyújthassuk. Az új- donságokat több helyen igyekszünk nép- szerűsíteni, egyszóval közelebb kívánunk Pere Antal
Pere Kft.
Oroszországba irányuló egyhavi szál ítmány egy része

Source: http://autotechnika.hu/uploads/files/archiv/2005/12/70.pdf

soshall.co.uk

Conceptualizing disease: building unifying models to support the development of PROs and cost-effectiveness analyses. A case study in Alzheimer’s Disease (AD) Wild D, Mealing S, Gallop K, Nixon A, Lloyd A, Briggs A, Sculpher M Oxford Outcomes Ltd, Oxford, United Kingdom INTRODUCTION Conceptual models are used in Patient Reported Outcomes (PRO) research to explore

Microsoft word - adf pi vf 16_2 uk clean.docx

VFEND® (voriconazole) PRESCRIBING INFORMATION - UK Please refer to the SPC before prescribing Vfend Film-coated Tablets or Vfend Powder for Solution for Infusion or Vfend Powder for Oral Suspension. Presentation: White to off-white film-coated tablets, containing either 50mg or 200mg voriconazole; powder for solution for infusion (IV) containing 200mg voriconazole; powder for or

Copyright © 2010 Medicament Inoculation Pdf